IPARGAZDASÁGI SZEMLE 1988

1988 / 3. szám - Hazai és nemzetközi tapasztalatok - A kisvállalatok fejlődését segítő rendszerek

nagyvállalatok sajátosságaira építő intézkedési csomagjaik vannak, de egyre több cég ajánl a kisvállalkozások testére szabott szolgáltatásokat is. A kisvállalatokat támogató programok legfontosabb területei: — a vállalkozások indulását, — az általános üzleti fejlődést, — a technológiai innovációt, — az exportot segítő és — az átképzési (szerkezetváltási) programok. Példák a vállalkozások indítását segítő programokra. Az ANCE a kisvállalkozások alapítására és átvételére létrehozott francia nemzeti ügynökség. 1979-ben azzal a ket­tős célkitűzéssel alapították, hogy — képzési programok, információszolgáltatás és tanácsadás révén segítse elő az új kisvállalatok megszületését, — járuljon hozzá a nemzeti vállalkozási szellem fejlődéséhez. Mintegy 60 helyi fiókból álló országos hálózata van, éves költségvetése eléri az 50 millió frankot. Az ANCE sokféle koordinációs és egyeztetési feladatot is ellát. Elsőként említjük, hogy javaslatokat kell tennie a kormánynak a törvénykezés és az irányítás területén szükséges változtatásokra. Így legutóbb az ANCE bízta rá a kormányzatot az admi­nisztratív eljárások egyszerűsítésére, az adók csökkentésére, a törzsrészvények el­adására. Másodsorban az ANCE arra ösztönzi a nagyvállalatokat, hogy nyújtsanak se­gítséget a gyártelepekhez közel eső kisvállalkozások létrehozásához és működtetésé­hez. És végül az ANCE más nemzeti testületekkel is együttműködik. Egyik ilyen part­nere az ANVAR, amelynek célja a „nemzeti" technológiák alkalmazásának ösztönzé­se. Az elmúlt évben — a francia iparpolitika átalakulásával párhuzamosan — tetemesen megnőttek az ANVAR kisvállalkozások támogatására szolgáló pénzalapjai. A Vlerick School of Management (Ghenti Egyetem, Belgium) kisvállalatok létre­hozását segítő programja három részből áll. Az esti szemináriumok hallgatóit a veze­tési ismeretek alapelveire oktatják. A volt növendékek egyedi segítséget adnak, a tanszék telefonos tanácsadást nyújt. A közvetlen költségek felszámításával szakmai konzultációkra is lehetőség van. Sok más országhoz hasonlóan egy nagy bank Bel­giumban is központi szerepet játszik a program pénzügyi finanszírozásában. Az új vállalkozásokat támogató szolgáltatások között egyre nagyobb jelentőségre tesz szert egy új forma.­ Ennek keretében elhagyott gyárépületeket, öreg iskolákat alakítanak át, hogy biztosítsák az új vállalatok működésének bizonyos infrastrukturá­lis feltételeit (vezetési tanácsadás, telex, ebédlő, titkárság stb.). Gyakran korlátozzák, hogy az új vállalkozás milyen hosszú ideig veheti igénybe ezt a szolgáltatást (általában 2 évig). Példák az üzleti fejlődést segítő programokra. A legtöbb nyugat-európai ország kifejlesztette a vállalatok fejlődését segítő hálózatot. Az­ ilyen hálózatok leginkább abban különböznek a francia ANCE-tól, hogy bennük az állam általában csak kevésbé jelentős, másodlagos, támogató szerepet tölt be. Így például az­ Egyesült Királyságban a vállalati ügynökségek magánvállalkozások keretében alakultak meg, és személyi ál- 2 Managed workshops vagy business hotels.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék