Magyar Sakkélet, 1961 (11. évfolyam 1-12. szám)

1961. február / 2. szám

MAGYAR SAKKÉLET a| Hazai sakk&saM&Huckilfe. — A BEAC sakkosztálya a múlt szá­munkban ismertetett vegyes mesterver­sennyel csaknem egy időben csillag­szerző versenyt is rendezett. Eredmény: Munkácsy István (BEAC) 9, Baranyai Sándor (Építők) és M. Kovács Gábor (BEAC) 8, id. Rózsavölgyi Péter (Elek­tronikus) 6, Kovács Miklós (Nyugati) és Tompa László (XIII. Sportiskola) 5,5, Szász Miklós (Gyapjúfonó) 5, Csáki Endre (BEAC), Róna Attila (MOM), Vá­nyai László (BEAC) 4,5, Fleck Ferenc (Elektronikus) 3, Schréder István 2,5 pont. A normát az első három helye­zett teljesítette. — A BP. VÖRÖS METEOR félórás versenyt rendezett 16 résztvevővel. Első lett Tyroler Sándor 11,5 ponttal, helye­zettek: Glück Pál 10,5, Lengyel Csaba és Nógrády Lajos 10, Dalmadi Jenő és Kovács István 9,5, Szentgyörgyi (Bel­ker) 6,5, Körtvélyessyné 5,5 pont. Vidéki hírek — BÁCS-KISKUN MEGYE. A megyei csapatbajnokság eredménye: Kecske­méti Vörös Meteor 50,5, Bajai Sparta­cus 45,5, Kiskunhalasi MEDOSZ 44, Kecskeméti Katona 1. Gimnázium 36,5, Kiskunfélegyházi Fáklya 33,5, Kalocsai Spartacus 22, Kecskeméti Spartacus 14,5 pont. — A kiskőrösi járási egyéni baj­nokságot Péntek László nyerte. Felső­­szentivánon az egyéni döntőt Varga József nyerte, helyezett volt Pestality Miklós és Mándity Vince. — BÉKÉS MEGYE. A megyei sakk­­szövetség Békéscsabán­ rendezte meg Gruber-emlékversenyét. Győztes lett Tószegi Pál 8,5 ponttal, további sor­rend: Gajka Pál 8, Farkas György és Szabó Pál 7, ifj. Ancsin György és Fo­dor Pál 6, Búzás József 5,5, Ancsin Mi­hály 5, Ancsin György 4,5, Leszkó György 4, Lauringen Pál 3,5, Liska Józsefné 1 pont. — BORSOD MEGYE. A Miskolci VSC házi bajnokságát Lauday István nyerte Könyves István és Biszterszki András előtt.­­ A KPVDSZ által alapított „Felszabadulási serleg” győztese az OTP csapata lett. Második a Ruházati Bolt, harmadik a Belkereskedelmi Szál­lítási Vállalat. Az egyéni versenyen Sipos Gyula (Ruházati Bolt) győzött, Adámi Tibor (OTP) és Madaras Árpád (Ruházati B.) előtt. — CSONGRÁD MEGYE. Nagy vesz­teség érte a szentesi sakkozókat: Gal­lasz Béla kiváló I. osztályú versenyző hosszfis betegség után december 16-án elhunyt. Mint sakkozó, évtizedeken át a megye legjobbjai közé tartozott. Hosszú időn keresztül a szentesi já­rási sakkszövetség titkára, a Szentesi Spartacus sakkcsapatának élversenyzője volt. Szeretettel foglalkozott mindig a fiatalokkal, nevelte az utánpótlást, az ifjúság körében rendkívül népszerű volt. Elhunyta a megye sakksportjának fájdalmas vesztesége. — FEJÉR MEGYE. A székesfehérvári járási sakkszövetség megrendezte a já­rás egyéni bajnokságát, amelyet Pam­­mer Endre nyert 8 ponttal. Helyezettek Bihar Aladár 7, Farkas József és Varga Dezső 5 pont. — Székesfehérváron, a vá­rosi sakkszövetség által kiírt csapat­­versenyen 17 csapat vett részt. A ver­senyt a Könnyűipari Szerszámgépgyár csapata nyerte. — Móron a KISZ-szer­­vezet községi spartakiádot rendezett. Az egyéni sakkversenyt, amelyen 20 in­duló volt, Vas István nyerte Lampert István előtt. — GYOMA. A járási bajnokság két csoportban, 24 résztvevővel zajlott le. Bajnok lett Szakálas Miklós, 2. Schrö­der Ferenc, 3. Csibor András. A B-ver­­senyt Nagy Lajos nyerte Józan László és Dinya György előtt.­­ A községi spartakiád sakkversenyén 18 férfi és 2 női induló volt. A járási versenyre Gyoma színeiben Aradszky Gy., Cik­kely L., Erdei L., Kremmer Gy., Nagy L., Papp F. és Szerető E. jutott tovább. — GYULA. A MEDOSZ harmadszor rendezte meg a Márki István emlék­­versenyt. Eredmény: Gyöngyösi Lázár 9, Scherer Lajos és M. Szabó András 7, Bagyin Károly 6,5, dr. Rozsnyai László és Szilágyi Mihály 6, Vékony Árpád , Buzi Sándor és dr. Frank Géza 5,5, Sashalmi Jenő 4,5, Nagy Pál 2, Sze­gedi József 1,5 pont. — GYŐR. A város sakkcsapatvillám­­bajnokságát a Vasas ETO nyerte a MÁV-DAC és a Győri Textil előtt. A legjobb egyéni teljesítményt Sidó Ká­roly, a vagongyár ipari tanulója érte el, a 16 éves versenyző minden játsz­máját megnyerte. — Győr város baj­noksága az alábbi eredménnyel feje­ződött be: Popovics 10,5, Jankovics 10, Skulecz és Molnár 8, Lukács 7, Polák és Gelencsér 6,5, Kállay és dr. Gobbi 6, dr. Gemmel 5, Milos, Sidó és Király 4,5, Boros 4 pont. — HAJDÚ MEGYE. A városi sakk­­szövetség megrendezte Debrecen város egyéni bajnokságát. Sorrend: Filep Ti­bor 11,5, Daróczy Sándor 11, Nagy Béla 10, dr. Viszokai László 9, Kovács Zoltán 8,5, dr. Kántor Sándor 7,5, Sipos László 7, Máté László 5,5, Tóth András és Gara István 4, Nagy Sándor és Csomós József 3,5, Patkovszky Imre és Berez­­nai Tamás 3 pont. — Villámversenyt rendezett január elsején a városi sakk­­szövetség Debrecenben, amelyet Filep Tibor nyert Bánfalvi és Daróczy előtt. — HAJMÁSKÉR. A KISZ-szervezet ál­tal rendezett versenyen Katona István győzött Sárai Jenő és Terjeki László előtt. — HEVES MEGYE. A gyöngyösi já­rás csapatbajnokságát Vámosgyörk nyerte Gyöngyössolymos és Vécs előtt. — Az egri járás csapatbajnokságát a Balatoni Dózsa nyerte a Bélapátfalvi Építők és Felnémet előtt. — MAKÓ. A járási sakkszövetség IV. osztályú minősítő versenyt rendezett 16 részvevővel. Helyezettek: Sütő János 13,5, Vida Mihály 13, Kurusa József 11,5, Vári József 10 ponttal. — PEST MEGYE. A megyei szak­­szervezeti csapatbajnokság döntőjét a Szigetújfalusi Traktor nyerte a Csepel Autó és Budakalász előtt. A győztes egy évig védi a vándorserleget. — SOMOGY MEGYE. A siófoki járás csapatbajnokságát Balatonszárszó csa­pata nyerte Balatonszabadi, Balaton­­szemes és Ádánd előtt. — SZEGED. A megyei sakkszövetség Szegeden több versenyt rendezett. A csillagszerző verseny eredménye: dr. Tarnay Károly 10, Mosonyi Kálmán, Bodnár Ferenc és Hudy Attila 9, Ma­rosi György és Ott Endre 8, Konrád Alajos 6,5, Szokács László 4,5, Ocskai László és dr. Komócsin Mihály 3,5, Vadlövő Imre és Berecz­ Árpád 3, Lan­tos József 1 pont. — II. osztályú mi­nősítő verseny: Árva Pál, Bessenyei István és Varga Lajos 8,5, Dusnoki Istvánné 7,5, Trenka Vilmos 7, Rétfalvi József és Mackó László 5,5, Szalai Já­nos 5, Grágyán Ferenc 4,5, Papp Orbán 3,5, Schmidt Józsefné és Nagy Ferenc 1 pont. — III. osztályú minősítő ver­seny: László Sándor 8,5, Gulyás Sán­dor és Kmettyó Gyula 8, ifj. Szente Imre és Csépi Lajos 7,5, Gyulai Jenő 4,5, Szente Imre 4, Sonkolyos Emil 3, Feltényi Vilmos 2, ifj. Bessenyei Ist­ván 2, Háring Anna 0 pont. — SZOLNOK MEGYE. Szolnok város sakkszövetsége a városi bajnokságot két csoportban 24 indulóval rendezte meg. Az A-csoportban a sorrend: Hor­váth Tibor 10, Tóth Imre 9, Sasvári René és Budavári Pál 8, Juhos Attila, Magyar Miklós és Buthori István 6, Balczó Gábor 5,5, Lőbli Ferenc 4,5, Molnár Miklós 2, Szirmai Reginald és Wilhelm János 0,5 pont. B-csoport: Ro­­senzveig Ferenc 9, ifj. Zsíros Géza és Kovács Lajos 8,5, Nagy György 7,5, Kovács János 6,5, id. Zsíros Géza 6, Wach Ferenc 5,5, Dobó József és Gidai Antal 3,5, Gerdó Lajos 3, Veress József 2,5, K. Tóth Antal 2 pont. — TAMÁSI. Január 15-én nagy ér­deklődés kísérte Lengyel Levente mes­ter 30 táblás szimultánját. A résztve­vők közül dr. Pál Gáborné és Daxner Géza, a járási sakkszövetség elnöke döntetlent ért el, a többi játszmában a mester győzött. — TOLNA. A szakmaközi bizottság csapatversenyt rendezett, amelyet a Textilgyár II. csapata nyert a Textil­gyár I. és a Selyemgyár I. előtt. — VAS MEGYE. Szombathely váloga­tott ssakkcsapata Zalaegerszegen mér­kőzött a helyi válogatottal 17 táblán és 11,5:5,5 arányban győzött. A Szom­bathely város egyéni bajnokságát Tóth Sándor nyerte 9,5 ponttal. További sor­rend: Kavetz István 9, Novinszky La­jos 8, Hollósi és Szabó 6,5, dr. Bo­­hóczky 6, dr. Szombathy és Molnár 5, Bazin Ferenc 4, Albertini Béla 2,5, Tóth József és Lexl Béla 2 pont. A megyei egyéni bajnokságot Szombat­helyen rendezte meg a szövetség. Vég­eredmény: Tóth Sándor 10,5, dr. Wohl Tádé 7,5, Kavetz István és Méhes Jó­zsef. 7, Bazin Ferenc és dr. Bohóczky István 6, Molnár István 5, Molnár Imre 4,5, Szokolszky Miklós 4, Novinszky László és Tímár Tibor 3, Halál József 2,5 pont.­­ Befejeződött a megyei csapatbajnokság, amely az alábbi ered­­­ményt hozta: Sárvári Kinizsi 50,5, Szom­bathelyi Vasas 50, Szombathelyi Spar­tacus 45, Körmendi Spartacus 41, Kő­szegi Textiles 21, Szombathelyi Vakok 20, Szombathelyi Járóműjavító 19 pont. — ZALA MEGYE. A letenyei járás egyéni bajnokságát Károly Viktor be­­csehelyi diák nyerte Torma Géza és Demján Ferenc előtt. — Zalacsében ki­lenc táblán tartott szimultánt Plecskó Zoltán nagy érdeklődés mellett s min­den játszmáját megnyerte. — Zalaeger­szegen befejeződött a szakmaközi csa­patbajnokság. 13 csapat indult s a bajnoki címet a MÉSZÖV csapata nyerte. Helyezettek: Megyei Tanács, Városi Tanács, Kőolajipari Vállalat, Spartacus. D kitü­ntetések A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a lipcsei sakkolimpián nyúj­tott eredményes sportmunkájukért Barcza Gedeon és Szabó László nemzetközi nagymestereknek, Por­­tisch Lajos nagymesternek, Bilek István és Kluger Gyula nemzetközi mesternek, Lengyel Levente mester­nek — az olimpiai csapat tagjainak —, valamint Flórián Tibor nemzet­közi mesternek, a csapat kapitányá­nak a „Szocialista Munkáért” Ér­demérem kitüntetést, Gasztonyi Endre mesternek, a csapat szekun­­dánsának a Munka Érdemérem ki­tüntetést adományozta. Egyidejűleg a „Szocialista Mun­­káért” Érdemérem kitüntetésben ré­szesítette az Elnöki Tanács dr. Bán Jenő mestert, a Magyar Sakkélet felelős szerkesztőjét és dr. Poros György feladvány­szerző mestert, a Magyar Sakkszövetség Sakkszerze­mény Bizottságának vezetőjét. A kitüntetéseket Hegyi Gyula, a Magyar Testnevelési és Sport Ta­nács elnöke január 17-én, az MTST tanácstermében rendezett ünnepség keretében adta át. A sakkszövetség részéről Szerényi Sándor elnök és Gábor Zoltán ügyvezető elnök, az MTST részéről Eperjesi László és Murai István elnökhelyettesek, va­lamint Fehérvári Béla sportszövet­ségi főosztályvezető voltak jelen a kitüntetések átadásánál. SajtóHibaigazítás Az 1961. évi januári szám 3. oldalá­nak középső hasábján közölt játszmá­ban Donner a világos, Pomar pedig a sötét bábokat vezette, s nem fordítva, ahogy tévesen közöltük. 25

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék