Székely Újság, 2012. január-június (2. évfolyam, 1-26. szám)

2012-01-13 / 2. szám

TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL II. évfolyam 2. szám Mely Újság Suttogás, a lóhoz értés H­BSi A lovak többet érdemelnek annál, ahogy bánnak velük. A megfelelő bánásmódnak egyetlen útja van: a ló útja - vallja Mészáros Gyula, a magyar suttogó. A lovakkal való emberséges bánásmódról, az ún. natural horsemanship-ről könyv és film is készült, a sérült ló és lovas ezzel a módszerrel, együtt gyógyult. Ezt a technikát al­kalmazza a magyarországi Mészáros Gyula is. Lovasoktató és kiképző, nemzetközi minősítésű lóversenypályaépítő, a Budapesti Lovasklub elnökségi tagja, a Lóközpontú Ló és Lovas Kiképző Iskola működtetője. A suttogóval Kászonja­­kabfalván beszélgettünk, ahova közel négy éve rendszeresen ellátogat, természetesen itt is lovakkal foglalkozik. CSONT ZSUZSA csont.zsuzsa@szekelyujsag.ro - Honnan ered a natural horsemanship, azaz a suttogás technikája? - A módszert Kaliforniában alkalmaz­ták a vaquerok, leszármazottaik adták to­vább a tudást. Többen követték ezt az utat és tették ismertté, mint például Linda és Pat Parelli, vagy a Dorrance család. Pat Pa­­relli vallotta, hogy a lovak képezhetők megfelelő kommunikációval, megértéssel és pszichológiával, szemben a félelemkel­téssel, megalázással, mechanizálással és durvasággal. A mai világ az elvárok és szá­mon kérek elven működik, eltávolodtunk a természettől. Korábban társként kellett a lóra számítani, nemcsak fizikai síkon használni. A vaquerok megfigyelték a lo­vak érzékenységét. - Mire épül a suttogás? - A másik élőlényt érezve, az érzései­nek, a viselkedés mechanizmusának a fel­­térképezése, és ennek a legjobb felhaszná­lása a közös cél érdekében. Ezzel élve és nem visszaélve, hogy minél tovább tud­junk hatékonyan együtt dolgozni. Min­dennek úgy kellene működnie, mintha a ló a szabadban szabadon lenne. Ez így volt, a később kialakult sportágak és ver­senyek tették tönkre. Már a ’20-as, ‘30-as években írtak arról, hogy a kiképzésben torzulások léptek fel. Mindenki azt tartja normálisnak, amit megtanul, de ahhoz még hozzátesz, és úgy adja tovább. A sut­togás az érzésről és az értelmezésről szól. A lóhoz csak annak viselkedési szabályai szerinti, a lovas tudáson és tapasztalaton alapuló magatartását jelenti. - Mi történik a suttogás alatt? - Mint abban a táncban, amikor azt akarom, hogy a másik még táncoljon ve­lem. El kell érni, hogy a ló kapcsolatba lép­jen az emberrel. Egy folyamaton keresz­tül átengedi magát nekem. Számomra ez a 3K elvén működik: kapcsolódás, köve­tés, küldés. Az utóbbi kettő között van az átengedés, amikor a tevékenységemen ke­resztül a ló átadja magát nekem. Onnan­tól kedve fogatolható, hajtható, indítható, fordítható, megállítható és lovagolható, vagyis meghatározható. A mai lovaglás­ban kapcsolat nélkül ülnek fel a lóra, így irányítva ugranak, ezért kerülnek rájuk fé­kek. A rossz kapcsolatokban törik fel a ló szája, lesz véres az oldala, vagy lép az em­ber lábára. A suttogással a helyes kapcso­latot keressük, a módszer alázatot követel, helyreállítja az élőlény, az ember és a ter­mészet közötti viszonyt. Példa erre a ser­­pák, a hegymászók, az asztalos, a tenge­rész is. Aki nem tiszteli foglalkozásának tárgyát, annál hamarabb következik be a halál. Az új lóhoz odalépek és megsimo­gatom, majd egyszer csak elengedi magát és leengedi a fejét. Mer mellettem létezik, ami nagyon lényeges. Egy jó kapcsolatban átengedem magam a másiknak, és java­solhat nekem bármit, bízom benne. Ré­gen a helyesen dolgozó gazdaember ugyanezt tette. Ezen az úton haladok a ló­val, lépésről lépésre. Minden újszülött lo­vat háziasítani kell, az érzékenységét lehet manipulálni. Sokan tudnak arról beszélni, hogy a ló kitalálta a gondolatát. Ez azért van, mert észreveszik azokat az apró moz­dulatokat, amiket mi nem észlelünk. - Kimondottan rehabilitációra alkalma­zott? - A lónak tíz vele született tulajdonsága van. Például a leggyorsabban tanuló, a leg­jobb a memóriája a háziasított állatfajok közül, a leggyorsabb reakcióval rendelke­zik, hierarchikus élőlény, testbeszéddel kommunikál. A lóhoz értők ezeket sajátít­ják el, arra törekednek, hogy ezekből minél több érvényesüljön. Azért suttogás, mert ez idomul legjobban a lovak viselkedéséhez. De a kívülállónak tűnik suttogásnak, szem­ben a mai világban hallható ordibálással. Valóban nem adnak ki hangot a lovak, a fi­zikai sík érintése nélkül kommunikálnak a csoporton belül. A vaquerok nem tértek el ettől, diákjaikkal precízen megtartják ezt a tudást. Most is évente találkoznak, és megpróbálják átadni. Ez egy életérzés, filo­zófia. Harmóniában élnek a munkájukkal, a családjukkal, a természettel, akárcsak ná­lunk tették a parasztemberek. A ló áll a kö­zéppontban, belőle indulnak ki, nem bánt­ják fizikailag vagy mentálisan. Tulajdon­képpen nem kellene gyógyításra vagy re­­hab­itációra alkalmazni. Amikor a hozzá nem értéssel tönkretesznek egy lovat, elkül­dik a suttogókhoz. Ha az „elrontott” lóval tudunk kezdeni valamit, akkor talán az ún. nyers egyedekkel kellene először foglal­kozni. Megkérdezni, hogy mit ne csináljak, utánajárni annak, amire nem tudom a vá­laszokat. - A módszert tanítja is... - A kurzusaimra érzékeny és empati­kus emberek járnak. Akik pedig nem tar­tanak itt ezen a téren, azoknak ez az egész kuruzslás, megmagyarázhatatlan dolog. Tudomány is foglalkozik ezzel, a lóetoló­gia (viselkedéstan - szerk. megj.). A jele­ket kell figyelni, amiket a lótól tanulunk meg egy közvetítőn keresztül, utóbbi pró­bálok lenni a diákjaimnak. Én igazából a lovakon keresztül ismertem meg a Bibliát és Istent, a tanítás is arról szól, hogy meg­találjuk az arany középutat. A rovat támogatója az Equitana lo­vasbolt. JL. Hi­rDETÉSEK , webáruház: www.equitana.ro, email: office@equitana.ro, telefon: 0735 00 33 60 Üzletünk nyitvatartása: keddtől vasárnapig 10 -18 óra között. Hétfőn zárva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék