A Sajtó, Sajtóügyi tudományos folyóirat, 1938 (12. évfolyam, 1-12. szám)

1938 / 1-2. szám

51834 >o. '1- II' XII. ÉVF. 1-2 SZ. BUDAPEST 1938 A SAJTÓ SAJTÓUGYI TU! - 4.NYOS FOLYÓIRAT .Av,, A Magyar SÍI j ló Untom ártyl TársuHágpaA.'ó M a g 4 a rt^I j s á g í r ó k Egyesületének, n Mngyariirszági Vidéki Lapok" OWzagos EiM-sülelének, a Kai. írok és Ilirlapirók Országos Pázmány Egycsfíl?I^Jfek, az Otlliou írók és Hírlapírók Körének, az Újságkiadó Ti.sztvLselőkpty ugdijegyesülelénck hivatalos lapja. ÍZFGFB TARTALOM A MAGYAR SAJTÓ ÉS A KÖZVÉLEMÉNY. HLATKY ENDRE ELŐADÁSA: A MAGYAR SAJTÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG MUNKAKÖRÉRŐL. VÉRTES ISTVÁN": DEÁK FERENC ÉS AZ ÚJSÁGÍRÁS. KOZMA MIKLÓS ELŐADÁSA: KÖZÉLET, POLITIKA ÉS SZELLEMISÉG. Dr. S1KLÓSSY LÁSZLÓ: KOL1NOVICS GÁBOR. Dr. NYISZTOR ZOLTÁN BESZÉDE: A KATOLIKUS SAJTÓ FELADATA. Dr. BÁLÁS P. ELEMÉR: SAJTÓJOG, BÍRÓI JOGGYA­KORLAT. BUDAPEST 1 9 3 S

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék