Pesti Napló, 1932. január (83. évfolyam, 1–25. szám)

1932-01-01 / 1. szám

12 Péntek PESTI NAPLÓ 1932 január 1 1 Megérkezett a szilveszteri malac (Ruzicska György rajza) (*) Németh Mária január 7-én és 9-én fellép a budapesti Operaházban. Németh Mária nagysi­kerű bécsi búcsúelőadása után Budapestre jön és az Operaházban január 7-én az Aidát, 9-én a Toscát fogja énekelni. A bécsi búcsúelőadás után egyébként Klemens Krau­ss, a bécsi Operah­áz igaz­gatója megjelent a művésznő öltözőjében és annak a reményének adott kifejezést, hogy a közszere­tetben élő művésznőt továbbra is a bécsi Opera­ház kötelékében fogja látni.­­ Paul H­artmann visszamegy Berlinbe. Paul Hart­m­ann a berlini Steinhardt-színpadok és a Staatstheater színésze volt, amikor egy évvel ezelőtt meghívták a bé­csi Burgtheaterhez. Hartmann elfogadta a meghívást, szép sikerei is voltak Bécsben, most azonban ismét visszatér Berlinbe. Kedvező szerződtetési ajánlatot ka­pott a Staatstheatertől. Az ajánlatot annál is inkább elfogadja, mert a Burgtheaternél rendkívül mértékben csökkentették gázsiját. (—) Nemcsak apuka és anyuka kezdik vígan az újévet, hanem a gyerekek is Veid Irén remek újévi gyer­mekünnepélyén. Pénteken fél 4 órakor a Zeneakadémiai­. Jegyek rendkívül mérsékelt árban kiadóhivatalunkban is kaphatók. _______ * A színházak pénteki és szombati műsora: Operaház: Péntek­­.­38: János vitéz. Szombat: Lohesignin (6. 10.). Nemzeti Színház: Péntek 6.38: Légy jó mindhalálig (A­ bérlet). Szom­bat: Peer Gynt. — Kamaraszínház: Péntek szombat: Porceilat. — Vígszínház: Péntek 8: Evelyn. Szombat: Szilvesz­teri kabaré. — Városi Színház: Péntek 1-ig: Drótostót. Szom­bat: Nincs előadás. — Belvárosi Színház: Péntek 8, szombat: A torokói menyasszony. — Magyar Színház: Péntek 8, szom­bat: Csók professzor. — Király-színház: Péntek 8, szombat: Fehér Ló. — Fővárosi Operettszínház: Péntek 8. szombat: Maya- Új Színház: Pénte­k 8. szombat: Boldogok háza. — Andrássy­ úti Színház: Lázár Mária, Somlay Artúr, Daj­bukát, Bársony, Bantó. Peti föllépté­vel: Az igazi as­sszony, stb. Békeffi konferál (9 órakor. Vasár- és ünnepnap órakor is). — Terézköirúti Színpad: Dela Lipinskaja; A re­mete szerencséje; Idegen lakás, stb. (9. Vasárnap 4 órakor ie). — Royal Orfeum: Mr. Galden bokszoló medvéi és a januári új m­űsor ('-rá, 8. Vasárnap 3, 6 és 10 órakor). — Koméd­a Orfeum: Rott—Tábori együttes fellépte Solti, Virágh, Sároesy. Nagy varieté (s-ív. Vasár- és ünnepnap­­,15 órakor is). — Bethlen-téri Színpad: Új kabarérműsor (6, 9. Vasár- és ünnnepnap, dél­után 3. Gyermek-előadás). — Steinhardt-Színpad: Decemberi műsor (3/19 Vasár- és finn­imn.p­lár-kor is). — Vidám Kabaré: Meg­nyitó műsor (1 9). — Komikusok Kabaréja: Kabaré- és va­rietéműsor CA9. Vasár- és Jinmepnai) délután Vác-kor ie). jtBoldgg n­évett | fc |fj \ || szerez magának, ha megnézi a \BUS­TER, At­­cASANOVAj ii. |j, című, szenzációs vígjátékot | Metro - Goldwyn - Mayer film \ jj, RADIUS CAP170L: f ||| Metró Filmpalota Filmszínház | ^ Gárdonyi Lajos a nevetéshez­­ (•) Toscanini jobbkarját amputálni kell? Bécs­ből írják: A Neues Wiener Journal newyorki tu­dósítója jelenti, hogy Toscanini nagybeteg és félő, hogy jobbkarját amputálni kell. Azt beszélik, hogy Toscanini idegei teljesen összeroppantak az orvosi megállapítás