STUD - Statisztikai Tudósító, 1937. július (5. évfolyam, 140-166. szám)

1937-07-01 / 140. szám

/ s S T А Т I 8 Z 3 г е г к s st ő s ég és l) f ó') b i v a f л5! F,[*EST ÍJ, KELETI KÁROLY U. 7. KiöPzetfsi díj s/.«t4Üi<K'.-wl liavi 20'— j\ Közinli íiiténvekiH'k, muiíinosokmik havi W—P. T I К А. I T U D Ó S I T О К Ö N Y О M Á T О S N A P1L A P- ге/яг.бз SZERKESZTŐ ÉS FELELŐS KIADÓ: * Dr. MÓRICZ MIKLÓS fömvnkatArs; Dr. SÉNY-I PÁL t F L E F ON? 15 — 9 0 — 2 9, M 1 n d а о i о к !eííisfS»rltíiv»l. KézFataí’A tekintendő. — Háti *»Ju«ft?osíIá*. Heti кш-J-if eiőliwtésl díjé. M 30-- pengő. V. évfolyam. 140. szám. 1937. július 1. Csütörtök. MAGYARORSZÁG IÉRJOZGAIKA AZ 1937.ÉV MÁJUS HAVÁBAN. A M.kir.Központi Statisztikai Hivatal az 1937* év május havi népmozgalom alakulásáról a következő­ket közli: A házasságkötések számának szokásos május havi emel­kedése ezidén rendkívül erőteljes volt: az új Házaspárok száma az 1936. májusi 8*535-tel szemben most 9.8l6-ra emelkedett, az ezer lélekre számított házasságkö­tési arány pedig 12.8-et ért el.- A házasodási mozgalom magasra szökő májusi hul­láma következtében az év első öt hónapjában kötött házasságok száma egy kevéssel meghaladta az előző esztendő január-májusi számát. Lehetséges azonban, hogy idén a júniusra esedékes házasságok egy /kisebb/ részét már májusban kötötték meg. Az elvesz iiletési mozgalomban május folyamán is ugyan­az a jelenség mutatkozott, mint február óta a folyó év mindegyik hónapjában: az újszülöttek száma /l5.l4l/ ezúttal sem érte el az előző május havit /15.483/, úgy­hogy ezer lakosra jutó arányazámuk /19*8/ ismét a 20-as határ alatt maradt.- Két­ségtelen ugyan, hogy az új házasságok száma tavaly nyáron meglehetősen alacsony volt, a natalitás visszaesése azonban nagyobb mértékű annál, semhogy egyedül eb­ben az egy körülményben találhatná meg magyarázatát. Az időjárási szempontból nem túlságosan előnyös május hónapban a halálozások száma sem alakult kedvezően. 1936 májusában az ország 10,840 lakosa hunyt el; idén májusban ennél csaknem ötszázzal többre: 11.305-re nőtt a halottak száma.- A halandósági arány /ezer lélekre 14.8/ azonban igy is tűrhető. Nem örvendetes a csecsemőhalottak számának - bár egészen enyhe mérvű - emelkedése: 1936 májusban 2.088, 1937 májusban 2.107 egy évnél fiatalabb halottat anyakönyveztek. Jóval jelentősebben - 8-0o4-ről 8.6l4-re - duzzadt meg a 7 évnél idősebb korban elhaltak száma; ez az emelkedés az óv eleje óta következetesen meg­figyelhető s csak részben lehet indokolni az ebbe a nagy korosztályba tartozók szá­mának megnövekedésével.- Száz ólveszületésre 1937 májusában 13.9 csecsemőhalott jutott. Minthogy az ólvesziiletések májusi száma kevesebb, a halálozásoké pe­dig több volt, mint egy évvel előbb, a május havi természetes sza­­p 0 r u lat /3.836 fő, ezer lakosra számitva 5«0/ az előző évi /4.643 lélek/ alatt maradt. A fertőző betegségben jus havi 1.631-hez képest most 1.557-re csökkent.- A múlt májusban 1.422 volt; az arányszám /ezer lakosra de alacsonynak sem mondható és arra mutat, hogy ez a mindig meglehetősen sok áldozatot szed. elhaltak száma az 1936 má­­gümőkórhalottak száma az el- 1.86/ nem túlságosan magas, súlyos népbetegség nálunk még /TH.L./ TBHLIÉS ES IDŐJÁRÁS .д Magyarországon annyira a földdel együtt érez min­denki, hogy egy-egy nagyobb szabású eső, vagy tartós meleg esetében a legvárosibb ember is aggódva néz az égre: nem árt-e a termésnek?

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék