STUD - Statisztikai Tudósító, 1936. július (4. évfolyam, 146-156. szám)

1936-07-01 / 146. szám

Felelős szerkesúo és Felelős kiadó: Móricz Miklós ér. Fómunkaténs •• Sényi Pái dr. Budapest; IL, KeteN Károly-ufca 7. STATISZTIKAI TUDÓSÍTÓ. Telefon‘ 500 "z0’ Minden jog fehtantásévaf. —— Kéziratnak tekintendő. ----- Házi sokszorosítás Előfizetési díj posfai széfküidésse! havi2Ö'-P. IV.évfolyam» 146.szám. 1936° július 1. Szerda» MÓRICZ MIKLÓS ЗЖ, a STUR felelős szerkesztője a Julius hónapot szabadsá­gon tölti, Á Sffao ezalatt hetenkint kétszer jelenik meg, kedden és pénteken dél­után, szerdai,illetve szombati keltezéssel. ÉLELMEZÉSI JÓLÉT. Az élelmezési jóiét fejadagjainak megállapításánál szi­­goraan' számolnunk ke^l ideális többtermelési lehetőségeinkkel, mert különben»­­tekintve a meglévő igényeket,szertelenségekbe tévednénk. így például ha osak a mai szerény, polgári élelmezést tartjuk szem előtt, egy városi felnőtt értelmiségi foglalkozású ember számára a többnyire értékesebb oikkekből összeállítandó élelmezés évi tápértékátlaga a 2 millió kalórián felül van. Egy nehéz testi munkás táplálékigénye, ha nem is minőségben, de mennyiségben még je« lentősen több. Esetenkint i ^millió kalóriáig is felmehet. Természetes, hogy a tápértékigény nemcsak a kor és nemek, másrészt a sze­mélyi körülmények szerint széles határok küzött változó, hanem köztudomásúan nagy­­általánosságban az éghajlati viszonyok befolyása alatt áll. A trópusi bennszülött harmadannyi tápértékkel beérheti, mint a mérsékelt t-rt-y zordabb vidékein élő és dolgozó átlagegyén. A délkinai, vagy maláj,napi 2-3 marék rizse a grönlandit vég? alaskai hús- és zsiradékfogyasztásának tápértékben csekély törtrészét jelenti eredményben mérsékelt égövi kulturországokban a népjóléti átlagos élelmezési fej«' adagj Erősen megközelíti, vagy felülhaladja - jó minőségi megoszlással - az évi 1.5 millió kalóriát. Kíséreljük meg a minimális jóléti, élelmezési fejadagot a mondottak alap­ján hazai viszonylatainkra a jövő reális lehetőségeinek szemmeltartósával mennyi* ségileg, minőségileg és tápértékben megállapítani. JÓLÉTI FEJADAGOK .KILOGRAMMBAN ÉVEBKINT. éle lfliiszer, Falusi népesség Városi elem Országos Ihyersen Felnőtt N6 ás Gtyrar- öreg Férfi 3STŐ ás Gyér- öreg átlag férfi és haja.- mek és haja- mek serdülő dón ifjú dón fiú Kenyármag 200,­Liszt 230.- 183.- 114.- 160.- 157.- 126.- 78.- 110,- 150.­Vegyes gabona­nemű és rizs 21.5 17«- 10.5 15«- 17*5 14.- 9»- 12.5 15»» Száraz hüvelyes 12.- 10.- 6.- 8.5 8.5 6.8 4.2 6.0 8,­Burgonya 148*- 118.- 74«- 103.- 111.- 89.- 56.- 78.- 100,­Fflzelák. és zöld-8%«еШ 170.- 135.- 85.- 119.- 144.- 115.- 72.- 101,- 120,-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék