Reggeli Délvilág, 1995. február (6. évfolyam, 27-50. szám)

1995-02-01 / 27. szám

175 evvel ezelőtt, 1820. február 1-én született Bolena Nemcová (képünk), a múlt század cseh iro­dalmának legsikeresebb írónője. Népi meséket, mondákat gyűjtött össze-(magyarul: A hűséges pejkó — 1955, A három aranytoll —1960). Férjét gyakran áthelyez­ték, így Magyarországra is. Hoz­zá látogatásairól útirajzokban szá­molt be Balassagyarmatról, Zó­lyom vidékéről. Fő műve a Nagy­­anyó (1858), melyben a régi csph életmód sajátosságait tárta fel. Említjük még B. N. miskolci leve­lei című művét. * 25 esztendeje, 1970-ben hunyt el Rényi Alfréd kétszeres Kossuth­­dijas (1949, 1956) matematikus, aki a matematika csaknem vala­mennyi ágában jelentős eredmé­nyeket ért el, számos külföldi kongresszuson képviselte a ma­gyar tudományt. Emlékére 1972- ben Rényi Alfréd-díjat alapítottak. * 50 éve, 1945-ben hunyt el Arnhemben Johan Huizinga hol­land történész. Úttörő jellegűek A középkor alkonya (magyarul: 1938) és a Homo ludens (1944) című munkái. A német expanziót A holnap árnyékában (1938) cí­mű könyvében utasította el. * 55 esztendeje, 1940-ben halt meg Győrben Albert Andor szob­rász. Aradon és Győrben dolgo­zott, arcképeket, síremlék-szobro­kat és Munkácsy mellszobrát ké­szítette el. * 110 éve, 1885-ben halt meg Sidney Thomas amerikai feltaláló, kohász, aki a róla elnevezett fosz­formentes acél előállításának módszerét dolgozta ki. 1995. FEBRUÁR 1. SZERDA IGNÁC, VIRGÍNIA napja A Nap kel 7 óra 11 perckor, nyugszik 16 őrá 45 perckor. A Hold kel 7 óra 32 perckor, nyugszik 18 óra 57 perckor. MOZIK HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, KOR­ZÓ: Sztriptízgyilkos. Amerikai thiller. Kezdés: fél 4, háromne­gyed 6 és 8 órakor. CSONGRÁD, URÁNIA: Veszé­lyes vizeken. Színes amerikai ak­ciófilm. Kezdés: fél 6 órakor. SZENTES, ŐZE LAJOS FILM­SZÍNHÁZ: Specialista. Színes amerikai akciófilm. Kezdés: 6 és 8 órakor. FILMTÉKA: Rómeó vér­zik. Színes amerikai film. Kezdés: 7 órakor. SZEGED; KORZÓ: Milk Money — Dugi pénz. Színes, m. b. ame­rikai vígjáték. Kezdés: délelőtt 10, délután fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor. FÁKLYA: Hegylakó III.: A mágus. Színes amerikai film. Kezdés: 5 és negyed 8 órakor. BELVÁROSI MOZI: Született gyil­kosok. Színes amerikai film. Kez­dés: 3, negyed 6 és fél 8 órakor. BALÁZS BÉLA FILMTÉKA (BEL­VÁROSI MOZI): Függőkertek. Színes spanyol film. Kezdés: 4, 6 és 8 órakor. KAMARATEREM (BELVÁROSI MOZI): Összeom­lás. Színes amerikai film. Kezdés: háromnegyed 6 és 8 órakor. SZÍNHÁZ SZEGEDI KAMARASZÍNHÁZ: Macbeth. Bérletszünet. Kezdés: 7 órakor. MAGYAR TELEVÍZIÓ BUDAPEST 1. 5.30: Falutévé — munkaügyi tippel, géptippel, növénydoktorral 5.50: Határtól határig 6.00— 9.00: Nap-kelte 9.00— 12.00: KÉK. Közéletről, Élet­módról, Kultúráról száz percben. Benne: 9.35: Játék 9.45: Tűzgyűrű. Amerikai ismeretter: jesztő filmsorozat, IV/1. rész: Az arannyá változó tűz 11.20: Játék 11.30: Határváros. Francia—kanadai filmsorozat 78/23. 12.00: Hírek 12.05: Üzlet délidőben 12.20: Tőzsde 12.25: Képújság 14.45: Öregberény. Történetek vidékről. 7. rész: A meccs (ism.) 15.20: Repeta. Történelem 16.00: Hírek 16.05: Nekem ne lenne hazám? Egy operatőr honismereti sorozata. Működőképes (ism.) 16.25: A kisasszony. Brazil tévéfilmso­rozat, 170/58. 17.00— 17.45: Kapcsolj be 17.00: Mozivarázs 17.15: Cimbora 17.45: Katolikus sajtó a mai Magyaror­szágon. 11/1. Hetilapok 18.15: Üzlet 18.25: Zsákbamacska 19.00: Esti mese 19.10: Múzsa 19.30: Híradó 20.08: Telesport 20.20: Lángoló part. Francia—német­­olasz tévéfilmsorozat, IV/2. 22.05: Kézirat 22.35: Ostromnapok. 40. nap: 1945. feb­ruár 1. 22.40: Műkorcsolyázó EB. Párosok ver­senye 23.40: BBC-híradó 24.00: Képújság BUDAPEST 2 15.30: Vendégvárók. A helyi adottságok (ism.) 16.00: Textilező 16.10: Tárgyalás. Hidak 16.20: A P. Mobil legrosszabb koncert­je. 1994. június 11. Fradi pálya. 11/1. 17.10: Lyukasóra 18.00— 18.45: A körzeti stúdió műsora. Benne: 18.00: Körzeti híradók 18.13: Magyarország ma 18.50: Szerelem és cselszövés. Kana­dai tévéfilmsorozat, III/3. rész 19.45: Olimpiai arcképcsarnok. Németh Imre (atlétika) 20.00: Civil kurázsi különkiadás 21.05: RÉS 21.15: Kékpercek 21.25: Mindent vagy semmit! 22.00: Objektív 22.40: Kis Romulusz. Tévéfilmsorozat, Vl/rt rész TELEHOLD 5.30: Tom Brokaw hírmagazinja. 6.00: Hírek (Piacgazdaság) 6.30: Üz­leti bennfentes. 9.00: Super-shop. 10.00: Európai pénzkerék. 14.00: Amerikai pénzkerék. 18.00: Mai té­mák. 19.00: Hírek. 19.30: Golf. 20.30: Szociális témák. 21.30: Belső ki­adás. 22.00: Hírek. 22.30: Jay Leno­­show. 23.30: Talkshow. 24.00: Finan­cial Times. 0.20: Piacgazdaság. 0.30: Hírmagazin. 1.00: Azonos időben. I. 30: Jay Leno-show. 2.30: Videó­­divat. 3.00: Rivera-show. 4.00: Szo­ciális témák. RTL 5.30: RTL-hírek. 5.35: A hatalmas Thor. 6.05: Spiderman. 6.35: Power Rangers. 7.00: Reggeli magazin. 7.35: Egymás közt. 8.05: Az UNCLE embere. 9.05: Kojak. 10.00: Gazdag és szép. 10.30: Hétköznapjaink. II. 00: Forró nyeremény. 11.30: Csa­ládi párbaj. 12.00: Déli magazin. 12.30: A Springfield-sztori. 13.15: Kalifornia klán. 14.10: Gyilkosság a hobbija. 15.00: Ilona Christen. 16.00: Hans Meiser. 17.00: Jeo-pardy! 17.30: Egymás közt. 18.00: Gazdag és szép. 18.30: Robbanékony. 18.45: Híradó. 19.10: Robbanékony. 19.40: Jó idők, rossz idők. 20.15: Lilian H. sorsa. 22.10: Stern TV. 23.15: Gott­­schalk-show. 24.00: RTL — Éjféli hí­rek. 0.30: RTL — éjszakai show. 1.30: Kojak. 2.20: Gyilkosság a hob­bija. 3.10: Ilona Christen. 4.05: Hans Meiser. 4.55: Robbanékony. SAT 1 5.30: Németország ma reggel. 7.30: Reggeli a SAT 1-gyel! 9.15: Szom­szédok. 10.15: Jó formában. 10.45: Asszonyok! 11.45: Németország dél­ben. 12.00: A szerelem útjai. 12.30: Kaliforniai nap alatt. 13.30: Falcon Crest. 14.30: Tarzan. 15.00: Űrsze­kerek. 16.00: MacGyver. 17.00: Koc­káztass! 18.00: Mindent vagy sem­mit! 19.00: Hírek. 19.15: Sporthírek. 19.30: Szerencsekerék. 20.15: A König. 21.15: Hunter. 22.15: 95/5-as akta. 23.00: Vörös vég. 0.45: Űrsze­kerek. 1.35: MacGyver. 2.25: Hunter. 3.15: Falcon Crest. 4.05: A Kpnig. DUNA TV 8.00: Képes Krónika. 14.00: Lapo­zó. 14.15: Szippancsok. 14.40:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­Elcsapják Csapót? A kérdés tegnap este fél és a választmány eddigi tévé- megkérdőjelező válaszok- 8-kor még mcgválaszolat- kenységénck összefoglalóját, kai. lan volt, hiszen a Polgár«- Szoldán Zsuzsa azonban né- Aradi Antal önkormány­­suló Szegedért Egyesület 6 hány mondattal „lecsapta a zati képviselő szerint nagy óra után néhány perccel magas labdát”, amikor el- hiba volt Csapó Balázst az elkezdődött közgyűlésén mondta, hogy Csapó úr már egyesület polgármester-je­­hosszas magyarázkodás egy hete azon izgult több löltjeként színre léptetni, hi­­hangzott el: miért nem ké- szemtanú fülehaliatára, szén az elmúlt négy évi Don szült el az egyesületi beszá- hogy megválasztják-c újra, Quijote-harca sokak számá­­moló, amely az első napi- .Szilágyi úr pedig állítólag ra ellenszenves volt A Pol­­rendi pont lett volna. Csa- azt mondta: elkészül a be- gárosuló Szegedért Egyesü­­pó Balázs azzal érvelt, hogy számoló. Csapó Balázs vég- let öt önkormányzati kep­­csak három nappal ezelőtt ül csak produkált egy rövid viselője ül jelenleg a torony szerzett tudomást a koz- beszámolót, amely bőven alatti padokban, míg 23 gyűlésről, Szilágyi János volt dátumokkal, viszont régi képviselőt választottak azt mondta, hogy nem volt szűkölködött az egyesület újra. idő elkészíteni az elnökség elég homályos pénzügy teteit M. V. v - ■ J Feledékeny jugoszláv Csempésztek, csaltak Okavango — a vadon szíve. 15.30: Madártávlatból. 16.00: Don Quijote. 16.25: A zene arcai. 17.15: Muzzy in Gondoland. 17.20: This is the Way. 17.40: Futrinka utca. 17.55: Műsor­­ismertetés. 18.00: Híradó. 18.15: Fábri Zoltán életműsorozata. 20.00: Régiók. 20.45: Esti kérdés. 21.00: Híradó. 21.15: Találkozás. 23.00: Páskándi Géza: Tejválasztó. HBO 17.00: Tapsi Hapsi és vendégei. 17.30: National Geographic. 18.30: A villám. 20.05: A Hold hegyei. 22.15: Megtorlás. 23.50 A nevem Bill W. SZEGEDI VÁROSI TELEVÍZIÓ 0. 00: Képújság. 15.29: HTV-30 Film: Jégvilág. 16.00: Puli TV Sportműso­ra. 20.00: HTV-30 Film: Duna-parti randevú. 21.08: Képújság. SZEGEDI TARJÁN! KÁBELTÉVÉ TKTV 1. csatorna: 7.30: Képújság. 8.00: ATV Szerda (ism.) 18.30: Kép­újság. 19.00: ATV Szerda. TKTV 2. csatorna: 19.00: SZÍV TV. BAGOLY TV 1.00: Kánya Kata közérzetjavító mű­sora. 4.30: Információs magazin (óránként hírek). ATV 5.30: Zenés reggeli magazin. ALFA TV 19.00: Képes ajánlat. 19.10: Esti me­se. 19.25: Az állatok válaszolnak. Kollányi Ágoston filmje. 20.50: Pop­panoráma — Szabózé műsora. 21.15: Új idők magazin. VÁSÁRHELYI VÁROSI TELEVÍZIÓ 17.00: Képújság. 20.00: Jégvilág. IV/ 1. 20.30: Duna-parti randevú — ma­gyar film. 23.00: Képújság. ^^MAGYARRÁDI^^^I KOSSUTH Óránként: Hírek. Időjárás. Útközben. 4.30: Reggeli Krónika. Közben. 4.40: Határok nélkül. 5.40: Falurádió. 8.10: Műsorszemle. 8.25: Mindennapi tu­domány. 8.35: Civil percek. 8.40: Pa­ragrafus. 8.50: Ajánlott levél. 8.55: Kulturális programok. 9.05: Napköz­ben. 11.05: Népdalkörök és citera­­zenekarok felvételeiből. 11.35: Polcz Alaine: Asszony a fronton. 12.00: Déli Krónika. 12.30: Ki nyer ma? 12.40: Törvénykönyv. 12.50: Külpo­litikai figyelő. 13.05: Vendég a ház­nál. 13.2Ó: Gyülekezeti énekek tára. 13.30: A református egyház félórá­ja. 14.05: Klasszikusok mindenkinek. 14.55: Első közlés. 15.05: Akuszti­kus pemzli. 16.00: Délutáni Krónika. 16.10: Mindennapi gazdaság. 16.25: Kapcsoljuk a 22-es stúdiót. 17.05: Magyarországról jövök. 18.00: Esti Krónika. 18.30: Ráadás. 19.05: Sportvilág. 19.30: Jó éjszakát, gyerekek! 19.40: Költők között. 20.05 Kocsár Miklós népzenei fel­dolgozásaiból. 20.30: Határok nél­kül. 21.05: Kossuth-klub. 22.00: Ké­ső esti Krónika. 22.30: Fórum. 23.05: Lemezek közt válogatva. PETŐFI 4.30: Hajnal. 6.03: Reggeli csúcs. 7.45: Sportreggel. 8.00: Állomáske­reső. 8.10: Rivaldafényben. 8.45: Ap­ró-cseprő — gyerekekről. 9.00: Hír­­percek. Lapszemle. Sport. 9.15: Sok hűhó... 10.00: Zene-szó. 11.00: Hí­rek. Időjárás. 11.50: Gordiusz plusz. 12.00: Nóták. 12.50: Korkérdés. 13.00: Hírpercek. 13.10: Kapcsoljuk a 8-as stúdiót. 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. 14.00: Pihenőidő. 15.00: Hírek. Időjárás. 16.35: Korha­tár nélkül. 16.45: Szfinx. 17.00: Hír­percek. 17.10: Mágnes — Fazon. 18.00: Kölyökrádió. 18.39: Segíthe­tünk? 19.00: Hírek. Időjárás. 19.05: Heavy métái híradó. 19.30: A rock gyermekei. 20.00: II. Erzsébet király­nő titkos naplója. 20.39: Rodgers ze­nés játékaiból. 21.00: Hírpercek. 21.15: Lőrincrévei és dunántúli da­lok, táncok. 21.45: Dzsesszmelódi­­ák. 22.15: Sok hűhó... 23.00: Hírek. 23.03: Sporthíradó. 23.10: Záróra. 0.15—4.00: Éjszaka. 4.03—4.20: Csárdásmuzsika. BARTÓK 6.00: Muzsikáló reggel. 9.05: Pódi­um. 10.00: Hírek, időjárás. 10.05: Csillagközelben. 10.49: Operasláge­rek. 11.40: Országok, tájak zenéje. 12.00: Hírek. Időjárás. 12.05: Hang­verseny délidőben. 13.27: Barokk szonáták. 14.00: Hírek. Időjárás. 14.05: A Pickwick klub. 14.47: Mu­zsikáló magyar vers. 15.05: Zeneka­ri muzsika. 16.00: Hírek. Időjárás. 16.05: XX. Siklósi Nemzetközi Fú­vószenekari Találkozó. 16.40: Hité­let és történelem. 17.00: Hangadó. 17.50: Ez van! 18.00: Hírek. Időjá­rás. 18.05: A magyar zene évszáza­dai. 19.15: Orosz kórusmuzsika. 19.35: Kapcsoljuk a Magyar Rádió márványtermét. Közben. 20.200: Hí­rek. Időjárás. 20.25: Visszapillantó. 21.20: Új kompaktlemezeinkből. 23.00: Világhangköltészeti Revue. 23.30: Dzsessz. 0.05: Századunk zenéjéről 2.03: Az éjszaka zenéje. DEUTSCHE WELLE — MAGYARUL 13.30—14.00: a szegedi kábeltévé hangcsatornáján. Hírek, nemzetkö­zi lapszemle, tudomány és környe­zetvédelem. Mozgalmas hetet tudnak ma­guk mögött a Csongrád és Bé­kés megyében ténykedő finán­cok. Több csempészt lepleztek le, de a legfigyelemre méltóbb a budapesti IMI Export-Import Trade Kft. esete. A szegedi vám­hivatal az említett kft.* 1 ellen csempészet, adócsalás és köz­okirat-hamisítás miatt indított eljárást. A cég tavaly több eset­ben vámkezeltetett gázolajat, amely mennyiség után összesen 130 millió 45 ezer 401 forint köztartozás megfizetését írta alá. Igen ám, csakhogy később a kft. a befizetést hamis csekkek be­mutatásával próbálta igazolni. Tegnap reggel kilenc órakor napirend előtti felszólalásokkal folytatta munkáját az Ország­­gyűlés téli rendkívüli ülésszaka. Az előzetes napirendnek megfe­lelően a ház kedden megkezdte az úgynevezett privatizációs tör­vény általános vitáját. Békési László pénzügyminisz­ter expozéjában elmondta, hogy hosszú előkészítő munka után a befektetőkkel és külföldi privati­zációs szakemberekkel, valamint az Érdekegyeztető Tanács mun­kavállalói és munkaadói oldalá­val megtörtént egyeztetést köve­tően terjesztette be a kormány ja­vaslatát. Egyben meggyőződé­sének adott hangot, hogy a javas­lat olyan játékszabályokat határoz meg, melyek relatíve biztosítják az egymástól rendkívül eltérő rö­vid és hosszú távú állami érde­kek egyensúlyát, a befektetők esélyegyenlőségét és némileg a tár­sadalmi szociális igazságot is. A tör­vényjavaslat legfőbb célját a pénz­ügyminiszter abban határozta meg, hogy 1998-ig befejeződjön az in­tézményes állami privatizáció. Ez azonban nem jelenti azt, hogy min­den, az állam tulajdonában lévő részben vagy egészben vállalkozói vagyon értékesítésre kerülne. Nem történik alapvető változás többek között a MÁV, a posta, a hadiüze­mek, illetve a természetvédelmi te­rületeken működő állami gazdasá­gok és az állami erdők esetében sem. Békési László szerint nem vál­tozik a magyar privatizáció eddi­gi alapelve, amely szerint nem az állami vagyon szétosztása, hanem értékesítése a magánosítás útja, sőt ez még inkább érvényesül majd. Hasonló módon megerősö­dik az az alapelv is, hogy a pri­vatizáció bevételeinek elsősorban az államadósság törlesztését kell szolgálni, hiszen az országnak nincs is más lehetősége. Ugyan-Az elkövetési érték külön-külön szolgál alapul a csempészet és adócsalás bűntettéül. Egy beutazó román állampol­gár személygépkocsijának alvá­zára szerelve kísérelt meg 30 fémlemezpolcot, 300 darab akasztó horgot, egy köszörűgé­pet és 9 karton cigarettát be­csempészni. Feledékenynek bi­zonyult az a jugoszláv állampol­gár, aki Magyarországon óhajt letepedni. A Határátkelőnél nem jelentette, hogy lakókocsit kíván behozni az országba. A szentesi vámhivatal mun­katársai január 24-én, a társszer­vek bevonásával, közúti ellen­akkor a privatizációt gyorsítani kell, ami azonban nem kapkodó értéke­sítést, hanem az előkészítés gyorsí­tását jelenti Békési László szerint. A gyorsítás egyik oka, hogy a ma­gántőke ötször hatékonyabb az ál­lami tulajdonnál. A mintegy 1000 milliárd forintra, a négy évvel ez­előtti könyvszerinti érték felére, ol­vadt értékű állami vállalatoknál 100 forintnyi tőke mindössze 0,8 forint adózott eredményt hozott tavaly, míg ugyanez a magántulajdonú cé­geknél 3,8 forint volt. A privatizá­ció az elmúlt évben nem állt, ha­nem rossz felé haladt — mondta Békési László utalva arra, hogy a készpénzes devizabevételek az 1993-as összegnek a 10 százalékát érték csak el 1994-ben. A pénzügy­­miniszter kijelentette, hogy a pri­vatizáció előtt álló vállalatoknál a vagyon felélése már csak a cégnek bizonytalan helyzete miatt is elke­rülhetetlen. tehát ez csak a minél gyorsabb értékesítés útján előzhető meg. A pénzügyminiszter vitába szállt azokkal az elképzelésekkel, amelyek szerint általában először fel kellene javítani az eladás előtt a rossz helyzetben lévő cégeket, illetve várni kellene azoknak a cé­geknek az eladásával, amelyekért, jelenleg nem adják meg az „érté­küket”. A hazai befektetők előny­ben részesítéséről szólva kiemel­te, hogy jogilag és gazdaságilag is ma már szinte lehetetlen meg­különböztetni a bel-, illetve a kül­földi tőkét. A törvényjavaslat rög­zíti a kárpótlás jogfolytonosságát és a társadalombiztosításnak tör­ténő ingyenes vagyonjuttatás folytatását. így a kárpótlás ez év végére 300 milliárd forint értékű vagyonátadást Békési László ir­reálisnak nevezte, mert szerinte maximum 120-130 milliárd fo­rintnyi vagyon adható úgy át a tb-nek, hogy az ne veszélyeztes­se a privatizáció menetét. őrzést tartottak és négy alkalom­mal bizonyosodtak meg, hogy Diesel motoros gépjárműveket HTO-val üzemeltetnek. G. T. soltvadkerti lakostól egy kaszaperi illetőségű férfi 20 liter származásilag nem iga­zolt pálinkát vett át, és azt a lakásán kialakított Bögre-csár­dában értékesítette. A maradék pálinkát és a bevételből szár­mazó 12 |ezer forintot a vám­hivatal lefoglalta. K. J. méhkeréki lakos Szege­den vámkezeltette a 230 É Mer­cedes típusú személygépkocsi­ját. Kiderült, hogy a személy­­gépkocsit Romániában a ható­ságok már lopás miatt körözte­tik. K. J.-nek hamis forgalmija volt, és hamis számlával rendel­kezett, ezért a személygépkocsit lefoglalták. A meghozandó privatizációs törvény tartalmazza a privatizáci­ós alapelveket és technikát is, így nem lesz szükség évente vagyon­politikai irányelvekre, s az esetle­ges kiigazításokat a költségvetési törvényben hozhatja meg az Or­szággyűlés. Beszédének végén Békési Lász­ló arra hívta fel a figyelmet, hogy habár több prioritást is megfogal­maz a törvényjavaslat, köztük pél­dául a technikai újítás és a környe­zetvédelem szempontját. Ugyanak­kor a prioritások között az eseten­kénti döntéseknél konkrétan kell mérlegelni, így elérhető lesz a fő cél: a privatizáció három-négy éven belüli befejezése. Az expozét vita követte majd a szokásoknak megfelelően a T. Ház délután az azonnali kérdésekkel, és interpellációkkal folytatta munká­ját. Meddig nevezhető belső ügyi a Művelődési és Közoktatási tv nisztérium átszervezése? Ezzel « kérdéssel fordult Dávid Ibolya (MDF) a kultuszminiszterhez. A képviselő kifogásolta, hogy Fodor Gábor a szakma véleményének megkérdezése nélkül szervezte át a könyvtárak felügyeletét. Fodor Gábor válaszában hang­súlyozta: a minisztérium belső át­szervezése az ő hatáskörébe tar­tozik, s erre nem terjed ki a szakszerveztek egyetértési joga. A kifogásolt változtatást pedig — ami egyébként egyetlen személy másik osztályra helyezése volt — azért hajtotta végre, hogy egy helyre tartozzon a közművelődé­si intézmények felügyelete. Öt óra előtt néhány perccel be­fejezte munkáját az Országgyűlés. A képviselők utolsó napirendi pontként lezárták a köztisztvise­lők jogállásáról szóló törvénymó­dosítás általános Vitáját. A Parla­ment február 6-án 15 órakor ül össze legközelebb. (pusztakeresztúri) Privatizáció Gyorsítani kell, de nem kapkodva ms./etr. i„ szerda 1)1 ÍIjVIIjAll ?-.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék