Reggeli Délvilág, 1994. június (5. évfolyam, 126-151. szám)

1994-06-01 / 126. szám

lila mix Morbid szófacsarások Mikor szokott pihenni a Világteremtő? — Minden ható-dik nap után. (Akkor hatódik meg min­denen, amit létrehozott.) Mennyiben hasonlít hozzá a rendőr? — Ha kell, ő is elő tudja állítani az embert. Hogy szól Nietzsche emberértelmezése? — Imigyen: Ecce homo, ecee állat. (Ecce van értelme, ecce Nietzsche-n.) Mi a különbség a hominida, a régész és a csetnik között? — A hominida az előember, a régész lelő' ember, a csetnik meg vigy ázz, mert lelő, ember! (Killer a hideg, ha rágondolok.) Miért veszélyes a szökött szexuális aberrált? — Mert „potenciális” gyilkos. (Főleg, ha tüzel — kivéve mikor találkozik az ápolónővel.) Mit kiált a használtgumi-kereskedő? — Itt az óvszeres! Mi jellemző az ausztrál szexbombára? — Nagy a Melbourne-sége. (Ezért kár is Sydney azt, aki beCanberrásodik tőle.) Mit ír haza a roma Amerikából? — Jó idő van, itt Wyom ingben a teknőt. A sTex-asz val- Utah-ban van, de most még nincs egy árva Washingtonom se, mert egyelőre Nevada főnököm. Viszont azt Montana, hogy nemsoká Manitoba fiirödhetek. (Úgy hazudik, mintha Dakotából olvasná.) Miben hasonlít egymásra az újgazdag bunkó és a répa? — Mind a kettő módosult gyökér. Mi van a cseh porszívóban? — Dvorzsák. Mivel működik a lidércfény? — Lápos elemmel. WC-pumpa ügynökök jelentek meg a városban. — Másnap lehúzta őket az újság. (De lehet, hogy ez csak toalett-kacsa.) Mi jellemző az exhumált ikrekre? — Rohadtul hasonlítanak. Melyik osztályban játszik a Siófok? — A Balaton A-ligában. Hogy köszönti a csapos a Békéscsaba focistáit? — Előre Előre, itt e lőre, igyatok előre a medve bőrére! Az alkoholista gyereke mit dörmög, mikor tologatja a kis­autót? — Tütü... Hogy Firmed rá az apja? — Elhallgass, te ivadék! Miért iszik az ember bánatában? — Mert akkor frissebbek a friss sebek. Hazafelé meg a friss ebek. (Ezért morogja magában, hogy ebben a korcs má­ban már csak a korcsmában a jó.) Mit kap a kiváló sintér? — Uszkár-díjat, vagy Pulitzer-dijat, de ezek neki csak morzsák. Miben hasonlít az arahal és a vőlegényhal? — Az első az nősüllő, a másik meg nősülő. (A bak-fisch elveszi a kis bakfist.) Mi a neve a torokbeteg cseremisz írók szövetségének? — MAR1PEN. Mit kiált Miklós kőfaragás közben? — Melokkó ne zavarjatok! Mit mondott Horn Gyula, mikor balesetet szenvedett? — Mi ott vagyunk minden kilométerkőnél. Hogy hívják a tüntető fehérnépet? — Csőcselék. Mi a jelszavuk? — Tőgy a gyűlölet ellen! FRANK GYÖRGY szőrakozgató szóragozgató Szombaton és vasárnap immár 1 harmadik alkalommal rendez­ték meg Szegeden a Zátony-DAB sörivó versenyt, melyre előselejtezők után jutott be a 3 legjobb csapat, még­pedig a Volán Taxi, a Fasor és a házigazda Zátony 3-3 fos együttese. Az első napon háromszor ültek, gug­goltak, álltak ,/ingbe” a DAB sör szerelmesei, mégpedig 4, 6, 8 dl sör elfogyasztása, pontosabban lehörpö­­lése végett. A zsűri (Kószó Zoltán, Kovács István, s jómagam) nem le­hetett, mint megszokott, nehéz hely­zetben, hiszen a stopperórákon rohantak a másodpercek. Szombaton a csapatversenyben a Volán taxisok várhatták az élről a vasárnapi folytatást 1. Volán ta­xi 82,76 mp., 2. Zátony 83,31, 3. Fasor 116,20. Az egyéni verseny­ben Héjjá Sándor (Zátony) állt az élre 19,43 mp-es eredménnyel, őt követte Maróti László (Zátony) 24,87-tel, majd a további sorrend: 3. Tomyosi László (Volán) 25,57, 4. Schmidt József (Volán) 26,93, 5. Bajorhegyi Zsolt (Volán) 30,26. 6. Hódút Zoltán (Fasor) 33,91, 7. Répás Norbert (Fasor) 37,89, 8. Bános Sándor (Zátony) 39,01, 9. Monostori János (Fasor) 44,40. Vasárnap egyetlen feladatuk volt a csapatoknak, mégpedig 9 dl DAB sör verscnykortyolása. A végered­mény után kialakult a 4 legjobb sorrendje is, akik az egyéni ver­senyben indulhattak. A Volán ta­xisok tovább növelték előnyüket és megnyerték a csapatversenyt. 1. Volán Taxi 117,81. 2. Zátony 124,30.3. Fasor 170,22. Az egyéni négyes döntőbe pedig Héjjá Sándor, Maróti László, Tomyosi László és Schmidt József került Közben a Zátony DAB sö­röző vezetőjének, Tóth Istvánnak a meghívására megérkezett a szom­bati vásárhelyi sörivó verseny győz­tese, Bonyácz Árpád is. A 4 leg­jobb szegedi mellett versenyen kí­vül ő is elindult az egyéni döntő­ben, amikor 1 liter DAB sört kellett a legrövidebb idő alatt meginni. Az egyénit immáron harmadszor Héjjá Sándor (Zátony) nyerte 8,58 mp-et. Nem futott Zátonyra a DAB szekere A DAB-ivó oklevél tulajdonosai, balról jobbra: Héjjá Sándor, Tornyosi László, Bonyácz Árpád, Schmidt József, Maróti László 2. Tomyosi László (Volán) 10,06, 3. Schmidt József (Vólán) 10,22,4. Maróti László (Zátony) 12,12. A versenyen kívül induló vásárhelyi bajnok szupereredményt ért el, 6,86 másodperccel! Tóth István, miután kiosztotta a győzteseknek és a helyezetteknek az értékes díjakat, megköszönte a ver­seny szponzorainak a segítséget: DAB Konszern, Dortmund, Dort Kft. Budapest, Osztrák-Magyar Étterem (Papp Jenő), Fasor Vendéglő (Ré­pás Miklós), Fészek Aruház (Laka­tos Zoltán), Euro-Trade, Marostői Iparcikk Bolt, Reggeli Délvilág. — A sikeres sorverseny jövőre folytatódik? — érdeklődtem Tóth Istvántól. — Természetesen. Örülök, hogy három évvel ezelőtt meghirdettük A bajnokcsapat Volán taxisok: Bajorhegyi Zsolt, Tornyosi László, Schmidt József Szent majmoktól az íjhalig Indiában nemcsak szent te­henek vannak, hanem szent majmok is. (Egyébként nem ismeretlenek az emberek között sem... Hm...) De most maradjunk Indiában: az ottani szent majmok, név szerint a hulmánok a nagyvárosokba is bemerészkednek — legjobban azonban a falvakban érzik ma­gukat. Nemcsak megtűrt álla­tok, hanem elkényeztetett, s így rendkívül elszemtelenedett la­kói az indusok kunyhóinak. A kertek fáit, gyümölcseit vígan dézsmálják, a hindu kezéből utolsó falatját is kilopják, aki boldogan mosolyog ezen, kis­vártatva pedig éhen hal. Ha e majmok nem kapnak valami élelmet az embertől azonnal, büntetésül leharapják az ujját. Ez azonban még mindig jobb annál, mint amit a hinduk tesz­nek a hitetlen külföldivel, ha az nem tiszteli kellőképp a szent majmokat: ugyanis meglincse­lik. * Mindenki látott-hallott már harkályt, amint valamely fán kopácsol, a kéreg alatt, a fában megbúvó pondrók, rovarok után kutatva. Vajon honnét tud­ja a harkály, hogy egy erdőnyi fában pontosan hol kell kopog­tatni? Egyéb jelek mellett on­nét, hogy meghallja a lárvák rágcsálásának zörejét! Megfi­gyelték ugyanis a kutatók: a harkály vadul kopácsolni kez­dett olyan — lárvamentes — dobozt is, melyben halkan mé­rőeszközök ketyegtek. Mindeb­ben egyébként nincs semmi meglepő, elvégre az ember is meghallja, ha a bútorban szú perceg vagy másodperceg. (Még jó, hogy nekünk nem ab­ból kell megélnünk.) Mi is az a Bibliában emlege­tett mennyei mannat No, mi? Nem más, mint a Sinai-hegység tamariszkuszerdeiben élő pajzs­tetvek anyagcsereterméke, mely az ottani száraz, sivatagos klí­ma alatt percek alatt színtiszta cukorrá kristályosodik. Mézhar­matnak is nevezik a beduinok, akik ma is gyűjtik, s cukorként fogyasztják. De nem kell a mannáért messzire mennünk, a Magyarországon is honos luc­­fenyő-pajzstetű mézharmatát a méhek fészkükbe szállítják, föl­dolgozzák mézzé, ezt pedig az ember a boltban jó pénzért megveszi. — Egyébként nem­csak a mennyei manna, de a piros karmazsinfesték is a pajzstetvekből származik. A Dél-Európában, Elő-Ázsiában élő, borsó nagyságú festék­­pajzstetveket sokáig összegyűjt-Héjja Sándor az egyéni győztes „munka közben” a Zátony-DAB sörivó versenyt, hi­szen azóta hagyományossá vált ez a kétnapos „örömködés”. A sze­gedi eredményeket felküldjük a bu­dapesti központba, ahol összevetik az országos versenyek eredményei­vel, és a legjobb 1 hetes dortmundi kiránduláson vehet részt a DAB Konszern költségén. Héjjá Sanyi, aki most harmadszor is győzött, ta­valy országos második lett, szur­kolok neki, hogy az idén ő utaz­hasson a DAB sör fellegvárába, Dortmundba! Végezetül, a szenzációs han­gulatú sörivó verseny után, valamennyien megállapíthattuk, hogy a DAB szekere nem futott Zátonyra Szegeden! BAGAMÉRY LÁSZLÓ (Karnak Csabafelvételei) ve, kiszárítva „karmazsinbo­gyóként” hozták forgalomba. Ezek szerepe csak az olcsó ani­­linfestékek fölfedezésével szo­rult vissza. * A leopárd íjhalat — egyéb­ként a Csendes-óceánban él — a világ egyik legmérgezőbb ha­laként tartják számon. Ha meg­eszik egy íjhalat valaki, a mér­gezés első tüneteként fordítva érzékeli a hőmérsékletet: a for­ró napon didereg, s a záporeső azt a benyomást kelti benne, hogy elevenen főzik meg. Elő­fordult, egy mérgezett egyén rá­fújt a vaníliafagylaltra, hogy azt lehűtse. Addig fújta, míg meg nem halt. — Japánban egyéb­ként, mindezekkel együtt nagy kultusza van az íjhalak fogyasz­tásának, ha az íjhalat az ún. „Fugu-iskola” elvei alapján ké­szítik el, akkor nem mérgező. Legalábbis többnyire nem. Hogyha mégis — hát Istenem. F. CS. Sakk — matt Nyertesek A Reggeli Délvilág május 24-én megjelent iilamix összeállításában közölt feladvány (szerzője O. Blumenthal) helyes megfejtése: Vh7. A helyes megfejtők közül négy személynek ezúttal is 150-150 forintos jutalmat sorsoltunk ki. A következők nyertek: Fábián Nagy Sándor (Szentes, Kossuth L. u. 26.), Pozsár János (Csongrád, István u. 7.), Molnár Ferenc (Hódmezővásárhely, Andrássy u. 5-7.), Dómján Katalin (Hódmezővásárhely, Bárd u. 1.). A jutal­makat postán küldjük a nyerteseknek. — tárnái — Feladvány AB CDEFGH Világos: Kc2, Va8, Fc6 Sötét: Kb4, Fa5 gyalogok: c3, c5 Világos indul, és a második lépésben mattot ad. MIXER: BAGAMÉRY LÁSZLÓ 1994 . jún.i„ szerda DIÍIjVIIjA(j •?-..

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék