Révai Nagy Lexikona, 21. kötet: Kiegészítés A-Z (Budapest, 1935)

P - Percević, Ivan (Odavnai) - Perényi Géza - Perényi József - Perényi Zsigmond - Péret, Raoul - Pergamon (Bergama) - Perjéssy Mihály - Perkáta - Perlaky Mihály - Perlmutter Izsák - Permalloy - Permutit - Pernambuco - Perron, Karl - Pershing, John Joseph - Persián Ádám - Perth - Pertinax - Peru

Percovic 682 és előkészítik a pénz­válogató, pénzszámláló - és pénzcsomagoló­ gépek. *Percovic, Ivan (Odavnai), horvát katona­tiszt, szül. Bécs, 1881 máj. 21. A bécs­újhelyi katonaiskolát végezte el, a világ­háborúban felváltva teljesített vezérkari és csapatszolgálatot. 1917. a 27. honvédgyalog­ezred parancsnoka lett. A háború utáni jugoszláv államot nem ismerte el. Az 1934 okt. 9. marseillei merénylettel kapcsolat­ban Bécsben letartóztatták, de csakhamar szabadon bocsátották, mert kiderült, hogy a merénylethez nem volt köze. Ezért utasí­tották el a kiadatási kérelmet is. Perényi Géza, zeneszerző, 1931. megvált a Postás-zeneiskolától, 1933. az Orsz. Magyar Dalosszövetség férfikar-pályadíját, 1934. a Brunswick Teréz - pályázaton dalciklussal nyert pályadíjat. Újabb művei: Szent István­­mise, 18 zsoltár-preludium orgonára; zene­kari művek : Duhajzó (előadta a Filharmóniai Társ.) férfikarok stb. (XX. köt.) Perényi József, irodalomtörténetíró újabb tanulmányai: Somló Sándor és művei (1920); Jókai a drámaíró (1926); Aranka György és Kazinczy Ferenc (1926); A Boldogasszony anyánk kora és szerzője (1928); Gárdonyi Géza színművei (1928); Benyák B. Joósa (1931); Pécsi Mária elbeszélő művei (1933); Szemere György színművei (1933); Harsányi Kálmán színművei (1934). (XV. köt.) Perényi Zsigmond báró, államférfi, ny. bel­ügyminiszter, 1917. belső titk. tanácsos, 1927. elnöke a Magyar Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezetének, 1931­—32. a Kartellbizott­­ság elnöke, 1933. a magyar Szent Korona őre, 1934. a Kivándorlási Tanács elnöke. 1928. I. oszt. magy. érdemkeresztet kapott. (XV. köt.) Péret, Raoul, francia politikus, 1926—27. a kamara elnöke, 1930. igazságügyminiszter. (XV. köt.) Pergamon (ma Bergama), emlékeinek fel­tárását a háború után 1927. kezdte meg Th. Wiegand. Anyagi támogatást a német Notgemeinschafttól és amerikai magánosok­tól nyert. Kisebb jelentőségűek azok a ka­tonai gabona- és fegyverraktárak, amelyeket a vár legmagasabb pontján talált. Jóval fontosabb a városon kívül feküdt Asklepios­­szentély feltárása a hozzátartozó mindenféle gyógyhelyiségekkel. Ma világosan látható és tanulmányozható a több mint kétezer éves szanatórium berendezése, hol egykor Galenus tanított és gyógyított a legmodernebb esz­közökkel : hidegvízzel, iszappal és edzéssel. Építészeti szempontból igen tanulságos a tiszta klasszikus templom és mellette a kör­alaprajzú, kupolás fedésű, belsejükben fül­kékkel tagolt gyakorlati rendeltetésű hel­­lénisztikus épületek stílusbeli különbsége. (XV. köt.) Perjéssy Mihály, jogi író, ny. törvényszéki tanácselnök, megh. 1934 jún. 20. (XV.köt.) *Perkáta nk., Fejér vm., adonyi j., (1930) 4686 lak. Kisperkáta nk. és Nagyperkáta nk. egyesüléséből keletkezett 1926. *Perlaky Mihály, vezérkari százados, szül. Arad, 1897 szept. 2. A Ludovika Akadémia elvégzése után 1917. hadnagy, a hadiaka­démiai tanulmányai után 1928. a vezérkarba helyeztek át. 1928—32. a Ludovika Aka­démián a harcászat tanára. Cikkei főként lexikonokban jelentek meg. Perlmutter Izsák, festő, megh. 1932 ápr. 13. (XV. és XX. köt.) Perm, szovjetoroszországi város, (1931) 122.712 lak., elővárosaival együtt 186.349. *Permalloy, 78­ 5% nikkel és 22­5% vas ötvénye, melynek igen nagy a mágneses per­­meabilítása (nagyon könnyen mágnesezhető). Távírókábelek belső vezető erét szokás vele burkolni v. körülfonni, hogy a hosszú kábel ellenállásából és kapacitásából eredő zavaró hatásokat, a továbbítandó jelek gyengítését és torzítását csökkentsék. *Permutit (mesterséges zeolitok) víztartal­mú aluminium-, alkáli- (vagy földalkali) szilikátok. Sósav hatására elbomlanak és alkalitartalmukat könnyen kicserélik más bázikus részre. Főképpen vizek lágyítására használatos. Mész- és magnéziumtartalmú „kemény“-vizeket P.-szűrőn keresztülenged­ve, a mész és magnézium a P. nátriumjával cserélődik ki, az elhasznált kalcium és magné­ziumtartalmú P. regenerálható, azaz só­­oldattal átmosva, visszaalakul nátrium­­tartalmú anyaggá és így aránylag kis mennyi­­ségű P.-tal ezen folyamatot többször meg­ismételve, nagy víztömegek lágyíthatók meg. Pernambuco. 1. A brazíliai államok egyike, területe 99.254 km 2, (1930) 2.870.000 lak. 2. P., vagy ahogyan ma hivatalos rövidítésben in­kább használatos: Recife, az előbbi állam fő­városa, kikötő, (1930) 340.543 lak. Perron, Karl, német baritonénekes, megh. Drezda, 1928 júl. 15. (XV. köt.) Pershing, John Joseph, amerikai tábornok, 1921—24, az amerikai hadsereg vezérkari főnöke. Műve: My Experiences in the World War (1931). (XV. köt.) Persian Ádám, hírlapíró, megh. Pozsony, 1934 márc. 13. (XV. köt.) Perth, Nyugatausztrália fővárosa, (1931) elővárosaival együtt 204.780 lak. *Pertinax, 1. Géraud, André, XXI. köt. Peru, délamerikai köztársaság, területe 1,249.000 km 2, (1927) 6,187.000 lak., nép­sűrűsége 5. Lakosságának 32%-a indián, 53%-a kevert vérű, 11%-a kreol és európai, 0­ 2%-a néger, 0­2%-a ázsiai stb. Fontosabb mezőgazdasági terményei (1929, 1000­­-ban): rizs 594, cukornád 36.174, gyapotmag 830, tisztított gyapot 490, nyerscukor 4120, gyap­jú 6­8. Állatállománya (1929, 1000 drb-ban): ló 4243, szamár 265, öszvér 130, szarvasmar­ha 1805, sertés 686, juh 11.209, kecske 638, láma 598. Bányatermékei (1930): arany 2801 kg, ezüst 482.126 kg, réz 48.206 tonna, ólom 19.586 t, cink 11.276 t, szén 201.896 t, nyers­olaj 1,738.151 t, só 29.456 t stb. Vasútvona­lainak hossza (1931) 4522 km. Külkereske­delmi forgalmában (1930) a behozatal értéke Peril

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék