Romániai Magyar Szó, 2000. augusztus (12. évfolyam, 3493-3523. szám)

2000-08-17 / 3509. szám

Csütörtöki mozaik 2000. augusztus 17. Három évszázad tanúja (MTI-Press) - Ma sem szorul támo­gatókra, pedig 107 évével alighanem az ország legidősebb polgára. Egyetlen ember él már csak Magyarországon, aki még láthatta Kossuth Lajost. Hősünk, Jenovai Jenő, a kormányzó halálakor mindössze egy esztendős volt. Zsenge gyermekkorában a pesti Kiskörúton még lóvasút döcögött, az Andrássy út alatt a kor technikai csúcstel­jesítménye, a földalatti vasút vadonatúj kocsijai robogtak, a Nemzetiben Blaha Lujza és Jászai Mari formálták meg szerepeiket, az irodalmi élet vezető egyéniségét pedig Jókai Mórnak hívták. Hazánk legidősebb polgára nem sokkal az első nagy világégés előtt lépett sorköteles korba, így volt „szeren­cséje” végigszolgálni az első világháborút. Jenovai Jenő tehát egyszer csak a Tanács­­köztársaság vörös katonájaként folytatta hadi pályafutását. - Salgótarjánnál kétségbeeset­ten próbáltuk védeni az ellenség által kórbezárt országát - emlékszik vissza Jenő bácsi. - Megjelent az alakulatunknál egy fiatal népbiztos, egy évvel volt csak idősebb nálam. Rákosi Mátyásnak hívták. A háborús nélkülözésekre majdnem ráment Jenovai úr élete. Megbetegedett a tüdeje, az orvosok nem bíztatták hosszú élettel.- Akkoriban került a kezembe egy bicsér­­dista könyv, amely a húsnélküli táplálko­zásban láttatta az egészséges élet kulcsát, így lettem majd' nyolcvan évvel ezelőtt vegetáriánus. Ami azt illeti, a húsmentes ­­az utóbbi évtizedekben inkább hússzegény ­­életmód Jenő bácsinál megtette a hatását. Schirilla György, az azóta már elhunyt természetgyógyász figyelt fel egy évtizeddel ezelőtt a feltűnően jó erőben lévő, a százhoz közel is rendszeresen sportoló aggastyánra. ­­Gyuri számos fellépésére elhívott vendégnek. Még csak kilencvennyolc voltam, de ő mindig százévesként mutatott he. Azt mondta, két évet csalhatunk, de így sokkal meggyő­zőbbek leszünk. Szegény, még hatvan évet sem élt. Ezzel szemben Jenő bácsinak most már igazán nem kell öregítenie magát. Amióta kétezer januárjának első napjaiban elhunyt a nála néhány hónappal idősebb Kun Zsigmond, ő a magyar életkor csúcstartó. Szinte hihetetlen, de a százhét éves Jenovai úr nem egy szociális otthon magatehetetlen lakója, hanem önálló életet él. Miután évtizedeken keresztül volt az ELTE kar­bantartó gondnoka, ma is a budapesti bel­városban lévő egyetem földszinti szolgálati lakásában tölti - immár tizenegyedik évtizedét.- Azt ugye tudják, hogy a mai napig sem hagytam fel a testmozgással? - kérdi, majd be is bizonyítja, hogy a sport nem kor kérdése. Mosolyogva húzza ki expanderét, majd az ajtókeretre szerelt gyűrűhintán himbálódzik egy keveset. - Tudják, ez azért kell, mert kicsit már meggörbült a hátam. Amióta bottal kell járnom és lemondtam a nagyobb sétákról, naponta párszáz tekerést csinálok szobakerékpáron. - A napi reggeli tornán túl hogyan telik Magyarország legidősebb emberének az élete? - Megetetem a galambokat, elkészítem magamnak a reggelit - szeretem például a diót mézzel -, az ebédemet pedig az ELTE menzájáról kapom A portások minden nap benéznek hozzám, pedig nincs is semmi bajom a korom miatt. Jenő bácsi kilencvenvalahány éves korában azt kívánta, hogy megérje a száz évet. Aztán, amikor betöltötte a százat, azt szerette volna, ha megéri az ezredfordulót. Ezt is megadta számára a sors. - Mi a hosszú élet titka? - Nem mondhatom azt, hogy soha nem ittam, mert bizony mindig megittam a magam fröccsét. A nőket is szerettem, a tévében m,ég ma is megbámulom a csinos lányokat. így aztán fogalmam sincs, mi lehet a hosszú élet titka. Hacsak az nem, hogy nem kell idő előtt meghalni. A bölcsőhalál rejtélye ^ —-f*. — -......I **- - - ■- - - 'T A rózsa halála i Fotó: JÁNOS DÉNES/ Csíkszereda A dohányzás abbahagyásának előnyei (MTI-Press) - Évi 4 millió áldozat - ez róható a „fehér koporsószegek”, vagyis a ciga­retták számlájára, a WHO adatai szerint. A dohányzást ál­talában nem könnyű abba­hagyni - de minél hamarabb mondunk le a nikotinról, annál nagyobb az esély arra, hogy visszakapjuk a várható élettar­tamunkból elvesztegetett (szó szerint, „füstbe ment”) évek egy részét. Ezt az állítást a legújabb brit kutatások is alátámasztják: Richard Pető professzor és cso­portja azt tapasztalta, hogy azoknál az embereknél, akik 50- 60 éves koruk táján abbahagy­ják a dohányzást, jelentősen visszaesik a tüdőrák kialaku­lásának veszélye, akik pedig már jóval ötvenes éveik előtt lemondanak a cigarettáról, azoknál 90 százalékkal csökken a dohányzással kapcsolatos kockázat. Az Egészségügyi Vi­lágszervezet (WHO) adatai szerint a dohányzás évről évre 4 millió embert öl meg világszerte és 20 éven belül ez a szám 10 millióra fog növekedni. Ha fennmarad a dohányzás terjedé­sének jelenlegi tendenciája, akkor előbb-utóbb a nikotin lesz az első számú halálok a világ­ban, hiszen ez okozza majd min­den nyolcadik ember halálát. (MTI-Press) - Időnként hírt ad a sajtó egy-egy újszülött megmagyarázhatatlan, hirtelen haláláról. A kétségbeesett szülők hiába keresik a tragédia okát, nem tudnak felfedezni olyan körülményt, mulasztást, ami választ adna kérdésükre. Böl­csőhalál - mondják ilyenkor széttárt karral az orvosok is. Az orvostudomány a legutóbbi időkig kórtörténeti és kórbonc­tani vizsgálatokkal sem talált magyarázatot a ma SIDS (Sud­den infant death syndrom) néven ismert kórképre. Magyarorszá­gon évente 50-150 csecsemő esik ennek áldozatául, a nyugat­európai országokban is ilyen sorsra jut az újszülöttek 2-3 ezreléke. A patológiai vizsgálatok végül is feltárták: olyan idegrendszeri elváltozás áll a háttérben, amely a keringés és a légzés hosszabb­­rövidebb ideig tartó kimaradását idézheti elő. Ez a légzés meg­állásához vezet, amit a szívfrek­vencia csökkenése kísér, miköz­ben emelkedik a tüdőben és a vérben a széndioxid szintje és fogy az oxigén. Az okokat ke­resve és a statisztikai adatokat vizsgálva a szakemberek kimu­tatták, hogy a drogfüggő anyák újszülöttei sokkal gyakrabban érnek ilyen tragikus véget. Ez is azt bizonyítja, hogy a kábító­szerező nők nemcsak saját, hanem a gyermekük életét is kockáztatják. Az átlagosnál gyakoribb a SIDS a rossz szo­ciális helyzetben élő csalá­doknál, az alacsony súlyú kora­szülötteknél és akiknél már előfordult a légzés leállása, úgyszintén olyan csecsemőknél, akiknek a vérében eleve magas a széndioxid mennyisége, illetve oxigén hiányt tapasztalnak. A bölcsőhalál kockázata fokozot­tabb olyan esetekben, amikor az édesanya dohányzik, s akkor is, ha a kicsi nem részesül anyatejes táplálásban. A hason fekvés, a téli időjárás és más tényezők (például ha a családban már előfordult ilyen halálozás), szintén a lehetséges okok között szerepelnek. A megelőzés legin­kább a kockázati tényezők kiik­tatása, csökkentése szolgálja — mind az anya, mind a család részéről. Fontos a jól felszerelt kórházban végzett gyermek­­gyógyászati vizsgálat, amely kimutathatja a légzés és szív­működés beidegzésének rendel­lenességeit. Megfelelő, összehan­golt lépésekkel a rizikócsoportba tartozó kicsinyeknél is minimá­lisra szorítható a szörnyű böl­csőhalál bekövetkeztének esélye. Befejezetlen Oscar Wilde színdarabra bukkantak (MTI-Panoráma) — Londoni lapjelentós szerint egy magángyújtó eddig ismeretlen, befejezetlen Oscar Wilde (1854- 1900) színdarabra akadt. Az Egy feleség tragédiája feltehetően magának az írónak a hűtlenségét dolgozza fel. Neal Kydd gyűjtő és Wilde-szakértó a kaliforniai egyetem egyik könyvtárában találta meg az 52 oldalas kéziratot. A színdarab 1929-ben, Wilde írásos hagyatékának eladását követően az író egyik barátjának, Robert Rossnak birtokába került. Peter Raby, a cambridge-i egyetem angol irodalom szakos docense szerint a mű nem fogható Oscar Wilde nagy drámáihoz. Wilde nem is fejezte be a színdarabot, hanem eladta egy másik drámaírónak, aki azután Mr. and Mrs. Daventry címmel átírta azt. Kydd elmondta, hogy a befejezetlen Wilde-drámában „egy előkelő férfi feleségül vesz egy egyszerű, csinos vidéki lányt, aztán megcsalja őt a szeretőjével”. A darab cselekménye szerint az asszony ennek ellenére kitart férje mellett, és csak az keseríti el, hogy a férfi a saját életét teszi tönkre ezzel. A valóságban Oscar Wilde felesége, Constance Lloyd is kitartott férje mellett, annak félrelépései, anyagi csődje és a homo­szexuális volta miatt rá kiszabott két évi börtönbüntetés ellenére. A vegetárius anyák ritkábban szülnek fiút (MTI) - A vegetárius anyák ritkábban szülnek fiút, mint a hagyományos európai vegyes táplálékon élők - állapították meg az angliai Nottingham egyetemének kutatói. A két éve folyó, 6000 kismamára kiterjedő vizsgálatból az derült ki, hogy míg Nagy- Britanniában átlagosan több fiú jön világra, mint kislány (106 fiú újszülött jut 100 kislányra), az alapvetően növényi táplálékon, illetve tejtermékeken és növényeken élő anyukák átlagosan mindössze 85 fiúgyermeket hoznak világra 100 kislányonként. A Practising Midwife folyóiratban közzétett tanulmány csupán a tényt közli, és nem sugallja a fiatal házasoknak, hogy táplálkozási szokásaik alakításával kíséreljék meg a születendő gyermek nemét befolyásolni. Ahhoz még hosszadalmas vizsgálatok kellenek, hogy eldőljön: tényleg a növényi táplálék fokozza a hajlamot a lányutódok fogantatására, vagy inkább arról van szó, hogy a fiúk helyett lányok kihordására biológiailag már eleve hajlamosabb nők jobban vonzódnak a növényi koszthoz - esetleg idegenkednek a húsevéstől. (MT(-Panoráma) - A 87 éves Stefan Heym a müncheni Bertelsmann kiadónál meg­jelentette a hatvanas évek­ben írt sztálinizmus-ellenes Die Architekten (Az épí­tészek) című regényét. Az NDK-ban „a dolgok akkori állása mellett" lehetetlen lett volna kiadatni az írást ­­olvasható az író előszavában. A csaknem 400 oldalas mű a múlt csütörtökön került a könyvesboltokba. A neves író barátai annak idején eljuttatták az angol nyelven írt regény kéziratát egy brit kiadóhoz, az azon­ban elutasította. Heym, aki tavaly nyolc hétig feküdt kómában, felgyógyulása után elhatározta, hogy kia­datja a regényt. „Arra gon­doltam, hogy mégis tanácsos lenne e világból való vég­leges távozásom előtt teljes egészében nyilvánosságra hozni írásomat. Lefordítot­tam tehát németre, és el­küldtem a fordítást kiadóm­nak Münchenbe" - mondta el a dpa-nak az író. Az egykori NDK-ban élt nagy író a,regényben arra keresi a választ, hogy milyen következménnyel járt az SZKP 1956-ban tartott 20. kongresszusa és az azt követő sztálintalanítás az NDK-ra nézve. Heym olyan építészek sorsán keresztül adja meg a választ a kérdés­re, akik azt a feladatot kap­ták, hogy az NDK egyik városában új, reprezentatív utcát építsenek a kelet-ber­lini Stalinallee mintájára, a szocializmus „új emberé­nek" megjelenítésére. James Cook — a felfedező portréjának kalandos útja Zenéről - könnyedén (MTI-Panoráma) - A Can­berrái nemzeti portré-galéria 3,18 millió amerikai dollárért - a legnagyobb összegért, amelyet ausztrál múzeum műtárgyért valaha is fizetett - vásárolta meg a világhírű angol felfedező, James Cook egy 1782-ben készült portréját. A kép, John Welber alkotása, a héten ér­kezett Londonból Sydneybe, ahol John Howard miniszter­­elnök a napokban leplezi le. A festmény több mint 150 Fotó: DEBELKA SÁNDOR / Nagyvárad éven át brit tengerészek jóté­konysági társaságának birtoká­ban volt. Amikor a Sotheby’s aukciós ház 1983-ban Mel­­bourne-ban elárverezte, egy londoni műkereskedő, bizonyos Angela Nevill vásárolta meg az időközben csődbe ment auszt­rál' üzletember, Alan Bond számlájára. A Sydney Morning Herald értesülése szerint 1994-ben Angela Nevill megpróbálta eladni a portrét az ausztrál nemzeti galériának, de az adásvétel nem jött létre, mert nem tudták megnyugtatóan tisztázni a műalkotás tulajdon­jogát. 1996-ban Richard England, az Alan Bond tulajdonát képező társaságok felszámoló biztosa Angela Nevill irodájában egy bőröndben talált rá a képre. Három éven át közösen pró­bálták eladni a portrét, miután tisztázták a tulajdonjog kér­dését. James Cook brit hajós, akit minden idők egyik legnagyobb felfedezőjének tartanak, 1770- ben felfedezte Új-Zélandot, majd Ausztrália keleti partvi­dékét is. (MTI-Press) ­Tokió déli részén John Lennon Múzeum nyílik október 9-én, a Beatles felejthetetlen vezérének 60. születésnapja emlékére. Özvegye, Yoko Ono várhatóan ott lesz az ünnepélyes megnyitón. Az állandó kiállí­táson Lennon személyes tárgyai, gitárjai mellett még sok érdekességet ígérnek a múzeum vezetői. • Ezúttal a Happy Mon­days zenekar dolgozza fel a Rolling Stones: Sympathy For The Devil című klasszikusát. Két évvel ezelőtt már bejött nekik egy feldolgozás, akkor a Thin Lizzy: The Boys Are Back In Town-ja volt az „áldozat”. Egyébként az idők folyamán mások is szimpatizáltak a sátánnal, emlékezetes közülük a Guns N’ Roses változat, mely az Interjú a vámpírral című Tom Cruise film betétdala volt. Bryan Ferry is elkészítette a saját verzióját, csakúgy mint a Blood, Sweat U Tears és David Byrne. • Bizony hosszú idő eltelt már az 1990-es The Rhythm Of The Saints című Paul Simon nagylemez óta, de ősszel You’re The One címmel ismét új koronggal lép színre a legendás énekes­dalszerző. Három évvel ezelőtt ugyan volt egy filmzenei kísérlete, (a) The Capeman, de a 42. helynél nem került feljebb vele a slágerlistán, ez pedig az ő képességeit ismerve nem valami nagy durranás. Tavaly nyáron Paul Simon nagy sikerű turnén vett részt Bob Dylannal, melyen a Sweet Lorraine címú új dalát már elénekelte. A hírek szerint a 11 kompozíciót tartalmazó új album ősszel jelenik meg, melyet amerikai és európai koncertkörút követ majd. A zenéről annyi szivárgott ki, hogy az előző lemezhez vagy a .............. G.raceland-hez viszonyítva nem lesznek annyira előtérben a dobok, viszont a gitárok és más hangszerek nagyobb szerephez jutnak. • Seress Rezső hajdani, nagy világsikert aratott dala, a Szomorú vasárnap „az öngyilkosok dala”­­ként is híressé vált. Állítólag több tucat fiatal dobta el az életét a bús melódia hatására. Ám nem ez az egyetlen ösztönző dala az életuntaknak. A nyolcvanas évek vége felé az akkor divatos énekes, Ozzy Osborne Suicid Solution című dalát tették felelőssé egy öngyilkosságot elkövetett tinédzser szülei a tragédiáért. Az ügy végére a Los Angeles-i bíróság tett pontot, nem találva bizonyítható összefüggést a nóta hangulata és a tinédzser szörnyű tette között. Az osborne ellen emelt vádat természetesen elejtették. • A rock művészei megpróbálnak mindent, hogy felvegyék a harcot a vásárlókért folytatott küzdelemben a pop sztárjaival, illetve sztárocskáival. Ha megvizsgáljuk azokat a rocklemezeket, melyek jelenleg is szerepel­nek a Billboard 200-as LP listáján feltűnő, hogy csak Carlos Santana és a Metallica képviselteti magát az idősebb, illetve a középkorú nemzedékből, a többieknek sajnos nem sikerült bejutniuk lemezükkel a legkeresettebb 10 LP közé. A fiatalok: Kid Rock, Limp Bizkit, Blink 182, Creed viszont állják a versenyt a popperekkel szemben. Az idei lemezeladási rangsor első három helye­zettje a Come On Over - Shania Twain (17 millió darab), a Supernatural - Santana (13) és a Baby One More Time - Britney Spears (12).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék