Pesti Napló, 1936. december (87. évfolyam, 275–298. szám)

1936-12-08 / 281. szám

Vasárnap (*) Filharmonikus hangverseny. A Filharmo­nikusok hétfői hangversenyüket az Operaházban teljesen Beethoven művészetének szentelték. Műso­ruk élén a III. Leonora-nyitány állott, majd a G-dúr zongoraversenyt hallották, melyet az est dirigense és egyszemélyben szólistája, Dohnányi Ernő a zongora mellől vezényelt. A szimfóniák közül ezúttal a IV. Szimfónia került előadásra. A nagyszámú közönség melegen megtapsolta a fil­harmonikus zenekarnak és vezérének már­­jól ismert és többször méltatott interpretációit. (*) Hangverseny. A Budapesti Orvosok Kamara­zeneegyesületének december 15-én, kedden este 6 órakor lesz a Budapesti Királyi Orvosegyesü­let Semmelweis­termében. (VIII., Szentkirályi utca 21) az idei első házi hangversenye. Közreműködik: Török Maja, dr. Székács Istvánné, Molnár Alice, dr. Herz Ottó, dr. Belohorszky Gábor, dr. Zoltán László, dr. Zsögön Béla, dr. Sebestyén Sándor. (•) Kis interjú Márkus Emíliával. Szilveszter éjszakai fellépéséről beszélgettünk Márkus Emíliá­val. Megkérdeztük: — Számított arra, hogy Szilveszterkor fel fog lépni a Nemzeti Színházban? — Teljesen váratlanul ért, h­ogy szerepet kaptam Ezek a mai szülők című darabban. Amikor Németh Anta igazgató elfoglalta a helyét, levélben nagyon barátságos hangon értesített, hogy számít rám és mi­helyt alkalom, adódik, azonnal szerephez juttat. Azóta csend volt, nem kaptam értesítést és én nem sürgettem az ígért szerepet, pedig — bevallom — nagyon vágyód­tam arra, hogy ismét ott állhassak azon a színpadon, amelyre három év óta nem jutottam vissza. Végtelenül örültem, amikor csakugyan egészen váratlanul kézhez kaptam szerepemet ebben a kedves és hangulatos da­rabban. — Csupán Szilveszter éjszakáján kerül színre a darab. — Nem tudom. Hétfőn volt a rendelkező próba. Be­vallom, hogy rendkívül izgatott vagyok, amikor arra gon­dolok, hogy ismét játszani fogok. — Láttuk a Három sárkány című filmben. Kitűnő volt. — Nekem nem tetszett a játékom. Ha idejében lát­tam és hallottam volna magam, mindent másképpen csináltam volna. Fájdalom, neam adtak módot rá, hogy idejében végignézhessem a már elkészült jeleneteimet. Remélem, a jövőben kellő időben módot kapok esetleges korrekciókra. — Túlságosan szigorú önmagához. — Igen, sokkal szigorúbb vagyok, mint a kri­tikusaim és a közönség. Szigorú vagyok azért, mert nagyon jól érzem, hogy sokkal jobb is lehettem volna, mint amilyen voltam." Nekem nagyon fontos, hogy kifo­gástalan legyek a filmekben. Fontos, mert határtalanul szeretem a filmet és az volna számomra a legnagyobb boldogság, ha minél gyakrabban kaphatnék nekem való filmszerepet. (*) Esti nyilvános főpróba a Magyar Színházban. A Magyar Színház szombaton este mutatja be Csathó Kálmán Szakítani nehéz dolog című zenés vígjátékát. A darabból pénteken este fél nyolc órai kezdettel nyil­vános főpróba lesz. (•) Az ördög cimborája huszonötödször. Egy hónap­pal ezelőtt újította fel a Művész Színház Hevesi Sán­dor fordításában és Kürti Pál rendezésében G. B. Shaw színművét, Az ördög cimboráját. Az előadásnak nagy sikere volt, minden este megtelt a nézőtér közönséggel, amely szívesen tapsolt a kitűnő előadás szereplőinek, így történt ez hétfőn este is, amikor huszonötödékor került színre a darab. A tapsokból bőven kivették ré­szüket: Mihályfi Béla, Bulla Elma, Gyöngyössy Erzsi, Békássy István, Makláry János, Simon Zsuzsa, Nagy György és Pártos Gusztáv. (—) Karácsonyra fényképet Kosták utódától, Kos­suth Lajos ucca 12. (…) Eltemették T. Halmi­­Margitot. Vasárnap délelőtt 11 órakor helyezték örök nyugalomra a kerepesi úti te­metőben T. Halmi Margitot, a Nemzeti Színház elhúnyt tagját. A beszentelés után Németh Antal igazgató bú­csúztatta a halottat a Nemzeti Színház nevében. Meg­hatott szavakban emlékezett meg az elhúnyt művésznő 40 éves sikerekben gazdag pályafutásáról. Az Országos Magyar Színészegyesület nevében Nagy Jenő búcsúzott a halottól. A temetésen nagyszámú gyászoló közönség jelent meg. A kultuszminisztériumot dr. Takács Meny­hért képviselte. Ott volt a temetésen a Nemzeti Színház tagjainak legnagyobb része. (*) Dolly Ferenc, rendezik. A Kamaraszínházban hétfőn délelőtt megkezdődtek Kulinyi Ernő, Rejtő Jenő és Zsigmondy Pál operettjének, az Úrilány szobát keres­nek próbái. Az operettet Delly Ferenc rendezi, aki egyúttal egyik főszerepét is játssza az operettnek. Delly Ferencen kívül Zilahy Irén, Kovács Kató, Gellért Marika, Gál Sándor, Toronyi Imre, Vendrey Ferenc, Fekete Mihály, Pártos Gusztáv, Radó Sándor, Hubay Zsenika, Ihász Lajos, Haraszti Mici, Hortl Sándor és Szirmai Vilmos játszanak az operettben, amelynek kar­mestere Nagypál Béla lesz. Az Úrilány szobát keres bemutató előadását legkésőbben december 23-án tartják meg. (*) A Belvárosi Színház soron szövetkező darabja. A Belvárosi Színházban ismét magyar darabot mutatnak be legközelebb. Új szerző, Káttay Béla írta a darabot, amelynek címe: Millió pengő. A vígjáték főszereplői: Bulla Elma, Páger Antal és Mezey Mária. A darabot Páger Antal rendezi. (*) Rozgonyitól 3 gyermekfénykép 8 P. Kálvin tér 5. (*) Kerttu Wanne finn hegedűm­űvésznő hangver­senye. Kerttu Wanne finn hegedűművésznő szerdán 9-kor tartja önálló hangversenyét a Zeneművészeti Fő­iskolában. Zongorán kíséri Astrid Joutseno. Program­ján külföldi és hazai finn zeneszerzők művei szerepel­nek, így többek között Sibellus hegedűversenye. Kerttu Wanne már a múlt évek folyamán több hangverseny­körutat tett, fellépett Finnországban, majd Párizsban, Berlinben, Hágában, Kölnben. Most legutóbb ősszel Hollandiában volt hangversenykörúton, legutóbb Észt­országban, Lettországban, Lengyelországban .Járt, Tal­linnban, Tartuban, Rigában, Varsóban hangversenye­zett. (*) A néma levente francia fordítása. Elkészült A néma levente francia fordítása, amelynek külö­nös érdekessége, hogy a fordítást Párizsban egy francia író társaságában maga Keltai Jenő végezte. Heltai Jenő egyébként vasárnap elutazott Párizsból a Riviérára, ahol néhány hetet fog tölteni. (*) Pataky Kálmán pécsi vendégszereplése. Pataky Kálmán december 11-én­ a pécsi Nemzeti Színházban vendégszerepel. A Toscában énekel. (*) Kertész Dezső az Andrássy-úti Színházban. Úgy volt, hogy Kertész Dezső a Városi Színházban fog ját­szani Zerkovitz Béla új operettjében, a »Hulló falevél«­ben. Az Andrássy-úti Színház, amelynek állandó tagja Kertész Dezső, most visszarendelte a művészt az And­rássy úti Színhházba, hogy ott Stella Adorján és Békeffi István darabjának, a­­Jöjjön elsejénknek férfi főszere­pét játssza. Kertész Dezső szerepét a Városi Színház­ban valószínűleg Szakács Zoltán veszi át, míg a másik fontos férfiszerepet Kertész Gábor játssza. (—) Hatfféle gyermeklap f­otó Kis Páltól. Király u.5. PESTI NAPLÓ 1936 december 6 24 Izgalom f resziiMég! szerelem • Vidámság SZÍV! A Vidéki OPVOS küzdelmes, iz­- — w " m. • -mm m w -w w galmas harca a fagy, a szegénység, a járványok, a megnem értés ellen A­­el­fokozott drámai feszültségek ölelkeznek a rengeteg humorral és vidámsággal. Kirobbanó nevetés és taps a kanadai ötös ikrek minden jelenete, az ban. A főszerepben a kanadai ötös ikrek E­milie, A­n­e­t­t­e , M­a­r­i­e , C­e­c­i­l­i­e , I­v­o­n­n­i JEAN HERSHOLT és JUNE LANG — nwmtcoocwmoMCCow« W60000080MMQCOO(@09iO)»9000WOCWCOSSW891 Rendkívüli színházi kedvezmény a Pesti Napló olvasói és előfizetői részére PÉNTEK. den. 11. Belvárosi: Megvédtem egy asszonyt (8). Peaki: A virágzó asszony (8). Művész: Az ördög cimborája (8). Andrássvári: Est után köpönyeg (8). Terézkörúti: Dr. Kerekes Mária (8). Kamara: Sok bűbó Emmiért (8). Bethlen­én: A doktor úr (8). Komédia: Névtelen ucca 69. (a'/i). Erzsébetvárosi: Kontu­sovka (8'/i). SZOMBAT, dec. 12. Pest: A virágzó asszony (8). Művész: Az ördög cimborája (8). Andrássy úti: Eső után köpönyeg (8). Kamara: Sok hűhó Emmiért (8). Bethlen ték­: A doktor úr (8). Erzsébetvárosi: Kontusovka (8­/i). VASÁRNAP, dec. 13. Vig: Erzsébet, az elérhetetlen asszony (SVI d. o.); Társasjáték (8 este). Magyar: Bikfic tanár úr (S'/1 d. u.). Belvárosi: udvari páholy (4 d. u.); Megvédtem egy asz­szonyt (8 este). Pesti: A virágzó asszony (4 d. u és 8 este). Művész: Az ördög cimborája (4 d. u. és 8 este). Városi: Carmen (8?4 este). Andrássy úti: Eső után köpönyeg (4 d. n. és 8 este). Kamara: Sok hűhó Emmiért (4 d. n. és 8 este) Bethlentéri: A doktor , úr (4 d. n. és 8 este). Komédia: Névtelen ucca 69. (71é). Erzsébetvárosi: Kontusovka (8'/­ d. n. és 8'/1 este). Minden jegy vásárló megkapja a Magyar Színpadot A ball tabellában düh betűvel külön la­belázzák jegyakcióc előadásainkat. MA még mi hirdetjük Nemsokára maga is hirdeti: FEKETE LÉGIÓ Az évad legremekebb filmje omnifl * capiTOb Előfizetőink jegyet rendkívül leszállított áron válthatnak Az Est kiadóhivatalában. Vll.: Emítet körút II -20. tel.:­­-Ut-tt. reggel S órától délután 1 óráig, vasárnap délelőtt 0—1 óráig. KEDD, dac. .. Víg! Csipkerózsika (Lakner báca előadása) (3­ h d. u­.). Magyar: Bikfic tanár úr (8). Belvárosi: Udvari páholy (4 d. u.). Megvédtem egy asszonyt (8 este). Pesti: A virágzó asszony (8). Művész: Az ördög cimborája (4 d. n. és 8 este). Andrássy úti: Eső után köpönyeg (4 d. n. és 8 este). Terézkörúti: Dr. Kerekes Mária (8). Kamara: Sok hohó Emmiért (4 d. u. és 8 este). Bethlen téri: A doktor úr (4 d. n. és 8 este). Komédia: Névtelen ucca «9. (8'/1). Erzsébetvárosi: Orion (8'/7). SZERDA, dac 9. Vig: Társasjáték (8). Magyar: Diarneli (8). Belvárosi: Megvédtem egy asszonyt (8). Peati A virágzó asszony (8). Művész: Az ördög cimborája (8). Andrássy úti: Eső után kö­pönyeg (8). Terézkörúti: Dr. Kerekes Mária (0). Bethleniért: A doktor úr (8). Komédia: Névtelen ucca 60. (8'/s). Erzsébetvárosi: Orlov (8'/s). CSÜTÖRTÖK, dec. 10. Magyar: Bikfic tanár úr (8). Belvárosi: Megvédtem egy asszonyt (8) Pesti: A virágzó asszony (8). Művész: Az ördög cimborája (8). Andrássy úti: Eső után köpö­nyeg (8). Terézkörúti: Dr. Kerekes Mária (9). Kamara: Sok hűbó Emmiért (8). Bethk­atéri: A doktor úr (8). Komédia: Névtelen ucca 69. (S'/s). Erzsébetvárosi: Orlov (113/.). SZÍNHÁZ Opera 13. HU Kemzeti (1,4 '-61 Vig 14. 8( Magyar "•4. 8) •alvárosi 14. Sl '•»d­­­zmn. 14. 8) 'iQness Azelőtt Fív. Operek­ Városa 1 4 f Kedd d. z önző oltas Cs­árdaje­enet Ronb­ok kínosa Csipkerissika -Udvari páholy -Az ördög cim­bori fa Kedd este... A Kékszakállú harcon vára A 8) Aruhiz Társasjáték Bikfic tanár úr Megvédtem egy asszonyt A virágzó asszony Az ördög cim­boráj a -szerda ., A mosoly országa t­­ársa­­áték Diszken­ Megvédtem egy asszonyt A v­rágzó asszony Az ördög cim­bora a­­z álarcosna. (A-2) Csütört: Misei Vénász Az anzo óriás Aruhat­­ársasjáték (K—1) Bikfic tanár úr Megvédtem egy asszon­y t A virágzó azszony Az ördög cim­borája -péntek Szöktetés­i szerálybél á­ll Ocskay brigadéros Carsasiate* (1-4) Fapróba Megvédtem egy aistortyt A virágzó asszony Az ördög cim­­borája Tosca (B­­-21 Szombat Holtmann meséi 1D(10) Feltételes meg­­állóhely Társas­áték Szakítani nehéz dolog Megvédtem egy asszonyt A virágzó asszony Az ördög cim­borája­­Vasárn. a.a János vitéz Roninok kincse Erzsébet, elérhe­tetlen asszon­y Bikfic tanár át Udvar. páHoly­­ Az ördög cim bora a -Vasárn. Láng Áruház Társas táti­ak Szakítani nehéz dolog (HU) Megvédtem egy asszonyt A virágzó asszony Az ördög cim borája Car­men Royal Színház verezkorát. I' 5. 0) Bethlen­tér» 4. 81 .Kamara erzsébetv 16. - Q J .ózsefv 6. .91 Komédia i .isvaludit " •5. ',01 1 6. 0 t-odium r.Inder .ste Vasárn. délután Január éjjel 'Sl Dr. Kert­ke­t Mária A doktor úr Sok hűhó Emmiért Dalol a balalajka Snap z­hercegnő (Gombaszögi Ella felléptével) Névtelen ucca 69 botrány a kepviselő­házban avart o­űsor Andrássy úti tsó után köpönyeg- 14—8 órakor.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék