Pesti Divatlap, 1844. július-szeptember (1-13. szám)

1844-07-07 / 1. szám

MIASODIK. ÉVIEGIED Társasélet. Mi illik , mi nem illik ? Vackor Imre . . . . 1, 33 , 65 Elmefuttatás. Csákány Laczi ..........................17 Szószármaztatások. Kakas Peti • . • • • • . • 49 Társalogjunk müveit hölgyekkel. Szarka . . • . . . 81 Társadalom V , VI. V­a­j­d­a P­é­t­e­r . • . • . . 97 , 161 Társaséleti tanácsok egy ifjúhoz* Szarka . . . • . • 113 A nők Graefenbergen. Vachot Imre. • * * . * . 130 A nők befolyásának okai* Idegenből Alfö­ldi . * * . . 145 F.Imefuttatás a sajtóról I, II* Vachot Imre * . . * * 164 Beszély­ek. Álarczos bál* Francziából Petőfi . . • • * * ■ * 5 Camilla. Idegenből Burián Imre. * * . . . . • 79 Uram bátyám és az arszlán* Degré Alajos . . • 24 , 34 Zumrud. Szilvágyi . . . * * . * * * ■ • 37 Tens ur és tekintetes ur. Gaal * . . *­­ . * 54, 68 Házasodás tizenöt percz alatt. Francziából Csatár . * . . 87 Ki mit keres, végre megtalálja* Gurdélyi * * * . • 98 Emma. Francziából Szilvay............................................ • 100 Esküszegő. Ferenczy Teréz. . • • • . * * . 104 Egy becses nő gazdagsága. Idegenből F á t y o 1 f y . . • .117 A güzfüggöny. Idegenből Lemouton Emília . . . . 133 A ki másnak vermet ás, maga esik bele. Vachot Imre . 147 Nagy Károly lyányai menyegzője. Francziából Ká­ldo­r * . 169 Kopott arszlán. Kovács Pál..................................................185 Ül­etképe­k. Az ujdonságiró. Nagy Ignácz* * . . . * * . • 2 Öltözet. Szemes Ábel * * . * . * * * • • 7 A nyegle. Varga Soma . * * . . • • • • * 21 Kosztosvadász. Nagy Ignácz . . .......................................41 Deáktempók. Szemes­be! * * . * . • * . öt Leányketrecz. Nagy I­g­n­á­cz * * . . * • • • • 66 ] Falusi költő. Fekete János * . . . • • • • * 83 ( A hárfás leány. Lakner Sándor. * * * . * * • 89 ( Egy lángész irói pályája. Zugligeti . • . . * * * 102 | Kérelmezők. Nagy Ignácz.........................* . . • • I Toldalék az „egy lángész irói pályája " mellé. Zugligeti • 138 ] Arszlán. Szemes Ados * • . i Színpadi kalandok. Nagy Ignácz .................................• ■ 182 » Bálba készülök. Szigligeti......................................................191 I 1 14 e 11 e m­ é n­­y tö­k.] V* orecz Károly. Állatmutatvány................................• 1­82 Bérczy Károly. Még egy obsitos..........................................löl Csák. A boldog szarvas . ..............................................120 C­z­u­c­z­o­r. Hunyad és neje 2. Atyám hamvaihoz .... Garay Alajos. Kéjelgés.................................................................58 Garay János. A dalnokot hagyjátok 58. Körének . . . 130 Grassiger Rithárd. Néprománcz................................... . 24 Halászy József. Az én verseim.............................................151 Hévey Kálmán. Lengeség.............................................................40 Jámbor Pál. Szegény temetés...................................................167 Jókay Mór. Az arany és az ember 58. Hármas kín . . . 170 Kerényi. Agglegényi hangok 132. Dalom koszorúja . . . 165 Lévay József. Őszszel 21. Életkorok......................................164 Lisznyay Kálmán. Országgyűlési irnokdalok I — II. . . 51 Losonczy László. Anakreoni dalok 7. Felköszöntés . . 105 Mentovich György. Gáldi téren...............................................42 P­etőfi. Ambrus gazda 4. Töredék a Helység kalapácsából . 21 Halvány katona 40. A leánykákhoz . ..... 54 Takarékosság 72. A nap házas élete.......................................100 Battyányi és Károlyi grófnék 115. Hozzá .... 138 Szerelem gyötrelme 137. Csokonai.......................................166 Védegyeleti dal 181. A természet vad virága . . . 192 Pönögei Kis Pál: Zsuzsikához.......................................................42 Riskó Ignácz. Hazámhoz.....................................................................89 Sujánszky Antal. Vörösmartyhoz 19. Intés .... 138 Szakáll L­a­j­o­s.Marczi betyár.................................................122 Székács József. Özvegy B­e­né sírkövére..................................19 Tárkányi Béla. Förgetegben 37. Az igaz gyermek . .117 Tompa Mihály. Őszi dalok 68. Szerelem ..... 163 Túri Samu. Kül­öncz..........................................................................168 Vachot Sándor: Vörös fonal 24. Vágy..................................72 György bátyám halálakor...................................................................191 Sírhalomnál 98. Egy büszke hölgyhöz................................132 Vörösmarty, Hubenainé ......................................................... Balla József, Berecz Károly, An­da D., C­so­­báncz, Bulyovszky Gy. Fekete János, Grai­sigor, Greguss, Hizly József, Konézy, Kol­le­r, Hamar Dániel, Noy, Pajor, P­i­z­a­r, M­a­g­­lódi Lajos, Új Károly, Székács Palkó stb epigram mókát írtak. V «■ o­ff y «■* s. Eredeti levelezés a külföldről I —111. Erdélyi János 13. 93. 125 Czuczor. S. F............................................................................................14 Csipkebokor. Ney................................. 40, 129 Mi különbség a hegedű és a szerelmes ember közt? V. I. . . 58 Nagy Ignácz: Vachot Imre . . 77 Heine és hitsorsosai a német irodalomban. Fekete Soma - 93 Egy szó a szépségről. Valaki.....................................................105 Meghívás az ebédhez. . ...............................................................106 Néhány szó a­­Mátyásemlék ügyében. V. I. ............................110 Phantázia. T­u­r­ó­c­z­y.....................................................................121 Rózsavölgyi Márk. Vachot Imre..............................................142 Dürer Albrecht. Vachot Sándor 166 A száműzött. Szilágyi István . . . . Színházi bírálóink , bors és paprika, fülbevalók szépeink számára , magyarkák , kedvszottyantó labdacsok , régi újságok , fővárosi vidéki és külföldi hírek majd minden számban.

Next