Értesítő, 1994 (1. évfolyam, 1-9. szám)

1994-06-01 / 1. szám

Igazgató­tanácsi határozatok (Folytatás az 1. oldalról) 8. Az Újságíróegyesület 1.500­0 keretösszeggel részt vállal a Sulyok István Főiskola újságíró szakának megszervezésében és ösztöndíjat is biztosít 5 diáknak. 9. Stanik Istvánt és Cseke Pétert megbíztuk, hogy május 1.-ig írásban is dolgozzák ki a Sulyok István Főiskola keretében az egyéves újságíróképz­és tanmenetét. 10. Július 4.-e és 9.-e között megszervezzük Árkoson a nyári továbbképző tanfolyamot vezető publicisták számára. A tanfolyam fő témája a romániai magyar sajtó stratégiája 4 év tapasztalata alapján. 11. Ez alkalommal találkozót is szervezünk román és magyar újságírószervezetek között. 12. A SPECTATOR Alapítvány által megvásárolt kolozsvári Sajtóház működésére szabályzatot kell kidolgozni. 13. A Sajtóh­íz. működtetésére gazdasági tervet kell kidolgozni, hogy ne legyen ráfizetéses. 14. Az Igazgató­tanács szükségesnek tartja, hogy a '14-es saj­tótámogatást jövőbe mutató, értéküket megőrző célokra (Sajtóban., számítógépes hírcsere rendszer) fordítsák, és a lehetséges ösz­­szegnek csak kisebbik részét fordítsák szubvenció jellegű segélye­zésre. 15. Az Újságíróegyesület díjat ajánl fel a diákújságírók Krea­tivitás versenyére. 16. Az RMDSZ Egyeztető Tanácsába megfigyelő minőségben Makkai Jánost jelöljük. 17. Simon Judit kérését külföldi riportútra egyelőre nem tudjuk támogatni. 18. Az egyházi lapoknak és az irodalmi lapoknak is elküldtük az Egyesület Alapszabályzatát és a tagfelvételi űrlapot hogy tel­jessé tegyük az Egyesület tagságát. 2 Továbbképzési lehetőségek Kedves kollegák! Felhívják figyelmeteket a legifjabb­ továbbképzési lehetőségekre: 1. A Magyar Tudományos Akadémia és a: il.ll. Buda­­pesten 2 éves időtartam (havi 1 hetet igénybe vevő) tovább­képzési lehetőséget kínál a sajtóban dolgozók számára, akiknek már van egyetemi végzettségük. Az oktatás tandíjköteles ISO.OOO Ft. évenként­, de lehetőség van ösztöndíjak odaítélésére , ked­vezmények biztosítására. Jelentkezzetek nálunk, ha érdekel benneteket ez a lehetőség. 2. A Bálint György■ újságírótsi­iiskola Budapesten 1 éves gyorsított képzést biztosít (legalább érettségi bizonyítvány szük­séges). Az oktatás tandíjköteles (70-100.000 it.), viszont ezt a MI­KI átvállalhatja megfelelő szerződések esetén. A jelöltek számára itthon teszt­vizsgát szervezünk s így juthatnak tovább. Jelentkezni május 31.-ig lehet a MN­RE székhelyén. 3. Versünk Nagyváradon a Sulyok István főiskola keretében újságíró szakot indítani. Oktatási idő 1 év. Tandíjköteles lesz, ezt jelentős részben a MŰRE fedezi. Értesítsétek, amennyiben jelentkező van a szer­kesztőségben. Ügyvezető elnök Az ügyvezető tanács határozatai Marosvásárhely, 1994 május 19­ ­. Az­ ügyvezető tanács elfogadja az 1993-as év pénzügyi jelentését és az újságíróegyesület 1993-ra kapott sajtótámogatásának elszámo­lását. 2. t éveiben fordul a Lapkiadók Egyesületéhez magyarázatért, hogy a megjelent I.E-nek alapszabályzatából miért maradt ki a MARE-val való együttműködés és tevékenységének támogatása. 7. A SXR-MURE viszonyt írásos protokollban kell rögzíteni. 4. 100.0­10 lejjel támogatjuk a Diákújságírók torockói találkozóját és a vezető tanácsot meghívjuk Árkosra, július 7.-ére. 5. A S­IA diáklap kiadására nem vállalkozhatunk, de nagyon jó­nak tartjuk kezdeményezésüket és támogatjuk őket továbbra is. 6. I­­jságíróhallgatók nyári gyakorlatához kérjük a szerkesztőségek igényeit és a diákok opcióját. 7. Az Egyesület Értesítőjének első számát minden tagnak elküld­jük, a többit csak azoknak, akik rendezték tagsági díjukat. Gáspár Sándor, Makkai János és Karácsonyi Zsigmond az első számot május 31.-ig elkészíti. 8. Kérjük, hogy a sajtótámogatás elbírálásakor az itteni Sajtókura­tórium döntését fogadják el, a megegyezés szerinti plafonig, ezen felül, ha lesz­ lehetőség, a javasolt sorrendben kaphassanak a pályá­zók. .­. Az Egyesület részéről a Sajtókuratóriumba három képv­iselőt az írott sajtóból, hármat pedig az elektronikusból jelölünk. Javasoljuk hogy e testületben kapjon helyet a L­apkiadók Egyesületének képivi­selője is. Itt. Az Újságíróegyesület 1994-re pályázni fog a hírcsere-rendszer megvalósításáért, a továbbképző programok költségeinek fedezésé­ért, ebből kiemelten a Sulyok István Főiskola újságíró-szakának megvalósításáért, valamint az Értesítő és az­ Egyesület működési költségeinek kiegészítéséért. 11. Pályázatot hirdetünk szerkesztőségenként 1-2 helyre a Sulyok István főiskolára. A pályázók közül a MORE választja ki a jelölte­ket teszteléssel Nagyváradon. A lebonyolítással megbízzuk stanik Istvánt. 12. T­iltakozunk a Tanü­gyminisztériumban, mivel a magyar nyelvtan nem felvételi tantárgy az újságíró szakon. (Kantor L­ajos és Cseke G­éter) 17. É­rtesítjuk a kollégákat a tovabbképzési lehetőségekről a Bálint György főiskolán, illetve az El­TE-n. 14. Modositó javaslatot terjesztünk az Igazgató­tanács elé az Etikai bizottság működéséről: a) Olyan ügyeket nem v­sg­il az­ Etikai Bizottság, amelyeket a rep­lika jogának biztosításával rendeztek. ba H ha két cég etikai ügynek tekinti a konfliktusukat, akkor vállalnia kell az Etikai Bizottság költségeit. 15 Az arkosi táborba a román-magyar sajtótalálkozó meghívottjai: Mihai Baeanu fia Serbanescu, Stelian Tanase, Elena Síelei, Gab­riel Andreescu, T­udor Octavian, Cornel Nistorescu,Ion Cristoiu, Octavian Paler, Radu Enescu, valamint Szecskő Tamás, Karl Kra­­uschitz, Komlós Attila, Lengyel I­iszló, Alexa Károly, Bencsik Gábor, Bernáth L­­ászló. A találkozóra július 5.-én kerül sor. A tábor elő­adóinak névsorát Cseke Péter, az Oktatási bizottság elnöke végle­gesíti. 16. Kábán Józsefet megbízzuk ideiglenesen 2 hónapra a kolozsvári Sajtóház adminisztrálásával. A Sajtóház további kihasználására pá­lyázatot írunk ki. Kidolgozza Karácsonyi Zsigmond. (Beküldési ha­táridő: július 1. Elbírálás: július 15) 17­. Az­ ügyvezető tanács felhatalmazza Gáspár Sándort, hogy az­ új­ságíróvilla megszerzése érdekében lépéseket tegyen, valamint egyéb beruházások ügyében információkat gyűjtsön. Az újságíró szakra felvételizők figyelmébe A Magyar Újságírók Romániai Egye­sületének szakmai-oktatási bizottsága ér­tesíti az érdeklődőket, hogy a "Babes- Bolyai" Egyetem történelem-filozófia karán az idén két szakaszban zajlik a felvételi a négyéves újságíró szakra. Kü­lön a román és külön a magyar tagozat számára. Az első szakasz kizáró jellegű. A magyar tagozatra jelentkezők tíz helyre versenyeznek. I. szakasz (augusztus végén): választott idegen nyelv és irodalom (szóbeli) II. szakasz (szeptember 6-tól) 1. Román nyelvtan (írásbeli) 2. Egyetemes történeti ismeretek (csak újkor és jelenkor) a középiskolai tankönyv alapján — magyar nyelven (írásbeli) 3. Alkotás és kifejezőkészség (írásbeli)­­ magyar nyelven a) Tíz XX. századi magyar író mun­kássága b) Íráskészség tesztelése stílusgyakorlat alapján . A felvételi tárgyak vonatkozó témakö­reit a dékáni hivatalban kifüggesztik, az érdeklődők ahhoz igazodjanak. Cseke Péter, Kolozsvár, 1994. június 3.-án.­­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék