Pesti Napló, 1935. szeptember (86. évfolyam, 198–222. szám)

1935-09-01 / 198. szám

Vasárnap PESTI NAPLÓ 1935 szeptember 1 VEGYETEK Standard Október 1-én megkezdik az olajpanama bűnügyének (Saját tudósítónktól.) Régóta húzódó s annak­idején nagy feltűnést keltő bűnügyben tűzött ki fő­tárgyalást a büntetőtörvényszék­ Október 1-én kezdi tárgyalni a törvényszék Marton-tanácsa az olajpanama néven ismert bűnügyet, amelynek vád­lottjai a következők: dr. Salgó Imre, az Imperiál rt. vezérigazgatója, Komlós Hugó mérnök, Józsa Im­re­, a gyár munkavezetője és Kiss András, a gyár élőmunkába. Rajtuk kívül a vádlottak padjára ke­rül a MAV két főtisztviselője: Takács Gyula MAV mérnök, MAV felügyelő, a MAV püspökladányi terítőtelepének volt vezetője, továbbá dr. Dorner Béla MÁV főfelügyelő, a MÁV vegyészeti labora­tóriumának vezetője. Az ügyész­sész vádirata szerint dr. Salgó Imre vezérigazgató, Komlós Hugó mérnök, továbbá a munkavezető és előmunkás folytatólagosan elkö­vetett csalás bűntettével s­ílyosan megkárosították az államot, miután a MÁV-nak rossz és felvizezett olajat szállítottak, olyant, amely a célnak egyál­talában nem felelt meg. Dr. Salgó Imre és társai ezeket a sorozatos visszaéléseket úgy tudták elkö­vetni, hogy a vezérigazgató — a vád szerint —­ összeköttetésbe lépett Takács Gyula MAV mérnök­kel, megvesztegette őt és az ő elnézésével sikerült rossz olajat szállítani a MAV nak. Az aervészséfar vádirata szerint dr. Volner Béla MAV főfelügyelő­i laboratórium vezetője sorozatos mulasztásokat követett, el, mert az Imperial rt. olajszállítmá­nyainak minőségi átvételénél kötelességét meg­szegte,­ nem­ vizsgálta meg megfelelően a­ szállított olajat és elmulasztotta azokat a vizsgálatokat is, amelyeket az Imperial gyártelepén kellett volna megejtenie. A naáry főtárgyalásra számos tanút és szak­értőt idéztek be. A vádat dr. Barcti Zoltán ügyész fogja képviselni. A tárgyalás előreláthatólag hete­kig fog tartani. Elrontott gyomor ,és az ezzel összefüggő bélza­­varok, felfúvódás, kellemetlen szájíz, émelygés, homlol^filjás, láz, hányás, hasmenés vagy szék­szorulás eseteihrii, már egy pohár természetes »Ferefli Jó*ssl«''kfesürüvifc is igen gy/\iMu^ lato­san és mindig kellemesen hat. ' ' ' A Filléres Klasszikus Regények sorozata befejeződött Ús páratlan kedvezmény készül az Est-lapok olvasói számára Augusztus 1-ig minden hónap elsején megjelent egy kötet a Filléres Klasszikus Regénye­k­ből. Ezeket a gyönyörű köteteket páratlanul olcsón kapták Az Est lapok előfizetői és olvasói. Kivételes értékük mellett ez az olcsóság magyarázza óriási sikerüket. Körülbelül hárommillió példány fogyott el a jól ismert kék kötetekből. A Filléres Klasszikus Regény­ek sorozata augusztus 1-ével, a 84-ik kötettel lezárult, de csak azért, hogy a páratlan sikertől fel­lelkesülve még nagyobb terv végre­hajtásához kezdjünk. A művelt magyar olvasóközönség — ami túlnyomó részben egyet jelent Az Est-lapok olvasótáborával — százezrei kezébe olyan ajándékot adunk, azai ezt a betűre vágyó tömeget a legnemesebb szórakozáson át a legtisztább szellemi kincsek birtoko­sává teszi. A most befejeződött sorozatnál még átfogóbb jelentőségű, még nagyobb érdeklődésre számot, tartó új sorozatot indítunk, amely eseménye lesz a magyar kulturá­­lis életnek. SUPER 36-osc es/rmtentfoglok faant BEMUTATÁS CSERE RÉSZLET rádiószaközlet KONCERT IV., Váci ucca 23 Telefon: 884-64. A rádiókészüléket készségesen bemutatja • Sternberg magyar kir. udv. hangszergyár VII., Rákóczi út 60 A sorozat részletes programját lapjainkban és külön kiadványok­ban fogjuk ismertetni a magyar olvasó­közönséggel, most csak annyit jelentünk be, hogy egészen rendkívüli Becsű, el nem avuló értékű könyvtárat szerkesztünk, amelyet fillérekért fognak megkapni az Est­lanok előfizetői és rendes olvasói Senki más semmi pénzért nem juthat hozzá ehhez a könyvtárhoz. Az új sorozat első kötete október 1-én fog megjelenni. Később fogjuk közölni, hogy milyen feltételek mellett kaphatják meg előfize­tőink és példányonként vásárlóink a szenzációs ajándékkönyveket. Magyarország pénzügyi helyzetét szerdán vitatja meg a Népszövetség pénzügyi bizottsága Genf, augusztus 31. A nemzetek szövetségének pénzügyi bizottsága augusztus 30 án ny­itotta meg 59. ülésszakát. A bizott­ság a világ pénzügyi helyzetének általános meg­vitatásával foglalkozott a főtitkárság terjedelmes előzetes jelentése alapján. A pénzügyi bizottság éppen úgy, mint az utóbbi években. Ausztria, Magyarország és Bulgária pénzügyi helyzetét is meg fogja vizsgálni. Ausztriát dr. Buresch pénzügyminiszter és Kienböck, az Osztrák Nemzeti Bank elnöke fogja képviselni. Úgy hírlik, hogy az­ osztrák kormány az 1923. évi kölcsön konverziójának sikerén fel­buzdulva, újabb és nagyarányú konverziót óhajt keresztülvinni. Az 1930. évben a Népszövetség igénybevétele nélkül, leginkább magában Ausztriá­ban felvett 110 millió schillinget kitevő kölcsön konverziójáról lenne szó, amely után az évi szolgál­tatás, tőketörlesztés és kamat együttvéve 35,6 mil­lió schillinget tesz ki. Hivatalosan azonban a nép­szövetség illetékes tényezői mindezideig nem tud­nak erről a kötvényátcsprélási tervről. Bulgária képviseletében Momcsilov, Bulgária­­nak állandó népszövetségi kiküldötte, valamint Sztojanov, a bolgár köztartozások intézetének igazgatója fog megjelenni. Magyarország pénzügyi helyzetének megvita­tására csak szerdán, szeptember­bén kerül sort Magyarországot a bizottság előtt Fabinyi Tiha­mér pénzügyminiszter fogja képviselni, aki" hét­főn, szeptember 2-án érkezik Genfbe. ­•­­ Telt ház az Őszi Vásáron Komoly siker jegyében indult meg az Őszi Lakberendezési Vásár. Péntek délután óta már többezres tömegekben járt kint a budapesti és Budapestre felutazott közönség a városligeti Ipar­ Csarnokban. Szombaton már a reggeli órák óta megtelt az Iparcsarnok a közönséggel, amely a 27-es, 10-es, 8-as, 23-as, 44-es és 25-ös villamossal sűrű sorokban érkeztek a vásár látogatására. Sokan vették igénybe az autóbusznak a Hősök emlékművétől in­duló »K« betűvel jelzett ingajáratát. Szombaton megindult már az üzleti forgalom is. A kiállítók megelégedetten tapasztalták, hogy javulás mutatkozik a közöség vásárlóerejében. Igen sokan vették igénybe szombaton már a Lakberendezési Vásár kedvezményfüzetét is, ame­lyet díjtalanul adnak át minden érkező látogató­nak és amely jelentős árengedményt biztosít Buda­pest látványosságainak, középületeinek, múzeu- NÉZZE MEG AZ IPARCSARNOKBAN A PÁRTOS­ CÉG BUTORKIÁLLÍTÁSÁT Üzlet Andrássy út 52 (Bejárat Eötvös utcából) Óriási választék. Olcsó árak Bizalomma! vásárolhat­ó a 35 éves ZIMMERNANN cégnél ..Akácfa u.7. (Nem­zeti Színház­zal szemben) — Új és hoaznált, már­kás al­polgári bútorok, kombinált legolcsóbb matl­ mainak, számos szórakozóhelyének látogatására és a különböző gyógyfürdők használatára. Ha az első egy-két nap dönti el a kiállítások sikerét, úgy el lehet mondani, hogy a szeptember 9-ig nyitva álló Őszi Lakberendezési Vásárnak máris sikerült a közönség tetszését elnyerni, láto­gató kedvét felkelteni és ezzel lehetővé tenni azt, hogy a vásár kiállítói nagy üzleti forgalmat bo­nyolítsanak le. Teki­nt­se meg Városi üzlet : RSkfc SiliArd ucca­l Kombinált berendeztek. Kár­pitozott bútorok Nagy vá­laszték. Részletre i­s. a városligeti Iparcsarnokban Ginter Deiső kárpitosmester és lak­berendező kiállítását MARKA HASZNÁLT­A MŰBÚTOROK választékban. Károly körút 3/a. TEKINTSE MEG AZ IPARCSARNOKBAN modern és antikstilii bűtopainkat EBNER ÉS FIAI BUDAPEST, VIH, KARPFENSTE1N -UCCA 2/a

Next