Reform, 1998. január-március (11. évfolyam, 1-13. szám)

1998-02-17 / 7. szám

AKTUÁLIS Szimat, keresd! A hatvanas évektől a nemzetközi terrorizmus térhódítása miatt a robbanóanyagokat előállító gyárak többsége vállalta, hogy mesterséges szaganyagot csempész minden robbanóanyagba, még a legmodernebbekbe is. A szagosító azt a célt szolgálta volna, hogy a szaganyagokat a világ minden rendőrségének és terroristaelhárító különítmé­nyének megküldve, annak segítségével kiképezhetik a felderítőkutyákat. A nyolcva­nas évektől azonban kiderült, hogy a terroristák csillagászati összegeket fizettek azo­kért a robbanóanyagokért, amelyekbe „elfelejtették” belekeverni a mesterséges szag­anyagot. Még egyes nagy közép-európai országok gyárai is elkövettek ilyen mulasztást időnként, nem is említve egyes, terrorizmushoz közel álló országot. Különösen nagy tragédiákat okozott ez az évtized második felében Nyugat-Európában, elsősorban Nagy-Britanniában, ahol az IRA előszeretettel használta ezeket a robbanóanyagokat, és persze az ottani hatóságok felkészületlenek voltak a robbanóanyag felderítésére. ■ Szagmintavétel ■ illatraktár ■ Gyakorlás a tudás atyja Rex, a sorozatsztár Rex felügyelő az egyik legnépszerűbb soro­zatsztár napjainkban. Méltó utóda Rin Tin I­innek, Lessie-nek vagy éppen Bee­thovennek. Vagy akár a mi Kántorunk­nak, aki jó negyedszázaddal ezelőtt bizo­nyította be, hogy a német juhász a legjobb rendőrkutya. L­átták már? Nem? Pe­­s­ dig érdemes megke- i resni valamelyik tévé­­­ csatornán a Rex felügyelőt,­­ azaz Komiszár Rexet. Ha re­mekműnek nem nevezhető­­ is, kellemes háromnegyed­­ órás kikapcsolódást ígér az s immár a hatvan-egynéhá-­­­nyadik folytatásánál járó, jó­­ ízléssel készült, a bécsi alvi­­­­lág elleni küzdelmet bemu­­t­­ató osztrák-német­­ rendőrkrimi. Német nyelv-­ű területen egy-egy epizód­­ sugárzása magyarországnyi nézőt ültet a tévékép­ernyők elé. Talán nem vé­letlenül. Rex felügyelő a legnép­szerűbb sorozatsztár. Méltó utóda Rin Tin Tinnek, Les­sie-nek vagy éppen Beetho­vennek, no persze nem a ze­neszerző géniusznak. Mi több, a mi Kántorunknak, aki jó negyedszázaddal ezelőtt bizonyította be, hogy a német juhász a legjobb rendőrkutya. Kommissar B3 reform FÜGGETLEN POLITIKAI HETILAP k részére képezik ki, s a bűncselekmény helyszí­néről kiindulva, az elkövető szagnyomát követve fülelik le az elkövetőt. Mivel az utóbbi időben elszaporod­tak azok az életellenes bűncselekmények, melyek megoldásában nagy gondot okozott, hogy nem került elő a holttest, speciális tan­szék is alakult, ahol tetemke­resésre képezik a négylábú hallgatókat. A „keresd” ve­zényszóra a bomló anyag szagát kutatják, s így találnak rá régebben elrejtett hullák­ra is. Ezen a területen a Lady nevű kutyalány a legjobb, az ő nevéhez fűződik az Ó ut­cai házomlás áldozatának felkutatása is. Kovács Violetta FOTÓ: STEFLER BALÁZS ÉS KÖRMENDI IMRE

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék