Polgári Élet, 2006. július-december (3. évfolyam, 27-51. szám)

2006-07-07 / 27. szám

heti tévéműsor-melléklet iîciScwta "."J;: -i •'11 '•*• |i üífeil OéetiMii SctMtsc *>d?r.w www.polgarielet.ro POLGAM ELET A SZÉKELYFÖLDI POLGÁROK HETILAPJA SZÉKELYFÖLDÖN MEGJELENŐ HETILAP • ALAPÍTÁSI ÉV 2004. • ISSN 1584-8248 • III. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM • 2006. JÚNIUS 7-13. • 16 OLDAL • ÁRA: 1,2 LEJ (12.000 RÉGI LEJ) SZÉKELYFÖLD. Feloldották a vesztegzárat A székelyudvarhelyi Szent János utcába betelepített tesztcsirkék egészségesnek bizonyultak, ezért július 5-én 14 órától az Állatjárványtani Parancsnokság feloldotta a vesztegzárat Székelyudvarhelyen. A városon áthaladóknak sem kell lassítaniuk: felszámolták a Székelyudvarhely határában levő fertőtlenítő pontokat is. SZÉKELYFÖLD. Az RMDSZ újabb porhintése Paródiának nevezte a ditrói székely nemzetgyűlést Markó Béla a Szövetségi Képviselők Tanácsa júliusl-jei, vásárhelyi ülésén, majd egységre szólította fel az erdélyi magyarságot. Frunda György szenátor, SZKT- elnök a jövő év elején esedékes kongresszus feladatait vázolva kifejtette: erősíteni kell az SZKT-t, totşbbâ létre kell hozni egy erős belső ellenzéket. ? rK INTERJÚ. Moszkvától az autonómiáig , ; A szentgyörgyi Olt Textilgyár igazgatója Fazakas Mihály mérnökkel az mSSKS elmúlt napokban Moszkvában járt szövőipari gépkiállításon. Annak apropóján készítettünk vele interjút, melyben az oroszországi utazás mellett afelől is érdeklődtünk, mi áll annak a hírnek a hátterében, hogy á vállalat kínai szövőnőket kíván alkalmazni. • FÁBIÁN LAJOS Hurrá, Románia érettségizni! E ■wr bben a múlandó kánikulá­ban az érettségi nem ke­vés munka. Próbára teszi első­sorban a vizsgázókat, azután a vizsgáztatók idegeit. Szeren­csére ezúttal egy eminens ta­nulóról van szó, akinek a vála­szait hőségtől habosra olvadva hallgatják a vizsgáztatók. A vizsgázó pedig uniós normákhoz szabott öltönyben verítékezi végig a tortúrát, miközben vidámabb túrák­ra gondol. De nézzük csak a tantárgyakat: román! Nos, ebből színjelest fog kapni a Románia-gyerek, hi­szel! most derült ki egy zsenifelmérésből, hogy legke­vesebb 100 Mari Romani várakozik a kitüntető „leg­nagyobb román” címre. Eddig azt hittem, hogy az el­mebeteg Drakula gróf, alias Karós Laci a legnagyobb román. Mert ő karóba húzatta a tolvajokat, elrettentő például a többieknek. Mai utódai pedig azt tüntetik föl az igazság hazai bajnokaként, aki ellopja az érett­ségi tételeket, elrontva ezzel nem annyira a tanügyi minisztérium, hanem a vizsgázók esélyét a sikerre. Egy ilyen tolvaj zsurnalista feneke ugyancsak meg­viszketett volna Ţepes vajda idejében! Szerintem a legnagyobb román az, aki próbálta megfordítani az olyan értékrendet, ahol a meglopott szabadkozik, és a kárvallottat büntetik. Szívesen szólnék a magyar tan­tárgyról is, de éppen érdekvédelmi tulipánunk nemes kertészei tanítottak meg arra, hogy nem magyar, ha­nem kisebbségi, nem autonóm, hanem kulturált, és nem akarat, hanem megvitathatatlan törvénytervezet boldogítja az erdélyi magyart, bocsánat: legkisebb kö­zös, többszörösen megalázott szamarat. Miniszterel­nök-helyettesünk csodálatos hírrel örvendeztette meg a vizsgalázban égő Romániát: az se baj, ha magyarból megbukik, ezt az uniós felvételinél nem fogják beszá­mítani a médiába, erről helyettesünk és bukaresti csapata románoknak adott szavával kezeskedik (hogy ez milyen becsületszó, tudja már a ditrói székely is!). Legfontosabb tantárgy azonban a gazdaságtan: ennek értőiből lesznek az új rablások menedzserei, csődbe induló vállalatok igazgatói, stb. Az uniós felvételinél is ebből a tantárgyból kapott jegy számít. Illetve szá­mít addig, amíg föl nem veszik az unióba velünk, ma­radékokkal együtt Ţepes vajda hős utódait. Na de fö­lösleges izgulni a felvételi miatt: 2007-től egyszerű beiratkozással be lehet jutni a brüsszeli egyetemre, a zsebpénzt és szükséges hamisítványokat az Unió biz­tosítja a jelentkezőknek. Ti pedig, kedves érettségiző diákok, ne Romániáról vegyétek a példát. Mert a tu­dás nem korrupt és nem rontható hatalom, csak vizs­gázó hazánk esetében. Sok sikert nektek az érettsé­gin, és biztosabb, megalapozottabb eredményt! A Fidesz nemzetpolitikája változatlan Interjú Navracsics Tiborral, a Fidesz frakcióvezetőjével A Fidesz nemzetpolitikája vál­tozatlan marad, annak elle­nére, hogy a kampányszakem­berek figyelmeztettek: veszé­lyes lehet a „téma”. A Fidesz az elkövetkező négy évben ellenzé­ki pozícióból is megpróbál hoz­zájárulni ahhoz, hogy jobban menjen az ország szekere. Töb­bek között ezeket a témákat jár­tuk végig a Navracsics Tibor Fi­­desz-frakcióvezetővel készített beszélgetés során. A frakcióve­zető helyteleníti, hogy a kor­mánypárt meg akarja szüntetni a HTMH-t, mint ahogy azt is, hogy átszervezés címen csök­kentik az mtv határon túli mű­sorait. Navracsics Tibor nem kíván mindenáron radikális lenni, ugyanakkor nem is fogja szó nélkül hagyni a kormány ballépéseit. A határon túliak ügyét a Fidesz mindig is szem előtt fogja tartani, ez hozzátar­tozik a párthoz, ezt mindenki­nek el kell fogadni. S hogy sza­­kad-e a Fidesz? Természetesen nem, mondja Navracsics, aki szerint ez amúgy is csak kamu. // INTERJÚNK A 10. OLDALON Sokadalom Hobóval Ünnepi Játékok Udvarhelyen A térség egyik legrangosabb művészeti rendezvénysoro­zata kezdődik július 9-én: az Artera Alapítvány idén is meg­szervezi a Székelyudvarhelyi Ün­nepi Játékokat. Színházi előadások, koncer­tek és Földesi László (Hobó Blu­es Band) József Attila-előadóest­­je szerepel a programban, sza­badtéri filmvetítés pedig a Szé­kely Támadt-várban. Július 14- én megnyitják a kézművesek, különböző népi mestereségek kedvelői és művelői számára a Míves Emberek Sokadalmát. // ÍRÁSAINK A 8. ÉS A 9. OLDALON Bizalmi aláírások Jó úton halad a pártbejegyzés Tizennyolc megyében össze­gyűjtötték a Magyar Polgári Párt bejegyzéséhez szükséges alá­írásokat - tájékoztatta lapunkat az MPSZ központi irodája. Buka­restben még folyamatban van az összesítés. Több mint bizonyos, hogy ősz elején be lehet nyújtani a bíróságra a teljes dokumentációt. Június 30-án, pénteken Székely­udvarhelyen tartották az MPSZ bővített elnökségének együttes ülését, amelyen a legfontosabb megvitatandó téma a pártbejegy­zés volt, valamint az MPSZ és a nagyváradi székhelyű Magyar Pol­gári Egyesület közötti együttmű­ködési megállapodás elfogadása. // FOLYTATÁS A 4. OLDALON Kérni kell a kommunista-kárpótlást Nagyfokú tájékozatlanság Még közel négy hét áll azok rendelkezésére, akik kár­pótlást kérhetnek a II. világhá­ború idején, és az azt követő kommunista rendszerben el­szenvedett sérelmek miatt - mondta Sepsiszentgyörgyön Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének (MVSZ) el­nöke, aki tájékoztató körútra kí­sérte el Padányi Máriuszt, a Ha­dirokkantak, Hadiözvegyek, Ha­diárvák Országos Nemzeti Szö­vetségének (HONSZ) elnökét. Ez az utolsó lehetőség kárpót­láskérésre, ám nagyfokú a tájé­kozatlanság, azért félő, hogy sokan lemaradnak - hangzott el a sajtótájékoztatón. // FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON v

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék