Polgári Élet - Székely Újság, 2011. július-december (8. évfolyam, 26-41. szám - 1. évfolyam, 1-10. szám)

2011-07-01 / 26. szám

AJÁNLÓ A lakosság a kárvallott Bezárják a vidéki adó- és pénzügyi kirendeltségeket ► Az átszervezések nyomán hat Hargita megyei adóhivatal szűnik meg, Kovászna megyében kettő, Maros megyé­ben pedig három. Arról senki nem beszél, hogy a hivatalok összevonásának minden hátránya a vidéki lakosságot fogja érinteni. >5. oldalon POLGÁRI ÉLET ► szerkesztoseg@polgarielet.ro Akinek nem kell fejőszék ► „Nagyot néznek, amikor szoktam mondani: állattartó vagyok, és 250 000 ál­latom van, de jó, hogy nem kell megfejni őket, mert ahhoz sok kicsi szék kel­lene"- mondja tréfásan Bíró Vencel, akinek mifelénk ritka vállalkozása van: csigafarm-tulajdonos már öt éve. » SZÉKELYFÖLD Ditrói házépítők Oitróban közösségi összefogással házat építenek egy sokgyerekes szegény családnak. * 6. oldalon »SZÉKELYFÖLD Egyesek, kettesek az RMDSZ-vezetésű Hargita megyében egyes médi­umok éveken keresztül komoly anyagi támogatás­ban részesültek. Mindig ugyanazok.» 7. oldalon »SZÉKELYFÖLD Háromszék: több munkanélküli Háromszék egy újabb negatív rekordot döntött: az ország egyetlen megyéje volt, ahol a munkanélkü­liek száma nőtt. > 10. oldalon FÜLÖP D. DÉNES fulop.denes@polgarielet.ro Önszorgalomból megtanulta a tenyész­tés csínját-bínját, a tavaly például egy tonnányit értékesített. Rendőrként korán nyugdíjba vonult, 2005-ben területet vá­sárolt Nyikómalomfalván, és csigate­nyésztésbe kezdett. 45 ár területen gaz­dálkodik, ebből 35 ár a tenyészterület, a többin a csigáknak való zöld takarmányt termeli.» 13. oldalon ► FÜLÖP D. DÉNES Bűnös hallgatás Talán emlékeznek kedves olvasóink arra, hogy mekkora fel­háborodást keltett az RMDŞZ vezetőségének körében, amikor az első Boc-kormány - amelynek még nem volt tagja az RMDSZ - 2009-ben meg­kezdte a magyar vezetők leváltását a me­gyei és regionális intézmények éléről, pedig ezeket a tisztségeket korábban nem szakmai tudással, versenyvizsgával, hanem a politikai alku alapján foglalták el magyarok. Akkor Markó Béla ki merte jelenteni, hogy etnikai tisztogatás zajlik az állami hivatalokban, a magyar­lakta megyékben. A rövid ideig ellen­zéki „keserű kenyeret” kóstolgató RMDSZ arra buzdította akkor a lakos­ságot, hogy minden eszközzel tiltakozni, tüntetni kell a magyar tisztségviselők el­távolítása ellen. Aztán megbukott a nagykoalíció, magára a maradt PD-L, kényszerből újra „beemelte” a kor­mányba az RMDSZ-t, miniszterelnök­­helyettesi széket biztosított Markó Bélá­nak és vezérigazgatói állásokat a klien­túrának. Most, amikor arra készül a kor­mány, hogy bezáratja a vidéki adó- és pénzügyi igazgatóságokat, nagy és mély csend honol az RMDSZ-es politikusok körében, teljesen „elaltatták” a témát. Az összevonások negatív hatásai persze nem sújtják a nagyokat, hanem „csak” a falusi népet. Ezután nem lehet elintézni a pénzügyi kérdéseket helyben, a köz­ségközpontokban, ezért valamelyik vá­rosi hivatalba kell utazni. Még nem ismertek pontosan az átszer­vezések részletei, de bizonyos, hogy a Boc-kormány RMDSZ-es támogatással véghezvitt, gazdasági reformnak álcá­zott népnyomorító intézkedései közül a vidéki pénzügyi hivatalok megszünte­tése az egyik legnagyobb elhibázott lé­pés, amely ellen nem tiltakozik az I RMDSZ. a 948489 430015 É R C I K K

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék