1947, Posta (Rendeletek Tára a Magyar Posta részére, 1947. 1-63. szám)

1947-10-18 / 53. szám

412 53. szám. s 525. o. Szabadrét Cl Tatárszentgyorgy. után új címszóként írják be: „Szabadságtelep Cl Csömör, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., gödöllői j., £ 349, ® mh., u. p. és u. t. Árpádföld (belterület)“. 525. o. Szabolcsbányatelep Cl Mecsekszabolcs ezentúl: ,, Cl Pécs“. 532. o. Szarkahegy Cl Diósgyőr ezentúl: „ Cl Miskolc“. 536. o. Szegerdőtelep Ci Kéthelynél a „ Cl Kétheíy“ helyébe írják be: „Szegerdő ideiglenes né­ven kisközséggé alakult“. 539. n. Szekszárdnál a )-( után töröljék: „Leányvár“. 539. o. Szelényitelep Cl Csömör címszót ada­taival együtt töröljék és írják be: „1. Szabadság­telep“. 540. o. Szénbányatelep n Diósgyőr ezentúl ,, Cl Miskolc“. 544. o. Szentistvántelep Ci Mecsekszabolcs ezentúl: „ Cl Pécs“. 554. o. Szilvásvölgy rA Diósgyőr ezentúl: „ Cl Miskolc“. 558. o. Szőke Kálmánné-major Cl Törökszent­­miklós ezentúl: „;Ci Kengyel“. 559. o. Szőllőhegy Cl Mecsekszabolcs ezentúl: „ O Pécs“. 525. o. Taksonynál a )-( után a „Duriakisvar­­sány, Dunanagyvarsány“ bejegyzést töröljék . 567. o. Tápiónál a „Boldogháza, Csíkos, . . stb. alakult“ helyébe írják be: „ Cl Jászboldogháza, jászsági felső j.“. 569. o. Tárnatér n Diósgyőr ezentúl: „ Cl Miskolc“. 571. o. Tehéntáncihegy Cl Diósgyőr ezentúl: „ O Miskolc“. 588. o. Törökszenímiklósnál a )-( után a „Ba­gliy ma jor, Béla telek, Cseberér, Derzsigát, Erzsebet­­major, Gyárosmajor, Harkányimajor, Kalaposdülő, Károlymajor, Montagh L. örökösei majorja, Pol­gárhalom, Pozderkahaíom, Pozderkahalomdülő, Pusztatenyő, Szőke Kálmánné-major, Ujkút, Ujma jor, Ungváry-faiskolabérgazdaság“ bejegyzést tö­röljék. 592. o. Ucekáj Cl Diósgyőr ezentúl ,, Ci Mis­kolc“. 594. o. Ujdiósgyör Cl Diósgyőr ezentúl:] „ Cl Miskolc“. 596. o. Ujkút Cl . Törökszentmiklos ezentúl: „ Cl Kengyel“. 597. o. Ujmajor Cl Törökszentmiklós ezentúl: „ Ci Kengyel“. 599. o. Újtelep Cl Diósgyőr ezentúl: Cl Mis- j kolc“. 600. o. Ujvarsánypuszta Cl Verseg ezentúl: | „ Ci Kerekharaszt“. 601. o. Unghváry-faiskolabérgazdaság Cl Tö­­rökszentmiklós ezentúl: „ Ci Kengyel“. 603. o. Ürgehát Cl Törökszentmiklos ezentúl. „ Ci Kengyel“. 605. o. Vadász-út Cl Diósgyőr és Vadászvölgy Ci Diósgyőr ezentúl: „ Cl Miskolc“. 608. o. Vándortelep Cl Diósgyőr ezentúl: „ Cl Miskolc“. 611. o. Vafsányp úszta Cl Verseg címszót ada­taival együtt töröljék. 618. o. Versegnél a )-( után a „Ciframajor, Kerekharaszt, Óvarsánypuszta, Újvarsánypuszta“ bejegyzést töröljék. 619. o. Vésztőnél a )-( után a megfelelő helyre írják be: „Kótpuszta“. Budapest, 1947. évi október hó 4-én. A szerkesztőségnek szánt küldemények címzése: postavezérigazgatóság 4. ügyosztálya Budapest 114. --------------------------------------------------­­MMWII I 'll III MIHI ■UHUI'*1 WlMMHiMBMWBBMBW Fővárosi Nyomda Rt. — Felelős vezető: Duchon János.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék