Reggeli Délvilág, 1996. március (7. évfolyam, 52-76. szám)

1996-03-01 / 52. szám

• Rabsicok az árpádhalmi őzek között „Bakot lőtt" a volt vadász és „hajtója" Levelet intézett az Euró­pa Tanácshoz Miroslav Grebenícsek, az ellenzéki Cseh- és Morvaország Kommunista Pártjának el­nöke, melyben arról pa­naszkodik, hogy a Cseh Köztársaságban megsértik a demokrácia alapelveit, az emberi és az állampolgári jogokat. Grebenícsek, aki­nek pártja a parlamenti bár­sonyszékek mintegy ttz százalékát ellenőrzi, leve­lében azt írja: Václav Havel államfő nem mond igazat amikor azt állítja, hogy az ország életét érintő leglé­nyegesebb kérdésekben Csehországban összhang van a koalíció és az ellen­zék között. Felhívta a fi­gyelmet arra, hogy a jelen­legi kormánykoalíció a la­kosság megkérdezése nél­kül oszlatta fel a csehszlo­vák szövetségi államot és Václav Klaus kormánya el­lenzi a népszavazás intéz­ményének bevezetését, el­utasítja a területi önkor­mányzatok kialakítását is, habár a hatályos alkot­mány ezt előírja. (MTI) Internet a makói Almás! iskolában írásunk az 5. oldalon Grebenícsek feljelent A makói Erdei Ferenc szakközépiskola végzősei nagyon szeretnének a jövőbe látni. (Fotó: Karnok Csaba) Ne ugass! Tizenöt éve, amikor egy Szovjetunióból be­hozott új vakcina­törzzsel oltották be va­lamely község kutyáit, a faluban mihamar egyetlen kutya sem ugatott, az orosz oltás ilyen hatást tett rájuk - tudhattuk meg az illeté­kes kerületi főállator­­vostól, a makói részle­ges ebzárlat kapcsán. A konkrét esettől telje­sen függetlenül, mint­egy elvi síkon, nem tu­dom megállni, ne kér­dezzem meg magam­tól: most akkor mi le­hetett a vakcina fő ha­tása; az, hogy az adott betegség ellen használt, vagy pedig, hogy a továbbiakban „pofa be!" volt a ku­tyáknak? Lehetséges, ez utóbbi volt a fő hatás - szovjet vakcináról lé­vén szó -, s betegség ellen kvázi mellékhatás­ként védett csupán? (efcsé) • Betörtek az ambróxfalvi óvodába Összetört szekrények, kiürített hűtő Korábban tudósítottunk az ambrózfalvi önkormány­zat intézményeiről, melyek­nek működését a fenntartó jelentős erőfeszítések árán tudja csak fenntartani. Sze­gény embert azonban az ág is húzza - mondhatják most az ambróziak -, ugyanis tegnapelőtt éjjel valaki be­tört a község óvodájába. Elvitte a szekrényből azt a pénzt, melyet az óvodások csoportképeire gyűjtöttek össze. Mint azt Kovács Jó­­zsefné körjegyző elmondta, a pénzen kívül az ott dolgo­zók étele is eltűnt a hűtő­szekrényből, a szekrényeket pedig megrongálták, ami­kor kinyitották. Emellett betörtek az ott lévő kenyér­boltba is. A körjegyző bízik abban, hogy az elkövető meggondolja magát, és visszahozza, amit elvitt. B. A. Elkötötték a traktort Egy vadonatúj, egyéves MTZ-traktort kötöttek el a napokban Makón, az Aradi utcából, egy telekről. Mint ahogy azt a kapitányságon tegnap megtudtuk: a tolvaj nyugodtan dolgozhatott, hiszen a tulajdonos nem azon a telken lakik, és a környék is lakatlan. Az el­lopott traktor körülbelül egymillió forint értékű, és valószínűleg nem veszik el végleg. Pormalat-bázis Vásárhelyen Parmalat nagykereskedelmi raktár nyílt tegnap délután a vásárhelyi Széchenyi tér 1/A. alatt, a Szám-adó Kft. telephe­lyén. A Fehértej innen teríti a jövőben termékeit Csongrád és Békés megyében. Öt fedélzeti komputerrel ellátott kamionjuk közül négy, úgynevezett kínálójáratként működik, míg egy a megrendelt árut szállítja házhoz. (Fotó:Tésik Attila) Kelemen Zoltán rendörzászlós a kétmilliót érd „gyűjteménnyel". (Fotó: Tésik Attila) Még tavaly, november 26-án érkezett bejelentés a nagymágocsi rendőr­őrsre. Az árpádhalmi sporttelep öltözőjében egy kizsigerelt őzet talál­tak. Már az időpont is gyanús volt, hiszen ebben az időben nem vadászha­tó az agancsos. A terüle­ten működő OMW Vad­gazdaság orvvadászatra gyanítva tett feljelentést, ismeretlen tettes ellen. A Btk. mindezt lopásként kezeli, bár ez már az őz sorsán nem sokat változ­tat. (További részletek a 7. oldalon.) Távolinak tűnik, de mind közelebb a tanéwég. Hogy ez a tény kit miként érint a középiskolások között? Akik - pél­dául - az első osz­tály vége felé jár­nak, legföljebb a vakációt sürgetik, de azt nagyon. An­nál inkább foglal­koztatja a végzősö­ket, akik nemcsak a napi tanulnivaló­­val küzdenek meg, s az érettségire ké­szülnek, de a fölvé­telire, vagy a mun­kába állás megpró­báltatásaira is. A makói Erdei Ferenc Kereskedelmi és Közgazdasági Szak­­középiskola néhány végzős tanulóját az elkövetkező évek­kel kapcsolatos ter­veikről kérdeztük - három, már dolgo - zó, nemrég végzett fiatal pedig arról számol be, milyen is a nagybetűs Élet. (A tinivilág a 4. oldalon) Akik még tanulnak - s akik mér dolgoznak Szuper mobiltelefon-akció EXTRA ÁRKEDVEZMÉNNYEL csak Westel 900 előfizetés esetén 1996. február 29-töl március 4-ig Keresse a Westel Rádiótelefon Kft. és a Westel 900 GSM Rt. hivatalos forgalmazóit, meglátja megéri. Elektrofil, Szentes József Attila u. 6B. Telefon: 63011-730, 60337-092, 30436-766 ECO Phone Bt., Vásárhely Szántó K. J. u. 20. Telefon: 62341-239, 60485-785. Jelzálog Walesa házán A gdanski kerületi bíró­ság az adóhatóság követe­lésére jelzálogot rendelt el Lech Walesa volt lengyel államfő gdanski házára. A lépésre azért volt szükség, mert Walesa komoly összeggel tartozik az adó­hivatalnak, nem fizette meg ugyanis a Warner Bros amerikai filmstúdiótól 1989-ben kapott egymillió dolláros honorárium után járó adót. Ugyancsak ezzel összefüggésben korábban már döntés született az exállamfő bankszámláinak zárolásáról. Walesa azt ál­lítja, hogy az egymillió dollárt nem szerzői jogdíj­ként, hanem ajándékba kapta. Az akkori törvények szerint az ajándék adómen­tes volt. (MTI) Fotó: Karnok Csaba Szülővárosának tartott ősbe­mutató koncertet Szentpé­­teri Csilla, a József Attila Mű­velődési Központ szervezésé­ben, a Makói Zenés Esték ren­dezvénysorozatán belül - he­lyileg pedig a Régi Városháza Dísztermében, a minap. A vi­lághírű zongoraművésznővel arról beszélgettünk, kik voltak pályafutására nézvést nagy hatással; mely országok aurá­ja alakította művészetét to­vább; hová készül a további­akban - illetve ki írta, és ki­nek, azt a meglepetés-művet, amellyel, pluszként, elkápráz­tatta a közönséget. (írásunk a 6. oldalon) Ölszáz fagyhalál Az idei tél eddig 500 áldo­zatot szedett Moszkvában. Ennyien fagytak meg a város utcáin. Igor Nagyezsdin, a fővárosi „illetékes” elmondta: többségük erősen ittas volt, s a hajléktalanok közül került ki. Moszkvában január végén és február elején éjszaka harminc fok alatti hőmérsék­leteket mértek. Az elmúlt na­pokban átlag 4-5 fagyhalált jegyeztek fel. Különböző fa­gyási sérülésekkel több mint ezren kerültek kórházba ta­valy november eleje óta. A megfagyott végtagok csonko­lásával tudták csak megmen­teni a jobbára szintén ittas ál­dozatok életét. (MTI) [9am%l>itegu (MJia ffikifeía

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék