Székely Újság, 2012. január-június (2. évfolyam, 1-26. szám)

2012-01-06 / 1. szám

Me géneklünk, Románia... ► A múlt év végén megszavazta a szenátus, hogy az általános iskolás diákoknak minden hét elején kötelező módon el kell énekelniük órák előtt Románia himnuszát. Ügy tűnik, visszatértek a régi kommunista, nacionalista idők: Az átkosban is kötelező volt a himnuszéneklés, de az ellenkező hatást váltotta ki, mint amire számítottak az elvtársak. 5. oldalon a SZÉKELY ÚJSÁG »szerkesztoseg@szekelyujsag.ro A Szeku archívumából 3. oldalon ► Pocsék munka 4. oldalon ► Sípálya Kovásznán Vitaminok vagy pálinka? ► Nem mindegy, mivel táplálkozunk, ezért oda kell figyelnünk rá. Mindez egyre nehezebb ebben a rohanó világban, ahol a munka, az iskola már nem csak napi nyolc óra. 6. oldalon ► Kiközösítés és kizárás 7. oldalon ► Drágultunk 15. oldalon ► FEJÉR MELINDA fejer.melinda@szekelyujsag.ro 1* gy nincs idő meleg, otthoni kosztot fogyasztani, ezért maradnak az egyre felkapottabb gyorséttermi rendelések. Arról kérdeztem a járókelő­ket, hogy mennyire épült be életükbe az egészségtelen étkezés, illetve, hogy kinek mit jelent az egészséges életmód. „Sze­rintem a folyadék nagyon fontos a szer­vezetünk számára. A gyümölcsök és zöldségek is egyaránt szükségesek, de a húst sem szabad mellőznünk. 8. oldalon ► FÁBIÁN LAJOS fabian.lajos@szekelyujsag.ro És a koldusok himnusza? „Magasztos törvényt”fo­gadott el a román szená­tus 2011 decemberében: az általános iskolások­nak tanítási hét elején kötelező elénekelniük a román himnuszt, és az osztály tábla fölött legyen ott a román zászló! Azzal érveltek: a diákokban tudatosítani kell a nemzeti szimbólumok fontosságát, ezért,kell belé­jük sulykolni állandó használattal. Régeb­biek még emlékeznek a híres színvak (há­rom színt ismerek a világon: pirosat, sár­gát és kéket), a Trei culori cunosc pe lume himnuszra, amit Ceauşescu idejében is kötelező volt énekeltetni tanórák elején. Vidéki iskolában tanítottam, s amikor jelt adtam az éneklésre, gyönyörű magyar népdalokat harsogtak tele torokból a diá­kok. Inkább semmit se énekeltess, mintsem magyar népdalokat! -jött az intés. Apám még iskolás korából ismerte az Ébredj föl, román! (Desteapta-te, romane) himnuszt, szerinte annak éneklése nem igényelne szemorvosi kezelést, de politikait azonnal kapna, a szekuritáté (állambiztonság) ré­széről. Igaz, hogy Erdélyben a magyar im­­périum alatt, 1941-44-ben kötelezővé tet­ték a Székely Himnusz megtanulását az iskolákban, de amint Kriza Ildikó e him­nuszról szóló tanulmányában írja, inkább ártottak, mintsem használtak a himnusz népszerűségének. Személyesen a jól bevált módszeremet javasolom: énekeltessük a diákot, de azt énekelje, ami a leikéből jön, kötelezés nélkül. Ahogyan énekelték a színvak himnusz idején: „A koldusnak rossz a dolga: - Isten őrizzen meg róla - (...) Nincsen, fejét hova hajtsa; Kéregetés az ő dolga.” Nem lenne aktuálisabb ilyen koldus­himnuszt énekeltetni elszegényített ha­zánkban? .*. Személy* és teherautó alkatrészek a legjobb áront A belgiumi Ardeo kenöanyaggyártó egyedüli forgalmazója Romániában (személyautók, teherautók és mezőgazdasági gépek számára). OH­Ké^lváilfhéíys Álíöitiéi BÜ-. Iri 0262-J60284 0245*0408$1 HIRDETÉSEK

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék