A Romániai Magyar Sajtó Értesítője, 2003

2003-04-01

A romániai A Főszerkesztők az RMDSZ-elnöknél A romániai magyar médiák vezetőivel, napi- és hetilapok, illetve tévé- és rádióstúdiók főszerkesztőivel folytatott megbeszélést Markó Béla, az RMDSZ elnöke. A marosvásár­helyi találkozón a kongresszusi döntésekről, az SZDP-vel kötött protokollumról, az RMDSZ és a sajtó viszonyáról volt szó. Az egyeztetés első részében a szövetségi elnök az RMDSZ előtt álló feladatokról és a jelen politikai helyzetről adott tájékoztatást. A fontos ügyek listáján szerepel a belső választások határidős meg­rendezése, amely Markó szerint komoly erőfeszítést jelent majd a szervezetnek. A kongresszuson lezajlott alapszabályzat-módosítás kapcsán kijelentette: alapvetően nem módosult az RMDSZ szer­kezete, s a változtatások nagy része nyitást jelent az eddigiekhez képest, noha van néhány olyan új kitétel is, aminek korlátozó jellege van. A támogatások ügyében a szövetségi elnök elmondta: az Illyés Közalapítvány kuratóriumá­nál kialakult helyzet miatt nehezen képzelhető el, hogy a pályázatok alapján május-június előtt kiosz­tásra kerüljenek az első összegek, s ezért is nevezte még fontosabbnak a Communitas Alapítvány által pályázatok alapján megítélhető támogatásokat, amelyek az idén jelentősen nagyobbak, mint tavaly. A romániai magyar sajtó összessé­gében például 3 milliárd lejes összegre számíthat, és az idén elképzelhető az is, hogy a művelő­dési, ifjúsági és más réteglapok mellett a napilapok is részesüljenek valamilyen támogatásban. Sajtó, RMDSZ, közhangulat A találkozón megjelent főszer­kesztők közül többen arra hívták fel a szövetségi elnök figyelmét, hogy Erdély és Partium különböző, magyarok által is lakott vidékein miként csapódtak le egyes kong­resszusi határozatok (amint arra számítani lehetett, a tiszteletbeli elnöki funkció eltörlése a Székely­földön keltette a legnagyobb ellenérzést). Természetesen sok szó esett az RMDSZ és a magyar médiák közötti, nem mindig felhőt­len viszonyról, és mind a meghívó, mind a meghívottak egyetértettek abban, hogy gyakoribbá kell tenni az ilyen jellegű kötetlen, informális megbeszéléseket. Az erdélyi magyarság egyre nyilvánvalóbb megosztottsága kapcsán vita alakult ki arról, hogy ezt hogyan és mennyire kell kezelnie a sajtónak, hogy a mono­polhelyzetű megyei napilapoknak miként illene viszonyulniuk ehhez a helyzethez. Két markáns véle­mény körvonalazódott: az egyik szerint szigorúan a tényekhez kell ragaszkodni, és a hamis állításokat tartalmazó véleményt kommentál­va kell közreadni. A másik állás­pont a teljes véleményszabadság tiszteletben tartását tartja a köve­tendő útnak. Vannak újságírók, akik a teljes kiegyensúlyozottságot nem tartják lehetségesnek. Javas­latként elhangzott: a Communitas

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék