Reggeli Délvilág, 1992. augusztus (3. évfolyam, 181-204. szám)

1992-08-01 / 181. szám

Pénteken folytatódott a magyar csoda Barcelonában a Picornell uszo­dában. Először Darnyi Tamásért és Czene Attiláért szorítottunk. Nem hiába. A magyar fiúk önző módon a három éremből kettőt bekasszíroztak. Darnyi első, Czene harmadik lett. Egerszegi Kriszti 200 méteren nyerte harmadik olimpiai aranyérmét. A cselgáncsozó Hajtós Bertalan ezüstér­met szerzett. Délvilágszépe Klára Népszerű rovatunk e heti riportalanyán bizony, gyakran meg­akad a férfiak tekintete. Mélyvörös színű haj és igéző zöld szemek, formás, sportos alkat és sokoldalúság — ez mind jellemző Papp Klárára, aki nemrég múlt 26 éves. A sokoldalúságról csak annyit, hogy dolgozott már számítógépes adminisztrátorként, továbbá férfi-fodrászatban, de szerepelt mint manöken és fotómodell is. Vágyai közt a tengerparti utazások vannak fő helyen, mivel imád úszni és napozni. Ezeket — ahogy fogalmazott — soha nem tudná megunni. S a fiúkat? Érdekes véleménye van róluk: — Sajnos, aki igazán kellene, az már mind nős. Aki meg még 30 éves koráig sem kötelezte el magát, annak szinte nem is érdemes... De azért próbálkozom... Remélhetőleg — sikerrel! (Szöveg és fotó: Vitos György) Egerszegi Krisztina Darnyi Tamás Hajtós Bertalan Czene Attila a 1992/181. augusztus L, szombat Ara: 8,90 Ft Romániában: 20 lej Még a gaz is kiég a kol­hozfalu egyetlen utcájában, de az embereknek mástól van melegük. Nem értik ugyanis, hogy az elnök miért fenyegeti őket, miért akarja munkanélküli-segélyre kény­szeríteni a kiválókat. Posztós Imre nem unatkozik a rálő­csölt szabadságát töltvén, tervezgeti, hogyan tudna megállni a saját lábán. — Én eszközöket kérek vissza a Dózsától,, megpróbá­lom, mire megyek a kolhoz nélkül. Sokan vagyunk így, és ez cseppet sem tetszik az elnökünknek. Július 17-én, pénteken — soha nem felej­tem el azt a napot —, arra szólított fél a főnököm, hogy mondjak fel, számoljak le, mert hétfőtől nem adnak munkát. Mindenki tudta, a bűnöm: szétzilálom a téeszt. Nem erről van szó, én a kö­zössel továbbra is. jóban sze­retnék lenni, csak szabadon akarok dolgozni. Nem ha­gyom, hogy kirúgjanak, mint egy kutyát. Fizessék ki a fel­mondási időmet, és adjanak végkielégítést. : Arelnökneks^hralf^oz-^S^a^^rás^vásarhelyTDözsában Aki lázit, elküldik? — Az elnök úr azt mond­ta, aki lázit, gyülekezik, azt rögtön elküldi. Gondolom, ez egyértelmű fenyegetés. A fe­leségem is így maradt né­hány hétig munka nélkül. Azóta már Széchényi Mihály talán megbocsátott nekünk — erről egy aratási vacsorán beszélt —, és úgy hírlik, munkánk is lesz az újjáala­kuló közgyűlésig, szeptember közepéig. Ekkor hull majd szét a téesz. Mi is egyéniek Posztós Imre szavába vág idején épp eleget szenvedtek akarunk lenni. Tóth József nehézgépszerelő, ettől. ± mmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmBmmmmmmmmummmmsmmmmmmiimmmmmmmm Posztós Imre boldog ember, mert hisz hamarosan téesz-tagból egyéni gazdálkodó lesz. Ezt talán már a Jó Isten sem vétózhatja meg, a vásárhelyi kolhoz — Dózsa — elnöke, Széchenyi Mihály pedig pláne nem. Noha nem tétlenkedett — és miután a 320 fős tagságból 110-en jelezték válási szándékukat — .rögvest felajánlotta a „reni­tenseknek”, közös megegyezéssel távozzanak a téeszbőJ. így lett az elnök aratási ajándéka a kényszerszabadságolás. — De, nem így csinálják ám, csak fenyegetnek: ha kérjük az üzletrészünket, az­az kiválunk, mehetünk az ut­cára. Elegünk volt a félelem­­keltésből, a szüléink annak Nézem Csányi Tibor kezét, erős, de finom, sok-sok apró borját segített a világra, hisz elletős. Már nem is kérde­zem, de most ő is szabadsá­gon. Szénái Horváth Zoltán gondnok szintén nem tartozik a maradók táborához. Az ő bűne különösen azért nagy, (Folytatás a 3. oldalon.) 2000-ig Ötszáz kilométer autópálya A közlekedési tárca 2000- ig szóló közúthálózat fejlesz­tési programja 500 kilómé^ ternyi autópálya megépíté­sét tűzte ki célul. Magyar­­ország számára ez valódi mérföldkövet jelentene. A .tervezett fejlesztések költsé­ge azonban jóval meghalad­ja a 100 milliárd forintot, amelynek előteremtésére hazai forrásból nincs lehe­tőség. Ezért külső források igénybevétele szükséges, amelynek egyik lehetősége a koncessziós megoldás. Átképzés munkanélkülieknek A Vas Megyei Munkaügyi Központ a városokban mű­ködő munkaügyi irodákkal együttműködve átképző tan­folyamokat szervez idén végzett munkanélküli fiata­lok számára. Vasváron a gyógynövénytermesztő és -feldolgozó szakképzés, va­lamint Ikerváron a kosár­fonóképzés már megkezdő­dött. A többi tanfolyam — A Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium ezért koncessziós pályázatot írt ki az Ml-es és az M5-ös autópályák befejezésére, valamint pályázni lehet a szekszárdi Duna-híd és a kapcsolódó beruházások ki­vitelezésére is. A tenderki­írást hamarosan az M3-as és az M7-es autópályák ország­határig történő kiépítésére is megjelentetik. Jelenleg két autópálya-szakasz építé­se van folyamatban, ezek azonban még nem koncesz­­sziós kivitelezésűek. a villamosbiztonságtechni­­kai, a közétkeztetési sza­kács, a kazánfűtői, a kerté­szeti, gépészeti, a szakipari fenntartó, a vámügyintézői, üzletkötői, valamint egy né­met nyelvtanfolyam. — ez­után kezdődik. Ezekkel együtt 18-féle átképző­tanfolyam közül választhat­nak a 25 év alatti munka­­nélküli fiatalok a megyé­ben. A jelentkezéseket au­gusztus 10-éig várja a munkaügyi központ. (MTI) se volt a Szeged Táncegyüttes is. A zenekarvezető, Berki László prímás és zenekara Liszt- és Brahms-számot adott elő nagy sikerrel. A Magyar lakodalmas című kétrészes műsort ma este 20.30 órakor ismételten bemutatják a Já­tékok színpadán. Vasárnap este az Üjszegedi Szabadtéri Színpadon a közkedvelt Nagy Bandó András Mi egy más címmel mutatja be új műsorát. (Fotó: Miskolczi Róbert. Az előadásról lapunk 3. oldalán olvashatnak.) Még ma este is Lakodalom a mi utcánkban Nagy sikerrel mutatkozott be tegnap este a Magyar Állami Népi Együttes a Dóm téren. A Tímár Sándor ve­zette együttes Magyar lakodalmas című összeállításával vívta ki a közönség vastapsos elismerését. A siker része-NYÁRI AKCIÓ! NYÁRI VÁSÁR!!! Vásárhely, Hódtó u. 13. A PROMENÁD RUHÁZATI /I Tel, 46-800. ÄRUHÄZBAN ' Vásárhely, Andrassy u. 1. mJ\W 1992. aug. 3-tól egyes VIDEOTÉKA ír“« Nyitva: Hétköznap . ® “ ^*OS 15-20 óráig. ÁRENGEDMÉNNYEL Szombaton-vasárnap egész nap. v ______KAPHATOK!_______ !lfr n?-M! - LÉPCSŐK flirnmbs*" tíixi bt. Teljes kiárusítás acélszerkezete rzEfnéir A a nyári árukból 21 éve*örök garancia aug. Hétól, Exkluzív referenciák | @69/13-311 | TM . CSÚCSMINŐSÉG *-------------------- 2U-4U /o-os árengedmény REÁLIS ÁR 0 forintos kiállással TERVEZÉS, KIVITÉۧÉS várjuk hívásaikat. ^ vásárhely, Andrássy u. 3. J Tel.: 62/53-162*16 órától /loss I^Ön utazoll már a j-ÄSä'. -szál? ^ Még nem késő! ■ NONSIOP München: aug. 20-22. 2100 FI. • ■ Spanyol tengerparti üdülések autóbusszal: ■ 18 000 U tói 27 800 mg. Ilürök leugerparll nyaralás egyénileg: _ 0600 Fl-lól 14 000 FI lg. I Néhány napos kirándulások programokkal Ausztriában I és Olaszországban. R Költőpénzt Óljainkhoz bizlosHunk! ■ Jelentkezés: Szeged, Teleki u. 3 Tel.: 62/11-633

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék