1880, Távirda (A Magyar Királyi Távirászati Rendeletek Tára 11., 1880. 1-18. szám)

1800-04-08 / 4. szám

184 6130/IX—1880. A vonalrend 125. lapján javítandó : Die Linienordnung ist auf Seite 125 zu rektifiziren : Magy. kir. állam­vasutak Salgótarján — Ruttka Stubnya helyett „Fiirdő- Stubnya“ Írandó Anstatt Stubnya ist „Für­­dő-Stubnya“ zu schreiben K. ung. Staats­bahnen Budapesten, 1880. márczius 16. 6876/IX—1880. A vonalrend 26. lapján javítandó:Die Linienordnung ist auf Seite 26 zu rektifiziren : 3ft 165Budapest—Prag Pardubitz Pardubitz (törlendő — ist zu strei­chen) (beírandó — ist einzutra­gen). Budapesten, 1880. márczius 14. 8459/IX—1880. A vonalrend 121. lapján javítandó : Die Linienordnung ist auf Seite 121 zu rektifiziren : Első erdé­lyi vasút Erste Sie­­benbürger Bahn Arad —Gyulafejérvár Gyulafejérvár helyett Piski írandó. (Anstatt Gyulafejérvár ist Piski einzutragen.) Arad, Déva Szászváros, Sibóth, Al­vin ez, Gyulafejérvár (törlendők. — sind zu str eichen) Piski-Gyulafejérvár (beírandó — ist ein­zutragen) Gyulafejérvár (beírandó — ist einzutragen) Piski, Szászváros, Sibóth, Alvincz, Gyulafejérvár (beirandúk — sind ein­­zutrag en) Budapesten, 1880. április 1. Budapest, 1880. Nyomatta Hornyánszky Viktor.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék