Sakkélet, 1988 (38. évfolyam, 1-12. szám)

1988-02-25 / 2. szám

Játszmák és hadállások SKÓT MEGNYITÁS C 45 Gnick Roth E. (NSZK) (Magyarország) EU/M csoport, 1986-87. 1. e4 e5 2­ .£­ 13 £c6 3. d4 exd4 4. £xd4 #h4 Ritka és gyanúsnak tartott változat, amely azonban módot ad nagy bonyodal­makra és új gondolatok kipróbálására. 5. £·b5 5. 1­e3 #xe4 után az elméleti 6. £xb5 helyett egy Roth E.­Schleiffer 1984-ben váltott levelezési játszmában 6. £­d2!? újítás jött, és 6.­­ #g6 7. #£b5 £b4 8. #f3 £xc2f 9. #d1 £xa1 10. _§.d3a #c6 (10.­#xd3? 11. £xc7t #d8 12. _§.g5t lenyeri a vezért.) 11. #xc6 bxc6 12. £­xc7t #d8 13. £xa8 után világos nyerésre állt, mert az a8£ kiszabadult, az a1 viszont nem. 5. - !lb4f 5.­­ #xe4f-ra 6. _§.e3 #d8 7. £1d2 #g6 8. £f3 a6 9. £­bd4 jöhet, jó játékkal a gyalogért. 6. ii.d2 6. £1c3 #xe4f 7. _§_e2 1.xc3t 8. £xc3 #d4 9. _§.d3 £b4 10. £b5 £xd3+ 11. #xd3 #xd3 12. cxd3 #d8 13. ,§.f4 d6 14. gc1 iLd7 15. £xc7 Sc8 16. _§.xd6 JLc6 17. d4 #d7 18. _§.f4 £f6­­ az Enciklopédia levezetése, míg 6. c3 _§.a5 7. 0.d3 £­f6 után sötét jól áll. 6.­­ #xe4f 7. _§.e2 #e5 7.­­ #d8 8. 0­0 £f6 9. £1c3 #h4 10. g3 #h3 után az Enciklopédia 11. JLf3­-at ajánlja, ellenjá­tékkal a gyalogért. 11. £­xc7 #xc7 12. £d5t £xd5 13. JLg4 vezért nyer, de 13.­­ #xg4 14. #xg4 _§.xd2 15. gfd1 _§.h6! 16. Sxd5 d6 után sötétnek jó játéka van (Tol­us). 8. £­1c3 A Bilguer 1916-os(!) kiadása 8. 0-0 £f6 9. fe1 0-0 10. _§.d3-at adja meg, világos előnyével. Itt tehát sötétnek kell erősítést keresnie. 8.­­ £f6 9. f4! #c5 10. £xc7! #d8 11. £xa8 _§.xc3 12. bxc3 £xe4 13. 1f1 ge8 14. Mb1 b6! 15. 8b5! Fenyegetett 15. - ,§.a6. 15. - mxb5!? 15. - #67!? után bástya­hátránya van sötétnek, de néhány kelle­metlen fenyegetése is: 16. - ,§.a6 és a b5 bástya ellépése esetén elugrik az e4 hu­szár. 16. - #h41; ezenkívül az a8£ is elvész. 16. _8.xb5 £xc3+ 17. #f2 £xd1f 18. Mxd1 Jxb7 19. £­xb6 axb6 döntetlen (%:%). Roth Erik megjegyzéseinek felhaszná­lásával elemezte Bottlik Iván NÉGYESHUSZÁR JÁTÉK C 47 Csúri-Dobsa E-csoport, 1987. 1. e4 e5 2. £f3 £c6 3. £c3 £f6 4. d4 exd4 5. £d5 A rendkívül éles játékra vezető Belgrádi-csel. 5. - £­xe4 A szolid elhárítások, például 5. - _§,ez jól játszhatók, de az áldozatot el is lehet fogadni. 6. Jb­4?! A főváltozat: 6. #e2 f5 7. £g5 d3 8. cxd3 £d4 9. #h5f g6 10. #04 c6! 11. dxe4 cxd5 12. exd5 #a5t vagy 12. - JLg7, nem mindennapi bonyodalmak­kal. A szöveglépést ismereteim szerint egy Trajkovics-Henriksen (VI. levelezési olimpia, 1965-66) játszmában próbálták ki először, és azóta sikeresen alkalmaz­ták. 6. - hez! Az Enciklopédia és a 24 köte­tes NDK sorozat 5. - a.ez-et javasolja kiegyenlítéssel, nem említve a játszma­lépést, amely a 7 kötetes NDK sorozat Keres: Vierspringerspiel bis Spanisch kötetének 1976-os, Nei által átdolgozott kiadásában szerepel. Úgy látszik, kár volt elfelejtkezni róla... 7. #xd4 c6 8. £xe7 Erre világosnak ellenérték nélküli gyaloghátránya ma­rad. 8. #xe4? cxd5 9. _8.xd5 #a5t! vi­szont még rosszabb világosnak (ezt a változatot adja a Keresz-Nei-könyv, Nils­son nyomán). 8.­­ #xe7 9. 0-0 d5 10. Jtd3 £c5 11. f­d2 £xd3 12. cxd3 Ae6 13. b4 Sötét c5 lépését igyekszik késleltetni, de megaka­dályozni nem tudja. 13.­­ b6 14. ffe1 c5 15. bxc5 bxc5 16. ma4t md7 17. mxd7t #xd7 18. Iab1­­.d6 19. £xg5 19. Bb7t #c6 20. Ieb1 Shb8 is döntően előnyös sötétnek. 19.­­ Mab8 és világos feladta (0:1). Korrekt döntés. A játszmát csak húzni lehetett volna, menteni nem. Bottlik Ivan­kov-A. Petroszjan (Szovjetunió, 1974) játszmában 13. bxa6 bxa6 14. #a4f _1.d7 15. #d1 történt, világos minimális elő­nyével. 13.­­ axb5 14. _§xb5t c6 15. _§xa7 Sxa7 16. J­xd3 Az állást Szuetyin vilá­gos előnyére értékeli, talán a b7 gyalog miatt (M). 16.­­ £e7 17. c4 £g6 18. Sd1 £f4 19. c5? Világos elnézi a következő szép ál­dozatot. Szükséges volt 19. JLf1, amire nyílt maradt volna a küzdelem, például 19.­­ 0­0 20. £d2 stb. (N). 19. - £xg2! 20. #h6 20. #xg2-re 20. — Ja_h3t! jött volna, gyors mattolással: 21. #g1 #g5t vagy 21. #h1 #f3t, végül 21. #xh3 #f3t 22. #h4 g5t 23. #xg5 !g8t és a matt elkerülhetetlen. Ezért világos ellentámadásra törekszik (N). 20.­­£h4! 21. JLc4? Sötét döntő előny­ben van gyalogelőnye és a felszakított világos királyállás miatt, de így világos állása túl gyorsan összeomlik (N). 21. £d2-re #g5t 22. #f1 11.h3t 23. #e2 #g4t 24. f3 #g2t 25. #e3 #g5t 26. #e2 £g2! volt a tervem (M). 21.­­ #g6t 22. #f1 #g2t 23. #e1 #xe4+ 24. #d2 #xc4 25. £c3 25. #xa7­­#f3t 26. #e3 #f4t 27. #e2 #e4t 28. #f1 Ah3t és matt (M). 25. - a,f5 Ezzel sötét további anyagot nyer, a támadás fenntartása mellett (M). 26. Ma3 'md3+ és világos feladta (0:1). Elemezte Mann Viktor (M) és dr. Né­gyesy György (N). SKÓT CSEL C 44 Némethné­ Mann A 27. döntő, 1986-87. 1. e4 e5 2. £f3 £c6 3. d4 exd4 4. _§.c4 _§.c5 5. c3 d3 Elkerüli a nagyobb bonyo­dalmakat, amelyek 5.­­ dxc3 után kelet­keztek volna. Például: 6. £xc3 d6 7. _§.g5 £ge7 8. £d5 f6 9. f­xf6 gxf6 10. £xf6t #f8 11. #c1. Az olasz megnyitás válto­zataiba vitt volna 5.­­ £xf6 (N). 6. b4 11e6 7. 0-0 d6 8. a4 a6 9. #b3 .,f6 10. a5 _§a7 11. b5 £e5 11.­­ axb5-re világos érdekes áldozattal előnybe ke­rülne: 12. a6! bxa6 13. _§.d5 ,§.b7 (13. - £ge7 14. _§.g5­­, I. Zajcev-Aronyin, Szovjetunió, 1964) 14. Mxa6! _§xf21 15. Sxf2 8xa6 16. £g5 (M). 12. £xe5 dxe5 13. _§_e3 Egy Szvesnyi­ SAKKÉLET * 61 In memóriám Dr. Túri Sándor lakóhelyén, Somogyjá­­don augusztus 6-án közúti baleset áldo­zata lett. 1910. február 28-án született. Nyugdíja­zásáig körzeti orvosként működött. Igen aktív levelezési sakkozó volt. A nemzet­közi versenyeken legjobb eredménye egy ICCF/MGT csoport megnyerése volt, itthon pedig a 22. bajnokság döntőjében elért 2. helye, amellyel megszerezte a levelezési mesteri címet. Az idén július végén Bogláron meglá­togatott. Nagy ambícióval készült az újabb versenyekre­­ és alig pár nappal ezután történt a tragikus autóbaleset. Lelkes levelezési versenyzőnk emlé­két megőrizzük. dr. Négyesy György

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék