Polgári Élet, 2008. július-december (5. évfolyam, 28-52. szám)

2008-07-11 / 28. szám

heti tévéműsor melléklet www.poliiarielet.ro POLGÁRI ELET A SZÉKELYFÖLDI POLGÁROK HETILAPJA SZÉKELYFÖLDÖN MEGJELENŐ HETILAP • ALAPÍTÁSI ÉV 2004. • ISSN 1584-8248 • V. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM • 2008. JÚLIUS 11-17. • 16 OLDAL • ÁRA: 1,2 LEJ SZÉKELYFÖLD. Gyergyó alpolgármestere Gyergyószentmiklóson az RMDSZ-es városatyák nem jelöltek kan­­didánst az alpolgármesteri tisztségre, ezért az MPP-sek maguk közül választottak, és Lázár Zoltán a 9-6 arányú, titkos szavazást követően a város második emberévé lépett elő. Az újonnan megválasztott alpolgármester elmondta, az erő és jóakarat a legfontosabb. m KULTÚRA. Yissiaáliítanák a régi felvételirendsiert Az idei érettségi június-júliusi vizsgáin a fiatalok 77,24 százaléka vizs- K553I gázott sikeresen - ismertette az országos összesítés adatait az oktatási tárca. A minisztérium közlése szerint ez az arány 3,54 százalékkal alacsonyabb a 2007. évihez képest. Idén a 220 736 vizsgázóból 170 503 érettségizett le, 49 965 megbukott, 268 végzőst pedig puskázás miatt zártak ki. r,|3I SPORT. Foci és péni A megérdemelt spanyol diadallal zárult osztrák-svájci közps rendezésű h&Si Európa-bajnokság után néhány mondatot megérdemel az is, hogy miként gyűjtöttek az Európa-bajnokságon szereplő nemzeti válogatottak eurómil liókat. Az aranyérmes spanyolok győzelmi sorozatát például huszonhárom millió curóval ismeri cl a sportág kontinentális szövetsége (UEFA). lOIIIÍUI fittílitt Nemzeti leiKépeink o Jobban vagy rosszabul élünk? A roman gazdaság dübörög, a magas árak azonban „megnyomják” a lakosságot lvastam az újságban, ma is hallom az udvarhelyi közbeszédben, hogy úgyneve­zett liberális, valójában megél­hetési politizálásra specializá­lódott fiatalok fölöslegesnek tartják az Emlékezés parkját. Azt a helyet, amelyet létezése óta több ezren felke­restek, és tisztelegtek például Bethlen Gábor, Rákó­czi Ferenc, Kós Károly emléke előtt. Említhetném a legendás Csaba királyfit is, annál inkább, mert a kö­zösségi identitásra hatást gyakorló, kimagasló mon­dái hősök mellett sem mehetünk el behunyt szem­mel még akkor sem, ha a köréjük szőtt csodás törté­netek távol állnak a tudomány világától. Szóval Ud­varhelyen nemzeti jelképeink tiszteletét vetik el bi­zonyos (politikai) körök. Talán a kultúra hiánya is ludas a dologban, hisz nekünk, magyaroknak nem csupán a Zászló, a Címer, a Korona, a Himnusz és a Szózat nemzeti identitásunk kifejezői, hanem példá­ul a kopjafa, székely kapu, kokárda vagy a turulma­dár is. Nemzeti szimbólumokat lehet és szokás is az építészet, történelem, szellemi élet területéről is hoz­­ni/választani. Egy-egy város/település kulturális arcu­lata nem szabad, hogy közömbös legyen sem lakói, sem vezetői számára. Világszerte épületek, terek, parkok, sugárutak, szobrok erősítik a nemzeti tuda­tot. Gondoljunk például az Országházra, a Halászbás­tyára, a Mátyás-templomra, az Andrássy útra, a Hő­sök terére... Ezt a szerepet mondjuk a franciáknál a többi közt az Eiffel-torony, a Champs Elysées tölti be, a németeknél az Unter den Linden, a Brandenburgi­kapu, az osztrákoknál a Schönbrunn, a Mariafilfer Strasse. Stb. Székelyudvarhelynek is vannak terei, szobrai, parkjai, utcái/útjai, amelyek a városlakók és az idelátogató magyarok nemzeti tudatának ébren tartói, erősítői. A kérdésnek ilyetén megközelítése volna az ideális, ilyenformán kellene beszéljen gyer­mekének a szülő, a tanulónak/diáknak a tanár vagy a pap. Mert akkor a szűk látókörű, kisstílű politikusok­nak nem sok esélyük lenne ellenfeleik személyével elmarasztalóan kapcsolatba hozni nagy eszmék hir­detőinek és nagy tettek megvalósítóinak emlékét. Márpedig Székelyudvarhelyen ez történik. A szemé­lyeskedéssel járó gondolkodásbeli csököttséget a mi­nap még az is fokozta, hogy a Városháza dísztermé­ben mintha a farok csóválta volna a kutyát: a szenio­rok jelenlétében tartott ülésre letakarták a falra fes­tett és a múltat jelképező Emlékezés parkját, a taka­róra pedig ráírták: Válaszd a jövőt! Legalább a klasszikus írótól tanulnának: „Csak a múltjához hű nép csinálhatja erővel a jövőt.” (Né­meth László) *- .ív fşP» "■ ,°::r ■ Az a hír terjed a nemzetközi sajtóban, hogy az üzemanyag ára elérheti az év végéig a 6 lejt literenként, és Románia 20 helyet javított egy, a Forbes által készített nemzetközi kimutatásban. A gazdasági helyzet tehát javul, de ezt mi, hétköznapi emberek ezt nem is vesszük észre az egyre növekedő üzemanyag- és élelmiszerárak miatt. Az életszínvonal-javulás főleg a statisztikai kimutatásokban tapasztalható. Sajnos, ez még nem elég ahhoz, hogy gondtalan életet éljünk, de reméljük, majd ez is bekövetkezik fokozatosan - az előrejelzések legalábbis ezt mutatják. // ÍRÁSUNK A 8. OLDALON Újabb autonómia­népszavazást! A Székely Nemzeti Tanács képvi­selői az autonómia kérdésé­ben tárgyalásokat kezdeményez­nek a székelyföldi megyei és helyi önkormányzatok vezetőivel - je­lentette be Sepsiszentgyörgyön Izsák Balázs, az SZNT elnöke. A tárgyalások középpontjában az autonómia-népszavazás hivata­los kiírása, a székely szimbólumok használata, a székelyföldi autonó­mia-statútum támogatása lesz. // ÍRÁSUNK A 4. OLDALON Adósságspirál és kilátások Beszélgetésünkben helyzetérté­kelésre kértük Varga Mihályt, a Fidesz alelnökét, parlamenti kép­viselőt, a költségvetési bizottság el­nökét. Az Orbán-kormány pénzügy­­minisztere szerint az MSZP szinte valamennyi választási ígéretét meg­szegte, a legnagyobb hazugság az adórendszer egyszerűsítésének, il­letve az adómérséklés ígérete volt. A szakembert leginkább az aggasztja, hogy az önkormányzatokat évek óta igyekszik falhoz szorítani a szociál­­liberális kormány, sorban kapnak olyan többletfeladátokat, amelyek­hez nem juttatnak pénzt Ez eladóso­dásukhoz vezet. // INTERJÚNK A 10. OLDALON A környezetszennyezési adóról Július elsején lépett érvénybe az új környezetszennyezési adó, amely a korábbi személygép­kocsi bejegyzési illetéket váltotta fel. A kormány néhány hete azt ígérte, a két adó közötti különbö­­zetet visszaadja az autótulajdono­soknak - a pénzügyi igazgatósá­gokat már kedden elözönlötték a kérvényezők. Bizonyos megyék­ben a roham felkészületlenül érte az illetékeseket, nem számítottak ugyanis ekkora érdeklődésre már az első napokban. Hargita megyé­ben volt ugyan érdeklődő, de nem tömegesen érkeztek - mondta el a Pénzügyi Igazgatóság vezetője, Kedves Imre: „Úgy tűnik, a szé­kely ember racionálisabb, a többi­eknél. Érdeklődnek Székelyud­varhelyen és Csíkszeredában is naponta úgy 30-40-en, de tömeges érdeklődés soha nem lesz.” // ÍRÁSUNK A 3. OLDALON ma „'j HM, mm *pB1 Ék. J3

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék