Reggeli Délvilág, 1995. április (6. évfolyam, 77-100. szám)

1995-04-01 / 77. szám

Nyomozhat majd az APEH? Horn a déli végeken Az ügy kínos, felettébb kí­nos. No, nem a negatív törté­net, vagy ahogyan elangolszá­­szosodott zsurnaliszták írják, sztori papírra vetőjének, hanem azoknak a személyeknek — főként szegedi és budapesti ügyvédeknek, angol, német bankoknak —, akik, amelyek végül is főszereplőivé váltak a bonyodalmaknak. Első látásra homályosnak tűnhet, azok tag­lalása során miképpen merül­hetett fel dr. Jeszenszky Géza volt külügyminiszter ügyvéd testvérének, illetve dr. Farkas László volt köztársasági meg­bízottnak is a neve, ám idővel millUl'im. i»»r Csak vé. gig kell olvasni az interjút. E sorok írója ezen lapban megírta már, hogy Nagy Lajos csongrádi vállalkozó különös körülmények között volt kény­telen elhagyni szeretett vállal­kozását. A Kiskunfélegyháza felé vezető út mentén lévő Ván­dortanya fogadót. Sőt, arról -is szót ejtettünk: a Tisza-parti kis­városban hetek óta azt pusmog­ják az emberek, hogy öngyil­kos lett az egyébként Békés me­gyébe való 44 éves férfi. Ho­lott a nyolcvanas évek végén éppen az ő vendéglője nyerte el a Békés Megyei Népújság so­rozatában a megye legjobb vendéglátóipart egysége kitün­tető címet. Ugyan a helyi rendőrség cá­folta a híresztelést, sőt arról tá­jékoztatott bennünket, hogy rendszeresen visszajár a város­ba a vállalkozó, mégsem ültek el a találgatások. Tisztában vol­tunk azzal, hogy nyilvánvaló­an maga a legilleiékesebb sze­mély, a korábban télen-nyáron több mint húsz dolgozót fog­(Folytatás a 4. oldalon) Megyénk csempészektől, fegyveresektől, maffiózók­tól veszélyeztetett közbiztonságáról tartottak értekez­letet a szegedi megyeházán, melyen részt vett Horn Gyula miniszterelnök is. A mintegy másfél órás tanácskozáson Sal­­gó László megyei rendőrfőkapitány ismertette a helyzetet, majd a meghívott parlamenti képviselők, fegyveres és civil szervezetek vezetői kérdeztek. Válaszadó volt Lehmann Ist­ván megyei elnök is. Horn Gyula külön is kiemelte a Lehmannal tartott eszmecsere hasz­nosságát, ismerkedését a megyével, Szeged városával. Elmondta a mi­niszterelnök, hogy erősen készülnek az április közepére tervezett kor­mányülésre, ahol dönteni kell olyan kérdésről, mint hogy kapjon-e nyo­mozati jogkört az APEH vagy sem? Elhatározott szándéka, hogy meg­erősítik a fegyveres testületeket, te­kintettel a társadalmat mostani ne­héz helyzetében különösen dühítő fe­kete gazdasági ügyletekre, amelyek a bűnözés alapját képezik. Hozzátet­f ÍRÓASZTALVÁSÁR!^ 500 Ft-tól felszámolásból! Óriási választék | 1995. április 3—4-én | i 10—14 óráig • Vásárhely, Vámház u. 10. ^Na! Ki? Barkácsraki!^ Szentesi expo Főszerep a vállalkozóké Az AB-AEGON Biztosító Rt. makói fiókja tárgyalóképes, talpraesett, intelligens személyeket vár korlátozott számban (10 fő) üzletkötői munkakörbe. Jelentkezés személyesen az üzleti irányítónál mindennap 9 és 11 óra között. Makó, Csanád vezér tér 5. A „RÁCIÓ” BÚTORBOLTBAN még tavalyi áron vásárolhat szekrényso­rokat, ülőgarnitúrákat, egyéb bútorokat. Vásárhely, Madách u. 2. (Mentőállomással szemben) A helyi önkormányzat köz­reműködésével első ízben szer­vezte Orbán István vállalkozó­ként a szentesi Kereskedelmi Napokat. A mostani városi expo már a harmadik. Ötven­nél is több helyi és vidéki vál­lalkozás mutatkozik be egy­másnak, és a Művelődési és If­júsági Házban április 2-áig el­látogató közönségnek. Tegnap délelőtt Szirbik Imre polgármester nyitotta meg ekkor számtalan érdeklődő által figye­lemmel kísért kiállítást és prog­­(Folytatás a 6. oldalon) te ehhez, hogy az eddigi esetleges együttműködését a bűnüldöző szer­veknek rendezni kell és szervezetté tenni. Ezzel összefüggésben említet­te: sürgető feladat megvizsgálni a jogszabályok mostani lehetőségeit és kényszerű változtatásait a hatékony bűnüldözés érdekében. Fontos lenne, Horn szerint a nyu­gati végekhez hasonlóan, a déli-dél­keleti végeken is erős szövetséget kiépíteni az Európai Unióval, mert a gyors és hatékony határellenőr­zésnek a technikai feltételeit ők biz­tosíthatnák. Érdekes kérdésre adott hasonló szellemű választ Horn, amikor az elhíresült Katona Bélától számlázó kijelentéssel szembesítették. Nem, ő nem tapasztalja a szervezett bű­nözés beépülését a nagypolitikába, egyébként legjobb lenne ezt a kije­lentőtől magától megérdeklődni, fricskázta tovább a talányt Megtudtuk még, hogy az áprilisi kormányülésen kívánnak dönteni a konkrét létszámleépítésekről a köz­­alkalmazottak esetében. Arra a ké­résre, hogy ne csak ideig-óráig le­gyen jelen megyénkben a Rendőri Ezred, hanem tartósan állomásoz­zanak itt rendőri erők, a miniszter­elnök „nyitottságát” hangsúlyozta, hozzátéve, hogy már Salgó László is hasonló fölvetéssel élt Összegezve tehát közbiztonsá­gunk, miként a nemzetközi hely­zet fokozódik. (tráser) Délvilágszépe Kecses alakját köszönheti hobbijának, a tornának, és az egészséges táplálkozásnak. Kedvenc virága a rózsaszín rózsa (ne küldjétek fiúk, a szíve foglalt!). Színe a hófehér, ami csodálatosan áll kreol bőréhez. Rendkívül fontosak szá­mára a barátságok, kapcsolatok. Kedvenc időtöltése még a zenehallgatás, és szereti az állatokat. Szeret utazni és vá­gyai között szerepel a Kanári-szigetekre eljutni. És ki hin­né, ez a törékeny alkat, Bányai Judit, komoly üzletember. Szentesen az Építkezők szaküzletének társtulajdonosa, ahol csodálatos csempéket és fürdőszoba-berendezéseket kínál. Mi meg egyéb szentesi érdekességeket a 2—3. oldalon. (Fotó: Pijó, szöveg: Kissné) Kipakol a csöng rád) vándortanyás DAEWOO Forgalmazza: iaOBT. Telefon: 62/341-885, 346-568 Bemutatóterem: Hódmezővásárhely, Oldalkosár utcai üzletsor.____________ RACER TÍPUSOK 1 298 000 Ft-tól NEXIA GL 1 498 000 Ft NEXIA GLE 1 668 000 Ft NEXIA GLX 16V 1 768 000 Ft ESPERO GL16V 1 848 000 Ft ESPERO GLX 16V1 998 000 Ft ESPERO DLX 2 398 000 Ft ESPERO 1995/77. április /., szombat /&üozo:A Ára: 15y50 Ft pl Nyár ’95 Utazási Iroda Tel./fax: 36-62/413-452 Vpf 6900 Makó, Szegedi u. 8. — Tel./fax: 36-62/413 452 Nálunk meg értékálló a forint! . Spanyolország Új! Szlovénia Új! Hotel** reggelivel, Alpesi oázis autóbusszal: Aktív nyaralás a hegyekben VI. 22.—VII. 2. (autóbusszal) 23 900 Ft Félpanzió Hotel** 1600 m magasan 24 900 R _______Valutaeladás kedvező árfolyamokkal!_______ AKCIÓ ÁPRILIS HÓNAPBAN Tatai brikett 940 Ft/q Dorogi brikett 920 Ft/q Kazánszén — Haldex 920 Ft/q Hasábos akác tűzifa 540 Ft/q Akác tűzifa felvágva 590 Ft/q Román cement . 810 Ft/q Oltott mész 450 Ft/q Kőpor 420 Ft/q TÜZÉP MAKÓ, ARDICS U. 54. TEL: 62/411-407 Makón cs környékén 30 q felett ingyenes kiszállítás. Nyugdíjasutalványt elfogadunk. Nyugdíjasoknak Makón és környékén 15 km-cs távolságban ingyenes kiszállítás.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék