Reggeli Délvilág, 1992. október (3. évfolyam, 231-256. szám)

1992-10-01 / 231. szám

Nem sikerült a nagy álom. A legrangosabb nemzetközi labdarúgó kupában a BEK- ben nem érte meg a Ferencváros a második fordulót. Nem, mert valljuk meg őszintén, egy jobb csapattal hozta őket össze a sors. Kiesett a Fradi, mégsem érheti szemrehá­nyás Nyilasi csapatát, mert mindent megtettek a siker érdekében. Kellerék nem játszottak rosszul, helyzetük is adódott, nem is egy, de az a fránya értékesítés... Külön szólni kell a híres-hírhedt ferencvárosi közönségről. Meg kell emelni előttük azt a bizonyos kalapot! Meg, hiszen a találkozó alatt nem történt semmiféle rendbontás. Pedig mennyire féltünk, hátha bosszút állnak a zöld-fehér hívők a két héttel ezelőtt, Pozsonyban történt verés miatt. Az Üllői úton nem voltak fekete csuklyás, fehér botos kommandósok, ellenben soha nem látott erőkkel felsői akozott a rendőrség, kiegészítve a Testőr Kft. több tucat erős emberével. Lám, lám így is kézben lehet tartani az eseményeket. Északi szomszédainknak ebben van mit tanulni tőlünk... (A Vác csapata továbbjutott az UEFA Kupában, merj 1-1-es döntetlent játszott Groningenben.) 1992/231. október 1., csütörtök Ara: 8,90 Ft Vásárhely buszpályaudvarának szomszédságá­ban található büfé busz melletti kerthelyiségében ülve is fogyaszthatnak a vendégek. A környéken lakók csupa jóindulatból hetente küldenek feljelentő levelet a polgármesteri hivatal illetékes osztályához — mondván, tűrhetetlen állapot, hogy milyen szemét­termelő ez a hely. Fotóriporterünk, aki épp ott járt és lesből készített felvételt, nemhogy szemetet, egy porszemet sem vélt felfedezni a vendégfogadó terüle­tén. Különben is a tulajdonos rettentő háklis a szeme­telésre. Vagy három gyűjtőládába dobhatják a hulla­dékot a tisztelt vendégek. A patyolattiszta területtől viszont pár méterre a Vízművek közhasznú kútjának hónapok óta kiásott, nyitott aknájában előszeretettel dúskálhatunk a sze­métben. A járdától pár centiméterre lévő gödör nem­csak a közegészségügyi kívánalmaknak nem felel meg, hanem az arra járókelők testi épségét is veszé­lyezteti. (pijó) — A cikkben úgy fogal­maztam: távoztában elége­detlenségének adott hangot, miután a szentesi önkor­mányzat elnapolta a döntést kérelméről. — Már régen túl vagyok azon, hogy különböző testü­leteknek a fölkészültségét vitassam. Met nekem az a véleményem: ki-ki a saját körzetében biztosan megfe­lelő ember, h sz’ egy válasz­­tóréteg mögö.te áll. De azt határozottan állítom, hogy sem külön-külön, sem együtt —"nagyon sok terü­leten — nem rendelkeznek megfelelő szakértelemmel. Emellett az a tapasztalatom, nem is kíváncsiak a szakér­tők véleményére. No most, ugye, az ön cikkében is sze­repel: talán megjegyeztem azt némi i -óniával, hogy milyen okosak a szentesi képviselők. Ám én nem mondtam volna ilyet rájuk, mert egészen más a véle­ményem. — Jól értem: nem mond­ta volna, hogy okosak? — Nem, így van; Ezt alá­támasztja a jegyzőkönyvi kivonat, miszerint szó sines arról, hogy elnapolták a döntést a következő ülésre. Okosak is ülnek a szentesi képviselő-testületben, írtam minapi cikkemben. Tettein azért, mert két vá­rosatya olyan jelenségekre hívta fel a figyelmet, amik elkerülendők. Csak emlékeztetőül: az egyik nem tar­totta helyesnek, hogy az önkormányzati rendeleteket lépten-nyomon módosítják, a másik meg a költségve­tést érintő témák összegyűjtését indítványozta. E ja­vaslatok pedig éppen akkor hangzottak el, amikor a Kisosz megyei titkárának, dr. Martonosi Istvánnak a beadványa (a parkolási díjak felülvizsgálata a piaco­kon) volt terítéken. Miután Martonosi doktor telefo­non jelezte, neki az állításommal ellentétben egészen más a véleménye, szegedi irodájában beszélgettünk a történtekről. Hanem majd az új piac építésének időszakára. Ami­re hadd mondjam el: 25 éve vagyok Kiszosz-titkár, és 25 éve akarják a Mars teret átépíteni Szegeden. Tehát arra a nyakam te­szem, hogy ennek a testü­letnek a mandátuma alatt ebből a szentesi piacból (a Rákóczi utcában — a szérk.) nem lesz semmi. Ezért az én ügyemet nem elnapolták, hanem ez a testület most és mindörökre levette napi­rendről. — Egyéb kifogás? — Név szerint válaszol­nék Szirbík Imre képviselő úrnak. Ö úgy fogalmazott, hogy míg egy kontárnak mindent zsebből kell kifi­zetni, addig a vállalkozó le­írhatja az adóalapjából. — Nem így van? — Levezettem egy példá­val, ha beleférne, én boldog lennék, ön engedéllyel, én engedély nélkül, de véletle­nül mindketten kétezer fo­rintos haszonra tettünk szert. Ebből 1970 marad meg a jogosulatlannak, és 518 a vállalkozónak. Ha ez tényleg jó a vállalkozónak, akkor én nem értek a szak­mához. A képviselőknek a (Folytatás a 3. oldalon.) Katasztrófa, ha nincs segély Boszniában legalább 400 ezer ember halála várható a tél beköszöntével a hideg és az élelmiszerhiány miatt — jelentette ki Genfben az EÍNSZ menekültügyi főbiz­tosságának szóvivője. Syl­vana Foa arra figyelmezte­tett, hogy súlyos katasztrófa fog történni, ha nem újítják fel a szarajevói segélyszál­­lításokat. Vezető amerikai tisztség­­viselőik ugyanakkor azt kö­zölték, hogy az Egyesült Ál­lamok még a hét vége előtt szeretné felújítani a Szara­jevónak szánt segélyek szállítását, de ennek részle­teit az ENSZ illetékeseivel kell egyeztetni. Néhány napja új forgalmi rendje van Nagylaknak. Hogy mindezt ki akarta és ki nem, mi lt héten csü­törtökön tulajdonképpen ut­cagyűlésen derült ki. A Pe­tőfi névre hallgató utca kö­zösségét B;rtók Sándor polgármester hívta össze a községháza nagytermében. Lehettek vagy harmincán. Közülük többek kifogásol­ták: eltűrheti-e az utca kö­zössége az idegenforgalom okozta gépkocsizajokat? Az érdekek különböztek. Nyil­vánvalóan mást akartak az — engedéllyé, rendelkező — kisvállalkozók, és mást azok, akik esik éppen eb­ben az utcában laknak. A jelenlevők lé számából nem volt nehéz (már) előre kö­vetkeztetni a szavazás vég­eredményére. Sajnos a je­lenlevő polgármester mind­össze négy vállalkozó sza­vazatát állíthatta szembe a többséggel, ''/égül is döntés született: Nagylakon a Pe-Tilalomfák Nagylakon tőfi utca egyik oldalán sem kát a szavazás előtt egy hét­szabad ezentúl gépjármű- tel kifüggesztették. Mi több, vekkel megállni. a rendőrök a fórum napjáig A fényekhez az is hozzá- is keményen büntették tartozik, hogy a tiltó táblá- mindazokat, akik figyelmen kívül hagyták az „előíráso­kat”. Mi akkor a megoldás? — kérdezhetnék sokan azok közül, akik ezentúl is a Pe­tőfi utcában szeretnének járműveikkel megállni. Akár helybeli lakosként, akár a szomszédos Romá­niából. Nem biztos, hogy legszerencsésebb, ha a köze­li gázcseretelep közvetlen szomszédságában keresik a — polgármesteri hivatal ál­tal kijelölt — parkolóhelyet. Sokan a nagylakiak közül sem tudhatják, hogy tűz­rendészed szempontból he­lyes-e itt parkolni. Lapunknak nem feladata egy utcaközösség vagy ön­­kormányzat döntését felül­bírálni. Mindössze annyi hozzáfűzni valónk van a történtekhez: nem ártana kissé körültekintőbben — mind a vállalkozók, mind az ott lakók érdekeit — újból egyeztetni. Kép és szöveg: MOLNÁR LÁSZLÓ (A Kisosz-titkár szerint 1 Szentesen el akarják hitetni I a demagóg mesét j CO/ == 7\0) JSPORTSHOp\ A MEGYE LEGNAGYOBBKERÉKPÁRSZAKÜZLETE riS.'í.ílíS”'' [62)322-599 Érettségizett lányt [ f Vásárhely, s Ajánlatunkból: ESŐKABÁTOK eov nrszócrns nrlnthnnk keresünk Mária Valéria u. 11-13. (Ságvá-i) w A nagy múltú Csepel Kerékpár­­_ uszódresszek, úszósapkák egy országos adatbank, Speciális Import sportcipők érkeztek ~ ff ) gyár világszínvonalú árukínálata­­- ,o,nadp6K. pacsnik reggel 8-tol este 8-ig eladói munkakörbe. Reebok Hex Ute • /iák ,S- val várjuk kedves vásárlóinkat - ke^osmezek - nadrágok az On hívását várja, Fényképes leveleket Reebok Cross-Training = rtL '** -10 év garancia - szabadidő-, aerobicruhák csak £gy telefon: várunk Reebok Pump * f (fl^s l -alkatrészellátás -Játékok . J / , .Rugalmas 216 084" Nike Air Max 92-es modell ?, -szervizszolgáltatás CCCC Kiváló minőség í IA, 11 \ /)AÁ/ A I jeligére a vásárhelyi J I V Nike Pegazus J | - régi kerékpárok felüli,ása FESS SzoRd árak / ^ j C kelőbe. J J j \ ^Xes'shoes ^ J ° Húdmezövásártielu, Bajcsy-Zs. u. 37. sz. Tel./fax: BÉ/341-9B4.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék