Pesti Napló, 1935. augusztus (86. évfolyam, 173–197. szám)

1935-08-01 / 173. szám

15 Csütörtök PESTI NAPLÓ 1935 augusztus 1­5 Jerabek Boriska, Fedák Sári amerikai diáklány­vendége egy magyar film női főszerepében Fedák Sárit, az Amerikából hazatért művész­nőt útján elkísérte egy fiatal magyar diáklány, Jerabek Boriska. Fedák itthon elmondotta, hogy a vendéglány az ő egykori beregszászi tanítónőjé­nek unokája. A fiatal amerikai görl azzal a terv­­vel foglalkozott, hogy ősszel beiratkozik a buda­pesti egyetemre. Úgy látszik, hogy egyetemi tanul­mányainak megkezdése előtt művészi pályán fogja megtalálni az érvényesülést. Szerdán délután az egyik magyar filmtársaság szerződtette a magya­rul kitűnően beszélő fiatal amerikai leányt. Szep­tember első napjaiban kezdik meg a Hunniában Bús Fekete László »Címzett ismeretlen« című film­jének felvételeit Gál Béla rendezésében. A női főszerepet, egy postáskisasszonyt Ágai Irén ala­kítja. Mellette a másik fontos női szerepet játssza a kis Jerabek Boriska. Felváltva angolul és magyarul beszél a filmújdonságban. Még egyszer a mozgóképrendeletről Levél a szerkesztőhöz. A Pesti Hírlap vasárnapi számában »A belügymi­niszter mozgóképrendelete« címen hosszabb cikk jelent meg, amely egy szakember magyarázatát és vélemény­nyilvánítását közli az oly sok port felvert 1935. évi XIV. tc.-ről, vagyis a külföldi filmek magyar nyelvre való áttételéről, szinkronizálásáról. A filmek közül ugyan megszoktuk már, hogy éretlen gyermekként gyámkodjanak felettünk s a szigorú cenzúra-bácsik megfosszanak a külföldön, még a puritán erkölcsű Angliában is — nagy sikerrel bemutatott film­ek nagy hányadától, de ehhez a kérdéshez, mely elsősorban a mozibajáró közönséget érdekli, talán mégis ki kellene kérni az ő véleményét is­, hiszen elvégre a közönség tetszésétől vagy nemtetszésétől függ majd a rendelet sikere vagy bukása. A cikk szerin­t eddig »mindenki visszásnak, sőt bizonyos mértékig megalázónak érezte, hogy Magyar­ország mozgóképszínházaiban a magyar közönség olyan filmeket kénytele­n nézni, amelyek idegen nyelvei be­szélnek« és »eszményi eredményként reméli, hogy idő­vel a bemutatott filmek ötven-hat­­om százaléka ma­gyar nyelvein fog beszélnie. A cikkíró azt is megállapítja, hogy egy kétezer méter körü­l filmnek magyar nyelvre v­aló áttétele 10— 15.000 pengős költséggel jár. Mielőtt ekkora költségeket fektetnénk bele a fi­lmek szinkronizálásába, talán­ mégis meg kellene figyelni a gyakorlati eredményt és aszerint felülbírálni ezt a kér­dést. Talán mégsem lenne szabad csak a vidéki és ide­gen nyelven nem értő közönség érdekeit nézni. A film a művészetnek éppen olyan produktuma, mint egy könyv, színdarab, — eddig soha senki sem érezte megalázónak vagy visszásnak, ha egy angol vagy amerikai könyvet eredetiben olvasott Magyar­országon — mindenki tudja, hogy aki fordításban olvas egy könyvet, csak egy szurrogátumot, pótlékot kap, de elvész az eredeti sok szépsége, művészete, amely idegen nyelvre lefordíthatatlan. Miért akarják a buda­pesti közönséget megfosztani attól, hogy eredetiben élvezhessen egy amerikai vagy angol filmet? Ebben a városban, ahol a moziba járó közönségnek legalább a fele tud vagy tanul angolul. Hiszen a film, mint angolul való tanulás is kitűnő gyakorlat, é­s ma, ami­kor olyan nagyon anglománok vagyunk, hogy a velszi herceg néhány napos it tartózkodásáról köteteket írnék, amikor az idegenforgalom minden második szavunk, amikor minden erőnkkel azon vagyunk, hogy az ango­lok szeressenek idejönni, ittmaradni,­­ miért akarják számukra lehetetlenné tenni Pesten a mozibajárást? Mi nem utazhatunk, meg vagyunk fosztva attól, hogy idegen országok művészetében gyönyörködhessünk, — csak a film tudja elénk hozni a nagyvilág minden báját, idegenszerűségét, változatosságát — ne fosszanak meg ettől is minket, az idegen hangok varázsától! De ha ezek talán szentimentális szempontok, nézzük meg a kérdés gyakorlati oldalát. Szinkronizált filmek eddig is voltak és mindig üres házak előtt mentek. Mert a közönség nem vette be, hogy más beszéljen, más éne­keljen, mint a vásznon ajkát mozgató színész. Greta Garbo hangja éppen úgy hozzátartozik az ő művészeté­­hez, különös lényéhez, mint a szépsége, mint a feje vagy teste. A mozit lehet szórakozás, lehet művészet és lehet üzlet szempontjából elbírálni, de nem lehet hazafiassági kérdést csinálni belőle. Ahogy soha senki sem találta eddig »megalázónak« azt sem, ha például Kiepura ola­szul énekelt az Operában. Ha jobb üzlet a vidéken szinkronizált filmeket be­mutatni, adják ott a filmeket így elő, de ha a pesti, idegen nyelven értő közönség jobban­ szereti a filmeket eredetiben hallani, miért nem lehet legalább pár mozi­ban őket így előadni? Annyi minden külföldi dologról le kell mondanunk,­­ hagyják legalább a gazdag és boldog Anglia szavát eljutni hozzánk! Gróf Khuen-Héderváry Károlyné PESTI NAPLÓ, eheti olcsó színházi előadásainak műsora: Csütörtökön, augusztus 1-én BUDAI SZÍNKÖR: AKI MER, AZ NYER (8).­­ MAR­GITSZIGETI PÓLÓ SZÍNPAD: WAGNER-EST (­8). Péntek­en, augusztus 2-án BUDAI SZÍNKÖR: AKI MER, AZ NYER (8). - ÁLLAT­KERTI ELŐADÁS: BEETHOVEN-CIKLUS (8). Szombaton, augusztus 3-án BUDAI SZÍNKÖR: AKI MER, AZ NYER (8). — MAR­GITSZIGETI PÓLÓ SZÍNPAD: VILÁGHÍR A LIGET­BEN (V19). — ÁLLATKERTI ELŐADÁS: NAGY VIDÁM­EST (8). Vasárnap, augusztus 4-én BUDAI SZÍNKÖR: AKI MER, AZ NYER (4 d. o. és 8­8B18). - MARGITSZIGETI PÓLÓ SZÍNPAD: EURÓPA TÁNCOL ÉS DALOL Mindezekre az előadásokra AZ EST-lapok olvasói IGEN kedvezmé­nyes, leszállított helyárú jegyeket vit­hatnak a kiadóhivatal üzlet­helyiségében, VII., Erzsé­bet körút 18-20. szám alatt délelőtt 9 órá­tól délután 5 óráig, vasárnap 9­ 2 óráig. Telefonfelvilágosítások 43-9-88. Továbbá hétköznapokon AZ EST-lapok fiókjában. Toldy Lajos könyvkereskedésében, Fő ucca 2. (Telefon: 53-3-94) KEDVEZMÉNYES ELŐVÉTELI EGYEK -A» E«t".lapok jagypénztár-a­rzsébetkorút 18 át Szegedi Szabadtéri Játékok augusztus 3—18-ig (•) Ábrahám Pál Bécsben beszél új terveiről. Ábra­­hám Pál az egyik bécsi újság hasá­bjain hosszabb nyilat­kozatot tett új terveiről. Többek között a következőket mondotta: — London, Párizs, Bécs, Budapest és Ischl között lebegek. Hollywoodba is hívnak, de a szó szoros értelmé­­ében nincs időm arra, hogy néhány hónapra eltávozzam Európából. Londonban forgatják legközelebbi filmemet, amely először az egyik angol színpadon kerül bemu­tatóra. — Új operettemnek címe »A vidám király«. Fodor László írta a szövegkönyvet. Maurice Chevalier számára parádés szerep van az operettben, lehetséges, hogy a fil­men ő fogja játszani a férfi főszerepet. Valószínű, hogy londoni színpadon Jack Buchanan, Francis Day, a két londoni sztár játssza a két főszerepet. Bécsben Max Han­­sennek szánták ezt a szerepet. — Augusztus végén utazom Londonba, de előbb Isohlben töltök két hetet. Dr. Löhner­ Beda most ifja »Dzoamne« című­ operettem harmadik felvonását. Ennek az Újdonságnak a két első felvonása Indokinában játszik, a harmadik felvonása egy biarritzi bárban. Tárgyaltam a dalmű színrehozataláról a budapesti Operaház igazs­a­­tójával is. Színházjegyirodánk kedvezményes előadásai !Az EsMapok színházjegy irodájában (Erzsé­bet körút 18—20.) e héten minden előadásra kap­hat olvasóközönségüink leszállított árú jegyet, így a zsúfolt házakat vonzó nagysikerű Budai Színkör darabjához, Aki mer, az nyer-het, a Margitszigeti Póló Színpad csütörtöki Wagner eest-jére, a pén­teki nagy estére, amelyet Európa táncol és dalol címen hirdetnek, a szombati érdekes produkcióhoz és a vasárnapi Denevér előadásához. Rendelkezésre áll olvasóközönségünknek le­szállított árú jegy az Állatkert pénteki Beetho­ven-estjére és a szombati Nagy vidám est-re is. Színházjegy-irodánk külön telefonszáma: 43—»—88. HUMOR­­­SZÍV! ROMANTIKAI Charles Dickel» legszebb regénye filmen: KIZÁRÓLAGOS JOGGAL MÁTÓL CORVINBAN A gátyarab­­(NAGY VÁRAKOZÁSOK) . MA az ANGOL PARKBAN BOROSS GÉZA JUBILEUMI ESTJE Fellépnek­ a plakátokon hirdetett művészek. Belépődíj (d. u. 3 órától) 80 allér, ülőhelyek 50 fillér (–) Bajor Gizi partnere Uray Tivadar a »Halló, Budapest!« című filmben. A »Halló, Budapest!« című filmben, amelynek felvételei most folynak a Filmiroda Hungária körúti műtermében, Bajor Gizi is szerepet játszik. A Nemzeti Színház művésznője a Borneo és Júlia egyik jelenetét mondja el a mikrofon előtt. Part­neréül Uray Tivadart szerződtették. A Csobajon nya­raló művész csütörtökön érkezik Budapestre a filmfel­vételekre. (*) A szél miatt betiltották az olasz operastaggione bécsi szabadtéri előadásit. Bécsből jelentik: A Hohe Wartén több hét óta vendégszereplő olasz társulat keddi Aida-előadása előtt a szél egy díszletezőmunkást lesodort az állványról. A munkás súlyosan megsebesült. A rendőrség erre betiltotta a szabadtéri előadást, mert attól tartott, hogy a szél felborítja a díszleteket SZÍNHÁZAK CSÜTÖRTÖKI MŰSORA Buda! Színkör: Aki mer, az nyer (8). — Angol Park: Boros Géza jubileuma O/aS). tH/iJTJ­Ut/jxrw Admirál filmszínház (Margit körút S. w^-VW Terafell: 587-07). Grand Hotel (Greta Garbo). Manhattan melodráma (Clark Gable). VIII. Olivér (Stan és Pan). (Előadások kezdete: 5,­­8 és 3,410 órakor.) — Alkotás mozgó (Alkotás ucca II. szám. Telefon: 553—74). Sorell kapitány és fia (H. B. Warner). Csak nekem dalolj (Grace Moore). Mindent a nő érti ... (Szőke Szakáll, Balla Lici). (Előadások kezdete:­­5, 6 és 9 órától foly­tató­lagosan.­ — Budai Apolló (Csalogány ucca 46. sz. Telefon: 51—,1­­00): Rivaldafény (Rahy Keeler). Karnevál az élet (Ivan Mosjera­kine). Só, paprika és társai (rajzfilm). Híra­dó. (5, Hz és 1-ál6.) — City filmszínház (Vilmos császár út 36. Telefon: 111—40): A hawaii rejtély (Warner Oland). Oroszlán és az egér (rajz­film). Aranykapu városa. Legszebb varázsszőnyeg. Híradók. (Előadások: 4, 6, 8 és 10-kor.) — Corvin filmszínház (József körút és Üllői út sarok. Telefon: 305—84). Gályarab (Henry Hull). Híradók. (Előadások kezdete: %4,­­6,­­ÁS és Yaló-kor.) — Fórum filmszínház (Kossuth La­ncca 18. Telefon: 897—07). Keringőkirálynő (Irene Dunne). Ripacsok Amerikában (bur­leszk-varieté). Híradó. (Előadások: 5. és VAO emkor.) — Józsefvárosi filmpalota (Kálvária tér 7. szám. Telefon: 84­ 1-44). Csibi (Gaál Franciska). Cirkusz h­ercege (Harry Piel). Csak nekem­ dalol,! (Grace Moore). (Előadások kezdete: 4 órától folytatólag, utolsó előadás­­ák­kor.) Nyitott tető! — Kamara mozgó (Doh­ány u. és Nyár u. sarok. Tel.: 440—27). Hawai rózsája (Eggerth­ Márta, Verebes Ernő). Egyszer az életben (Gustav Fröhlich). (Előadások: M*6, 7 és 19 órakor.) — Kert mozi (Aréna út és Vilma királynő út sarok. Telefón-13-0-17). Hazasi rejtély (Warner Oland). Világvárosok ríj­ei: Newyork, London, Párizs, Bornin éjszakája. Hírad­ók. 1 948.­­10.­ — Márkus Park-mozgó (Múzeum körúti. Tel.: 347—37). Prolon­gálva! Színpadon: Salamosi Béla felléptével, új átírásban: Vo­nósnégyes és Királyok, ha találkoznak. Filmen: Márciusi mese (Turay Ida, Törzs, Kabos). (Előadások kezdete: 8 ás 10.) — Metro-Scala filmpalota (Teréz körút 60. Telefon: 26-0­00). Viharmadarak (Wallace Beery). Kóborlások a Déli tenge­ren (útifilm). Magyar híradó. (Előadások: 2, 4, 6, 8 és 10.) Nyitott, tetős — Pátria mozgó (Népszínház u. 13. Tel.: 456—73). Rabszolgavásár (Anna May Wong). Tavaszi parádé (Gaál Franciska). Cleopatra (Claudette Colbert). (4 órától folyt.) — Tivoli mozgó (Nagymező ucca 8. szám. Telefon: 23­1—49). A csárdáskirálynő (Eggerth Márta). Szív a törvény előtt (Iréne Dunne). A francia rendőrség titkai (Gwilli Andre). Híradó. (Előadások kezdete: 4 órától folytatólagosan.) — Túrán mozgó (Nagymező ucca és Mozsár ucca sarok. Telefon: 264—20). 24 éves leány (Norma Shearer). Embervásár (Wallace Beery). Vöröshajú asszony (Jean Harlow). (Előadások kezdete: 4, YiG, %S és HIO-kor.) D/./ilA ra* Augusztus 1. Budapest I. 1.45: Torna. flWAi­ V WWOW Utána: Hanglemezek. 10.20: Hírek. 10.20: Magyar városok: Hajdúszoboszló és hírforrásai (felolvasás). 10.45: Betegségek évmilliókkal ezelőtt (felolvasás). Irta tas­nádi Kabacska András dr. 12.00: Harangszó, időjárásjelentés. 12.05—1.30-ig: Magyar szalóutitős k­iosóra. Közben kb. 12.30: Hírek. Közben kb. 1.15: Időjelzés, időjárásjelentés. 1.40 2.20-ig: Falus Edith énekel, zongorakísérettel. 3.40: Hírek, élelmiszerárak. 4.10: »Konzerváló szerek.» Maros Pál vegyész­mérnök előadása 4.15: Időjelzés, időjárá­s jelentés,­­hírek. 5.00: »Kilencéves férfi.« Székely Tibor elbeszélése. 5.30: Országh Tivadar hagé Uitil, aongorakínerettel. 1.10: A »Száz kisoyv«-soro­zatban Kosztolányi Dezső beszél Csokonai Mihályról. 6.30: Közvetítés a Császárfürdőből. K­íredtustin József szalonzene­karának műsora. 7.15: Munkás fél óra. 7.50: Operaelőadás a Hl­ú­dió­ban. K­end­ező Dalnoky Viktor dr. Vezényel Vaszy Vik­tor. Közreműködik az Operaház tagjaiból alakult zenekar. 1. »A hatvanhatos szám.« .Kisopera. Zenéjét szerezte Offfenbach. Szövegét írta de Forges és Lauresvoin. Fordította: Innocent Ernő. 2. »Djam­ileh.« Vígopera egy felvonásban. Szövegét írta Gallet Louis. Fordította: Anniss Aladár. Zenéjét szerezte: Eizet. Szünetben kb. 9.00: »A szegedi ühn«íri hetek.« Balogh István dr. plébán­os előadása. Az előadás u­tán kb. 10.00: Hírek, idősjárásjelentés, lóversenyeredmények. 10.28: Közvetítés a Valéria­ kávéház­ból. Lakatos Flóris és cigányzenekara muzsi­kál. 11.05: Hanglemezek. Táncszámok. 12.05: Sl­pok. — Buda­pest II. 6.35:­­A mérnök munkája a nagyvárosban.« Mélie« Emil dr. előadása. 7.10—7.45-ig: Hanglemezek. 8.05: »Bél Má­tyás.« Szent-Ivá­lyi Béla előadása. 8.30—9.20-iól: Közvetítés a Zökl­fa-vendéglőből. Czicza József és cigányzenekara muzsi­kál. 9.30: Hírek. — Telefónh­írmondó. 1.45—11.15-ig: Budapest I. műsora. 11.20—11.50-ig: A Telefónhurmondó kü­lün műsora. Utána: Budapest I. műsora. — Közvetítőállomáások: Egész nap Budapest I. műsora.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék