Magyar Sakkélet, 1984 (34. évfolyam, 1-12. szám)

1984-05-10 / 5. szám

116 MAGYAR SAKKÉLET Nemzetközi versenyek engedélyeztetése A Magyar Sakkélet 1983. novemberi számának közleménye („Átté­rés a nemzetközi értékszámok használatára”) nagy érdeklődést vál­tott ki a rendezők körében is. Néhányan közülük tapasztalatlanság­ból eredően nem kérték a verseny engedélyezését. Pedig erre vonat­kozóan régóta léteznek előírások! Ezeket most is be kell tartani. Az alábbiakban ismertetjük a tennivalókat, az engedélyezési eljárást: — a versenynek el keli készíteni a kiírását, amely minden lényeges elemet tartalmaz. így rögzíteni kell benne, hogy milyen célt szolgál (nemzetközi oímszerző vagy értékszámszerző, körverseny vagy open, hány újoncot fogadnak stb., és okvetlenül legyen benne, hogy a ver­senyt a FIDE szabályai és előírásai alapján rendezik meg stb., lásd az említett cikket). El kell látni a sportkör illetékesének aláírásával is, de ezen kívül: — a megyei (fővárosi) sakkszövetség engedélye legyen rajta! Ez megelőzi a megyei körben lehetséges időpont- és tervütközéseket, — a megyei TSH jóváhagyása is szükséges, mert ők szabályozzák a sportra fordítható összegek felhasználását, — az országos szövetségnek is jóvá kell hagynia a verseny kiírását és terminusát. (Bizony előfordulhat, hogy nemet kell mondani, mert a kért időpont már foglalt.) A fenti eljárást nagyon ajánlatos igen korán lefolytatni, úgy, hogy az esemény bekerülhessen az éves versenynaptárba. Ennek elké­szítési ideje az előző év első féléve! De ez szükséges is, mert az orszá­gos versenynaptárba való bekerülés jogot ad a megrendezésre, a kifi­zetésre, és némi védelmet nyújt mások rendezvényével szemben (az egyeztetés jóvoltából). Aki versenynaptáron kívül kíván versenyt ren­dezni, számolhat a letiltással is. Kérjük tehát időben elkezdeni a szer­vezést, a kiírást, és ha erre mód van, mellőzzük a „rögtönzést”! A Bp. Honvéd nyerte a Felszabadulási Kupát Huszonegyedik alkalommal rendez­te meg a Budapesti Sakkszövetség áp­rilis 4-e tiszteletére a felszabadulási villámsakkcsapat-tornát. A Ganz- Mávag Művelődési Házban felvonult 16 sakkcsapat közel 400 sakkozója 24 táblán 10 perces játszmákkal döntöt­te el a helyezéseket, és azt, hogy ki őrzi egy évig a díszes vándorkupát. A hagyományos sakkseregszemle is­mét az ifjúságot felvonultató Bp. Honvéd fölényes győzelmével ért vé­get. A Bp. Spartacus és a Vasas ki­esése a döntőből negatív, a jó nevelő munkát bizonyító, lelkes Törekvés gár­da A-döntőbe jutása pozitív meglepe­tés volt. A szuperbajnokságon a leg­jobbak részvétele, ha indokolta is az egy-egy üres táblát, nem menti azt a tényt, hogy néhány kiemelt ún. ,,A”­­kategóriás sakkszakosztályunknál problémák vannak az utánpótlásne­velés területén. Felmerül az is, hogy egy ilyen ünnepi sakktornát a vidéki sakkozás bevonásával, még több csa­pat részvételével svájci rendszerben kellene lebonyolítani. A kezdeménye­ző és kupa-alapító Mohácsi László em­léke is megérdemelné, nem beszélve az évforduló történelmi jelentőségéről. A hazánk felszabadulásának tisztele­tére rendezett csapattornát a magyar sakkozás igazi, nagy seregszemléjévé tenni erkölcsi kötelességünk. Végeredmény: A-döntő — 1. Bp. Honvéd 45,5, 2. MTK-VM 34, 3. Vo­lán 33, 4. Törekvés 31,5 pont. B-döntő — 5. Bp. Spartacus 45,5, 6. Statisztika 36,5, 7. Vasas 31,5, 8. Vasútépítő 29,5 pont. C-döntő — 9. Pénzverő 44,5, 10. Postás 33,5, 11. Tungsram 33, 12. Tipográfia 32,5 pont. D-döntő - 13. BHG 41,5, 14. MÉM 40, 15. Medicor 38, 16. Láng Vasas 23,5 pont. (O. A.) Országos értekezlet Június 1-én délután 2 órai kezdettel a Magyar Sakkszövetségben tanácsko­zásra gyűlnek össze a megyei, városi sakkszövetségek vezetői, versenybírói és a sakkversenyek szervezői. A ta­nácskozás napirendjén egyetlen téma­kör : a nemzetközi értékszámszerzéssel kapcsolatos szabályok és azok admi­nisztratív ügyintézésének módjai sze­repelnek. A meghívott résztvevők előtt a bevezetőt Széli Lajos, sakkozásunk új szakfelügyelője tartja, majd Orsó Miklós, az MSSZ FIDE-felelőse — aki az értékszámok FIDE-hez történő fel­terjesztésével foglalkozik — válaszol a felmerült problémákra és kérdésekre. Kitüntetés A Magyar Népköztársaság Minisz­tertanácsa Haág Ervinnek, a Magyar Sakkszövetség volt szakfelügyelőjé­nek, több éven keresztül kifejtett, kie­melkedő irányítói és szakmai munkás­sága elismeréséül a Magyar Népköz­­társaság Sportérdemérem arany foko­zata kitüntetést adományozta. A kitüntetést, Haág Ervinnek - aki a jövőben a Bp. Spartacus sakkszak­osztályánál a vezető edzői tisztséget látja el — az OTSH államtitkára meg­bízásából Szerényi Sándor, az MSSZ elnöke nyújtotta át. Nagykátán jártunk Szövetségünk és a szerkesztőség delegációja ismét ellátogatott Pest megyébe, hogy előadást és szimultánt tartsunk, hogy meghitt baráti körben elbeszélgessünk Nagykáta, Tápió­­szentmárton és környéke sakkozóival. Várallyai Béla bácsi, régi kedves barátunk, aki Buenos Aires óta éven­te készíti szépművű kerámiáit, bele­vésve sakkozóink nevét (nemegyszer a nyerő lépéseket is!), most is elké­szítette ajándékait. Idén a delegáció Kas Ritából, Felméri Jánosból és e sorok írójából, valamint Solymosi Lászlóból, a Pest megyei Sakkszövet­ség vezetőjéből állt. A kérdés-feleletre épített eszmecse­re során megtudtuk (mert ez volt a nagykátai sakkozók tavalyi évzáró összejövetele, amivel ránk vártak!), hogy csapatuk a megyebajnokságon V. lett. így egy hellyel előbbre ruk­koltak. Egyénileg kiemelkedtek: Ma­­dai Zsigmond és ifj. Tényi József (az ifik közt!). További előrelépés, hogy az idén már két csapatuk szerepelt a bajnokságban, és a megyei általá­nos iskolások csapatvetélkedőire (8 leány- és 18 fiúcsapat) Nagykáta is kiállította együttesét. A beszélgetést Felméri és Földi mesterek előadása követte, majd mind­ketten szimultánt adtak: Felméri + 8, dr. Földi +5-2 =3 (Nyertek: Ebergényi Edénó tanárnő, sakkszak­kört vezet Tápiószecsőn és dr. Du­­schek László tanár, szakkörvezető Tápiószentmártonban; döntetlent ér­tek el: Várallyai Béla, ifj. Tényi Jó­zsef (13 éves!) és Madai Zsigmond. így bizony ismét igen későre járt, amikor Farkas László szakosztályve­zető barátunktól — gratulálva ver­senyzői szép sikereihez, fejlődésükhöz és további szép eredményeket kíván­va — búcsút vehettünk, valamint minden kedves sakkbaráttól, akik még akkor sem tágítottak a sakktáblák­tóL (dr. Földi

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék