Pesti Napló, 1936. december (87. évfolyam, 275–298. szám)

1936-12-08 / 281. szám

Vasárnap (*) Az ember tragédiájának előadása Stock­holmban. A stockholmi drámai színház március­ban mutatja be Az ember tragédiáját. A fordítást Olaf Lundgren kiváló svéd író végezte, akinek figyelmét Leffler Béla, a nemrégen elhunyt stock­holmi magyar sajtóattasé hívta fel annak idején a darabra. Kerstu Wanne hegedűestje holnap, szerdán, Z. fél 9 (Rózsavölgyi). Figedy Sándor szerzői estje csütörtökön, Z. fél 9 (Rózsavölgyi). * Hubenstein zongoraest ma, Z. 8 Jegyek d. e. Koncertnél és Zeneak. Casals holnap Vigadó 8. óra. M OZIK ADMIRÁL (1-537-07. Margit körút 5.) Halálbrigád (D. Col­bert). Híradók. (VA, %6, J,â8, %10; vas. ünn.: Wl, W, 'A6, J/1­ 8, VilO.) ALKOTÁS (1-553-74. Alkotás n. 11.) Modern idők (Chaplin). Egér úrfi repülni akar 'színes). Híradó. (VA, 'A6, %10; vas. ü­nn.: J/22, Y­ 4, J/j(i. V&S, 1-ill­.) BELVÁROSI (1-845 63. Irányi u. 21.) Kalifornia császára (L. Trenker). Ez Spanyolország (útifilm). Színes álmok (színes). Horthy Miklós kormányzó római és bécsi útja. (Jobbt.: Vi5, 7, %10; balr.: 8; vas. f­nn.: jobbt.: %3, 5, Vi8, %10; balt.: H4, 946, 8.) BODOGRAF (1-339-06, 1-367-10. József körút 63.) Halálbrigád (C. Colbert). Hüvelyk Matyi (színes). Híradók. (4, S, 8, 10; vas. ünn.: %2 tőr folyt.) BUDAI APOLLO (1­515-00. Csalogány u. 46.) Kalifornia csá­szára (L. Trenker). Krakkó királyi város (kultúr). Miki rajzfilm. Híradó. (%4, VA, VA 1410; vas. ünn.: Ya, VM, %6, 3/18, 9410.) CAPITOL (1-343 37. Baross tér 32.) Kina­ arany (G. Cooper) Híradó. (VA, V76, %8, %10; vas. ünn.: YA, 9,á6, %8, %10.) CORVIN ( 1-308 88. 1 395-84. József körút és Üllői út sarok.) Hóhérok, asszonyok, katonák (H. Albers). Külön felvételek Horthy­ Miklós kormányzó római útjáról és fogadtatásáról (VA, Yt6, %8, %10; vas. f­nn.: %2, %4, %6, 8,48,­­/310.) Vas. d. e. U-kor: Lakner bácsi kacagó matinéja. DAMJANICH (1­348-03, Damjanich u. 1.) Modern Idők (Chap­lin) és a kísérő nifisor. (Folyt. előad.: VA, W, VA vas. ünn.: 2, 4, 6, 8, 10.) ELIT (1-161-51. t­ipót körút 16.) Utolsó akkord (Lil Dagover). Hiradó, (4, 6, 8, 10; vas. ünn.: 2, 4, 6, 8, 10.) FORUM (1 837-07, 1-805 43, Kossuth Lajos u. 18.) Stuart Mária (K. Heipburn). Híradók, (1,46, %8, T-­ 10; szomb. vas. ünn.:­­44, %6, VA 10.) GLORIA (1-448-00, Thököly fű­ 56.) Königsmark (E. I.andi). Kis kacsa fü­rdik. Híradó. (1/45, %7, 9; vas. únn.s­til, 344, 1/46, %8, H10.) JÓZSEFVÁROSI (1­ 346-44. Kálvária tér 7.) A halálbrigád (C. Colbert). Hollywoodi Mikulás. (YA %1, WO; szomb. 4, 6. 8, 10; vas. ünn.: 942, 944, 946, %S, 9410.) Vas. d. e. %11-kor: S. M. C. matiné. KAMARA (1-440-27. Dohány u.) Aratás (Pania Wessely) A kormányzó Olaszországban. (96, 1-1S, HÍO; szomb. vas. ünn.: 4, 6, 8, 10.) KULTUR (1-861-03 Kinizsi u. 16.) Allotria (R. Müller) és a kísérő műsor. (945, 7, 1410; szomb.: YA, 'Ati, ',­8, 1410; vas. ü­nn.: 2, 4, 6, 8, 10.) METRÓ (11 22-30. Teréz körút 60.) Harmadik hétre prolon­gálva! San Francisco (J. Mac­Donald). Hiradó. (146, V.R. 9410; szomb. vas. ünn.: YA, 116, 10.) Vas, d. e. U-kor: Gyermekmatiné. NYUGAT (1 27­-62. Teréz körút 41.) Kalifornia császára (L. Trenker). Midás király (színes). Kirándulás az Elbán. Üveg­gyártás (kultúr). Híradó. (VA 7,­­/ÍM; szomb. i­mn.: 4. fi, 8, 10; vas.: 2, 4, 6, 8, 10.) OLYMPIA (1­420-47. Erzsébet körút 26.) Utolsó akkord (Lil Dagover). Popeye mint Cyrano (rajz). Horthy Miklós kor­mányzó fogadtatása Nápolyban, Rómában és Bécsbe. Hir­adó. (4, 6, 8, 10; vas. finn.: 2, 4, 6, 8, 10.) OMNTA (1-301 25, József körút és Kölcsey n. sarok.) Havasok hőse CIJ. Kerscher). A Bajor Alpesek között (útifilm). Hír­adó. (5, VA 1's 10; s­zomb. vas. finn.: 4, 6, 8, 10.) OTTHON (1-367-96, Baross u. 87.) Titok (Alpár Gitta). Aka­r­ály hangverseny (zenefilm). (4, %7, 9; szomb.: VA, %/16, VA VilO; vas. ünn.: Y­2, VA, %6, %48, %10.) PATRIA (1 456 73. Népszính­áz u. 13.) Halálbrigád (C. Col­bert). Hangos újság. (%5, 7, %410; szomb.: 4, 6, 8, 10; vas. ünn.: 2, 4, 6, 8, 10.) Vas. d. e. 10 és­­412-kor: Matiné. PHÖNIX (1 379-10. Rákóczi út 68.) Titok (Alpár Gitta). Sze­met szemért (Stan és Pan). Híradók. (VA, ',JS, YA V2IO; vas. ü­nn.: Yi2, 'A4, W6, YA %10.) RADIUS (1-220-98. 1-292-50. Nagymező u. 22—24.) Stuart Mária (K. Henburn). Híradók. (5, M8, VsIO; szomb. vas. ünn.: 3, 5, %48, %10.) REX (1-394 16. István út 39.) Én voltam! (Bulla, Törzs). Jazz szanatórium. Turisták világa. Híradó (%5, %7, 9; i­nn.: %3, MA 947, 9; vas.: 112, %4, %46, %8, Vill.) RT RT,TO 1­394 97 Rákóczi út 70) A halálbrigád 10. Colbert­ és a kísérő műsor. Híradó. (%11, %1, VA 5, VA 941­; vas. ünn.: 'Áll, 942, 944, »46, VA 9410.) SAVOY (1.460-40, Kálvin tér sarok, Üllői út 3.) Halálbrigád (C. Colbert) Harcos újság. (4, 147, 9, szomk.: '.44, ViCt, MsS. 9410- vas. ü­nn.: %2. Mi, 946, %8, V­IO.I Vas. d. e. 10 és %12-izor: Matiné. SIMPLON (1­691-89, Horthy Miklós út 74.) Az utolsó akkord (Tasnády Mária). A kormányzó római és bécsi látogatásá­ról külön film. Híradó. (@44, YA, YA, %10; vas. ünn.: %2, %4, Y16, %8. Vas­.) STU­DIO (1-396 69. Akácfa u. 4.) 5-ik hete! Nászút féláron (Agay T. Jávor). Híradók. (4, 6, 8, 10; vas. ü­nn.: 2, 4, 6, 8, 10.) TIVOLI (1-230­ 49, Naszymező u. 8.) Halálbrigád (C. Colbert). Senki szigete (attr). Hiradó. (Folyt. előad.: 4, $47. H 10; szomb.: %4, %6, %8,­­%10; val. f­nn.: VA V14, %6, %8, % 10.) TÚRÁN (1-264-20 Nagymező u. és Mozsár u. sarok.) Kalifor­nia (T. Trenker) Vadlovak királya (Noaeh Berryl Híradó. (V,5, YA 9410; szomb.: YA, %6, 948, 10; vas. ünn.: 942. VA, 946. 8, 10.) UPÁNT­ (1 42­0 46. Rákóczi út 21.) A havasok hőse (L. Kerseber) Alibaba és a 40 rabló fszínes). Kakaógyártás (kultúr). A karme r`vW~ diadalútja. Hiradók. (3. 948, 1­ 510; vas. ü­nn.: 948. 5. 148. fílft.) VESTA (1­ 326 39, Erzsébet körút 39.) Halálbrigád (D. Col­bert). Pimpi és a 40 rabló (trükk). Portugália (kultúr). Hiradó. (944. 97, MIO; szomk.: 3, 146, 948,­­410; vas. finn.­­2, 4, 6, 8, 10.) PESTI NAPLÓ 1936 december 6 177 Egy nagy holland színésznél, aki süketnéma Amszterdam, december. (A Pesti Napló tudósítójától.) Minden szót lassan, tagolva ejt ki. Ha hangját nemi is hallaná az ember, megértené szavát. A hangtalan beszéd nagy mestere ő, akit a legszigorúbb tanítómes­ter, az élet tanított meg a némák beszédére. Ez Louis de Vries, a felejthetetlen »Velencei k­almár«, a Strind­berg-, Ibsen-drámák, a Bernstein- és Molnár-szín­művek főszereplőinek utol­érhetetlen legnagyobbja, a holland színpadokon egy­forma sikerrel játszik drá­mai hőst és könnyeket fa­kasztó bohókás figurát. Arról beszélgettünk, hogy lett színész. — Süketnéma szülők gyermeke vagyok, — mondja Louis de Vries — Két testvérem közül négyen vagyunk süketnémák. Apám szegény ember volt, s szomorúan üldögélt bölcsőm mellett. Szerette volna tudni, hogy várjon örököltem-e a családi átkot, mint négy testvé­rem, vagy pedig nálam megtört a varázs. A szomszé­dok hiába magyarázták neki, hogy én úgy ordítok, mint egy sakál, s minden neszre fülelek, azt hitte, hogy ezt csak vigaszképpen közlik vele. — Egy délután kétségbeesésében fogott egy tányért s egy kanalat, a bölcsőm mellé állt, a fejemhez s hir­telen dobolni kezdett a tányéron. Ijedtemben megfor­dultam s nagyot kiáltottam. Ekkor tudta meg s hitte el, hogy egészséges vagyok. — Kamaszkoromban egyik amszterdami gyémánt­köszörűshöz kerültem s ott csiszoltam a formátlan kö­veket s arról álmodoztam, hogy mennyivel szebb volna most valahol messze járni, ott ahol állandóan süt a nap s nincsen köd, csak ragyogás. — Egy reggel, munkába menet egy színház jegyet találtam az utcán. Megmutattam munkatársaimnak s megállapítottuk, hogy a jegy aznap estére érvényes Régi vágyam teljesülhetett, megnézhettem volna egy színházat belülről, ha lett volna pénzem ruhatárra Jószívű társaim észrevették bánatomat s egy-kettőre összeadtak egypár fillért, hogy legyen villamosra, ruhatárra. Boldog voltam. — Műkedvelők a »Kaméliás hölgyet« játszották. Lelkem eltelt a sok széppel. Egész éjjel nyitott szem­mel feküdtem ágyamban s ismételgettem magamban a szépcsengésű szavakat. — Másnap a műhelyben­ előadtam, illetve elmond­tam, hogy mit láttam. Barátaim nevettek és sírtak. Egyikü­k-másikuk azt mondta, hogy elmehetnék »színé­szetet tanulni«, talán belőlem is lehetne valami. Elhatá­rozták, hogy közösen fizetik a tandíjamat a színiisko­lában. — De itt közbelépett az édesapám. Tisztességtelen pályának nyilvánította a színészetet, fenyegetett és megtiltotta, hogy mégegyszer a színház közelébe tegyem a lábamat. — Tovább köszörültem a gyémántot s igen sok könnyet hullattam a csillogó porba. De egy szép napon nagykorú lettem. Most azt tehettem, amihez kedvem volt. Előbb műkedvelők között, s később pedig a­­ »valódi« színészek között igyekeztem érvényesülni.­­ Azóta Louis de Vries a legnagyobb holland színé­szek közé küzdötte fel magát. Színházának, a Hel­landsehe Schouwburgnak minden előadása esemény­számba megy. Ragaszkodással gondol a süketnémákra s minden ünnepségükön jelen van. Szónoklatokat tart s igen, igen lelkes tapsot arat. Egész élete egy megrázó színmű, amely hála Isten­nek még nincs befejezve. Balázs Pál Louis de Funes LÓSPORT Ma: Ü­getőverseny A decemberi ügetőversenyek har­madik napjának részletes programja: V. Amatőrhajtás. 810 P. 3—7 éves lovaknak. Táv. 2109 m. 1 Gladiátor 4é (id. Baranyay) 2100 Tip: Bohém—Gladiátor—Ribilio. VI. Mechanikus hendikep. 945 P. 4 éves és idősebb nemzetközi lovaknak. Legkisebb táv. 2100 in. 1 Penny 6é (Janncs L.) 210­­ 2 Sa­mers 8é (Feiser) 2100 3 Elvira 5é (Marek) 2100 4 Csákány 5é (dr. Siró) 2100 5 Sámson 10é (Maszár I.) 2100 6 Oda 7é (Hoffmann L.) 2120 7 Éber B. 9é (Steinitz) 2120 8 Magvas 8é (Zwillinger J.) 2180 9 Balla 7é (Kovács 11) 2200 Tip. Csákány—Sa­mers—Éber B. VII. Nemzetközi verseny. 1215 P. 3 éves és idősebb nemzetközi lovaknak. Táv. 2200 m. 1 Tallér 8é (Jónás L.) 2180 2 Molinári 7é (Marschall J.) 2240 3 Tündér 7é (Maszár F.) 2260 4 Museicapa 8é 2300 5 Meridian 9é (Kovács II) 2320 Tip. Molinári—Tündér. VIII. Patkó dij. 945 P. 3—6 éves lovaknak. Táv. 2200 in. 1 Lastó 4é (Fityó) 2220 2 Marina 3é (Jónás L.) 2220 3 Borka 4é (dr. Montagh) 2220 4 Groo Peggy 4é (Feiser) 2220 5 Csapláros 3é (Marschall J.) 2220 6 Tilly 3é (Zwillinger J.) 2220 Tip. Tilly—Csapláros. IX. Hendikep. 810 P. 4—7 éves lovaknak. Legkisebb táv: 2100 m. 1 Lúgos 66 (Maszár I.) 2100 2 Szoknyahit, 6é (Simkó) 2120 3 Guardian Toddy 7é (Worst) 2120 4 Estike 6é (Baik) 2120 5 Agnes 5é (Kovács J.) 2140 6 Varázsló 6é (Tomann) 2140 7 Ribilio 56 (Steinitz) 2140 8 Liberty Hanover 4é 2160 9 .Ják 4é (Raymer) 2160 Tip: Varázsló—Ribilio—Ják. X. Brassói díj. 810 P. 3—7 éves lovaknak. Táv. 2100 m. 9 Bakafántos 4é 2180 10 Mimoz­a 3é (Feiser) 2180 Tip: Mimóza—Pajtás—Kundry. Versenyek kezdete: 1/23 órakor. 2 Bohém 56 (Soldos /I.) .1 Tanoda 3é (1) 4 (6)Zivatar 5é (1) 5 (4)Árvalegény 4é 6 Csipke 3é 7 Zápor 56 (Vecseklőy) 8 Qu­asimodo 6é (Bogyay 9 Ribilio 5é (Dóra P.) 10 Első fia 5é (Deák) P.) 2120 2140 2140 2140 2160 2160 2160 2160 2180 Harmadik nan. Kedd. december 8. I. Bodrogi díj. 675 P. 4—7 éves lovaknak. Táv. 20­1. m. 1 Zsófi 5é (Zwillinger J.) ifift. 2 Imréd II 4é (Benkeő) 2040 3 Batu Khan 4é (Feiser) 2080 4 Bandika 4é 2060 5 Varázs 5é (Bedekovich) 2060 6 Ursula 7é (Jónás Fr.) 2080 7 Ádám 4é (Zwillinger T.) 2080 8 Edömér 4é (Maszár I.) 2080 Tip: Batu Khan—Edömér—Varázs. II. Háromévesek versenye. 810 P. Táv. 1800 m. 1 Rabló (Feiser) 1780 2 Móric (Dózsa) 1820 3 Betör­;» (Wiesner) 1820 4 Zsazsa (Zwillinger) 1840 5 Bajadére (Kovács István) 1840 6 Búzavirág C. (Jónás L.) 1840 7 Csongor (dr. Montagh) 1840 8 Pocok (Raymer) 1860 9 Gulliver (Maszár I.) 1860 10 Dundi (Vorst) 1900 Tip: Pocok—Betörő—Rabló. III. Tábor díj. 1080 P. 3 éves és idősebb nemzetközi lovaknak. 1 Daisy 5é (Feiser) 2080 2 Apacs 7é (Jónás L.) 2100 3 Pamuki Böske 5é (Treso) 2100 4 Egeria 3é (Raymer) 2100 5 Kuno 3é 2120 6 Gina 7é (Wiesner) 2120 7 Theodora 5é (Fityó) 2140 8 András 5é (Hauser) 2140 9 Galagonya 4é (Kovács F.) 2140 10 Mucs 5é (Vorst) 2140 11 Vág 7é (Marek) 2140 12 Csalán 6é (Kovács II) 2160 Tip. Daisy—Galagonya—Egeria. IV. Mechanikus hendikep. 810 P. 41—7 éves lovaknak. Legkisebb táv. 2100 m. Borka 4é 2100 Marlene B. 5é (Baik) 2100 Bicskás 4é (Tomann) 2100 Hopper 4é (Raymer) 2100 Spilka 5é (Jónás L.) 2100 Mátka 4é (Maszár I.) 2100 Vajda 7é 2120 Osztalék 7é (Steinitz) 2120 Tigris 6é (dr. Síró) 2120 Vadorzó 6é (Wiesner) 2120 Helios 5é (Fi­l­ó) 2140 Gyarmati 4é (Vorst) 2140 K. L. 6é (Sim­kó) 2140 Triumpf 4é (Kovács II) 2160 Tip: Bicskás—Osztalék—Tigris. 1 Zengő 4é (Maszár F.) 2100 2 Siheder 5é (Benkő) 2120 3 Egyetlen 5é 2120 4 Nemes 4é (Fiszter.) M19 5 Tundry 4A (Zwillinge. .'(!) 6 Délceg 6é (Jónás L.) 140 7 Évike 5é (Wiesner) 2140 8 Pajtás 6é (Kovács II) 2160 Favoritjárás az ügetőn Hideg, havas vasárnapon közel tízezer főnyi közönség előtt futották le a decemberi ügetőmíting második napjának versenyeit. A versenyek közü­l nyolcban az első favorit győ­zött, egynéhány esetben izgalmas küz­delem után vitte győzelemre páros és leás pilszát. Kiemelendő Wiesner ido­már hármas győzelme. A második futam után a befutási sorrend hibás feltüntetése nagy izgalmat váltott ki az első helyi közönség egy részéből, de még ez sem tudta elrontani a jól sike­rült nap hangulatát. A tíz verseny közül nyolcat jelöltünk nyert meg. Részletes eredmény: 1. Mentő (Benkö) 1. Balbo (Zwillii­ffer T.) 2. Szondi­­ (Hauser) 3. F. m.: Nagymogul, Árvácska, Contra, Bimbi, Déda, Tóni. 10:30, 23. 51, 53. 2­5, 10. Olasz: 138. Befutók: 10.202 és 453. Zap: 36.8. — N­. Bokros (Wiesner) 1. Jósán (Raymer) 2. Puszta-Kürtös (Mann) 3. F. m.: Búzakalász (mint 1. diszqual.), Palóc, Capua, Rába. 10:25, 12 12, 15. Pari, 2'A, 6. Olasz: 25. Befutó: 10:98. Idő: 37.8. — III. Janka (Zwillinger) 1. Bájos (Treso) 2. F. m.: Irénke, Tallér, Varázsfuvola. Vág. 10:14, 12, 18. 5/10 reá, 3. Olasz: 38. Befutó: 10:44. Idő: 30.3. — IV. Museseapa (Steinitz) 1. Kuruc (Feiser) 2. F. m.: Oda, Szeszé­lyes. 10:10. 5 reá. 4. Olasz: 14. Befutó: 10:16. Idő: 27.8. — V. Veronika (Ko­vács II) 1. Drégely (Marschall R.) 2. F. m.: Johny J. F., Sterling. 10:12. 4 reá. 4. Olasz: 20. Befutó: 10:20. Idő: 32.7. — VI. Orsolya (Marschall) 1. Ond (Baik) 2. Ragyogó (Worst) 3. F. m.: Chalimar, Lord of Pamuk, Simba, András, Penny, Murány, Botond, Elvira, Varázsló Leo. 10:102, 38, 22, 45. 6, 4, 5. Olasz: 52. Befutók: 10:479 és 756. Idő: 29.5.­­ VII. Torkos (Wies­ner) 1. Engelbert (Jónás) 2. F. m.: Rózsi, Erich T­., Krista, Tatiana. 10:35, 22, 59. ]•/,. 6. Olasz: 111. Befutó: 10:782. Idő: 25.9. — VIII. Bakafántos (Ray­mer) 1. Zengő (Mas­zái F.) 2. F. m.: Látrány, Bandika, Imréd II. 10:15, 13, 15. Pari, 8. Olasz: 45. Befutó: 10:45. Idő: 33.1.­­ I. Zápor (Wiesner) 1. Róta (Jónás) 2. Osztalék (Steinitz) 3. F. m.: Paris, Minor, Guardian Todd, Gyarmati, Árvalegény, Helios. 10:18, 13, 22. 21. Pari, 4. 5. Olasz: 106. Befu­tók: 10.64 és 74. Idő: 34.6.­­ X. Prin­cessin (Jónás) 1. Kálmán (Z­will­in­ger) 2. Iricskás (Tomann) 3. F. m.: Elsőm, Nemes, Epilog, Csongor, Toti. 10:19, 13. 18, 16. 8/10 reá, 4, 4. Olasz: 56. Befutók: 10.46 és 45. Idő: 32,7. Legfortanit fortan val­er Mimml Kossuth Lajos ucca 14—16, telefon 1-897-04, 1-897-24, Horthy Miklós út 18., tel. 2-687-86

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék