Katolikus főgimnázium, Pozsony, 1882

Károly, II. oszt­. tanuló. 5) Változatok Cserny Károlytól Auber „A meny­asszony“ dalműjének dallamai fölött, zongorán játszották, Kautz Károly VII-ik, Spitzer Samu és Stein Kálmán VI. osztálybeli tanulók. 6) „Szeget szeggel“ Petőfi Sándortól, szavalta Richter Rezső II. osztálybeli tanuló. 7) Haydn 78. számos vonós négyesének fantasiája változatokkal, játszot­ták: Popper Arnold VI., Rentmeister Károly V., Birnbaum Zsiga és Sztankovics Géza VIII. osztálybeli tanulók. 8) „A rab“ Petőfi Sándortól, szavalta Hennig Perencz, VHI. osztálybeli tanuló. 9) „Zephir“ Harm­­stontól, zongorán előadta­­Wagner Kálmán, VIII. osztálybeli tanuló. 10) „A táblabíró“ Petőfi Sándortól, szavalta Guttmann Ignácz, VIII. osztálybeli tanuló. 11) „Vándordal“ Abttól, énekelte a gymnasiumi vegyes kar, — és sikerült tavaszi ünnepélyt rendezett május hó 29-én a Vaskutacskánál. Továbbá saját megtakarított fillérei árán küldött egy-egy szép koszorút, Petőfi Sándor emlékszobrára és nemzetünknek igen korán elhalt költője, Arany János ravatalára. Az igazgató és ideiglenes főigazgató havonként jelen volt az egyes osztályok tanóráin és vizsgálatain; többször átnézte a tanulók rajzait és írásbeli, házi és iskolai dolgozatait; elnökölt: a tanári kar rendes és rendkívüli tanácskozmányaiban, az érettségi és a magántanulók vizsgá­latain. Hivatalos távollétében Kalmár József és Rózsay Emil tanár urak helyettesítették. A vizsgálatok sorrendje 1882/3. tanévben e következő volt: 1882. szeptember hó 12., 13. és 17-én írásbeli, 20-án szóbeli érett­ségi viszgálat tartatott; 1883. május hó 17., 18. és 19-én osztályvizsgálat a VIII-ban; „ „ 21., 22. és 23-án írásbeli érettségi vizsgálat; „ „ 30., 31. jún. hó 1. és 2. szóbeli érettségi vizsgálat; „ június hó 11—23-ig ismétlések az I—VII. osztályban; „ „ 17—21-ig magánvizsgálatok; „ „ 25—27-ig nyilvános vizsgálatok az I—VI. osztályban. A „Tedeum“ és a zárünnepély június hó 29-én tartatott, mely alka­lomnál az igazgató a Fekésházy-féle jutalomkönyveket, a Deák-, Dohnányi-, Eötvös-, Magyar-kör-, Kalmár-, Patek-, Prachner- és Wiedermann-féle díjakat, az osztálytanárok pedig az Értesítőt és a bizonyítványokat szétosztották.

Next