Reggeli Délvilág, 1992. augusztus (3. évfolyam, 181-204. szám)

1992-08-01 / 181. szám

oldalborda Az almapaprika eltevésé­­nek leírásával maradtam a múltkor adós, úgyhogy kezdjük ma ezzel. A tisztára mosott és meg­­torölgetett almapaprikákat, vagy fehér húsú zöldpapri­kákat üvegekbe rakjuk. Melléteszünk vékony tor­maszeletet, esetleg néhány meggyfalevelet, borsot, ko­­riandért. Egy liter vizet fel­forralunk 2 deka sóval, 3 deka cukorral, majd ha ki­hűlt, adunk hozzá 3 deci ecetet. Jól összekeverjük és a paprikára öntjük. Az üvegeket nyitottan tesszük a polcra, 5-6 nap múlva fel­öntjük a megmaradt ecettel. Hogy a paprikák ne emel­kedjenek fel a vízben, két pálcikát keresztben helye­zünk az üveg hajlatába. Ha­sonlóképpen tehetünk el zöldparadicsomot vagy kis dinnyét. MIT FŐZZÜNK A HÉTEN Hétfő: almaleves, rakott bab (fejtett- vagy zöldbab­ból). Kedd: lebbencsleves, le­csó, rizzsel, kolbásszal. Szerda: töltöttpaprika, anyóstorta. Csütörtök: karfiolleves, rakott krumpli uborkasalá­tával. Péntek: krumplileves, to­jásos galuska salátával, dinnye. Szombat : karalábleves, fa­­sírozott Saci körettel. Vasárnap: húsleves, lucs­kos káposztafőzelék, madár­tej. RECEPTEK AZ ÉTRENDBŐL Rakott bab. Hozzávalók: 40 deka fejtett vagy zöld­bab, 40 deka comb vagy tarja, 15 deka rizs, 2 deci tejföl, 8 deka zsír, egy fej vöröshagyma, késhegynyi paprika, só. Anyóstorta (nem lehet el­rontani). Hozzávalók: 25 de­ka babapiskóta, vagy mara­dék száraz piskótatészta, 1 liter tej, 5 deka cukor, ke­vés rum, 10 deka mazsola, 3 deci tejszín. Krém; fél liter tej, 2 tojássárgája, 1 evőka­nál liszt, 2 deka kakaópor, 8 deka cukor, 1 vaníliáscukor. A tejet 5 deka cukorral fel­forraljuk, beletesszük a ru­mot és egyenként belemárt­juk a babapiskótákat. La­pos tálra egy sort rakunk belőle. Erre rákenjük az el­készített vaníliakrém felét, amire ismét egy sor meg­mártott piskótát rakunk. A második sor piskótára a ka­kaóporral ízesített vanília­krém másik felét simítjuk, majd befedjük piskótával. A krémet mazsolával hintjük meg. A kész tortát tejszín­habbal díszítjük. Vanília­krém elkészítése: a két to­jássárgáját egy kanál liszt­tel és egy-két kanál tejjel simára keverjük. A többi tejet 8 deka cukorral és a vaníliával felforraljuk, ösz­­szekeverjük a tojással és gyenge tűzön sűrűsödésig főzzük. A tűzről levéve to­vább keverjük. Langyosan tesszük rá a piskótára. Saci-köret: öt deka vajat megolvasztunk, beleteszünk egy csomó finomra vágott petrezselymet. Elvesszük a tűzről, sajtreszelőn három kemény tojást beleresze­lünk, megsózzuk. Egy pilla­natra még visszatesszük a tűzre, és lazán összekever­jük. Melegen is, hidegen is szokatlan, újszerű köret. Gyors, olcsó, egyszerű és fi­nom. Kovászos uborka: annyi egyforma, nem túl nagy uborkát vegyünk, amennyi egy nagyobb uborkásüveg­ben elfér. Folyóvízben meg­mossuk, a végüket levág­juk, oldalukat hosszanti irányban három helyen be­metsszük. Az üveg aljára egv csomó száraz kaprot rakunk, az uborkákat szép sorban egy­más mellé állítva az üvegbe tesszük. Az üveg nagyságá­nak megfelelő mennyiségű vizet — literenként egy evő­kanál sóval — felforralunk, és még forrón az uborkára öntünk. Egy szelet kenyeret rakunk még rá, és kistá­nyérral lefedve a napra ál­lítjuk. Ha két-három nap múlva beérik, vegyük ki az üvegből az uborkákat, te­gyük üvegtálra, szűrjük rá a saját levét. Hűtőszekrény­ben 2 hétig is eláll. Viszontlátásra a jövő hé­ten. RÉZ MÁRIA Harmincöt éves, gyermekét egyedül nevelő hajadon függet­len férfit keres. Fényképes le­veleket várok a vásárhelyi szerkesztőségbe. „Remény»» jel­igére. Régi újságok cseréjéről leve­leznék. „Kíváncsi” jeligére ír­janak a szegedi szerkesztőségbe. Huszonhat-huszonnyolc éves, független férfiak feleséget ke­resnek vidéki életet szeretők személyében. Leveleket „Ta­nya” jeligére a Sajtóházba kér­nek. hitvilág Egyházaié (4.) Szabadegyházak Azokat a felekezeteket, lyek az institucionólis egy­­amelyek a protestantizmus háztól való eltérésükkel, és talaján a 17—18. században a Bibliára utaló hitükkel az keletkeztek, neoprotestáns anabaptizmus talaját képez­­egyházaknak hívjuk. Ilye- íték. Balthasar Hubmayer az nek például a baptisták, 1523-as hitvitában fejtette vagy a metodisták. A világ- ki: „Ami nincs az írásban, nyelveken, de a magyar az tilos!” Egyes megfigye­­szóhasználatban is szabad-, lök szerint „mintha újabban egyházakról beszélünk, mint a népegyház gondolkodását gyűjtőfogalomról. E foga- és életmódját venné föl”, lom jelentéstartalmát a Pál- A szabadegyházak közös las lexikon emigyen fogai- jellemzőit szemügyre véve, mázzá meg: a szabadegy- elsőként feltűnik, hogy a ház fogalomtartalma az ön- Szentírásról valamennyi kis­­kéntes egyhóztagság alap- egyház vallja: a Biblia Is­­ján egy lehetséges változat ten Leikétől ihletett mű, ki­­az államegyház, vagy nép- nyilatkoztatott Ige, amit az egyház intézménye mellett. Ószövetség 39 és az Újszö- Egyes egyháztörténészek vétség 27 könyve foglal ma­­szerint az különbözteti meg gába. A Szentínást tekintik ezeket a szektáktól, hogy az élet, a gyakorlat és taní­­van készségük az előbb em- tás legtökéletesebb próba­­lített egyházakkal történő kövének. A mindennapi ol­­együttműködésre, az öku- vasmányuk, legfőbb tanács­­méné jegyében. adójuk, magyarázatában és A szabadegyházak kezde- értelmezésében azonban te a reformáció mozgalmá- szélsőségektől sem mentes hoz vezethető vissza. „Tuda- szélességű a skála. A fun­­tos keresztények” szövetsé- damentális verbális inspi­­géböl jött létre. . . Szellemi ráció alkalmazásától a libe­­gyökerei a késő középkor ralizmus különféle áramla­­touzgó, individualista áram- taiig sok-sok irányzat meg­­latáig nyúlnak vissza, ame- található. A hazai gyüleke­zetek többségében egy fun- nárius.” Ez azt jelentette, damentalista színezetű ér- hogy minden bűnben élő telmezés az általánosabb. A embert, vagy Isten nélkül Szentháromságról vallott élőt Jézus krisztushoz kell felfogásuk megegyezik a vezetni. A „névleges” ke­­nicaai zsinat (Kr. u. 325) resztyéneket is. E missziós döntésével, így e tekintet- küldetéstudat a mai napig ben hordozói az egyik leg- megtalálható a szahadegy­­régibb közös keresztyén házi gyülekezetek tagjai­­kincsnek, melyet az Após- ban. Mindebből az evarage­­toli Hitvallás fogalmaz meg. lizaciós kampányokon — Az már egy sajátosság, bogy mjnt Billy Graham — kí­­közösségeikben nem gya- vül levezethető a toaptizma kőről ják ezen előbbi liitur- (keresztség, bemerítés), gikus alkalmazását. Az Atya mely csak hívőkön hajtha­­a teremtő, fenntartó, kor- tó végre, akik már bizony­­rnányzó; forrása, oka és ságot tettek hitükről. Meg­­célja minden létezőnek. A jegyezzük, a metodisták el- Fiú Jézus Krisztust szemé- fogadják a gyermekkereszt­­lyes megváltójuknak tart- séget is. Ami az úrvacsorát ják a gyülekezeti tagok. Ö illeti, színes teológiai plura­­a megígért szabadító, aki rizmussal találkozhatunk, helyettünk vállalta a szén- az adventisták a bort erje­­vedést és a halált. Az „idők detlen formában — must — végén” visszajön, hogy min- osztják és veszik, továbbá, denkit megítéljen. és az az Elő Isten Gyülekezetének övéit magához vegye. A és az Isten Egyházának tag- Szentlélék lelki ajóndéko- jaihoz hasonlóan tagjai a kát oszt, elvezet minden lábmosást is gyakorolják az igazságra, vigasztal, esede- úrvacsorái istentisztelete­­zik érettünk, mindenremeg:- ken. Minden szabadegyházi tanít, és elpecsételi a meg- gyülekezetben gondot for­­szentelteket. A lelki aján- dítanak arra, hogy csak a dákok „gyakorlati” haszná- gyülekezet tagjai járulhas­­latában vannak különösé- sanak úrvacsorához, „akik­­gek az egyes felekezetek nek Istennel és embertársa­­között. ikkal rendezett kapcsolatuk Az egyetemes papságról Van”. Ez a tételük kevés vallott elv és ekkleziológiai helyen teszi lehetővé az összefüggései támasztják a ökumenikus úrvacsorái is­­legtöbb feszültséget a sza- tentiszteletet. badegyházi gyülekezetek- - örfi -ben. A múlt század közepé­ről származik a jelmondat: (Következik: Baptisták és „Minden baptista misszió- metodisták) Mi újság? Megtudhatjátok, ha elol­vassátok az ezentúl, időkö­zönként jelentkező tinilap­szemlénket, melynek segítsé­gével pillanatokon belül ki­derül: a mind szaporodó if­júsági lapok közül per pilla­nat, melyikben található ér­deklődéseteknek megfelelő írás, téma, popsztárposzter — melyiket érdemes megvenni? Itt van már — például — a Világ Ifjúsága, melynek augusztusi számából egyebek között megtudható, hogy Nagy Feró miért látható ma­napság gyakran gördeszkával a színpadon; miért kapta meg a Pretty Woman című, fantasztikus sikerű film sztriptízszámának szerepét Julia Roberts dublőze, Shel­ley Miohelle; hogy egy né­met mesterséges égitest ka­merája élőlény csontvázát fedezte föl a DX jelű boly­gón; továbbá, hogy mit szól a készülőiéiben levő abor­tusztörvényhez Anita, a nép­szerű tévés popénekesnő, Má­té Andrea manöken és Bara­nyai Judit triatlonversenyző. tinivilág „Ha igazán demokratikusan akarnák kezelni a képviselő urak a témát, a nők számára kiírnák az ezzel kapcsolatos szavazást — mondja Anita. — Elvégre, a nőnek kell len­nie annyi jogának, hogy el­döntse: akar-e szülni, és ha igen, mikor.” Legyenek a lányok ráme­nősebbek? — teszi föl a kör­kérdést a lOOxSzép Magazin, melynek júliusi száma a leg­több helyen még mindig kapható, posztere pedig Michael Jackson—Naomi Campbell-párost ábrázolja, „Arra voltam kíváncsi, hogy hosszú haj nélkül is szex­­szimbólumnak tartanak-e?” — kérdezi a lap hasábjain a lenyírt hajú Kim Basinger, s hogy erre Alec Baldwin, a másik nagy sztár így vála­szol: „Ha Kim nem növeszti meg a haját, kopaszra vága­tom a fejemet!” Megtudhat­ják továbbá a lányok, me­lyik bőrtípusba tartoznak, s milyen napozási módszerek ajánlhatók az egyes típusok­nak. Végül pedig, jöjjön a Helló Magazin, az általában még mindig kapható júliusi lap­szám a Manhattan poszteré­vel jelent meg, és számos ér­dekességet tartalmaz. Hogy mi minden olvasható benne? Például 13+1 kérdés Fenyő Miklóshoz, s persze, a vála­szok; ajánlatok flörtöléshez; Ómen-totó, melynek megfej­tői között Ómen-kazettákat sorsolnak ki; egy megdöb­bentő — ámbár névtelen — levél az Akela együttes front­emberéről, meglehetősen sa­játos fotó társaságában; meg­tudható, augusztusban hol, és mikor turnéznak rockegyüt­tesek; miként készül a Han­­gyássy-féle rabkaja, avagy sonkás tészta Sing-Sing­­módra; honnét dobták ki az AD-Stűdiót; valamint kitől kapott ajándékkocsit, s mi­lyet Zoltán Erika... Ez volt hát mostani tini­­lapszemlénk — lehet válasz­tani. A szemlézett lapok Sze­geden, a Remény utcában lévő Wunder papír-írószer­­boltban is megvásárolhatók. F, CS. Tinihirdetés Szikáncsra, Kiss Albert Már­tinak nagyon sok boldog név­napot kíván : Ági. Vörös és fekete: Egyetlen iga­zi nemes van, a herceg. A már­ki már szánalmas. De erre a szóra, „herceg”, mindenki meg­fordul . . . Szegedre, a Veresács utcába, Krisztinek boldog jövő heti névnapot kívánok. * Kedves Tinik! Továbbra is várjuk ingyenes hirdetéseiteket. Címünk: Reggeli Délvilág Szer­kesztősége, Szeged, Stefánia 10. A borítékra írjátok rá; TINIHIRDETÉS. Hiteltől — kulcsátadásig Tudja Ön, hogy mi az a Taking? Szegeden, a Deák Ferenc utca 22. szám alatti ház be­járatának két oldalán kü­lönböző szervezetek, intéz­mények emblémája és neve látható. Közöttük díszeleg egy furcsa szövegű is. Ez pedig a következő: Taking. Nos. a manapság gomba­mód szaporodó kis- és an­nál is kisebb vállalkozások,' rt.-k, bt.-k, kft.-k névvá­lasztása az esetek zömében szellemes és frappáns. Ám erre igazán csak akkor jö­hetünk rá, ha érdeklődé­sünktől sarkallva, meg­fejtjük a „nagy titkot”. Ezt tettük mi is. A szómagyarázat egysze­rű. Néhány magánszemély és a Szőreg és Vidéke Ta­karékszövetkezet ingatlan­­közvetítésre és -forgalma­zásra szövetkezett. kft.-t alapított. Tehát a tak jelen­ti a szövetkezet üzletrészét, az ing pedig egyszerűen az ingatlanügyeket szervező tevékenységet. Most pedig nézzük meg közelebbről, mit is csinál a Taking? Ha kell, új lakásokat ér­tékesít, Mégpedig igen ked­vező feltételek mellett, hisz az érvényes jogszabályok szerint biztosíthatja a szo­ciálpolitikai kedvezményt, valamint az ezzel járó ki­emelt törlesztési támogatást, kölcsönt is. Ezek szerint egy új lakás vásárlásakor egy gyermek vállalása esetén 50 ezer forint lejön a vételár­ból, és az első öt évben a havi törlesztőrészlet 40 szá­zalékát elengedik. Két gyer­mek után a számsor a kö­vetkező: 200 ezer forint, 70 százalék, három gyermek­nél 600 ezer. 80 százalék. Most éppen új lakásokat értékesítenek, délépi megbí­zásból. A Fő fasorban ve­gyes szerkezetű, 2-3 szintes kis társasházakban levő la­kásokat, melyek egyedi ter­vek alapján készültek. Négyzetméterüket tapéta és szőnyegpadló nélkül 33, a teljesen készeket 34 ezer fo­rintért vásárolhatják meg. A lakások nagysága: 100, 66 és 50 négyzetméteresek. Nyár eleje óta 750-800 ezer forintért a szegedi egyetem­re, főiskolára felvett hall­gatóknak kínálnak lakáso­kat. Ha arra gondolunk, hogy ketten-hárman össze­költözve, elviselhető anyagi teher az említett összeg, ak­kor hosszú távon feltétle­nül megéri. Esetenként régi lakást is visszavásárolnak, leszámít­va az ügyfél által kiválasz­tott új lakás árából, A szo­ciálpolitikai kedvezmények itt is érvényesek. A lakás­­forgalmazás mellett közve­títenek is. A lakáskeresők­nek, vagy eladóknak, cserél­ni szándékozóknak nincs más dolguk, mint hogy megkeressék a Takingot, bejelentsék igényüket, és a megállapodás megkötése után 1400 forintért három hónapig eladót, vevőt, la­káscserétől keres, a kft.-be érkező ügyfelek, vagy az általuk leadott hirdetésekre jelentkezők közül. Ha pedig valakinek csak egy jó öt­lete van, de semmi egyéb, akkor is segít a Taking. Külső szakemberek bevoná­sával a vállalkozás „műfa­ja” szerint a szükséges hi­telt, telephelyet és a vállal­kozást megszervezik, jogi képviseletet is biztosítva. Végül, ha már annyiszor emlegettük a hitelt, mint a lakásvásárlás, vagy vállal­kozás manapság elengedhe­tetlenül szükséges feltételét, még egyet: a Taking és ügyfelei pénzügyi hátterét a több évtizedes múlttal ren­delkező, nagy megbecsülés­nek örvendő szövetkezeti bank, a Stzőreg és Vidéke Takarékszövetkezet bizto­sítja. Hisszük, hogy a Ta­king is kivívja magának azt, hogy neve jól csengő, is­mert márkanév legyen. (Telefonszámuk: 982.) 62-22- -czakó -Gyógyít és üdít a majsai fürdő Csodálatos keblek, s mi szem-szájnak, testnek ingere Az, hogy a reumámmal kínlódok, magánügy. De az már nem magánügy, hogy aki hasonló bajjal nyűglődik, annak feltétlenül érdemes elmenni Kiskunmajsára, az ot­tani gyógyfürdőbe. Két gyógymedencéje is van, csodála­tos a vize, használ, mert múlasztja a reumás fájdalmat. Az 1000 négyzetméteres fedett fürdőben ezenkívül 25 mé­teres úszómedence, szaunamedence is van, két szaunával, ami nyáron is működik. A Kiskunmajsától három kilométerre, a Kiskunfél­egyháza felé vezető út mellett található gyógyfürdőnek szabad strandja is van, óriási, füves, fás területen, ponto­san 25 hektáron. Sípos Lajossal, a Kiskunmajsai Gyógy­fürdő vezetőjével sétáltunk a strandolok között. — Itt, a szabad strandon is van gyógymedence, 450 négyzetméteres — mondta Sipos Lajos. —Ez is alkalmas a reumatikus és női betegségek rehabilitációs kezelésére. És nézze, ott a gyerekpancsoló, valamint a 100x75 méte­res szabad uszoda is. Aki a strandolás mellett sportolni is akar, megteheti. Két teniszpálya van a gyógyfürdő terü­letén. — Enni, inni hol lehet? — Természetesen itt, a strandon is. Egy étterem, két büfé áll vendégeink rendelkezésére. A büfében egytáléte­lek, sültek, házias ételek is kaphatók. — Látom, motel is van a gyógyfürdő területén. — Igen, 40 kétágyas és négy egyágyas motelszobák is vendégeink rendelkezésére állnak. Ezenkívül kempin­­gezni is lehet a gyógyfürdő területén. Sőt, a motelen ke­resztül magánüdülőket is bérelhetnek az ide látogatók. — Hogyan tartanak nyitva? — Reggel 9-től este 7-ig tartunk nyitva. Hétfőn csak a szabad strand működik. Szombaton pedig 20-tól 24 órá­ig esti fürdőzésre van lehetőség. Csodálatos a környezet, aki gyógyulni, felüdülni akar, annak érdemes átruccanni a Bács-Kiskun megye déli csücskén levő Kiskunmajsára, az ottani gyógyfürdőbe. Ki­válóan alkalmas fürdésre, napozásra, a masszázsszalon­jában testrészeink átmozgattatására, és nem utolsósorban nézelődésre. Szabad strandján monokinis, csodálatos keb­lű lányokban is gyönyörködhet a férfisereg . .. (X)- tárnái -mm&mmmmmmmimmgmm m2. mg.i., szombat DÉLVILÁG«*^

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék