Reggeli Délvilág, 1995. március (6. évfolyam, 51-76. szám)

1995-03-01 / 51. szám

TÜZÉRSÉGI TÁMADÁS BIHAC ELLEN. A szerb fegyveres erők heves tüzérségi támadásokat hajtottak végre a nyugat-boszniai Bihac muszlim területe ellen. A támadás következtében sok polgári személy meghalt és megsebesült. A DPA által idézett boszniai rádió kedd reggel jelentette, hogy a szerbek a tüzérségi tüzet a muzulmán beékelődés belsejében egyszerre több helységre összpontosították. Még nem lehetett pontosan megállapítani, hogy a támadásnak hányán váltak áldoza­tává Buzim és Cazin helységekben. A muzulmán sziget nyugati részén húzódó arcvonal mentén súlyos harcok voltak szerb gya­logság és a bosnyák—muszlim kormányhadsereg alakulatai között. Szép hölgyek, szép ruhák. 5. oldal Gyógyszerár­csökkenés Az Inthera AG., több né­met és egy amerikai gyógy­szergyár magyarországi kép­viselete ma, március 1-jén két, Magyarországon tömege­sen fogyasztott készítményé­nek árát jelentős mértékben csökkenti. így a hazai pati­kákban olcsóbb lesz a Mono Mack Depot és a Mucopront szirup és kapszula. A Mono Mack Depot az an­­ginás mellkasi fájdalmakat hi­vatott csillapítani. Az árcsökke­nés ennél a készítménynél eléri a 70 százalékot A 10 darabos csomag ára 189 forintról 59-rc, a 20 darabosé 362 forintról 111 forintra mérséklődik. A Mucopront szirup, illetve kapszula átlagosan 25 százalék­kal lesz olcsóbb. Ez a készítmény a hörghuruttal, köhögéssel küsz­ködök számára igen fontos szer. 1995/51. március 1., szerda Ára: 15,50 Ft A kormány várhatóan márciusban terjeszti a Parlament elé a Polgá­ri törvénykönyv módo­sító indítványát. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek­ről szóló fejezetnek a zálogjogi szabályai fognak megváltozni. Újdonságként vehető számba az, hogy ingó­ságra is alapítható jel­zálogjog, illetve, hogy a vállalat vagyonának egésze —* vagy annak egy része — is elzálo­gosítható. A hatvanas évek elején Ame­rikában azért nem jutottak a kis- és középvállalkozók hitel­hez, mert nem volt megfelelő ingatlanfedezetük. Márpedig a bankok csak ezt tekintették biztosítéknak. Az akkor újra­alkotott kereskedelmi törvény úgy rendelkezett, hogy ingó­ságra is lehessen jelzálogjogot bejegyezni. Az új szabály kö­vetkeztében fellendült a hitel­élet, és a példát más országok is követték. (Ennyiben hason­ló a helyzet az akkori Ameri­ka és a mai Magyarország kö­zött.) (Folytatás a 3. oldalon) Heroin a Chevroletben Nagylakon kiszúrták Hazánk keleti kapuja, Nagy­lak immár rekordokat döntöget mind az itt áthaladó forgalom, mind a megtörtént események terén. Wentzel Ágoston pénzügy­őr százados, a nagylaki vámhiva­tal parancsnoka például kiszámol­ta: ha egymás mögé állítanánk azt a 151 ezer 247 kamiont, amely tavaly átlépte itt a határt, akkor a sor Madridig érne oda és vissza. Kedden a délelőtti órákban kap­tuk a fülest, hogy 60 kg heroint fogtak a vámosok. Minderről bő­vebbet a helyszínen Wentzel szá­zados úr mondott: — Hétfőn, az esti órákban be­lépésre jelentkezett Y. H. I. nevű török állampolgár, egy holland rendszámú CHEVY VAN mikro­­buszával. Az intézkedő vámos kollégának először az útlevél vált gyanússág, s miután az okmányo­kat alaposan átvizsgálta, a jármű került sorra. Kollégámnak feltűnt, hogy az utastérben az üléssor hi­ányos, az asztal ki van szerelve, de tulajdonképpen az alaposabb szemlét az tette indokolttá, hogy az utastérből tömény ragasztószag csapta meg az orrát. — Gondolom, előkerült a kábítószerkereső kutya. — Hűséges négylábúnk éppen szabadnapját töltötte odahaza, s mivel az intézkedő vámosnak is kiváló volt a szimata, nem kellett berendelnünk. Elkezdődött tehát az alaposabb kutatás, így észre lehe­tett venni, hogy a jármű padlósző­nyege frissen van leragasztva. Mi­után lecsavaroztuk a szegélyező díszléceket — és megbontottuk a padlószőnyeget —, bukkantunk rá a rejtekhelyre. Tulajdonképpen az eredeti padló fölött mintegy 12 cm­­rel úgynevezett álpadlót hoztak lét­re, fümérlemezből. Erre ragasztot­ták vissza a szőnyeget, és szerel­ték fel a díszléceket. — Mit találtak az üregben? — Nyolcvanhat csomagban összesen 60 kg heroint. A gyanú alaposságát a kétféle reagenssel végzett tesztelés már a helyszí­nen beigazolta. — Mit tudunk a kábítószer­csempészről? ■ (Folytatás a 3. oldalon) HÓNAPI VIRÁGVÁSÁR! 30—50% kedvezménnyel Rekl amar! Gijompálma 220 Ff helyett 100 Ff. Vásárhely, Ifjúsági Park, Hódtó u. 77. március 2—3—4-én, 9—18 óráig. 4z elmúlt esztendő leghatáso­­sabb óriás plakátjai verse­nyének eredményét hirdették ki teg­nap Budapesten. A díjazottak között van a Pick Szeged, amely vala­mennyi hatáselemet együttvéve (leg­nagyobb tetszés, a legtöbbek által látott és megjegyzett, valamint a leg­emlékezetesebb) gigantposztert ké­szíttette el még 1993-ban a McMann Erickson ügynökséggel. Art direk­tor Nagy Dezső, copywrifbr Tordai Péter, grafikus: Szalma Edit, fotós: Fábry Péter. A „Mindig van rá al­kalom. Feledhetetlenül finom.” fel­iratú plakát már a bemutatáskor is Közönségdíjas ____a Pick____ iiagy sikert aratott, de széles körben igazán tavaly terjedt el, és nyerte meg az emberek tetszését. (Egyébként a legnagyobb tetszést a Postabank négy bébit ábrázoló pla­kátja aratta, a legtöbbek által látott és megjegyzett plakát Kuncze Gá­bort, az SZDSZ miniszterelnök-je­löltjét ábrázolta.) A City-Light plakátok kategóriá­jában a legnagyobb vásárlási ked­vet a Pick Szeged plakátja váltotta ki, amely az összesített hatásered­mények alapján a legsikeresebb volt ebben a kategóriában. PVC- és TAPÉTAVÁSÁR! 10—30% ENGEDMÉNY! PVC-padló 2 m széles 790 Ft/fm-től Tapéta 270 Ft/tek.-től Kapható még műanyag lambéria, harmonikaajtó és poszterek. VÁSÁRHELY, Andrássy u. 54., és Szántó K. J. u. 1. sz. alatt. HA FIZETÉSÉT HOZZÁNK KÜLDI, ÉJSZAKA IS FELVEHETI! NE HABOZZON: BANKKÁRTYÁZZON! Kirendeltsegek: HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, MÁRTÉLY, MINDSZENT,,SZÉKKUTAS. Ad ókedvezményes igazságtalanság. 6. oldal ■%. w , Lepecsételt-^Tehenek?

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék