Reggeli Délvilág, 1994. augusztus (5. évfolyam, 178-203. szám)

1994-08-01 / 178. szám

KÉNYSZERÍTIK A SZERBEKET. Genfben szombaton a nemzetközi összekötő csoport külügyminiszterei a bosz­niai béketerv elfogadtatását kikényszerítő intézkedésekről döntöttek. Az öt ország — Egyesült Államok, Oroszország, Nagy-Britannia, Németország és Franciaország — külügyminiszterei az Egyesült Államok genfi ENSZ-képvise­­letének székházában tartott ülésükön megállapodtak abban, hogy megszigo­rítják a Jugoszlávia (Szerbia és Montenegro államszövetsége) ellen már ko­rábban bevezetett szankciókat. A döntésre annak nyomán került sor, hogy a boszniai szerbek elutasították a csoport béketervét. A külügyminiszterek ab­ban is megállapodtak, hogy erélyesen fellépnek a büntetőintézkedések érvé­nyesítéséért, a szankciók megsértése ellen a térségben. A nagyhatalmak kép­viselői ugyanakkor nem határoztak arról, hogy a szerbek ellen bármilyen, azonnali katonai akciót hajtsanak végre. Figyelmeztették azonban őket, hogy ha továbbra is akadályozzák a béketervet, akkor elkerülhetetlenné válik a mu­zulmánokat sújtó fegyverembargó feloldása. A nyilatkozat egyben felszólítja a szerbeket, hogy sürgősen vizsgálják felül a béketervvel kapcsolatos állás­pontjukat. A csoport tagjai óva intették a boszniai szerbeket attól is, hogy bármi­lyen kísérletet tegyenek Szarajevó körülzárására. A nagyhatalmak egyben elköte­lezték magukat, hogy megerősítik a boszniai biztonsági és tilalmi övezeteket. A boszniai szerbek parlamentje csütörtökön ismételten fenntartotta kifogásait a csoport által július elején kidolgozott béketervvel kapcsolatban. A boszniai szerbek állásfoglalását az öthatalmi csoport elutasításként értékelte. Együtt a nagy hármas, Gianfranco Ceccheie, Tokody Ilona és Szilágyi Károly, az Otelló vezető szólistái, a forró sikerű szabadtéri premiert követő banketten, a szegedi Tisza-parton Vezérből vezér— így privatizálunk mi Autós magasiskola Vskos csomagot hozott a posta: a szegedi Autofer Rt. rövid története. Az alábbi­akban a dokumentumokból szc­­mclgettünk, melyek leitmotívja: így privatizálunk mi. 1. Az Autofer Rt.-nél 1992. október 29-én kipattant egy kis sikkasztásos ügyccske. Kilenc­millióról lévén szó, a besározó­­dott jogtanácsost több mint 2 év szabadságvesztésre ítélték. Az illető' a cellájában váija a sza­badulását. Mi történt mindeköz­ben idekinn? 2. Az akkori vezérigazgató, Balogh Artúr levélben értesíti az ÁVÜ-t, hogy intézkedést tett a főkönyvelő felmentésére. Arról egyébként nem esik szó, fele­lősnek érzi-e magát az rt. feje a portáján bekövetkezett csúfos eseményekért. Egy biztos, a cégnél új igazgatóság állt fel, és próbáltak a körmére nézni a vezérigazgatónak, az igazgató­nak. 3. Volt is mire, hisz igen ko­rán felfedezték, hogy fölöttébb előnytelen lízingszerződés köt­tetett, mely szerint a Sárosi Au­tóház Kft. bagóért — 18 millió­ért — elkelt, és öt év múltával az Ostcr Lízing tulajdona lesz. Az AVÜ ezzel a vagyonmenté­­si akcióval már nem tudott mit kezdeni, profi munka volt, utá­nunk a vízözön. 4. Maradt még — házon be­lül — az Autofcr-Autoszerviz Kft., mely szép reményeket csil­lantott fel. Az új igazgatóság ugyanis szorgalmazta, legyenek tulajdonosok a dolgozók is, vagyis indítsák el az MRP-t. Mindebből azonban nem lett semmi. Közben tcltek-múltak a hónapok, zajlott a privatizáció, és cseppet sem csodálnivaló, a vezérigazgató, Balogh Artúr be­lerokkant a bokros teendőibe. (Folytatás a 3. oldalon.) Vásárhelyi tinibűnök Makóinak az ifik ÉÉBrtiÉHBHririMMHBHHHBBHBrtÉBHÉHiMÉÉÉÉÉÉiÉiÉriÉÉiÉÉÉÉÉÉriHÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉaHHrtariÉÉÉririÉHriHHBrtHHBBHÉHHHartHHÉBMriBHHHHHBritaHHÉHÉÉBÉHri ■X Tyári szünet van. Az ut­­_L\ cákon kószáló, unatkozó fiatalok, csoportosan. Időnként megrettenek tőlük én is, pedig még soha nem kötöttek belém, egy rossz szót sem szóltak hoz­zám. Mégis, azt hiszem, nem csak engem fog el valamiféle rossz érzés, ahogy meglátom őket, elmegyek mellettük. Van okom, okunk a félelemre? En­nek kapcsán kérdeztem a Vá­rosi Rendőrkapitányságon Pak­si Zsolt hadnagyot. — Milyen bűncselekménye­ket követnek el Vásárhelyen a fiatalkorúak? — Jellemzőek a vagyon el­len bűncselekmények, a lopás. A kerékpárlopások talán a leg­jellemzőbbek. Legutóbb a strandon 14 év alattiak vittek el kerékpárokat. Egy fiatalko­rúnk van jelenleg, aki felnőtt­­korúakkal együtt, erőszakos ne­mi közösülésben vett részt. Rablás ebben az évben fiatal­korúaknál még nem fordult elő. A garázdaság, amiből már akadt egy pár: személy ellen irányuló támadás, megbotrán­koztató magatartás, az utcán verekedés, ablakok betörése. — Amióta a fiatalok feje fe­lett is ott lebeg a munkanélkü­liség, nőtt-e a bűncselekmények száma? — Nem, ez nem jellemző ná­lunk. Hál ’Istennek — hogy lekopogjam —, most elég ke­vés fiatalkorúval találkozunk. Az elmúlt két évben csökkenő tendencia tapasztalható. — Milyen büntetéseket kap­hatnak az egyhébb bűncselek­ményekért? — Általában próbaidőre bo­csátják őket. Én sem tartom célszerűnek a fiatalkorúak sza­badságvesztését, csak a tény­leg súlyos esetekben. Jó haté­konysággal működik a pártfo­gói felügyelet. Végig követik a fiatalok magatartását, a családi körülmények változását, segí­tenek munkahelyet keresni. — Meg tudná mondani, mennyi a notórius visszaesők száma, akiket számon tartanak, mint esetleges potenciális bű­nözőt? Bár talán kemény ezt e kifejezést használni a fiatalok­nál. — Nálunk 10—15 fő, akik­ről tudjuk, hogy rendszeresen számításba jöhetnek. A fiata­lok általában félnek a kiszaban­dó ítélettől. Akiknél ez a visszatartó erő nincs meg, azoknak meg teljesen mindegy. Tulajdonképpen velük a későb­biekben már mint felnőttkorú bűnözőkkel szoktunk újra ta­lálkozni. — Milyen családból kerül­nek ki a fiatalkorú bűnözők? Egyáltalán érdemes a családi háttér ilyen szemszögből való megközelítése? (Folytatás a 3. oldalon.) Ha látja, elhiszi Kopasz barackok Szatymazon f.W" 1 .......11 . Az utóbbi száz év leg­magasabb hőmérsék­letét mérték a szombat dél­utáni órákban a fővárosban. A hőség valószínűleg orszá­gos méretben is hasonlókép­pen rekordot döntött, az er­ről szóló összesítések még készülnek — mondta el az Rekordhőség MTI-nek szombaton Bóna Márta, az Országos Meteo­rológiai Szolgálat munkatár­sa. Budapesten az utóbbi száz évben a szombati napig 1917-ben mérték a legmaga­sabb hőmérsékletet: 34,7 fo­kot. Ezt a szombati kániku­la csaknem egy teljes fokkal döntötte meg, a hőmérő 35,5 fokot mutatott. Országos szinten a hőmérsékleti re­kord 37,6 fok volt, amelyet 1921-ben mértek Debrecen­ben. Ennél a szombati nap folyamán valószínűleg volt magasabb hőmérséklet is egyes helyeken. Az elkövetkező öt napban nem várható, hogy az időjá­rás lényegesen változzék. Marad a hőség. V.................... II Ml......I............. J Farmer rövidnadrág N° 48—50 «Off, 199 Ft, Szivacs ágybetét 90x190x8 csak 2150 Ft, NSZK (PUMA) tréningruha kpl. újszerű 296tT, 499 Ft, Férfi vászon alsó (új) 28Ű, 50 Ft, Férfi kötött alsó (új) Wff, 50 Ft, BARKÁCS BAZÁR, CSILLAG ÜZLETHÁZ Vásárhely, Szabadság tér. Tel.: 62/341-842. A hét végén már második alkalommal rendezték meg Szatymazon a Nemzetkö­zi Mezőgazdasági Kiállítást és Vásárt. Szél Istvánt, Csongrád megye fokertészét, a Szatymazi Gazdakör titkárát, a kiállítás egyik fő szervezőjét hagyo­mányteremtés előzményeiről és céljairól kérdeztem. — Négy évvel ezelőtt ala­kult meg a Szatymazi Gazda­kör húsz fővel. Akkor még nem több volt a célunk, mint hogy a dologtalan, téli, hosszú estéken kicseréljük tapasztala­tainkat, és előadásokat szervez­zünk — főleg a növény- és gyümölcstermesztés témaköré­ben, hiszen erre a vidékre ez a kettő a jellemző. Később, ami­kor már az alapszabályunkat ír­tuk, a jövőbe is tekintettünk. Rájöttünk, hogy foglalkoznunk kell a piacszervezéssel, a ter­melők integrálásával is. Egy­két év után fölvetődött az igény, hogy mutassuk be: mit termelünk, és próbáljunk meg piacot szerezni magunknak! Tavaly a Mezőgazdasági Fej­lesztési Alap bevezetésével még több módja lett a gazdák­nak gépvásárlásokra, így aztán az élet is kényszeritett bennün­ket, hogy fölvegyük a kapcso­latot különböző gépgyártó, il­letve vetőmag-előállító cégek­kel. Gazdakörünk tehát kinőt­te a téli estéket, és most már ott tartunk, hogy nem egy-egy előadással képezzük tagjainkat, hanem tevékenységünk felöle­li a növénytermesztés techno­lógiájának egészét. Az első ki­állításunk és vásárunk célja az volt, hogy megismertessük, és úgymond eladjuk magunkat. A kiállító cégekkel a közvetlen (Folytatás a 3. oldalon.) Augusztus 1-jétől, hétfőtől nyári szezon végi vásár 40% engedménnyel férfi-, női, gyermekszandálok, ingek, pólók, pulóverek, alsók, melltartók, hálók, pizsamák stb. széles választékban kaphatók. ||_________János téri Áruház, Vásárhely 1994/178. augusztus L, hétfő Ára: 13,50 Ft

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék