Polgári Élet, 2009. január-június (6. évfolyam, 2-25. szám)

2009-01-16 / 2. szám

\_ A legtöbb hírt tőlünk kapja! SZÉKELYFÖLDÖN MEGJELENŐ HETILAP • ALAPÍTÁSI ÉV 2004. • ISSN 1584-8248 • VI. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM • 2009. JANUÁR 16-22. • 16 OLDAL • ÁRA: 1,2 LEJ 0 SZÉKELYFÖLD. Bemády György csillagának ragyogása Marosvásárhelyen, az egykori Novum Forum Siculorum Teleki téren lévő Bemády- szobor előtt állok. Azon töprengek, hogy most a lokálpatrióta szólal jón meg bennem, vagy a nemzetközi székely. lokálpatrióta lennék azért, mert ezt a méltó­­ságosan szép szobrot atyámfia, a szovátai Bocskai Vincze álmodta ide a vásárhelyi vár alá. jKjgjl SZÉKELYFÖLD. Interjú Szabó József madártanásszal Mostanában azt tapasztaljuk, hogy olyan madárfajokkal találkozunk, ÜidBSm amelyeket ezidáig csak a képes könyvekből ismertünk. Folyóink partja­in megjelentek a pasztell színű tőkés récék, amelyeket nálunk leegyszerűsítve csak vadrécének mondanak. Egy biztos: sok csodálójuk akad. Dr. Szabó József elmondta: a klímaváltozással ez is együttjár. |0j|| ELEMZÉS. EU: újraértelmezve IilSJB' Az EU célja, hogy csökkentse a szénen alapuló energiafelhasználást. ■MBSi Ez a jogszabály a háztartásokban felhasznált elektromos gépekre is ki­teljed, hiszen a technológiai fejlődés folytán ugrásszerűen megnőtt az egy háztar­tásra jutó elektromos berendezések száma. Jelenleg minden eu-háztartásban van legalább egy színestévé. FÁMÁI! LAJOS KudarcvonalaK Le sem fagyott számról a Boldog új évet! köszöntés, máris riadtan nézek körül 2009 januárjának hírözönében. Milyen boldog új év ez a kényszersza­badságon levőnek, a munkanélkülinek, a fagyhalált szenvedő hajléktalannak itthon, s a gázai övezetben bombázott civilnek Közel-Keleten? Mindenfelé frontvonal árnyékolja be a szilveszter utáni bizakodást: hidegfront Romániá­ban, valamint a két rom-magyar érdek­­védelmi csoport között, gázfront Ukraj­nában, háborús front Palesztina és Izra­el között. Kit a rakétatűz, kit a fagyhalál gyilkolt meg hasonló boldog újévi re­ménykedés után a jégszívű világban. Mi hazai hidegrázásnak kaptuk az új kor­mány frontális támadását a szociális vé­dőháló ellen. Kudarcvonalak mögül néz­nek farkasszemet egymással farkasordí­tó hidegben fölként politikusaink is. Nem kell ahhoz időjárás-jelentés, hogy megértsük: az RMDSZ vezérkara annyi­ra ráfázott a majd húszévnyi szolgapoli­tikára, hogy a román hatalmi körök is fagyos közönnyel nézik ellenzéki vergő­dését. És ki emlékszik még a kisebbségi törvénytervezetre, amit a tulipán lovag­jai tettek le a törvényhozás hűvös aszta­lára? Szinte hihetetlen, hogy most is el­utasítják RMDSZ-es politikusaink a ma­gyar-magyar párbeszédet, mintha befa­gyott volna szájuk a hidegfront mögött. Az Európai Unió eközben gázfigyelőbe küldte biztosait, akiket tényleg nem ér­dekel, hogy gáz van a romániai magyar­ság jogainak érvényesítése körül... Né­hány évre megvontuk minden jogát a télnek: elmaradt a havazás, szánkózás, síelés, globális őszi melegből kesztyű és sál nélkül sétáltunk át füttyös kedvű ta­vaszba. Am visszajött az igazi tél, és csontrepesztő eréllyel érvényesíti auto­nómia-igényét. O dönti el, hogy mekko­ra területet kíván behavazni, saját hi­degforrásaiból oldja meg a járdák elje­­gesítését; kulturális autonómiaként föl­kínálja nekünk a német Tannenbaum mellé a román Plugusort (ekécskét), a többi néma csend. Esetleg havazás, uni­ós pénzek potyognak az égből. Mi, re­ménykedve, kudarcvonálak mögül leske­­lődünk, az angol költő, Shelley szavaitól fölvillanyozottan: Késhet-e a Tavasz, ha már itt a Tél? Keresztúr: újabb igazgatócsere bonyodalmakkal Nem tartotta be a törvényes előírásokat a keresztúri Polgármesteri Hivatal? EP-vál&sztás: kezdődik. Benedek Imre ügye - s ami azon túl van ■ Fülöp Lajost, a .székelykeresztúri Molnár István Múzeum igazgatóját úgy váltották le tisztségéből, hogy arról előzetesen hivatalosan nem értesítették. Véleménye szerint a beosztásra kiírt versenyvizsga alkalmával sem tartották tiszteletben a törvényeket, ezért a határozatot megtámadta a bíróságon. Az újonnan kinevezett Kőrösfői Zsolt azt hansúlyozza, hogy nincs szó személyes ellentétekről, s csak a szakmai tevékenység jobbítása érdekében fordultak korábban beadvánnyal a polgármesterhez, aki elrendelte a vezetőcserét. Andrási Benedek önko­rmányzati képviselő, a kulturális szakbizottság tagja szerint Székelykeresztúron a helyi közéleti történésekről a pletykák vonalán hamarabb lehet értesülni, mint hivatalos forrásokból. //RIPORTUNK A 4. OLDALON Kőrösfői Zsolt frissen kinevezett és Fülöp Lajos leváltott múzeumígazgatók Alig hevertük ki a novemberi parlamenti választásokat, lassan újabb voksolásra készül­hetünk: júniusban európai parlamenti (EP) választások lesznek (az egész EU-ban egysége­sen). Az erdélyi magyar közéletben pedig máris elkezdődött a „hadoválás”. Az RMDSZ februártól kezdi el az „edzést”, Tőkés László pedig már bele­fogott egyféleképpen: nemzeti összefogást, közös listát akar az RMDSZ-szel, de Markó Béla teszi magát ökörnek, azt mondja, nem prioritás a Tőkéssel való egyezkedés, de akkor mi a prioritás, könyörgöm? // ÍRÁSUNK A 3. OLDALON Vannak RMDSZ körzetek Marosvásárhelyen, amelyek megkérdőjelezik a szövetség vezetőinek döntését Benedek Imre kizárása kapcsán. Esetükben az egészséges igazságérzet tiltakozik, amikor a diktatórikus döntéssel szembesülnek. Amikor az SZKT elnöke az utolsó szó jogán sem ad lehetőséget az elítéltnek, a kitaszítottnak, jogosan érezhetik úgy: őket is arculcsapják. 13 ezer szavazat - sok csupán a tulipán bűvöletében, de hitelt adott a jelöltnek. Ezt megkérdőjelezni nem illdomos, már csak azon egyszerű oknál fogva sem, nehogy kiderüljön: Markót és társait is csupán a szokás hatalma, avagy a tulipán bűvölete jut­tatta mandátumhoz. //ÍRÁSUNK A 8. OLDALON Beszélgetés Páll Lajos festővel Költő, festőművész, számtalan díj és elismerés birtokosa. A jellegzetes székely világot ábrá­zoló képeiért igényes gyűjtők harcolnak - az amerikai polgárháborús Lee tábornok dédunokájának falán is ott lóg egy festménye. A tizenkét verseskötetet jegyző művész idén het­venéves, köröndi lakásában beszélgettünk vele.- Ünneplés típus? Hetvenedik születésnapja alkalmából gyönyörű kötet jelent meg a kiskun­­majsai Csantavér Kiadó és a Csíkszeredái Pallas-Akadémia Könyvkiadó gondozásában, Páll Lajos 70 éves címmel.- Nem akartam én ünnepelni, de annyi kiállításom és beszélgetésem volt az idén, hogy ha a Fennvaló figyelemmel kísérte volna őket, ő is elfáradt volna bele. //INTERJÚNK A 10. OLDALON 4 evettel tHMßpi heti tévéműsor melléklet www.polgarielet.ro POLGÁRI A SZÉKELYFÖLDI POLGÁROK HETILAPJA 9484891143001 5

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék