Petőfi-Muzeum, 1893 (6. évfolyam, 1-6. szám)

PETŐFI-MUZEUM DR. CSERNÁTONI GYULA KÖZREMŰKÖDÉSÉVEIa szerkeszti FERENCEI KOL­TÁH. VI. ÉVFOLYAM. 1 8 9 3. 'Ffifa/hf 9 11/1ЛГ7 -•«Шв*— Gámán János örököse könyvnyomdája.

Next