Sakkélet, 1989 (39. évfolyam, 1-12. szám)

1989-06-25 / 6. szám

196 * SAKKÉLET­Ű SAKKOZÓINK KÜLFÖLDÖN­ ­ A jelenlegi címvédő, dr. Baum­­bach az NDK-ból, a korábbiak kö­zül honfitársam, prof. Zagorovsz­­kij, a dán Sloth, az amerikai Pal­­­iauskas és jómagam. Itt úgy ér­zem, a hátralévő játszmáim alap­ján nyerhetek, mert legnagyobb ellenfelem, a dán Bang már befe­jezte a versenyt. Végül a X. olimpia döntőjében a szovjet válogatott első táblása va­gyok. Mintegy húsz év után szorítot­tam le onnan a legendás Vlagyimir Zagorovszkijt, aki most mögöttem szerepel. - Nem sok egy kissé? Magamról tudom, hogyha 16-18 partit vállalok, az mennyire időigényes, nagy teher­tétel. - Napi munkám - az Észt Sport­­szövetségben dolgozom, az ország sakkszervezését végzem - és az ok­tatás mellett nappal tényleg nem jut idő a levelezési sakkra. Viszont ott az éjszaka. -Hogyan? Éjjel elemez? És mi­kor pihen? - Tíz óra után kikapcsolom a te­lefont, senkinek nem vagyok ott­hon, és ekkor veszem elő levele­zési játszmáimat. Azért ilyenkor is alszom 3-4 órát, amikor pedig nem elemzek, 6-7 órát pihenek. Ez egyelőre elég, még bírom kon­dícióval. Borongós, nyirkos idővel bú­csúztatott Tallinn, tavaszi me­leggel fogadott Budapest, még­sem panaszkodom a „termé­szetfelelősre”. A beszélgeté­sek, találkozások alkalmával egy hozzánk hasonló kis nép mindennapjairól kaphattam hasznos, érdekes információ­kat. Rokonoknál, barátoknál jártam... *­­ Vendéglátóim a Keresz-emlékver­­senyről a következő három játszmát ajánlották az olvasók figyelmébe: BOGOINDIAI VÉDELEM E 11 Oll-Ejgorn 1. d4 £­ f6 2. c4 e6 3. g3 _£_b4+ 4. JLd2 #e7 5. £­f3 £b­6 6. 4ac3 11.xc3 7. JLxc3 Mae4 8. Id 0-0 9. _a.g2 a5 10. 0-0 d6 11. JLe1 e5 12. <lőxe5 dxe5 13. d5 ^g5 14. dxc6 bxc6 15. jLxc6 Ma6 16. ^.g2 h5 17. Ic3 JLh3 18. Axh3 £ixh3+ 19. #g2 £ig5 20. Ie3 Se6 21. h4 ^h7 22. Id3 .§}f6 23. _ä.xa5 ^C5 24. Ic3 #xc4 25. a3 £>e4 26. J_b4 c5 27. Ae1 af6 28. Id8 ®b5 29. Ixf8+ ®xf8 30. #c2 #g8 31. J.c3 £}d5 32. Sd1 #c6 33. e4 <£xc3 34. Id8+ >Sh7 35. bxc3 ®a6 36. #d1 g6 37. #d7 #g7 38. Sb8 Ib6 39. Ixb6 #xb6 40. #e7 #a5 41. #xe5+ #h7 42. #d5 (#g7 43. #e5+ #g8 44. #08+ #g7 45. t*ib3 ae a8 46. f3 #d8 47. #d5 wa5 48. #b3 #a6 49. c4 #a5 50. #b2+ #h7 51. #f2 #a4 52. #c3 #d1 53. #e3 #g8 54. e5 igfglt 55. ®>f4 #d1 56. >#e3 #g1t 57. ®f4 #d1 58. a4 #xa4 59. e6 #a6 60. e7 #d6f 61. Ö'eö ®d2t 62. #e3 #d6t 63. #g5 <#h7 64. e8^ #xg3t 65. ^f6 #g8 66. #e4 és sötét feladta (1:0). GRÜNFELD-VÉDELEM D 97 Ejgorn-Gavrikov 1. d4 4üf6 2. c4 g6 3. £>c3 d5 4. £>f3 JLg7 5. #b3 dxc4 6. #xc4 0-0 7. e4 £}a6 8. ü.f4 c5 9. dxc5 #a5 10. e5 £ld7 11. a3 ®xc5 12. <£d5 Ie8 13. Id1 h6 14. h3 g5 15. #xc5 £}dxc5 16. I.e3 e6 17. £}f6+ J.xf6 18. exf6 £>e4 19. h4 £>xf6 20. hxg5 £>g4 21. gxh6 £>xe3 22. fxe3 f6 23. g4 <£)C5 24. g5 #f7 25. b4 &e4 26. g6t ®xg6 27. JLd3 f5 28. JLxe4 fxe4 29. h7 I h8 30. £>e5+ #f6 31. Mh5 a5 32. b5 b6 33. #e2 Ixh7 34. Ifit és sötét feladta (1:0). GRÜNFELD-VÉDELEM D 98 Elveszt-Ernst 1. d4 <^f6 2. £)f3 g6 3. c4 &,g7 4. £)c3 d5 5. #b3 dxc4 6. #xc4 0-0 7. e4 ±g4 8. J.e3 <£fd7 9. #b3 ^b6 10. Id1 <ac611.d5^e5 12.^.e2^xf3t 13. gxf3 ilh5 14. a4 #d7 15. Ig1 #h3 16. f4 #xh2 17. &d2 l.xe2 18. $>xe2 c6 19. a5 <2íd7 20. 4bg3 cxd5 21. Ih1 #g2 22. #e2 dxe4 23. 1 xd7 e5 24. f5 #f3t 25. #e1 gxf5 26. Sg1 f4 27. £if5 fxe3 28. #xe3 #xf5 29. #h6 #g6 30. fxg6 hxg6 31. #h4 b6 32. a6 e3 33. fxe3 e4 34. b3 b5 35. #e2 1.c3 36. #e7 Aa5 37. fxa7 fae8 38. #a3 fLc3 39. #c5 b4 40. Se7 fc8 41. #d5 és sötét feladta (1:0). Meleghegyi Csaba FRANCIAORSZÁG CAPELLA LE GRANDE ismét nagy létszámú svájci rendszerű tornának volt a színhelye. A 9 fordulós nyílt tornán 140 résztvevő ült a sakkasz­talhoz, köztük 5 nagymester és 16 nemzetközi mester. A tornán jól sze­repelt Tompa János a Törekvés SE élsakkozója. Az élmezőny eredménye: 1-2. Raskovszkij (szovjet) és Hebden (angol) 7, 3-5. Tompa, Hába és Pet­rán (csehszlovákok) 6,5 ponttal... Portisch Lajos kitüntetése Zalaegerszegen hagyomány 1964 óta, hogy április 4-e alkalmá­val a Város Díszpolgára címmel tüntetik ki azokat akik az élet kü­lönböző területein kiemelkedő tel­jesítményt nyújtottak, s világszer­te hírnévre tettek szert. Az elmúlt évek során ilyen címmel tüntették ki dr. Pais Dezsőt, Kisfaludi Strobl Zsigmondot, dr. Keresztury De­zsőt, Baráth Lajost és Nátrán Já­nost. Kiemelkedő versenyered­ményeiért ezt a megtisztelő címet most Portisch Lajos nemzetközi nagymester érdemelte ki. Portisch Lajosnak, a Pro Urbe Zalaegerszeg kitüntetéshez olva­sóink és szerkesztőségünk neven

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék