A Békés újság sakkrovata, 1921. április-december (1. évfolyam, 1-39. szám)

1921-09-17 / 24. szám

Gyula, 1921. évi szeptember hó 17I. évfolyam. 24. szám. fi fi K fi I ■ ■ fi V.‘. .v.v i3i ■*■ SAKK ■ fi_fi. ■ ■ í°fiLfi-fi' jVief 62. számú feladvány. 63. számú feladvány. Neukomm Gy., (Budapest). Megdicsérve a „Wochenschau“ versenyén J920. Harcz Károly, (Körmend). (Eredeti.) ii -n m ti Ül! HÍ 111 'I E: :ei .i 1 ■ ■ Jfi pE ' i * ‘ i A 1 . . * "Úté i.i ■ im**IBII 1 *a b .a .■ * m i n z-l * = ^ ill E | K & Mai három Up&sben.Mai három lépésben. Helyreigazítás. A 6 . sz. feladv. hadállása megfordítandó vagyis: r/7. .• Ke . Vlio, Hg3 gy :h4. sőt. • Kgl. gy: g2 h2 és hő. sí »Értei Ferene emlékverseny« jálszmíliböl. 64. számú játszma. Dr. Elekes—Gruber. (Vili. forduló). 1. eh eV 2. Hf3. Hc6. 3. Fb5, d6. 4. o —o, HgfG. 5. dB, FeT 6. Bel, o-o. 7. c3, Fg4. 8. Hbd2, Kh8,9 h3, Fh5‘ 10. Hdfl, Hfg8. 11. g4, Fg6. 12. Hfg3, f6. 13. Fe3, d5. 14. Ve2, d4. lő. FXc6. de. J6. FXb7. ef-j-. 17. IX^i Babb. 18. Fdő.HghG. 19. Fc4. Ff7. 20. FxF, BXF.21. Badl,g6. 22. Be2, Fd6. 23. Kg2, 15. 24. gy. Hhg4. 25. Vei, Fcő. 26. lig. fc. 27. HfXe5, B13. 28. HeX«, gf+. 29. Kxf3. VXg5. 30. d4, Fe7. 31. Kg2. hő. 32. Vd2, Vg4. 33. Bdfl, g5. 34. Ve3. h4. 35. Vf3, Ve6. 36. Vhő-f. Kg8 37. Hgfő, Bb6. 38. HfXe7+. \TXe7.39 Bfó.hH-f.40.KXIi3-g-l+-41 VXg4+ éss.feladta.. 65. számn játszma. Jakab A.—Balogh J. dr. (Vili. forduló). 1. e4. e5. 2. Hf3. Hc6. 3. Fc4, Hf6. 4. d3. Fe7. 5. Hc3. d6. 6. Fg5, liti. 7. Fe3, Fe6. 8. Fb3, d5. 9. ed, HXd5. 10. Va2. o—o. ÍJ. o—o. BfeS. 12 Badl. Ff6. 13. Vd^, HdXé3. 14. be. Ve7. lő. h3. Bad8. 16. Hfh2. e4. 17. Bdei, Fh4. 18. Be?. f5. 19. d4. Hca5^20. Bfbl, Hac4. 21. Vei, Fd5. 22. Be2—el, c6 23. FXci FXF. 24. Vb2, bő. 25. Vb4. Vf7. 26. g3, Fe7. 27. Va5. Fd6. 28. Khl, gő. 29. Begl, Fdő. 30. a4. a6? 31. c4, be. 32.-Vd2. Kh8. 33. Bg2. 14. 34. gf, gf. 35. Bbgl, le. 36. fe. BegS. 37. Hhg4, V13. 38. VfZ, BdfS? 39. Vh4, BXg4. 40. hg, Kg8 4!. Bge'. Bf6. 42. Kg). Fb4. 43. Bdbl, VXe3-f. 44. Bf2, Bf3. 45. a5{ BX«. 46. VXf2, Vxf2+. 47. KX^2. Fd2. 48. Bbgl, e3. 49. Ke2, c3 és világos feladta. Sakk hírek. A budapesti nemzetközi mesterversenyt, melyet a „Buda­pesti Sakk-kör“ réndez 50 éves fennállásának emlékére, szept. 4-én délelőtt megnyitották ünnepi keretek között. A székesfő­város képviselője francia nyelven üdvözölte a megjelent mestere­ket, Fleissig S. a Kör elnöke magyar és német nyelven tolmá­csolta a sakk kulturális jelentőségét. Szárny Zoltán a Magyar Sakkegyesület nevében és az elkövetkezendő béke reményében üdvözölte a kört, végül Abongi István főtitkár, tornavezetö ismer­tette a versenyt, rendezte a sorsolást és megalakította a zsűrit. Az első napon a következő párok mérkőztek: Sämisch vészit Bállá ellen, Tartakower nyer Steiner E ellen. Euwe nyer Schweiger ellen, Aljechin nyer Bogoljuboíf ellen. Sterk vészit Grfinfeld ellen és Kosztics vészit Vajda ellen. Második fordulón: Steiner E. nyer Euwe ellen, Bállá vészit Tartakower ellen, a Grünfeld—Sämisch, Bogoljuboff—Sterk. Vajda—Schweiger és Kosztics—Aljechin játszmák eldöntetlenek. . Harmadik fordulón: Sterk—Kosztics, Sämisch—Bogol­juboff. .Tartakower—Grünfeld, Euwe—Bállá játszmák döntetle­nek. Schweiger veszít Steiner E. ellen, Aljechin nyer Vajda ellen. Negyedik fordulón: Bállá nyer Scweiger, Grünfeld nyer Euwe és Aljechin nyer Sterk ellen, a Bogoljuboff—Tartakower, Kosztics—Sämisch és Vajda—Steiner E játszmák eldöntetlenek. Alant közöljük a gyulai második díjas játszmáját a holland mesterrel. 67. számn játszma. Steiner—Baue. (II. forduló.) 1. d4, Hb6. 2. Hf3, b6.3. e3, Fb7. 4. Fd3, e6. 5. Hbd2,elő. 6. He5, Fe7. 7. o-o, o-o. 8. b3, He4. 9. f3, Hd6. 10. Ve2. cő. ll.rFb2, f6. i2. Hg4,Hc6.13. c4,Bc8. 14. Bad, Be8.15. cd, ed. 16. de, be. i7. Bcől VbG. 18. Bdó! He5. 19. Beő! fe. 20. He5, Ff6. 21. Hc4. Vc7. 22. Bdl. Fd5. 23. Fh7-j-! Kh7. 24. Bd5. Hc4. 25. Hc4, Fb2. 26. Vb2, Vf7. 27. Vd2, Vf6. 28. Bhő-j—, Kg6. 29. <V4, Vf3. 30. Vd6-f, Vf6. 31. Vd3+ sőt. feladja. Maróczy nagymester és Euwe, a fiatal hollandi mester Bad — Ausseeban) Maróczy tartózkodási helyén training-matchet tartottak, mely a 9. játszma után eldöntetlen 2:2 = 5 arányban. A match 6'nyert egységig megy, Amsterdamban folytatják. A match két legérdekesebb játszmáját alább mutatjuk be. 68. számn játszma. ' Euwe—Maróczy. 66. számú játszma. Enne—Gottlieb. Játszották Wienben. 1921 évi május hó 27-én. 1. e4. eG. 2. d4, b6. (Sötét azt -hiszi,, hogy szokatlan lépéseivel tévútra fogja vezetni ifjú ellenfelét) 3. Fd3, Fb7. 4. Hc3, (Morphy hasonló állásokban a futárokat ei> és d3-ra, a huszárokat pedig e2 és d?-re szokta helyezni, miáltal egyrészt a közép védelmét, másrészt a gyalogtámadást is lehetővé tette esetleges h3 f4 és g4-el) Fb4. 5. Hge2, FXc3-|-. (Sötét két utolsó lépése rossz volt, ilyen lépéseket csak kávéházban tesznek. Az igazságos büntetés közeleg is nemsokára) 6. be. c5 7. o—o, d6. 8. Í4. Hbd7. 9. Hg3, Vh4. (Nagyon nehéz kitalálni, mi volt sötét szándéka ezen lépéssel, a vezér !i4-en semmivel-sem fenye­get, sőt Hf6—g4 sem jöhet utána, mert a világos huszár védve van s az ellenséges huszár h3-al visszadobatik) i0 Vei ! HgfG. 11. e5, (világos a támadást erélyesen viszi keresztül) de. 12. fe, Hu5. 13. Fd2. (nem hisszük, hogy sötét a felajánlott gyalog­áldozat következményeit kiszámította volna, ugyanis cXd-re. 14. Vf2 ? HX<£. 15. cd, Hg4 16. VXf7-f, KdB. 17. Fgő-}-, (kényszerlépés) VXF. 18. VXF, Bc8. 19. Fa6, BXC^ sötét nyerésre állna, viszont 14 He4, VXV. 15 HdG-}-, Kd8. 16. BaXel, de. 17. Fc1. Kc7. 18. BXf?- FcG. stb. után sötét állása szintén nem reménytelen. Mindez azonban tökéletes átszámítást igényel és éppen itt nem érezte magát sötét biztosan és az egyszerű elsáncolást válaszolta, mely azonban még gyorsabban vészit) o—o 14. He4. VXe>. >5 BaXe1, Bac8. l6. Hd6, Bc7. 17. Be4! (Mesteri lépés! Sötét nem tudja a fenyegető vihart elhárítani) He?. 18. Ref4. f6. (Gyalogvesztés el nem kerülhető." A passzív védekezés sem kielégítő eljárás és annak keresztül­vitele is csak kellemetlen következményekkel járhat) 19. ef, Hf6. 20 Bfe!. Fc6. (Fdő-re c4 jönne). 21. BXe6, Fdő 22. Be', FXa2. (Sötét már csak aiTa töre'kszik, hogy az egyensúlyt helyreállítsa. A futár azonban már nem tud visszamenni) 23. c4, cd. 24. Bal, Bc6. 25. BXd4, a5. 26. BXaí?, Hd7. 27 c51! (Elegáns be­fejezés következik) be. 28. Fc4-f-. Kh8. 29. HfT—)-. BXfT. 30 BXdT és sötét feladja. Komikas állás Maróczy Géza elemzései a „Békés“ sakkrovata részére. (A match negyedik játszmája.) 1. e4, 65. 2. f4, Fcő 3. Hf3. d6. 4. c3, Fg4. 5. fe5, deő. 6. Va4-f-, Fd7. 7. Vc2, Ve7. 8. d4, ed4. 9. cd4, Fb4—|—. 10. Hc3, Fc6. 11. Fd3, Fc3+. 12. bc3, Fe4. 13. Fe4, f5. 14. o-o, fe4 15. Vb3, có. 16 Fa3, Hf6. )7. Fcő, Vf7. 18. c4! b6. 19. Hg.ő, Vd7. 20 Bf6! gf6. 21. He4, Ve6. 22. Bel, bcő. :-3. Hf6-f, Kf7. 24. Vb?+ sötét feladja. 69. szántu játszma. Maróczy—Euwe. - (A match kilencedik játszmája.) * 1. e4, e5. 2. Hf3, Hc6. 3. Fb5, Hf6. 4. d3, d6. 5. c3, g6. 6. d4. Fd7. 7. deő, He5. 8. He5, do5. 9. Ve2, Fg7. 10. Fd3. o—o. 11. o-o, Hh5. 12. Ha3, Vh4. 13. g3, Vh3. 14. f3, Bfd8. i5. Bdl, Ff8. 16. Hc2, Fc6. 17. Fe3, fő 18. Ff2, Hf6. 19. efő! Hg4. 20. Fe3. BdS. 21. Bd3,'Ff3. 22. Vf3, Vh2+. 23 Kfl, Vc2. 24. Fgl! Be8. 25. fg6, Fg6. 26. Bd7! Fe7. 27. Vg4, Bf8-f. *28. Ke •, Vg2 29. Vg6-{-, Kh8. 30. Vh6+, Kg8. 3 . Ve6+, Br7. 32. Fe3, Vfl-f. 33. Kd2, Val. 34. Kc2ü és sötét feladja. A bécsi gambitverseuy néhány érdekesebb játszmáját adjuk közre. 70. számú játszma. Yukovics—Mutier. 1. e4, eő. 2. Hf3. Hc6. 3. d4, ed. 4. Fc4, Fcő. 5. c3, de. 6. Ff7—j—, Kf7. 7. Vd5-f, Kf8. 8. Vc5+,‘Ve7. 9. Ve7-j-, Hge7. 10. Hc3, d5. 11. ed, Hb4. 12 o-o, Hbdő. 13. Fd2, Ffő. 14. Bfel, Hb4. 15 Hd4, Hc2. 16. Be7-f. Ke7. 17. Hf5+, Kf6. 18. Bel, Kfő. 19. Bc2, cő. 20. Hd5, bb. 2l. Fc3, Bhe8. 22. Hc7, _Bad8. 23. g4-|— sötét feladja. 71. számú játszma. Vukovics—König. 1. e4, eő. 2 Hf3. Hc6. 3. d4, ed. 4. Fc4, Fcő. 5 c3, de. 6 Hc3! d6. 7. Vb3, Vd7. 8. Hdő Ha5. 9. Vc3, Hc4. 10. Vg7! Vgt. 11. Hgő He5. 12. Vh8, Hd3+. 13. Kd2, Vg5+. 14. Kd3, Vg6. 15. Vg8-|-, Vg8. 16. Hf6+. Kf8. 17. Fh6f! Vg7. 18. Fg7f, Kg7. 19. He8f sötét feladja. Kfllőulenyomat a Hobay János könyvnyomdájában megjelenő „Békés“ 1921 éri szeptember hó 17-lk számából.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék