Magyar Sakkélet, 1951 (1. évfolyam 1-12. szám)

1951. február / 2. szám

MAGYAR SAKKÉLET 27 mészetesen nem volt üthető Vf4:t és vezérvesz­tés miatt). Kh8 50. Bc8 (leköti a bástyát; csak­hogy a mattoláshoz bástyára már nincs szükség), Vf2f 51. Khl, Vf3f 52. Kg\, Fe3f 53. Kh2, Vf2f 54. Kh3, Vfl\ 55. Kh2, Vg1\ és matt 2 lépésben. Pogáts időnként nagy harci kedvvel ját­szott, sokszor azonban indokolatlanul hamar be­lenyugodott a remisbe. Az igy elszalasztott fél pontok akadályozták meg abban, hogy az el­sőség kérdésébe beleszóljon. Játszmái, bár stra­tégiai felépítésűek voltak, mégis bővelkedtek taktikai elemekben és gyakran emlékeztettek a nagy kombinációs iskola idejére. Ilyen jelleg­zetes kombináció fordult elő a Pogáts—Vastag játszmában, melyben sőt. 15. lépése után ez az állás jött létre : Következett: 16. Hg7:!, Bf8 17. Wiő, f5 18. ef6:. Ff6: 19. VMS, Vd8 20. Fg6:, hg: 21. Vg6A, KhS 22. Fg5! — feladta. Ugyancsak jó kombinációs készségről és különösen nagy hidegvérről tett bizonyságot Herendi elleni játszmájában (5 perc alatt 12 lé­pést kellett megtennie ! Hadállás vil. 28. lépése után : A játszma igy folyt le: 28..., Heb 29. h4, Ff4 30. b4, Bh5 31. Vk3, gö 32. b5 (Világosnak elegendő gondolkozási ideje volt, azonban le' becsülte sötét támadását), Bh4: 33. Bh4\, gh 34. ba, Bg8i 35. Kfl. Vgfi 36. a7? (ez viszont nem hidegvér, hanem rövidlátás), Vd3\ 37. Be2, Hd4 38. Fd4:, Fd2: 39. Vg4 (az utolsó kísérlet, ami azonban már nem segít) Vb4\ 40. Kg2} Bg4:i 41. fg, Vb7i vil. feladta. Macskásy 4. helyét biztosan szerezte meg. Játékát stratégiai megalapozás jellemzi. Sok döntetlenje túlzott békülékenységét bizonyítja. Grács főként kombinációs megalapozású játszmáival tűnt ki. Pozicióérzéke néha cser­benhagyja. A megnyitásokat jól játszotta, vég­játékban is megbízható. Kis szerencsével — megérdemelten — feljebb is végezhetett volna* Kardos „ T i p a r y-szerű“ megayitáselmé­­leti ellenszenvről tanúskodott. Többször a meg­nyitást egészen hibás felfogásban játszotta. Ha „átvészelte“ a játszma megnyitó fázisát, vesze­delmes ellenfél. Szigeti színesen, jól játszik. Fő eleme a kombináció, de nem áll hadilábon a stratégiá­val sem. Néhányszor durva hibát vétett s ezért képességein alul szerepelt. Sillyétől többet vártunk. 5 pontját az utolsó hat helyezett ellen szerezte, ami azt jelenti, hogy a komolyabb fajsúlyú küzdelmeket nem bírta. Az 1. osztályú játékosok közül Lengyel és Berger érték el a legjobb eredményt. Berger 8 mester ellen 4.5 pontot szerzett, a mesterek közül csupán Tipary ellen vesztett, helyesebben rontott nyerésre álló játszmát. Eszmékben gaz­dag, sok-oldalú játékos, — nyugodtan megál­lapíthatjuk : befutott. — Lengyel Levente pont­számban ugyan jobb eredménye ellenére is mér­sékeltebb teljesítményt nyújtott. Csupán jó vég­játékkezelésével tűnt ki. A megnyitási eszmék, sakkbeli elvek tisztázása körüli szorgalmas mun­kával nagy fejlődést érhet el. A többiek többé kevésbbé várakozáson alul szerepeltek. A verseny mindent egybeveive nem moz­gott azon a színvonalon, mint amit a „névsor“ ígért. Túlsók hiba a versenyzők gyakorlatlan­ságára mutat. A versenyt az Építő Fa- és Épitőanyagipari Dolgozók Szakszervezete Székházában rendez­ték. A rendezőség mindent megtett a verseny­zők érdekében, Bedő és Fögler tornavezetők szakszerű tapintattal minden zavart még úgy­szólván keletkezése előtt megszűntettek. így a sportszerű küzdelem biztosítva volt. Alföldi László Sakkozók kitüntetése A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa az elmúlt napokban a testnevelés és a sport fejlesztése te­rén kifejtett kiváló munkásságuk elismeréséül számos sportolónak és sportvezetőnek állami kitüntetést adományozott. A sakkozók közül Dr. Asztalos Lajos és S zabó László a Magyar Népköztársasági Sportérdemrend arany, Bar ez a Gedeon pedig ezüst fokozatát kapta. * E kitüntetések újabb bizonyítékai annak, milyen nagy gondot fordít Népköztársaságunk a testnevelés és sport fejlesztésére, milyen megbe­csülésben van részük azoknak, akik eredményeikkel és építő munkájuk­kal a sport területén is előreviszik a. szocializmus nagy ügyét. Az 1947—49. évi országos levelezési bajnokság Magyarország 1941—4? évi levelezési bajnoksága volt az első egyéni verseny 10 résztvevővel: első Barcza Gedeon, második Dr. Balogh János lett. Elődöntő nélkül rendezték: bárki indulhatott, de mindössze 10 jelent­kező akadt. A második egyéni bajnoki versenyt 1947 január havában irta ki a szövetség. Az elődöntő 7 csoportban indult 05 versenyzővel és az ered­mény, melyet a Magyar Sakkvilág 1948 máíusi száma közölt, igen nagy meglepetéssel zárult: kiesett a további küzdelemből Dr. Bán Jenő, Bérczy Róbert, Lángos Józsa, Szűcs Árpád és Dr. Vécsey Zoltán, mindannyian ismert versenyzők. Az elődöntő további meglepetést is Ígért a döntőre. A 4. csoport egyik résztvevője Dr. Gonda József 18 játszmával indult és két visszalépés után a megmaradó 14 játszmából 13.5 pontot szerzett 5 ponttal előzve meg azt a Dr. Nemere Gyulát, aki egy másik csoportban Dr. Vécsey és mások előtt fölényesen első helyezett lett. A döntőben való részvételre Mák Ernő, Spindler Antal, Dr Szalay Lajos, Szarka Károly, Dr. Gonda József, Mosonyi Kálmán, Dr. Nemere Gyula, Kenéz Pál és Gallasz Béla minősítetté magát, mestereink közül pedig Dr. Nagy Géza, Dr. Szily József és Gereben Ernő nevezett be Gereben később visszalépett, Szarka, Dr. Nemere és Kenéz pedig a játszmák nagy részét nem fejezték be, ezért eredményüket figyelmen kívül kellett hagyni. Az első bajnokság Barcza és Balogh mestereink sétagaloppja volt; az amatőrök mellettük csak statisztáltak. A második bajnokságon meste­reink elkeseredett harcot vívtak a helyezésekért, Dr Gonda József pedig mindkét mestert kitűnő játszmában győzve le igazolta be nemcsak azt, hogy az elődöntőben elért eredménye reális, de azt is, hogy megérdemli a bajnoki címet. A verseny során elért +13—0=1 illetve +6 -1=0 tehát +19—1=1 (92'850/?) eredménye önmagáért beszél: de váltott játszmái tar­talmilag is igazolják eredményét. Játszmái közül 8—10 közlésre alkalmas akadt, a Dr Szily és Dr. Nagy elleni játszmáját pedig több külföldi sakk­folyóirat is bőséges elemzéssel közölte. Nc_ O tJj RÉSZTVEVŐK 1!2 34 5 67 8 I Nyert 1 N n 0) > 1 Dönteti. Pout Hely 1 Mák Ernő ..................-Jo 1/2 1 0 I/O 1/2 1 2 2 3 31/2 IV—V. 2 Spindler Antal..................i -1 0 1 0 1 1/2 4 2 1 41/2 II—III. 3 Dl'. Szalay Lajos ....V2 0 — 0 0 0 0 0 0 6 t 1/2 VIII. 4 Dr. Gonda József . . .0 1 1 i 1 1 1 H 1 0 6 I. 5 Mosonyi Kálmán . .1 0 1 0 — 1/2 0 0 2 4 1 2V2 VII. 6 Gallasz Béla..................1/2 1 1 0 V 2 00 2 3 > 3 VI. 7 Dr. Nagy Géza ....1 /2:01 0 1 1 14 2 i 4V2'II—111. 8 Dr. Szily József ....0 ji/2'10 1 1 0 -3 ö 1 31/2 1V-V. Minthogy az elődöntőben megnevezett versenykiírás „Magyarország 1948 évi levelezési bajnokságáért“ helytelen volt — 1948-ban csak az elődöntő,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék