Magyar Sakkélet, 1975 (25. évfolyam 1-12. szám)

1975. április / 4. szám

92 HAZAI ESEMÉNYEK A Vasas SC újabb emlékversenye Spindler Antal-emlékverseny Budapest, 1973.1. 20.—11. 20. A Vasas SC sakkszakosztálya évad­nyi­tó versenyét egykori játékosának, a kétszeres levelezési bajnok Spindler Antal emlékének szentelte. A kemény, az utolsó pillanatig bizonytalan báré­ban csak a győztesnek sikerült a mes­ternormát elérnie. Érdekességként em­líteném meg, hogy a sötét szín eredmé­nyesebb volt, és olyan függőnap is adódott, amikor egy résztvevőt öt fü­ggőjátszma befejezése várta! A győztes Széll Lajos mester meg­érdemelten, egyedüli veretlenként vív­ta ki sikerét. Ha néha — a megnyitás­ban — megszorították, hidegvérűen védekezett, és rendszerint taktikai úton vissza tudott ütni. Riválisai rap­­szódikus formában játszottak. A mes­terjelöltek közül a találékony, köny­­nyedén játszó Bauer Péter került kö­zel a bűvös kilenc pont eléréséhez. Köszönet illeti a Volán SC-t, hogy tágas termét a verseny rendelkezésére bocsátotta, továbbá Váradi Rezső tor­navezetőt, aki közvetlen egyéniségével erősítette az amúgy is baráti hangula­tot. Cuibus János I i 11s Kertész Puschmann I­I! Albert I tt fca X toM00 £ n * SS'*­■o ~ Széll Lajos m. 2350_ i 1 I 1 I 1 1 1 I 1 I I 1 9 + 8 Szabolcsi János m. 2305i­­0 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I + 13 Havasi János m­. 2280i 1­­1 1 0 1 0 0 0 1 I 1 1 8 + 12 Bakos Sándor m­. 2255i 1 0 -1 1 0 10 0 1 1 1 1 8 + 18 Bauer Péter mj. 22100 i 0 0 -1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 + 26 Kertész István mj. 2235i 0 1 0 0 -I I 12 1 1 1 1 0 7 + 11 Puschmann László m.23900 1 0 1 0 I­­1 1 0 1 12 I 1 7 —19 Erős László mj. 22050 0 1 0 0 12 0 1 1 1 1 1 I «1 ± 0 Bory­­'s»ha mj. 22351 1 1 1 0 I 0 0­­1 1 12 0 12 «1 + 6 Szirmai Eduard m. 23051 0 1 1 I 0 1 0 0­­0 0 1 1 0 —12 Albert János mj. 21800 1 0 0 1 0 0 I 0 1­ 2 1 1 5 + 2 Bíró György m. 22501 0 1 1 0 0 1 0 1 11­ 1 I 5 —12 Korontthy Gyula mj. 22301 0 0 0 0 0­­ 0 1 0i 12 -1 31 —23 Guibus János mj. 22400 0 0 0 0 1 0 1­­ 0 0 I I-•3 —29 Jubileumi Szabad Föld Kupa A tömegsakkve­rsenyek sorában mindinkább nép­zenivé válik a Sza­bad Föld szerkesztősége által kiírt sakkpályázat. Az egyik legnagyobb példányszámú hetilapunk teret ad a­­szellemi sportnak, s ez azért is jelen­tős, mert a lap eljut az ország leg­távolabb eső falvaiba, tanyáiba is. A sakkpályázatok öt héten át — rög­tönzött sakkiskola keretében — éb­resztenek széles körű érdeklődést, miként az most is történt. A jubileumi serleget, immár másod­szor, a madarasi sakkozók nyerték. Az ország legdélibb fekvésű községé­ben virágzó sakkélet bontakozott ki, S ez elsősorban Rajnai István érdeme. A fiatal pedagógus egyébként a sakk­pályázat legjobb férfi egyéni díját nyerte el. Madaras valóságos sakkfalu, nemcsak a termelőszövetkezet sakko­zói, de egyéni festők, az általános is­kola tanári kara és szülői munkakö­zössége, és nagyszámban az úttörők küldték be igényesen megfogalmazott válaszaikat. Ezért is kapják az úttö­rők a serleget, amit ünnepélyes keretek között és szimultánnal egybekötve ad át a szerkesztőség. Battonya, Naszály, Mindszent, Nyírderzs, Nyírbátor, Kiskunfélegy­háza, Dunakeszi után most Madaras mutat fel nagy érdeklődést a sakk iránt. A megfejtők sorában számos tanyán élő sakkbarát is elküldte vála­szait. Ez adja a gondolatot, hogy mi­nél előbb a legtávolabbi helyekre is el kell juttatni a Magyar Sakkélet pél­dányait, hogy minél többen vegyenek részt a tanyasiak is a lap levelező ver­senyein. Hajtom József MAGYAR SAKKÉLET Szerkesztő­bizottságunk tagjai Adorján András, Barcza Gedeon, Csom István, Eperjesi László, Flórián Tibor, Földeák Árpád, Haág Ervin, Hajtun József, Meleghegyi Csaba, Ozs­­váth András, Páros György, Szilágyi Péter, Szily József. Kitüntetések Dr. Beckl Sándor, az OTSH elnöke a Magyar Sakkszövetség előterjesztése alapján Ilibli Zoltánnak a magyar nagymester címet, valamint az érde­mes sportoló kitüntetést; Adorján Andrásnak a magyar nagy­mester címet, továbbá Sax Gyulának az érdemes sportoló címet adomá­nyozta. Az okleveleket és a kitünteté­seket Szerényi Sándor elvtárs, szövet­ségünk elnöke adta át március 3-án. Egyidejűleg Honfi Károly magyar nagymester is megkapta — utólag — a címéhez járó oklevelet. A kitüntetésekhez gratulálunk, és további eredményes sporttevékenysé­get kívánunk. A versenyzők kérésére közöljük Adorján nagymesternek és Faragó nemzetközi mesternek nyilat­kozatát a 30. magyar bajnokság alatti betegségével kapcsolatban. — A versenyről írt beszámolót egyesek úgy is értelmezhették, hogy mi ,,beteget jelentettünk”, de nem voltunk azok. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy mind­ketten a válogatott keret orvosainak ke­zelése alatt állottunk, tőlük kaptunk igazolást arról, hogy a halasztást egész­ségi állapotunk indokolta. Ezt cikkírónk sem értette máskép­pen. Budapesti hírek — A BUDAPESTI SAKKSZÖ­VETSÉG január és február hónapok­ban rendezte meg az I. o. bajnokság elődöntőit. Az öt csoportban lebonyo­lított verseny 1—6. helyezettjei jutot­tak tovább a középdöntőbe. 7,5 pont­tal csillagot lehetett szerezni. A rész­letes végeredmény. 1. csoport: Gönczi I. 8,5, Vinnay I., Halász E. 8, Patyi L. 6.5, dr. Cicsó I. 5,5, Kulcsár T. 4,5, Mohai K. 4, Csepregi I. 3,5, Szakács Gy. 3, Keményfi I. 2,5, Kara L. 1 pont. II. csoport: Halász Gy. 8,5, Tichy Bács J., Csapkovics K. (­, Mar­gittai L., Sztrapkovics K., Szemenyei L. , Anda G. 5,5, Bartuszek A. 5, Mihu K. 4, Szoukup I. 3,5, Pólya L. 0 pont. III. csoport: Fonyódy Gy. 8, Szolnoki M. , Kende A. 7, Vékony L. 6, Bergou J. 5,5, Bakos A., Selmeczi M., Szemző J. 4,5, Váradi O. 3,5, Volán I. 2,5, Rózsa E. 2 pont. IV. csoport: Bajzám I., Jancsó B. 7,5, Hornyák J., K.­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék