Dr. Sziklay János szerk.: Magyar Sajtó-évkönyv, X. évfolyam, 1941 (A Sajtó Könyvtára 19. szám)

TARTALOMJEGYZÉK - Sajtókamarai tagok névsora

felelős szerkesztője, Békéscsaba, Alsókőrös u. 4/a. — Mihály László, (Pasquino) Nemzeti Újság belső munkatársa, Budapest, III. Bogár u. 25. — dr. Mihelics Béla Vid, Új Nemzedék szer­kesztője, Bpest, I. Attila körút 19. — Miklya János. — dr. Milo­­tay István, Új Magyarság felelős szerk., Budapest, VI. Benczúr u. 44. — Mischek Ferenc József, (Mikes Ferenc), Berlin, Schönheimerstrasse 24., Budapest, I. Széll Kálmán tér 21. — dr. Mitlasovszky János, Orosházi Friss Újság főszerkesztője, Orosháza, Pacsirta u. 2. — dr. Mohar József, Friss Újság szerkesztője, Budapest, Vili. Népszínház u. 24. szám. — Mokry László, Új Nemzedék belső munkatársa, Budapest, V. Tisza u. 19. — Mokry Viktor, Új Nemzedék belső munkatársa, Budapest, V. Thurzó köz 8. — Molnár Henrik, (Székely Mol­nár Imre) Sorakozó belső munkatársa, Budapest, VI. Jósika u. 2. — dr. Molnár Jenő Antal, Pesti Hírlap törvényszéki és film rovatvezetője, Budapest, V. Szent István körút 26. -­­Morgenstern Gyula, Pester Lloyd belső munkatársa, Budapest­­. Mérleg u. 12. —Móricz Zsigmond, szépíró, Leányfalu. — Morschl Viktor, (Mérei Viktor), Dunaposta belső munkatársa, Budapest, IV. Bástya u. 19. — Morvay Zsigmond, Pester Llvéd belső munkatársa, Budapest, I. Lovas u. 9. Nagy Andor (Grosz) Esti Kurír belső munkatársa, Buda­pest, I. Endresz György tér 4/a. — Nagy (Neuhaus) Andor, 8 Órai Újság belső munkatársa, Budapest, VI. Bulyovszky u. 23. — Nagy Ákos, Dunaposta Hirlaptudósító belső munkatársa, Budapest, XI. Papvári E. u. 15. — Nagy Gábor, Magyar Élet belső munkatársa, Miskolc, Jézuskút sor 707. — Nagy Géza, Bihari Hírlap felelős szerkesztője, Berettyóújfalu, Tardy u. 12. - Nagy György, Pénzügyi Hírlap szerk. és a Mai Nap belső munkatársa, Budapest, III. Szépvölgyi u. 25. — dr. Nagy Imre, Debreceni Újság főszerkesztője, Debrecen, Domokos L. u. 24. Nagy József, Al. T. I. kirendeltségi vezetője, Győr, Bisinger sétány 16. — Nagy Lajos, Kis Újság belső munkatársa, Buda­pest, VIII. József u. 2. — dr. Nagy László, M. T. 1. belső mun­katársa, Budapest, VIII. József körút 44. — Naményi Zoltán, Magyar Országos Tudósító belső munkatársa, Budapest, II. Bem J. u. 2. — Naschitz Jenő (Nádor Jenő), Újság belső munkatársa, Budapest, VII. Hársfa u. 37. — Natter Miksa (Nád), Új Nemzedék belső munkatársa, Budapest, II. Bulcsu u. 23/a. — dr. Náday Lajos, a külügyminisztérium sajtó­­osztályának sajtóelőadója, Budapest, II. Hieronymi köz 6. Neller József Mátyás, Pesti Hírlap belső munkatársa, Bpest, IX. Tompa u. 20. — dr. Neményi Vilmos, Bpest, Várfok u. 8. dr. Nagyrévi (Neppel) György, Nemzeti Újság belső munka-

Next