Pesti Divatlap, 1845. április-június (1-13. szám)

1845-06-05 / 10. szám

310 lit­ki kényre élni nem tud Életszikra abban nincs. A királynőd szárnya vár Szállj alája kis bogár !“ — Jól tudjuk, hogy mindezzel , a mi e lapszemlében nyíltan el van mondva , darázs fészekbe nyúltunk, s lesz értte jajveszéklés, csípés, szúrás, és borzasztó rostá­lás! — Csak rajta urak! saját egyéni véleményét nyilvánítsa mindenki szabadon! A közvélemény majd eldöntendi aztán, a három közül mellyiknek ítélete áll meg, mellyik jó , mellyik rész, mellyik ered tiszta meggyőződésből, mellyik nem. A szerkesztő. NÉMA SZERELEM. (Rondeau). Úgy elmerülök bájvonásidon Rózám ! — ha rám tekint szelíd szemed, Törött sóhaj ha lebben ajkidon, — S kezembe nyugoszik picziny kezed: Hogy szám mit érez, s mit gondol velem,— Ajkim rebegni azt nem képesek; Pedig nehány szó csak, — mit gondolok: „Rózával én miilyen boldog leszek.“— S mit szívem érez ?------ez rövidke szó : „Szeretlek“ ez van vésve oldalán, S belöl ettől buzog minden ere, — Tekints belé, — s meglátod ablakán. Ah de szótlan, s némán merengek én , Csak hő sóhajt rebegnek ajkaim; S ifjú remény közül szállnak tova Boldog jövőmről édes álmaim. — S mint én, — Rózám ! — te is némán maradsz, Szótlan játszol hajad szép fürtivel; — S mit gondolunk, — mit forrón érezünk : Kezecskéden egy csókban csattan el; — S S ekkor szemembe néz szelíd szemed, — És gyönge pír ömlik el arczodon; Szótlan szorítom ismét kis kezed — Úgy elmerülök báj vonásidon. K. I. A PESTI EVANG. GYMNASIUM SZÓNOKKÖLTÉSZI OSZTÁLYÁVAL ÖSSZEKÖTÖTT MAGYAR NYELVTÁRSALOM ÖRÖMÜNNEPE. Mielőtt ez ünnepéi­' megismertetéséhez fognék, tán nem lesz érdektelen, ezen, a közönség nagyobb része előtt — fájdalom! — még ismeretlen társalom keletkezé­

Next