Petőfi-Muzeum, 1889 (2. évfolyam, 1-6. szám)

/ ' '1 PETŐFI-fflUZEUM. 1889. Jan. I. 1. szám. II. ÉVFOLYAM. MEGJELENIK MINDEN KÉT HÓNAPBAN. 2001 ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egy évre 2 frt 50 kr. — Egy-egy füzet 50 кг£LELT. Január—Februári füzet. KÉZIRATOK ÉS ELŐFIZETÉSI PÉNZEK A KIADÓHIVATALNAK CZIMZENDŐK. KOLOZSVÁR, BELFARKAS UTCZA 13. SZ. KIADJÁK: cj­r. Csernátoni Gyula, i­r. Ferenczi Zoltán, Forbuly József. TARTALOM: 1. Fischer Sándor. (Necrolog.) Ferenczi Zoltán. — 2. Petőfi a hollandoknál. Lakatos Sámuel — 3. Petőfi latinul. (En autumnus ium rever­sus. ... In fine Septembris.) St. Hegedűs. — 4. „Dalaim.“ Ferenczi Zoltán — 5 Két kortárs Petőfiről. Közli: Csernátoni Gyula. — 6. Petőfiné, Szendrey Julia költeménye: Az emlékezet. Közli: Ногу Béla. — 7. Petőfi-religuiák. Ferenczi Zoltán. — 8. Költemény Petőfi ellen. (Jobb, hogy születtem ezredév után. Berecz Károlytól.) Közli: F. Z. — 9. Adatok Petőfi műveinek megjelenéséhez. Ferenczi Zoltán. — 10. Újabb nézetek Petőfi haláláról. Cs. Gy. — 11. Petőfi külföldön. Ferenczi Zoltán. — 12. Repertórium a Petőfi-literaturához. F. 7 — 13. Apró hírek Petőfiről. Közli: F. Z. KOLOZSVÁRT, NYOMATOTT GÁMÁN JÁNOS ÖRÖKÖSEINÉL, 1889.

Next