Reform, 1992. szeptember-december (5. évfolyam, 36-53. szám)

1992-12-10 / 50. szám

reform­jánnak­ a halaltasház Csövesek lehettek a társbérlők • „Fel! Támadunk!” Korántsem kísértetek, ördögűzők, mi­egyebek bolyongtak a régi kispesti te­mető parcellái között december 4-én. Inkább hasonlítottak tűzoltókra - merthogy azok is voltak -, hiszen 22 óra 01 perckor a 05-re „futott be” a hívás: kigyulladt a halottasház! A helyszínre érkező tűzoltóegységek - fel­tehetően - lelkiekben megnyugodva kons­tatálták: szerencsére nem valamiféle kre­­matóriumi látványban lesz részük, hiszen „csak” a használaton kívüli halottasház szolgálati lakásainak egyike kapott lángra részben meggyújtva a tetőszerkezetet is. Az első feltételezések szerint hajléktalanok és/vagy csövesek húzódhattak be a kissé téliesre fordult időjárás elől a kissé morbid társbérletbe. Mellesleg akár szimbolikus jelentése is lehet a fenti káresetnek. A közelmúltban hozta ugyanis nyilvánosságra felhívását az országgyűlési képviselőkkel megerősített Tűz- és Katasztrófavédelmi Karitatív Baráti Kör, amelyben - többek között - leszöge­zik: „...a tűz elleni védekezés színvonala Magyarországon egyre fokozódó mérték­ben romlik. A tűzoltószervezetek működési zavarai hovatovább a tűzoltóság működé­sének ellehetetlenedését okozhatják annak ellenére, hogy a végrehajtó állomány évek óta terhelhetősége felső határán teljesít." Majd közük összefoglalt tapasztalataik négypontnyi rendszerezett változatát is. Eszerint: „1. A jogi szabályozás rendszerében az 1991. évi XX. törvény a tűzoltást és a mű­szaki mentést az állami feladatok rendsze­réből kiemelte és helyi feladattá tette, a területi állami tűzoltóságokat pedig az ön­­kormányzatokhoz telepítette. A Tűzoltóság Országos Parancsnoksága (TOP) vezetői ezt nem hajtották végre, a törvényhez kap­csolódó végrehajtási rendeletek, utasítások pedig ellentmondásosak, esetenként tör­vénysért­őek. 2. A jelenlegi helyzet kialakulásáért a TOP vezetőségét felelősség terheli, mivel elérte, hogy a törvényben leírtak közül gyakorlatilag semmi nem valósult meg, az ígért és remélt decentralizáció helyett a letűnt rendszert meghaladó mértékben erősödött a centrali­záció. 3. Az ország egynegyedének a tűzbizton­sága jelentős mértékben alatta van az átla­gos ellátottságú területek tűzbiztonságának, így az ottlakók alapvető állampolgári bizton­sága korátozva van. Ezért a fejlesztésekben kiemelt figyelmet kell fordítani a tűzbizton­ság szempontjából hátrányos térségekre. 4. A kialakult állapot negatív hatását fo­kozza, hogy az állami tűzoltóságok egyes vezetőinek szakmai és morális megnyilvánu­lásai felvetik az alkalmasság kérdését. En­nek következménye, hogy megrendült a tűz­oltók bizalma a parancsnoki állományban.” Kommentár, ugye, felesleges. Legfeljebb annyi: „Fel! Támadunk! - samu - Ez is magyar módra történt Gábri Andrea, a virágművészet ifjú és szép tudora nem lett „császári és királyi udvari szállító”. Az „év esküvőjét”, Walburga von Habsburgnak és svéd választottjának nagy lakodalmát megelőzően néhány nappal még úgy tudta, fel kell készülnie virággal és virágtartóval a Mátyás-templombéli nagy eseményre. Merthogy a karcsú, szőke Bethlen Istvánnéval egyetemben október­ben le is fixálta a személyesen végrehajtan­dó díszítést. - Apukám rohant be hozzám szerdán a Kiskegyed című újság egy példányával, ak­kor, amikor már a virágokat és a kerámia­tartókat is régen megrendeltem - mondja hogy „nézz ide, kicsi, itt szó sincs a mun­kádról!”­­ A cikkből aztán kiderült, hogy Csenterics Ágnes tévérendező - az esküvő ceremóniamestere - Mihály Béla látvány­­tervezőt bízta meg mindennel. A képviselő úr felesége - régi vevőm - az esküvő előtt elnézést kért. Bizonyára Mihály Béla sem tudott rólam - én legalábbis ezt feltétele­zem. A megbeszélt díszítés egyébként ma­gyar és svéd nemzeti színekben pompázott volna, így terveztük meg még együtt a kirá­lyi hercegnővel és Bethlennével. Mint mondhatunk? Ez is olyan „magyar módra” történt... GéM Békessáp a Filmön a jóakaratú embereknek! A Magyar Cserkész Szövetség immár negyedik alkalommal kapcsolódik be az Osztrák Cserkész Szövetség által szer­vezett akcióba. Ennek során a betlehe­mi Születés-kápolnában meggyújtott lángot elhozzák a cserkészek, hogy an­nak fényével, melegével békességet hozzon az embereknek. A láng decem­ber 22-én érkezik Bécsbe. Onnan hoz­zuk el két útvonalon - Sopronon és Szombathelyen, illetve Győrön át - Bu­dapestre. A betlehemi láng fogadó és szétosz­tó ünnepségére december 23-án 15 órakor kerül sor a Szent István-bazili­kában. Ugyanettől az időponttól a cser­készkerületek központjaiban - Miskol­con, Szombathelyen, Székesfehérváron, Szegeden, Pécsett,­Győrött, Kecskemé­ten, Debrecenben - átvehető a láng. Várnak mindenkit, aki ezt a lángot to­vább akarja vinni... Indul a 6. brigád A szerződés részleteiről már megállapod­tak: a Transelektro két kapcsolóberende­­zés-alállomást fel is épített Kuvaitban, ám közbejött az Öböl-háború. Most ismét csend és nyugalom van, így múlt hét pén­tekjén, december 4-én a Ganz Ansaldo és a Transelektro aláírta azt a szerződést, amelynek alapján közösen 6,2 millió USD értékben kapcsolóberendezéseket és transzformátorokat szállítanak Kuvaitba. Azonkívül a háború előtt már felépített, ám súlyosan megsérült két alállomást is újjáé­pítik. Az összmegrendelés értéke: 45-50 millió USD. Csinos summa, a feladat pedig a hangzatos 6. brigád nevet kapta. Miért éppen ezt ? Mert a 6. katonai tábor mellett, az iraki határ közelében van az építési terület. vá. Össztűz Martonyira és Hornra a Tallózóban A bősi tárgyalások fejleményeiről, az Eu­rópai Közösség, illetve a hágai bíróság ál­láspontjáról, a magyar tárgyalási pozíció­ról Martonyi János külügyminisztériumi államtitkár, a guruló dollárok ügyéről, a jobb-, illetve baloldali veszélyről, pártja vá­lasztási reményeiről Horn Gyula, az MSZP elnöke beszélt az Össztűz múlt heti adásá­­ban.­A NAP TV politikai vitaműsorának szerkesztett változata a mai Tallózóban olvasható. Közlemény A Magyar Lapkiadók Egyesülete megkö­szöni mindazok érdeklődését, akik a lap­­terjesztésről szóló nyilatkozatunk után je­lentkeztek. Örömmel vesszük tudomásul, hogy sok vállalkozó, befektető üzletet, munkalehetőséget lát abban, hogy a ki­adókkal új, a Postától független terjesztő­­hálózatot hozzon létre. A munkahelyeikért aggódó és nálunk jelentkezett postás dolgozók számíthatnak arra, hogy szaktudásukat hasznosíthatják egy korszerű, ésszerű módon szervezett, a kiadók és az olvasók érdekeit szem előtt tartó terjesztési vállalkozásban. Magyar Lapkiadók Egyesülete 15 VHS STÚDIÓKAZETTÁK VIDEÓS SZAKEMBEREK FIGYELEM! VHS, SVHS, BETACAM és BETA SP videokazetták professzionális minőségben beszerezhetők a Holland Rt.-től. • BASF és PHILIPS minőség • Standard kazetták szállítása raktárról • Egyedi hosszúságok szállítása 3 napon belül • Darabszámtól függő árkedvezmény _ _ Szállítás postai utánvéttel is! Kérje tájékoztatónkat! HOK­LND 1124 Bp., Meredek u. 27. Tel.: 185-37-55 Fax: 166-7641

Next