hallatára. (•) Gárdonyi Lajos és Mély Gerő a színészhum­orról. Gárdonyi ezt mond­ja: A humor a színész játékában, sze­rintem, csak akkor hat igazán, ha rajta keresztül érződhetik az ember tragikus félszegsége, lelki furcsasága, diszharmóniája és ha azon keresztül önmagát gúnyolja ki legkegyetlenebb­­ül. A színész humorát a színész szí­ve formálja és teszi valóban hatá­sossá, őszintévé, de csak akkor, ha a színész igazi színész és a jó szerepén kívül — valódi szíve is van. — Mály így nyilatkozik: Humort nem vásá­rolhat és nem erőszakolhat magára a színész. Vagy van benne humor, vagy nincs. Harmadik eset nincs. Persze, kierőszakolhat a színész nevetést a nézőtéren, de az ilyen erőszakos kín­lódásnak mindig izzadtságszaga van. Ha csiklandozzák az embert, akkor is nevet. Mi köze ennek a nevetés­nek a humorhoz és a humornak éhez (—) A békakirályt látni minden gyermek legna­gyobb boldogsága vasárnap 14 órakor a Zeneakadémia gyermekszínházában. Jegyek rendkívül mérsékelt árban kiadóhivatalunkban válthatók. Jegyekről ajánlatos előre gondoskodni. (—) Új Színház gyermekkabaréja vasárnap VI4-kor. Bohózatok. Vidám kabaré. Irredenta kép. Ragyogó gyermekprimadonnák. (—) P. Kozma Klára államilag engedélyezett magán zeneiskolájában január 1-től 5-ig pótbehratások. Tehet­séges növendékek és köztisztviselők gyermekei tandíj­kedvezményben részesülnek. Aggteleki utca 19. MOZI MŰSOR! Alkotás mozgó (Alkotás ucca 11. Telefon: 533—74): Monte Carlo bombázása (Harts Al­bers). Kísértetjárás 13 órától folyt.). — An­dássy hangos mozgó (Ceengery utca 30. Andrássy út­lai­ok. Aut. 261—73): Trader Horn (Harry Carrey). Bevera vokalkórus (3, 4, 6, 8, 10). Péntek délelőtt burtesakuiatlué. — Belvárosi mozgó (Irányi 1­ 99(1­21,­­ Aut. 633—639). Szerelem egy éjszakán át (Hans Al­bers). Nyaló holdas nap (Jrína Gralla). Híradó (Jobb terem 6, Mi­ hal terem 5, 118, film). — Bodográf hangos filmszíjt.­hán (József körút «J. J. 384—76), Nagyvárosi fények (Charlie Chaplin): Ti­tkos légió (Ken Maynard) (2, 4, 6, 6, 10). — Capitol filmpalota (Barons tér. Keleti pályaudvar mellett J. 113—37): Bueter, a Casanova. Flippy a fog­házba­n. Híradó (­2, 4, 6, 6,10). — Corsa mozgó (Váci ucca 1). Aut. 874—02): A bál (Dolly Haas). Híradók (4, 6, 8, 10). — Corvin filmszínház (József körút és üllői út sarok. J. 395—64): Leányhűség (Otto Warburg). Hír­adók P.H. US, táló). — Csikágó hangos mozgó (István út 39. J. 321—75): Hortobágy (Mándsze­nthy). Stau ée Pan, a muzsikus lelkek­. Híradó (3-tól folyt.). — Bécsi mozgó (Tévés körút 28. Aut. 211—43). Borneói maharádja (Rocp Hobart). Híradó (2, 4, 6, 8, 10). — Elit hangos mozgó (Lipót­­körút 16. Aut. 161—51). Kipróbálom az uramat (Szőke Szakáll). Légy okos légy. Hír­adó (3, 9­5, 17, 149, 10). — Fészek hangos mozgó (József kör­út 70. J. 460—»). A négy renegát (Noah Berry). Hiradó. Miki Ci3, 145, 6, »/«8. Péntek délelőtt burleszk,matiné. — Fórum filmszínház (Kossuth Lajos utca 18. Aut. 897—07): Ex feleség (Norma Sh­earer). Magyar Világhiradó (4, 6, 8, 10). — Imperial mozgó (Dembinszky utca és Aréna út sarok. J. 320—90): Kato­­ná­k a strandon (Fritz Schulz). Titkos légió (Ken Maynard) P/13-tól folytatólag). Péntek délelőtt burleszkmatiné. — Kamara mozgó (Dohány utca és Nyár utca Barak. J. 440—57): A bál (Dolly Haas). Híradói: Kina (4, 6, 8, 10). — Korona mozgó (Attila körút 15-21, Bethlen-udvar. Tel.: 53—3—18). Monte Carlo bombázása (Hans Albers). Kísértetjárás (3, 4, 6, 8, 10). — Nyu­gat mozgó (Teréz körút 41. Aut 271—62). X. 27. A titokzatos asszony (Marlene Dietrich). Elveszem­ a babámat (Camilla Horn). Híradó P.14, W,­­10). — Olympia mozgó ("Erzsébet körút 26. J. 429-47): Feleségeim, a szélhámos (Nagy Kató). Gamdhoi és a só (Salamon Béla) (3,­­15, HT,­­49, 10). — Omnia filmszínház (József körút és Kölcsey ucca sarok. J. 301—25): A borneói maharádja. Fox és Magyar Híradó. Burleszkek (3, 4, 6, 8, 10). — Orion mozgó (Eskü út 1. Aut. 831-fle). Leánya hűség (Otto Warlburg). Rajzfilm. Híradók '/­«, »1*8, %10). — Palace mozgó (Erzsébet körút 8. J. 365—23). Hyppolit, a lakáj (Csortos). Halló, itt rádió. Híradó (4, 6, 8, 10).­­ Pátria hangos mozgó (Népszínház ucea 13. J. 456—73). A négy renegát (Noah Berry). Híradó (3, SJ5, Vfl. ViO, 10). — Rádius-Metro filmpalota (Nagymező ucca 22—24, Aut 220—98)- Buster, a Ca­sanova (Buster Keaton). Flippy mint fegyházös (rajz.fl.Irn). Világhíradó (1—1-ig folyt., azután 4, 6, 8, 10). — Royal Apolló (Erzsébet körút 45. J. 419—02). Kadettkisasszony (Gustav Fröh­lich). Világhiradó (4, 6, 8, 10). — Tivoli mozgó (Nagymező u. 8. Ant. 230—49): Nagyvárosi fények (Charlie Chaplin). Sta­n és Pan lakást cserél. Híradó (2 órától folyt.). — Turán mozgó (Nagymező ucca és Mozsár ucca sarok. Ant. 264—30)- Felesé­gem, a szélhámos (Nagy Kató). A koncert (Olga Cse­hova) (V23-tól folyt.) - Ufó filmszínház (Teréz körút 60. Aut. 197—67). Táncol a kongresszus (LiMam Harvey) Akom Lajos orgona­játéka (4, 6, 8, 10). — Urául a filmszínház (Rákóczi út 21 Jó­zsef 460—45). Sch­rammel-zene: Fekete Pál énekel. Táncol a kongresszus (Lilian Harvey ) (4, 6, 8, 10). — Vesta utczi (Erzsé­bet­­körút 39. J. 32—6—39). A tenger hiénái (Auaa Niseon). Romboló vágyak (Douglas Fanbanks). Bélcepakért feleség (H-3-tól folytatólag). Mály Gerő A Koncert Rt. rendezései: Kreisler hegedűest febr. 28. IV. Filharmóniai főpróba 10. IV. Filharmóniai hangverseny : Comedian Harmonists 12. TFaMGater-kvartett 13. Dohnányi Beethoven-est 15. Koromzay Dénes hegedűest 18. Walter Rummel zongoraest IS. Halász Fischer Annié hegedűest 28. Cortot Chopin-est 29. Angeli Gaston Schubert-estje febr. 6, Moiseiwitsch -ongoracst 9. Kilényi Edward zongoraest 10. Kulenkampff-hegedűest 12. Journet ária- és dalest 15. Koromzay hegedőestje II-án A fiatal hegedűsgárda egyik legtehetségesebbjének­ hangversenyét nagy érdeklődéssel várja a közönség. Műsoron Beethoven A-dúr és Bach-szonáták, Glazunov­hegedűverseny, Debussy-, Kodály-, Hubay- és Zsolt­művek. (Koncert.) Kiss József-est 10-én a legszebb versekkel a legelső művészek: Péchy Blanka, aki Bécsből érkezik ez estére, Csortos Gyula, aki ez­úttal először lép koncertpódiumra, Gál Gyula, Fehér Artúr, Torday Judit, Vé­jh Erzsi. A dalokat Taraay Alajos zenéjével és kíséretével R. Albert Erzsi, Petry Kató és Laurisin Lajos éneklik. (Z. VIt.) Jegyek Zsózsa­völgyinél és a Zeneakadémián. (Bán-iroda.) Sauer Emil egyetlen zongoraestje 14-én (Vigadó 8). Jegyek Bárdnál. (Szász), * (—) Fenákel Lajos főkántor vezetésével az V. ker. templomkörzet jótékonycélú kultúrestje kitűnő művé­szek közreműködésével, 23-án lesz a Vigadóban. Jegyek Csáky ucca 3, az összes körzeti irodákban és Bárdnál. (Szász.) (—) Elek Ekker Szidi­ária­ és dalestje Jan. 5. Jegy Rózsavölgyié (Studio). (—) Kentner Lajos Beethoven-estje jan. 19. Jegy Ró­­zsavölgyinél (Studio). RAd­D 10»QR: Január 1­­9.W: Hírek. 10.09: Egyházi zene és szentbeszéd a belvárosi plébánia templomból. Szentbeszédet mond. P. Ba­ngha Béla. 11.15: Görög Acatonina Istentisztelet a Szegényház-téri görögkatolikus magyar plé­bániatemplomból. A szentbeszédet tartja Melles Emil. Utána kir. 12.30: Időjelzés, időjárásjelknjtés. Majd: Az Operraház tag­jaiból alakult,­­zenekar hangversenye. Karnagy Dery Ottó. Köz ramfikodik ifj. Toronyi Gyula. E bajigyeme­ ny szünetében: l?áá:ókri Dil­a. Elmondja Papp Jenő. 2.80: Gramofón hangver­seny. 3.50: Ifjúsági előadás. 4.15: Szalonzenekari hangve-Tkony. Karnagy Bertha István. Szünetben 1.45: Időjelzés, időjárás­jelentés. 5.31: Két történet. Irta és felolvassa Kosztolányi­t. 6.00: Bura Sámlor és cigányzenekaré,TMK zenéje. 7.00: Japán pillamat­képek. Wagmatik-M­­agyar Nándor előadása. .7.30: Operettrés­zletek. Az Operaház tagjaib­ól alakult zr.ne.k.ar h­ang­vensenye. Karnagy Polgár Tibor. Közreműűk­ödik Kármán Diti és Laurissi Tit.ios. 9.06: Időjetszés, sport- és ü­gerőversenyered­mények. S.15: Zongora—hegedű-szoná­ták Nagy Géza és Konca János előadásában. Majd: Magyari Imre és cigányzenekarána­k zenéje. — Január 2­ 9.15: Az államrendőrség zenekarának hangversenye. Karnagy :Szőllőssy Ferenc. 12.05: A rádió hdzs­kvíntetűtjének hangversenye. 4.00: A rádlóélet gyermekjátszó­órája. 5.00: A Szociáll Missziótársulat előadása. Farkas Edit: Missziók­im­eneteik. 5.30: Másfélévi könnyűzene. Zeneka­ri hang­verseny. Karnagy Berg Ottó. 7.00: Mit üzen a­ rádió MíSnsze,te és előadók rádiógramjai a h­allíraitoMrghoz. S.110: O Operettelőadás a Fővárosi Operettszin­házból. Maya. Operett 3 felvonásban és 12 képben. Írta Hacmath Imre. Zenéjét szzerezte. Fényes Sza bölcs. Rendező Lóránth Vilmos. Karnagy Komor Vilmos. Az I. felv. után: Időjelzés, híreit. Az előadás után: Idő­i,ráejelesz­tés. Majd: Far­kas Jenő és cigányzenekarának tanít­i. occasto^ES További árlesifu­ltisil! Világmárkás tányérral, 3 hangerősségszel, színes hangszóró «"«HÍM* Pengő 1'10 helyet! 48.­Világmárkás 3000-as anódpótló 8 csőig ... Penffő 223 helyett 4.H.— Ugyanaz 3009-es anódpótló 5 csőig ... Pengő 118 helyed 42.— 10 amperes fűtő tanszfonr­átor Pengő 32 helyett 1.— Teljesen új példányok, komplett csövek­kel. Egyenáramú 110 voltos hangezerával egybeépített 2 lámpás külföldvevő garanciával P 15.— Egyenáramú tiszta hálózati nagytel­­építmény. Enzóna­vevő hangszóróval egybeépítve. 15— 0 állomás (Erő­padlon kapcsolás) P ISO.— Ugyanaz 2+1 lámpás váltóáramra normál typ P SG.— Ugyanaz 2+1 lámpás váltóáramra Special P ISO. Csillára forgó P -.70 250 cm blockkondenzátor ... P --.ao Drótellenállások nagy teherbírással P -.28-161­4 pólusú hangszórószerkezet la P C.70 300 cm légszigetelésű, rézlemezes forgókondenzítor .. .. P 1.60 nunamnta ha»s»ard 4 pólusú, dl­a*J?lBflaí¥15í«a szes «nohpánirljen P Iffi.SO Alacsony frekvenciájú transz­ormátor beé­jítése. P 1.40 Alacsony frekvenciájú transzformátor zárt typ P 4.SO Gyári készülékek 6-12­­0 havi részletre. Erzsébet körút 5. Tel: 416—97

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék