Pesti Divatlap, 1844. július-szeptember (1-13. szám)

1844-07-07 / 1. szám

TARTALOM ELSŐ ÉVNEGYED. Társasélet. Lap. Magyar divat. Vachot Imre...........................................................1 Nemzeti nyelv. Vachot Imre.........................................................23 Elmefuttatás a színről. I, II , III. Vachot Imre 47, 65, 225 Társadalom I , II , III. Vajda Péter . . . 70, 129, 193 Rosz magyarság. Vachot Imre................................................161 Figyelem hölgyek! figyelem anyák! Szarka..............................257 Az alakoskodó és az őszinte bizodalmas­ társalgás Vachot Imre 321 Halljuk a szép szót! Vachot Imre. . . . • • . 353 Szerelemféltés. Herl­szsohn után Figaró . . . • . 385 Beszélyek. Eugen és Hermine. (Paródia) Turóczy..........................• H A nővérek. Márk................................................................35, 84 Az ó és új világ. (Regénytöredék) Sue után F­i­l­s d­e p­i­e­r­r­e 106 Jenny. Paul de Kock után Petőfi­­ . . 134, 167 , 200 Zápolya Izabella. Re­m­el­lay Gusztáv....................................102 A bakó fia. Dobrosy István................................ 229, 260 Városi és falusi elmésség. Pál­ffy Albert.............................267 Első betegem. Kovács Pál.......................................................289 Mária. Francziából Fekete Soma..........................................328 Nagybátyám és apám. Németből Petőfi . . . . 357, 388 E­letképek. Mulatság a hídon. Nagy Ignácz. ..................................................3 Művészeti őrjöngés. Nagy Ignácz..................................................44 Rónafi , magyar színész. Szigligeti............................................69 Törvényszéki jelenet. Nagy Ignácz..........................................191 Az úri tehén. G a a 1­ . . . . . ... .... 108 Menyus bácsi. Turóczy. 164, 207 Szólásmód. Szemes -4 bel.......................................................198 Segédszerkesztő. Nagy Ignácz.................................................235 Heti vásár. Lakner Sándor............................................ . 264 Restauratio. Bernát Gáspár . 299 Lélia és Trenmor. Nagy Ignácz. . . . . . . . 324 Megszólás. Szemes Ábel­­ . . 332 Pásztoróra Székesfejérváron. Fekete János............................367 A zsidó. Lakner Sándor .396 Költemények. ^^ G z u c z o r. Pusztaszer 50. Singi ur magyarsága .... 356 C z. Népdal................................. 134 Lap. Garay János. Magyar hölgy 4. Nyílt levél Yachot Imréhez 132 1844. 259. Atyai örömök .....................................................338 Gyu­lay. Hozzá......................................... 335 Jókay Mór. Románcz .........................................................................146 K­o­r­é­n­y­i. Távolból 81. Petőfi Sándornak..........................197 Barátom lakodalmán 396 Lévay József. Bánatos ifjú..............................................................92 Lisznyay Kálmán. Vörösmartyhoz 242. Petrarca halála . 322 Petőfi. Levél Kerényi Frigyeshez 43. Kedves vendégek . 73 A boldog pestiek 108. Színházban ...... 142 Javulási szándék 176. Néprománcz.....................................200 Irtóztató csalódás 235. Néprománcz.......................................267 Búcsú a színészettől 298. Népdal.................................324 Egressy Gáborhoz 366. Népdal .............................................396 Pönögei Kis Pál: Poharamhoz....................................................235 Samarjay- Magyar kard..................................................................328 S­á­r­o­s­y. Mentség................................................................................303 Sujánszky Antal. A társak 106. Garay Jánoshoz . .167 Szakál Lajos. A jegyes .... 312 Szelestey László. Dal a dalról.............................................242 Tárkányi Béla. Kinizsi a hadban................................... . 101 Vachot Sándor. Egy barátom emlékkönyvébe. Bizonyos k­onczra 9 Betegem ágyánál 69. Egy szép irodalmi bogarászra . 134 A tekintetes, nemes, nemzetes és vitézlő urakhoz. . . 164 Balázs vitéz................................... . . .... 229 Bala József, Bánkúti, Fekete János, Greguss A., Jámbor Pál,Losonczy László, Mento­­vich György, Nagy Antal, Pajor István, Samarjay, Székács Pál epigrammokat írtak. Vegyes. Bohusné. Vachot Imre • • . • • • . • . . 2 Némelly , nőket illető közmondás és példabeszéd- Vachot Imre 19 Szigligeti. Vachot Imre. • •............................• . 34 Eredeti levelezés a külföldről 1 — VIII. Erdélyi János 56, 217 ........ 252, 281, 314, 344, 377 Novellairóink- Vachot Imre . • • . • • • • • 128 Extrafinom bors és paprika az Életképek és a Honderű szerkesz­tőjének ........................................................................................155 Rachel, Egressy Gábor ...••••••• 220 Szklenói fürdő. Halász . . . • . • • • • • • 220 Kovács Pál- Vachoz Imre.........................................­­ .311 Nagy Ignácz Tisztújítása és a vihar meg a tehén. Csobáncz . . 335 Tengerifosztás Győrött- Répczey • . ? .­­ • • • 346 Fővárosi nyílt és titkos hírek , vidéki és külföldi hírek , tanulságos és mu­lattató egyveleg stb- minden számban-

Next