Dr. Wünscher Frigyes szerk.: Ujságíró-arcképek (A Sajtó könyvtára 13. szám, 1932)

A SAJTÓ KÖNYVTARA SZERKESZTI: WUNSCHER FRIGYES DR 13. SZÁM UJSÁGÍRÓ--ARCKÉPEK ÖSSZEÁLLÍTOTTA WUNSCHER FRIGYES DR FIGYELMEZTETÉS. Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és egy hónapig terjedhető elzárással büntetendő, aki közgyűjteményben őrzött kéziratot, könyvet vagy más tárgyat eltulajdonítás szándéka nél­kül, de a kikölcsönzés tekintetében meghatáro­zott szabályok megszegésével elvisz vagy a sza­bályszerűen kikölcsönzött kéziratot, könyvet vagy más tárgyat a kikölcsönzésre megszabott határidő letelte után felhívás ellenére sem szol-' ' gáltatja vissza. (1929:XI. t.-c. 46. §.) CSÁTHY FERENC EGYETEMI KÖNYVKERESKEDÉS ÉS IRODALMI VÁLLALAT RT. DEBRECEN— BUDAPEST

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék