Petőfi-Muzeum, 1895 (8. évfolyam, 1-2. szám)

1895-01-01 / 1. szám

PETŐFI-MÚZEUM. VIII. ÉVFOLYAM. 1. SZÁM. 1895. JANUÁR. Versek II. 1845. A Versek I-ről (184­4..) már részletesen volt folyóiratunkban szó. (VI. 8—16.1.) Noha a Versek II. sorsa külsőleg korántsem oly érdekes és változatos, belső története nem kevésbbé méltó az érdeklődésre. Erről lesz szó e pár lapon. A Versek I-ben az utolsó költemény Az alföld. Ez megelőzőleg megjelent a Honderű-ben okt. 5-én,­ tehát egy hóval elébb, hogy nov. 10-dikére az egész kötet a nyomdából kikerült. Az utolsó előtti, Ambrus gazda, megjelent elébb a Pesti Divatlap okt. 6-diki számában.2 Ugyane kötetből a Halvány katona, Zsuzsikához czíműek okt. 20-án u. ott jelenvén meg, már csak 20 nappal előzték meg a kötetet. A Gazdálkodási nézeteim (okt. 19.) 21, Az én torkom, Ez a világ nov. 3-án az Életképekben csupán 4 nappal jelentek meg elébb, mint a kötet kapható volt. Az ezeknél később valamely lapban megjelent költemé­nyek már a Versek //-be kerültek. A Versek II-ben következő költemények vannak: 1­8­4­4. (Folytatás.) 1. Szobámban (É.3 1844. decz. 28.) 2. Est (P. D.4 1845. máj. 29.) 3. Egy terem Debreczenben. (E. 1845. márcz. 29.) 4. A csavargó. (P. D. 1845. márczius 30.) 5. A régi jó Gvadányi (P. D. 1845. máj. 8.) 6. Az utánzókhoz. 7. Élet, halál (P. D. 1845. jun. 26.) 8. Színházban (U. o. 1844. ng. I. hete.) 9. Egressy Gáborhoz. (U. o. 1844. szept. 3. hete.) 1 P.­M. IV. 145. 1. 2 U. o. 146. 1. 3 É.­­ Életképek. 4 P. D.­­ Pesti Divatlap.1­ ­

Next