Reggeli Délvilág, 1995. január (6. évfolyam, 1-26. szám)

1995-01-02 / 1. szám

GÖNCZ ÁRPÁD: NE TEMESSÜNK, BIZAKODJUNK. A köztársaság elnöke újévi beszédében bőven elemezte a búcsúzó esztendő fontosabb eseményeit, majd így fejezte be üzenetét: Naponta hallom és olvasom, hogy nekünk semmi sem sikerül, Magyarországra az összeomlás vár, az ország halálosan beteg. Erre mindig ugyanazt felelem: legalább várják meg Mohácsot, s csak utána kezdjenek temetni. Addig nem időszerű. Kedves Barátaim! Végezetül hadd mondjam meg önöknek, hogy önök a hétköznapok hősei. Akii; jószerint az első világháború óta tanulják, hogyan lehet, hogyan kell önmagunkon s egymáson segíteni. Hadd kérjek önöktől az új év első Picéiben valamit: ne csak az erejükkel, szűk anyagi eszközeikkel éljenek megfontoltan, gazdálkodjanak jól a reménység- és türelemtartalékaikkal 1995- ben is. Ami nem lesz könnyű év, az biztos, de semmi okom azt hinni, hogy a végre-valahára megindult kedvező gazdasági folyamat zökkenve megáll. Higgyék ei nekem, lesz itt még szőlő — kezdetben kicsi fürt —, ha nem is rögtön lágy, de legalább madárlátta kenyérrel. Amit a magunk munkájával termelünk meg. Ehhez kívánok az új esztendőben mindannyiunknak erőt, egészséget, ehhez kérem mindannyiukra Isten nélkülözhetetlen áldását. SZERENCSÉS BÉBIK Budapesten két, vidéken pedig tizennégy baba született január 1-je 0 óra és 1 óra körött Ennyi újszülött érkezését jelentették be a kórházak az ÁB­­AEGON Általános Biztosító Rt budapesti ügyfélszolgálati irodájában lévő élő telefonvonalakon hajnali 0 óra és 2 óra között A biztosító munkatársai — közjegyző jelenlétében — sorsolással döntötték cl, hogy Fortuna istenasszony kegyelt­jeként ki lesz az az egy szerencsés budapesti és négy vidéki baba, aki ezután az AR-bébik népes családjába tartozhat Horváth Kriszti a budapesti XIV. kerületi U'soki utcai kór­­uazuan, Mate T^ter a kunhegyest szülőotthonban, Kispál Ist­ván, a mezőkövesdi szülőotthonban, Tóth Noémi lvett a Nyír­egyházi Megyei Kórházban, Oster Bálint pedig a Tolna Me­gyei Önkormányzat szekszárdi kórházában született (Ké­pünkön dr. Tekuücs Éva kisfia, Kristóf, aki 0 óra 5 perckor született Szegeden, csak a sorsolásnál nem volt szerencséje.) Az ÁB-bébik az ÁB-AEGON Biztosítótól 100—100 ezer forint kezdeti biztosítási összegű, Aranyfonal Életbiztosítást kapnak. A biztosítási kötvényt a biztosító társaság munka­társai még január 1-jén elvitték a babáknak és az édesanyák­nak a kórházakba. Százzal a halálba Apró-cseprő, minden szilvesz­teréj során szokásos esetektől el­tekintve viszonylag csöndesen telt a december 31-érői újévre virradó éjszaka — tájékoztatott a Csong­­rád Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletvezetője. Tegnap reggel azonban — tette hozzá —-, 6 óra 35 perckor, egy halálos közúti baleset is történt, sajnos. Szeged külterületén, a 75-ös úton ment Kistelek irányába Ladájával, mint­egy 100 kilométeres sebességgel, a 25 éves, szegedi K. László. Az autó, föltehetőleg a vezetője elal­­vása miatt, átsodródott az úttest bal oldalára, onnan útpatkára, majd árokba ment, ezt követve, fékezés nélkül, fának ütközött. A szerén­­csétlenül járt fiatalember a hely­színen életét vesztette; a kocsi pe­dig kiégett. A baleset körülményei­nek további tisztázását szakértők bevonásával folytatják. — Azt pe­dig nem a rendőröktől tudjuk, csu­pán beszélnek róla; Tömörkényben mintha diszkóval kapcsolatos bal­eset történt volna. — efesé — Szilveszter estéjét házibuli­ban kezdtük, Szegeden, ahol ra­gyogó kis társaság gyűlt össze. Házigazdáink — egy számító­­gépes mérnök és felesége, aki mellesleg spiritiszta is — cso­dás Dire S/raiíí-számokat tet­tek föl egymás után. Csak az­tán jött, fél tizenegy magassá­gában, Józsi, a fotós, egy má­sik buliból, és elindultunk meg­tekintetni Szeged szilveszterét. Az utcákon akkor még ke­vesen voltak, mindenki otthon ünnepelt és bulizott. Minden­ki? Hatalmas túlzás! Hisz ilyenkor is dolgoznak emberek, de még mennyire! Mint példá­ul a sebészeti klinikán, ahol öt orvos, nyolc nővér ügyelt szil­veszter éjjelén a mintegy fél­száz betegre. — Holnap reggel nyolcig va­gyok szolgálatban — mondta dr. Marofka Ferenc ügyeletve­zető orvos, a ambulancián. — Az év utolsó napján eddig mű­tétet egyet végeztünk: felkari artériás érelzáródás volt a gond, a beavatkozás sikerrel járt. ajon lehetséges elmom^ni egy álmot? Hiszen az álom pókhálószövedék, pil­­langószámy, tünékenyebb a gomolygó fel­hőnél. És mégis, olykor kísértésbe kerülsz jámbor utazó e földi téreken, hogy mesélj, oszd meg másokkal is látomásodat. így új év tájéka körül bizonyosan, elvégre tudni vágyói a jövőt. Nos, halljad tehát, de jól figyelj, miként mondták a régiek, mert ki rosszul ért, az nem ért. Szóval kék az ég és zöld a fű, s odafent minden rendjén való, amikor mint apróbb­­nagyobb buborékok telítik a leget. Szinte megannyi üzenet, vegyjelek s kötések, me­lyek keletről nyugatig hatolva betöltik a boltozatot. Ha értenéd, de csak a megfej­tés előtt meredsz az égre, nézed, miről tu­dod, hogy másnak szól, neked néma kód. Mégis beleremegsz, hiszen végre előtted a : jelzés, értelmesen. Azután még ugyané • mozdulattal, mi gömbökkel telítette meg ■ az eget, szóval valami szerkezetek, me­lyek akár kapunyi töltelékek, nem érted, de hiszen miért neked kellene rejtvényeiket megfejtem? Tény, hogy ismét és megint eléd formáznak, afféle fekete szerkezet, lehetné­nek bél- és csatornarendszerek vagy csak úgy rendben gomolygó járatok, ám látvá-Álomban nyuk téged ámulatra késztet. Kicsit félelem­re is. Es mikor mindez, mint sebes folyó elrohan, ismeretlen eredetű repülő szerke­zetek töltik be a leget, mint a? Filmeken, csakugyan! Láttad volna valahol ezeket? Amolyan üres tepsik látványát mutatják, amelyekről mégis bizonyossággal tudott, hogy nem üresek, csak neked mutatják ma­gukat! S mire e tar kocsik pőresége lelom­bozna, hát megjelenik ott fent, messzi nap­keleten egy szárnyas szekér, minek szin­te csapkodnak szárnyai és nMdárként. röpül, mintha lenne... De ilyén nfttes. És akkor fölnyújtod karod, fölfelé, hogy figyelmezzenek végre oda föl! Érzed bár magad is, jelzésed kettős, mivel nekik is szólhat, ha fölülről figyelmezik. De a helyzet rendkívüli, lássák, mások is, megosztva könnyebb a titok. Mint lel­­kednek megsúgták az égiek, elvégre más ki lehetett? Tehát egy hajó, 6 per­sze régies, mint vártad is, szóval amo­lyan kosaras léghajóforma föléd érke­zett. Balkonjáról egy koravén vagy csak szomorkás leányarc lenéz reád... Sgítene vagy csupán megsajnál? gyet érzel biztosan: ő ott fent egy más világban, te itt alant, aki lelkesülsz. De miért szomorú? S te miért érzed, hogy szíved elnehezül... . ( Km Egyébként az itt jelenlévő negyven-ötven beteg eléggé kevés. — Kevés? Az öt orvosra és a nyolc nővérre jutó beteg­arány eléggé magas... — Már ahhoz képest kevés, hogy százharmincágyas a kli­nika, s általában mindig telt há­zunk van. Az emberek azon­ban a halasztható műtéteket, például az epe-, sérv-, pajzs­­mirigyműtétek, lehetőleg nem ilyenkorra, ünnepek idejére — Miben áll az orvosi ügye­leti tevékenység? Magyarán: hogyan ügyel? — Akinek akut sebészeti, sür­gősségi beavatkozásra van szük­sége, vakbélgyulladás, bélelzáró­dás, sérv ki záródás, hasonló ese­tekben, azt megoperáljuk. Ez az ügyeleti tevékenység egyik ol­dala. A másik: a már operált be­tegek állapotát figyelemmel kísérjük. A többi klinikán lévő betegek sebészeti jellegű gond­jait is mi orvosoljuk. időzítik. (Folytatás a 3. oldalon) SÍ___________________________________________________________ Szi Iveszter-StaI lone Jól mcgvicceite a szombathelyieket szilveszter előestéjén a helyi lap, mely napokkal korábban beharangozta Sylvester Stallone érkezését a Casino Szombathelybe. A világsztár nem, ám egy helyi fiatalember, aki némi­képpen hasonlít Stallonéra, meg is érkezett annak rendje­in ódja szerint a vasi megyeszékhelyre. A tréfát komolyan vevő mintegy ezres tömeg azonban nem sokat látott közelről a „világsztárból”. Az ál-Stallone ugyanis Mercedesével vé­gighajtatott a megyeszékhely sétálóutcáján, majd a Casinóban rulettezett egyet, s ahogyan jött, angolosan távozott A szil­veszteri tréfa persze lehet, hogy április 1-jére jobban illett volna. Ezt igazolja a várakozó tömeg csalódottsága: a tiné­dzserek és szüleik elhitték a világsztár tiroü üdülését, heü­­koptercs átruccanását. Csak azt nem értették, hogy miért nem kaptak legalább egy dedikált fényképet, Rocky-Rambó Sylvester Stalionétól? SZIVACSVÁSÁRM 1 5—25% ÁRENGEDMÉNNYEL különböző méretű szivacstáblák HAGY ÁKEMGEDMÉHHYEL — amíg a készlet tart! BARKÁCS BAZÁR Vásárhely, Csillag Áruház Tel.: 62/341 842 1995/1. január 2., hétfő Ára: 15,50 Ft

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék