Székely Újság, 2012. január-június (2. évfolyam, 1-26. szám)

2012-01-13 / 2. szám

SZÉKELYFÖLD *) TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL II. évfolyam 2. szám Székely Újság Ki komolytalan? E&HüEM Bár 14 elkezdett projektről nyújtott be a gyergyószentmik­­lósi polgármesteri hivatal fejlesztési osztálya pályázati aktacsomót a Har­gita megyei tanács őszi kiírására, hétfőn sajtóközleményben jelentette ki Borboly Csaba, hogy fiktív, felfújt elképzelésekre kérnek anyagi támogatást intézményétől. A megyei tanács elnöke Gyergyószentmiklós mellett Ba­­lánybánya és Farkaslaka településvezetőit is elmarasztalja. BARABÁS PÁL HAJNALKA barabas.pal.hajnalka@szekelyujsag.ro K­omolytalannak nevezte Borboly Csaba tanácselnök Balánbánya, Gyergyószentmiklós és Farkas­laka polgármesterét. Mint közleményé­ben írja, értékelhetetlen pályázatok ér­keztek ezektől a polgármesteri hivatalok­tól. “Olyan túlzásokat, mondhatni, csak túlzásokat tartalmaznak ezek a projek­tek, hogy már első ránézésre látszik, hogy felfújt és fiktív elképzelések” - áll a saj­tóközleményben. A három megdorgált polgármester közül a balánbányai füg­getlenként, a gyergyószentmiklósi és a farkaslaki a Magyar Polgári Párt színei­ben jutott mandátumhoz. Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós al­polgármestere a közlemény kapcsán tar­tott keddi sajtótájékoztatón elmondta, 14 különböző projektre kértek támogatást a megyei önkormányzattól, ezek listáját még novemberben, a kiírást követően be is­ nyújtották. Támogatást kértek többek közt a Csodavilág Napközi Otthonnak otthont adó épület megvásárlására, a Pitypang Napközi felújítására, a Csanád telephelyre tervezett szabadidőközpont létrehozására, a könyvtár fűtésrendsze­rének kiépítésére, a volt mozi, illetve a régi kórház épületeinek felújítására, a központi park újjáépítésére, útjavításra és kanalizálásra is. Ezek nagyrészt folya­matban levő, aktákkal alátámasztott pro­jektek, közülük többre már kaptak kisebb támogatásokat a megyei tanácstól a ko­rábbi években. Bardócz Ferenc, az ön­­kormányzat fejlesztési igazgatója sem tartja jogosnak, hogy álomprojekteknek nevezte a megyei tanács elnöke a beadott pályázatokat. A közleményben nem sze­repel konkrétan, hogy az elmarasztalt te­lepülések összes pályázatát elutasította volna a megyeháza, erről az érintettek sem kaptak még hivatalos értesítést. ▲ A három megdorgált polgármester közül a balánbányai függetlenként, a gyergyószentmiklósi és a farkaslaki az MPP színeiben jutott mandátumhoz. Kudarcba fuló prioritások ► A 2012-es törvényhozási és kormányzati prioritásról számolt be január 10-én Kelemen Hunor szövetségi elnök. Kettőt határozott meg: az egyik az immár meghatározatlan határidőre elfogadandó kisebbségi törvény, amelyből nagyon úgy néz ki, hogy nem lesz semmi az idén. LŐRINCZ CSABA lorincz.csaba@szekelyujsag.ro T­alán már koalíciós alkura sem lesz jó. Ezt Kelemen fejtette ki: „Mi nem mondunk le a törvényről, újra­kezdjük annyiszor, ahányszor kell, addig, míg megszavazza a parlament.” Hova lett a tavaly februári „ha nem lesz, akkor kilé­pünk”? Vagy az csak kongresszusi kakas­kodás volt? A másik a családok támoga­tása. A 2011. december 14-i Szövetségi Küldöttek Tanácsán (SZKT) elfogadott stratégia célja a gyerekvállalási kedv ösz­tönzése, és lehetőség teremtése a jövő ter­vezésére itthon, a szülőföldön. Elfelejtette az elnök, hogy éppen ők voltak, akik a „ki­állunk a koalíciós megállapodások mel­lett” elvét hirdetve, jófiúként megszavaz­ták a közalkalmazottak fizetésének csök­kentését. Most pedig azon önkormányza­tok nyakába akarják varrni a családalapí­tási programjukat, amelyeknek megtiltot­ták a személyzet bővítését - így valószínű­leg a kapus vagy a takarító néni fog vele foglalkozni, akiknek a visszaosztandó pénzalapját az új költségvetési törvényter­vezetben csökkenteni akarják. Nem családalapítás ösztönzésére van szükség, újabb szociális intézkedésre, ha­nem arra, hogy minden ember - legyen román vagy magyar - tisztességes körül­mények között tisztességes fizetéshez jus­son, amely elegendő a család fenntartá­sára. Közben vállvonogatva mondja Kele­men és Ritli egészségügyi miniszter, hogy sajnálják, mikor a legjobb egészségügyi szakember felmondását benyújtja, és elfo­gadják anélkül, hogy érveit közvitára vin­nék. És adófizetésre kötelezik az autóját le­cserélni akaró polgárt, mert szegénynek az a bűne, hogy 2007 előtt vásárolta. Ha van autója, akkor biztos sok a pénze. Az pedig kell kampánycélokra. Civil Kávénap Szentgyörgyön ► Január 13-án folytatódik a Civil Kávénap a Tevi-ben, a fiatalok a kéthónapos gyűjtőakciójának keretében. Ez alkalommal a vendégek este 8 órától az ACOUSTIC TRIÓ és a MÁCSAFEJ zenekarok. Az ACOUSTIC TRIÓ a 2011-es sepsiszentgyörgyi Utcazene Fesztivál győztese, a MÁCSAFEJ zenekar énekelt verseket ad elő. Január végéig 2000 eurót terveznek összegyűjteni a Háromszéli Közösségi Alapítvány által indított FIKA programban, az összeget az OTP Bank programtámogató megduplázza. A pénzt a fiatalok tervek finanszírozására fordítják. Ötletekből, lelkesedésből nincs hiány. A program támogatója a Tevn és az OTP bank. im—^ l£K5 Víz-gáz és központi fűtés szerelvények Fáskazánok központi fűtéshez K Villanyszerelési­­ kellékek . Festékek Szőcs József u. 24 sz. (a zöldségpiac mellett)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék